Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Les pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental tenen per objecte apropar als futurs graduats en geografia a la anàlisis teòric i aplicat en l’àmbit de planificació i la gestió territorial i ambiental a la doble vessant, cada vegada més interrelacionat, del món urbà i rural des d’una perspectiva àmplia i a escales i entorns diferents
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL SALAMAÑA SERRA
Idioma de les classes:

Competències

 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE23- Aplicar mètodes i tècniques de treball de camp per a adquirir un coneixement directe del territori
 • CE27- Conèixer i comprendre els processos i reptes actuals dels territoris rurals i urbans i els principals instruments i polítiques d'intervenció d'aquests territoris
 • CE28- Conèixer i utilitzar tècniques professionals pròpies de la Geografia, i dotar d'habilitat per a la inserció laboral i de competències per dur a terme estudis d'especialització

Continguts

1. L’Objectiu d’aquest pràcticum és interrelacionar els coneixements adquirits en les assignatures de gestió i dinàmiques de l’espai rural i la de gestió i dinàmiques de l’espai urbà. La finalitat és fer una lectura de la matriu territorial (de la matriu biofísica i de la matriu antròpica) actual i en el temps d’un lloc d’estudi concret. En l’anàlisi territorial observarem si el desenvolupament econòmic i social ha comportat una pèrdua de diversitat de la matriu biofísica i proposarem eines, accions i mesures de desenvolupament ambiental, social i econòmic o de conservació per millora-ne la matriu territorial de futur.

2. Fase Aa- treballs previs per apropar-nos al coneixement del lloc d'estudi (treball en grup) Fase Ab- viatge al lloc d’estudi: treball de camp (tres dies) Fases B- Diari de Camp (treball individual) Fase C- Diagnosi (c1 i c2) (treball en grup) 1-Estudi dels canvis territorials a causa de les dinàmiques globals (c1 i c2) 2- Presentació i defensa del treball (ci i c2) Fase D-Conclusions: 1- Fa referencia a la fase c1a: presentar de manera raonada un mínim 5 i un màxim de 8 idees de àmbit d’estudi (treball Individual) 2-Fa referencia a la fase c1b: presentar de manera raonada un mínim de 6 i un màxim de 10 idees de l'àmbit d’estudi considerant les aportacions dels treball realitzats pel conjunt del grup classe (treball individual)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25,00 0 0 25,00
Cerca i anàlisi d'informació 8,00 0 0 8,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 0 10,00
Sessió expositiva 10,00 3,00 0 13,00
Sortida de camp 5,00 2,00 0 7,00
Treball en equip 20,00 78,00 0 98,00
Total 68,00 93,00 0 161

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Fase Aa): treballs previs per apropar-nos al coneixement del lloc d'estudi Avaluació continua 0 No
  Fase Ab) visita al lloc d’estudi: treball de camp (tres dies) avaluació continua 0 No
  Fases B): quadern de camp (treball individua) avaluació continua 10 No
  Fase C1a): realització i presentació per escrit del treball del lloc d'estudi (zona 1)(treball en grup) avaluació continua 15 No
  Fase C1b: presentació oral i defensa del treball del lloc d'estudi(zona 1) (treball en grup) Avaluació Continua 15 No
  Fase C2a): realització i presentació per escrit del treball de lloc d'estudi (zona 2) (treball en grup) avaluació continua 20 No
  Fase C2b): presentació oral i defensa del treball del lloc d'estudi (zona 2) (treball en grup). Avaluació continua 20 No
  Fase D1): presentació conclusions del treball grup classe, zona 1 (treball individual) avaluació continua 10 No
  Fase D2): presentació conclusions del treball grup classe, zona 2 (treball individual) avaluació continua 10 No

  Qualificació

  L’alumnat haurà d’haver assistit al viatge, fer el treball de camp i realitzar totes les fases del treball per ésser avaluat.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No correspon

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  En aquest assignatura en ser totalment pràctica no hi ha modificacions substancials de la dinàmica de treball. L’objectiu, el llocs d’estudi, les fases del treball i el calendaris no s’han modificat en relació al document penjat a inicis del curs en el moodle. Igualment, en el moodle. hi ha penjat, des de l’inici de curs, totes les tasques o en s’explica que cal fer i presentar i les dades de entrega. També en el moodle hi ha penjat el calendari dels dies de les tutories obligatòries per a cada grup, que es mantenen i que es fan per skype.

  Modificació de l'avaluació:
  No hi ha canvis substancials. Queda pendent de determinar l’exposició i defensa oral del treball final. Normalment es fa una presentació a classe i es obligatòria l’assistència de tot l’alumnat. Hi ha un tribunal forma per tres professors/es que avalua la presentació del treball. Caldrà veure si serà possible. En cas de no ser-ho es farà la presentació per vídeo conferencia amb la participació del tribunal.

  Avaluació:
  Fases B: quadern de camp (treball individual) (%nota 10)
  Fase C (1a): realització i presentació per escrit del treball del lloc 1 (treball en grup) (% nota 15)
  Fase C (1b): presentació oral i defensa del treball lloc 1 (treball en grup) (% nota 15)
  Fase C (2a): realització i presentació per escrit del treball del lloc 2 (treball en grup) (% nota 20)
  Fase C (2b): presentació oral i defensa del treball lloc 1 (treball en grup) (% nota 20)
  Fase D (1): presentació conclusions del treball grup classe, lloc 1 (treball individual) (% nota 10)
  Fase D (2): presentació conclusions del treball grup classe, lloc 2 (treball individual) (% nota 10)

  Tutoria i comunicació:
  - En el moodle està penjada des de l’inici de curs tota la documentació relacionada amb el pràcticum, totes les fases del treball i les tasques que cal realitzar.
  - En el fòrum de noticies s’avisa per recordar els terminis de la presentació de les tasques
  - Hi ha un fòrum de preguntes i respostes obert en el moodle
  - Amb el grup classe tenim un grup Whatssap per recordar les trobades de les tutories en línia, per demanar tutories o també per enviar noticies d’interès relacionades amb l’activitat acadèmica.
  - A partir del Correu-e per sol·licitar tutories o algun aclariment (normalment la tutoria un cop acordat el dia i l’hora es fa amb Skype)
  - Hi ha un calendari de trobades/tutories amb cada grup i aquestes es fan per skype . Es segueix el calendari prefixat a principi de curs; ara, cada setmana i de manera acordada es fa un seguiment d’aproximadament ¾ d’hora per grup per fer el seguiment de las tasca que estan realitzant i debatre i comentar els dubtes i la dinàmica del treball.