Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció als principals textos i autors de la filosofia grega antiga, posant un èmfasi especial en els problemes de la transmissió textual i en el context en què apareixen els primers textos filosòfics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN FERRER GRACIA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (10%), Anglès (15%), Francès (5%), Italià (10%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE10- Conèixer les teories i arguments dels principals filòsofs, així com les diferents línies interpretatives dels mateixos
 • CE12- Identificar les qüestions filosòfiques subjacents en qualsevol tipus de discussió i les possibles implicacions filosòfiques que se'n deriven
 • CE14- Utilitzar oralment i per escrit, de manera correcta i crítica, la terminologia filosòfica especialitzada, així com les diverses tècniques del raonament filosòfic
 • CE15- Analitzar amb claredat, rigor i críticament arguments filosòfics, jutjant la seva coherència, força demostrativa i pertinència

Continguts

1. Els presocràtics

          1.1. El problema de les fonts

          1.2. Els milesis: Tales, Anaximandre, Anaxímenes

          1.3. Pitagorisme

          1.4. Heraclit

          1.5. Parmènides i Zenó

          1.6. Empèdocles i Anaxàgoras

          1.7. Leucip i Demòcrit

2. El segle de Sòcrates

          2.1. El moviment sofístic

                    2.1.1. Protàgoras

                    2.1.2. Gòrgias

                    2.1.3. Aportacions dels sofistes a la filosofia

          2.2. Sòcrates

                    2.2.1. El problema de les fonts

                    2.2.2. Què ensenyava Sòcrates?

          2.3. Diògenes: el gos supersocràtic

          2.4. Aristip i els socràtics hedonistes

          2.5. Megàrics: en la cruïlla entre Parmènides i Sòcrates

3. Plató

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 100 150
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Bréhier, Émile (1998-2002 ). Història de la filosofia . Madrid [etc.]: Tecnos [etc.]. Catàleg
 • Copleston, Frederick C. (2001- ). Historia de la filosofía (6a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cornford, Francis M. (1984 ). De la religión a la filosofía . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Farrington, Benjamin (1992 ). Ciencia y filosofía en la Antigüedad (3ª ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ferrer Gràcia, Joan (2011). El pensament presocràtic. Fragments i testimonis. Girona: Edicions de la Ela Geminada. Catàleg
 • Gigon, Olof (1971 ). Los Orígenes de la filosofía griega : de Hesiodo a Parménides . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Guthrie, W.K.C. (1984-1993 ). Historia de la filosofía griega . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Hadot, Pierre (1998 ). ¿Qué es la filosofía antigua? . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Homer (1978 ). La Ilíada . Barcelona: Alpha. Catàleg
 • Homer (2001 ). L'Odissea (1a ed. a Butxaca). Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Jaeger, Werner (1971 ). Paideia : los ideales de la cultura griega . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Onfray, Michel (2005 ). Antimanual de filosofía : lecciones socráticas y alternativas (2ª ed.). Madrid [etc.]: Edaf. Catàleg
 • Onfray, Michel (2008 ). Les Savieses de l'antiguitat . Barcelona: Edicions de 1984. Catàleg
 • Rodríguez Adrados, Francisco (1975 ). La Democracia ateniense . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Vernant, Jean-Pierre (1985 ). Mito y pensamiento en la Grecia antigua (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pòrtulas, Jaume (2011 ). Saviesa grega arcaica . Martorell: Adesiara. Catàleg
 • Nietzsche, Friedrich Wilhelm (2011 ). El naixement de la tragèdia . Martorell: Adesiara. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de dos comentaris de text. El professor proporcionarà diversos textos al llarg del semestre i l'estudiant n'haurà de triar dos per comentar. Per a l'avaluació tant dels comentaris de text com del treball de curs i l'examen final es prendrà especialment en consideració la correcció formal, la claredat expositiva i la solidesa dels arguments sostinguts per l'estudiant. 25
Durant el curs, cada alumne realizarà un treball sobre una de les lectures o temes proposats pel professor a principi de curs. Per a l'avaluació tant dels comentaris de text com del treball de curs i l'examen final es prendrà especialment en consideració la correcció formal, la claredat expositiva i la solidesa dels arguments sostinguts per l'estudiant. 50
Durant el període d'avaluació final del curs tindrà lloc un examen. L'examen compta només un 25% de la nota final. Per aprovar l'assignatura caldrà haver aprovat l'examen, el treball i els dos comentaris de text. Per a l'avaluació tant dels comentaris de text com del treball de curs i l'examen final es prendrà especialment en consideració la correcció formal, la claredat expositiva i la solidesa dels arguments sostinguts per l'estudiant. 25

Qualificació

Per a l'avaluació tant dels comentaris de text com del treball de curs i l'examen final es prendrà especialment en consideració la correcció formal, la claredat expositiva i la solidesa dels arguments sostinguts per l'estudiant.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà alumne no presentat aquell que hagi deixat de realitzar algun dels exercicis d’avaluació.