Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura es planteja com una reflexió sobre el món actual, des de la perspectiva regional, basant-se fonamentalment en la descripció dels grans conjunts socioeconòmics i ambientals. Es donarà també una aproximació a la geopolítica, les relacions socials, a les diferents cultures i religions, tot això encaminat a una major comprensió del món actual. A més, una part del curs consistirà en un aprofundiment en tots aquests aspecte per a una/dues regions concretes: Àfrica i/o Àsia Central.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOAN VICENTE RUFI
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE20- Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental

Continguts

1. La Geografia Regional i la regionalització del món

2. Les "regionalitzacions" del món i els seus significats

3. Les grans regions del món contemporani: Àsia Central/ Àfrica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0,50 0 0 0,50
Elaboració individual de treballs 3,00 45,00 0 48,00
Lectura / comentari de textos 1,00 9,00 0 10,00
Sessió expositiva 36,00 0 0 36,00
Sessió participativa 4,50 4,00 0 8,50
Sessió pràctica 3,00 6,00 0 9,00
Tutories de grup 2,00 8,00 0 10,00
Total 50,00 72,00 0 122

Bibliografia

 • ALMENAR, Ricardo (2012). El fin de la expansión. Del mundo-océano sin límites al mundo-isla. Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Azcárate, Blanca (cop. 2008 ). Grandes espacios geográficos: el mundo desarrollado . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • AZCÁRATE LUXÁN, Blanca (2009). Grandes espacios geográficos : subdesarrollo y países emergentes. Madrid: UNED. Catàleg
 • Azcárate, Blanca (2010 ). Geografia regional del mundo : desarrollo, subdesarrollo y países emergentes . Madrid: UNED. Catàleg
 • Azcárate, Blanca Azcárate Luxán, Mª Victoria Sánchez Sánchez, José, 1942- (2006 ). Atlas histórico y geográfico universitario. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • BLIJ, H. J. de; MULLER, P. O. (2008). Geography. Realms, regions and concepts. Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons. Catàleg
 • Bovet, Philippe (2008 ). Atlas medioambiental de Le Monde diplomatique . Valencia: Cybermonde. Catàleg
 • CEBRIÁN ABELLÁN, A. (2005). Estructuras socioespaciales y niveles de desarrollo : geografía de las desiguald. Murcia: Diego Marín. Catàleg
 • Chaliand, Gérard (cop. 2004 ). Atlas del nuevo orden mundial . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • CLAWSON, D.L. et alii. (ed.) (2009). World Regional geography. A development approach. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Durand, Marie-Françoise Romero González, Juan (2008 ). Atlas de la globalización. València: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • El Estado del mundo : anuario económico y geopolítico mundial (1984- ). Madrid: Akal. Catàleg
 • GRESH, A. et alii (dir.) (2009). El Atlas. Le Monde Diplomatique. Valencia: Cybermonde. Catàleg
 • GRESH, A. et alii (dir.) (2011). Atlas geopolítico. Valencia: Fundación Mondiplo & UNED. Catàleg
 • Informe sobre el desarrollo mundial (1978- ). Washington: Banco Mundial. Catàleg
 • Le Monde diplomatique ([1995?]- ). Madrid: Lopress. Catàleg
 • MÉNDEZ, R.; MOLINERO, F. (2002). Espacios y sociedades : introducción a la geografía regional del mundo. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ramonet, Ignacio (2004 ). Guerras del siglo XXI : nuevos miedos, nuevas amenazas . Barcelona: Debolsillo. Catàleg
 • ROWNTREE, L. et alii. (2008). Diversity amid globalization. World regions, environment, development. Upper Saddle River (N.J.): Pearson Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura i comentari de textos i elaboració d'informes Saber exposar per escrit les principals idees dels textos i una breu reflexió personal 40 No
Elaboració d'una petita monografia sobre una regió concreta del món. Correcta elaboració d'una petita monografia d'una regió del món, on apareguin reflectits els diferents aspectes plantejats a classe. 50 No
Assistència i participació a les activitats del curs Es valorarà l'assistència i la participació a les activitats del curs 10 No

Qualificació

La nota final s'obtindrà de la mitjana ponderada de tots els treballs pràctics i de la prova escrita d'avaluació. Malgrat tot, per poder aprovar l'assignatura caldrà obtenir, com a mínim, un 4 en aquesta prova.

D'altra banda, per poder ser avaluat segons els criteris exposats, serà necessari assistir a un mínim del 50% de les classes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà amb "No Presentat" als estudiants que no hagin fet la prova escrita d'avaluació. També als estudiants que, havent-s'hi presentat, no hagin entregat el treball específic sobre una regió determinada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Tot depenent del nombre de matriculats alguns continguts de l'assignatura, com algunes activitats pràctiques, poden experimentar petites modificacions al llarg del curs.