Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Breu panoràmica als aspectes comuns que caracteritzen la Història de la Península Ibèrica des de l'aparició de l'home sobre el terra peninsular fins al franquisme, posant l’accent en l'evolució dels regnes hispànics i de la Corona d'Aragó, la seva diversa constitució interna i els aspectes divergents, així com el conflicte social que han caracteritzat el seu desenvolupament final.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP CLARA RESPLANDIS
Idioma de les classes:
Català (98%), Anglès (2%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE32- Usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques ...)
 • CE37- Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica

Continguts

1. Introducció. La historiografia catalana. Catalunya abans de Catalunya. 2. La configuració de Catalunya i la feudalització. 3. L'expansió del feudalisme català. 4. La crisi del feudalisme català. 5. Catalunya en la monarquia hispànica. 6. La Catalunya borbònica. 7. La crisi de l'antic règim. 8. Industrialització, obrerisme i catalanisme. 9. La lluita per l'autonomia i la lluita social (1900-1931). 10. La II República i la Guerra Civil. 11. La dictadura franquista. 12. La transició a la Catalunya actual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 60 80 140
Classes pràctiques 15 25 40
Lectura / comentari de textos 0 50 50
Prova d'avaluació 8 35 43
Sortida de camp 9 12 21
Tutories 3 3 6
Total 95 205 300

Bibliografia

 • A. Balcells (1991). El nacionalismo catalán. Madrid: Historia 16. Catàleg
 • M. Aventín i J.M. Salrach (1998). Història medieval de Catalunya. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya-Pòrtic. Catàleg
 • P. Vilar (dir.) (1986). Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • M. Risques (dir.) (1999). Història de la Catalunya contemporània. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • B. de Riquer (dir.) (1995). Història. Política, societat i cultura dels Paísos Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • J.Nadal i Ph. Wolff (dir.) (1983). Història de Catalunya. Vilassar: Oikos-Tau. Catàleg
 • J. Fontana (2014). La formació d'una identitat. Una història de Catalunya. Vic: Eumo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura d'articles o capítols de llibres i exercicis Assoliment competències 10
Desenvolupament i participació en els temes 1 a 12 Assoliment competències 80
Treball en equip Assoliment competències 10

Qualificació

Assoliment de les competències.
Les proves escrites valdran el 70 % de la nota final. Per valorar la participació -10 % restant de l'apartat- caldrà haver assistit a un 90 % de les classes.
El treball de lectures i en grup són obligatoris per assolir les competències

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entén per no presentat la no realització de totes o una part de les proves d'avaluació i dels treballs que puntuen. L'assistència a les sortides és obligatòria.

Observacions

La sortida de camp -per a la realització del treball en equip- es farà en divendres.
No s'admetran treballs enviats per correu electrònic ni lliurats fora de termini.