Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi dels factors humans i socials que expliquen l'exposició i vulnerabilitat humanes als riscos ambientals i les diferents formes de gestió desenvolupades per tal de fer-hi front.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA MARIA RIBAS PALOM
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
 • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret.
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.
 • 22 Saber elaborar i interpretar mapes temàtics.
 • 26 Escriure informes de diferents temàtiques territorials.
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials.

Continguts

1. Definicions, classificacions i mesures del risc ambiental

2. Història de les catàstrofes i situació actual

3. Risc i incertesa

4. Exposició humana i vulnerabilitat al risc

5. Estratègies de reducció dels riscos ambientals

          5.1. Mesures estructurals

          5.2. Ordenació del territori

          5.3. Planificació de les emergències

6. Gestió de riscos naturals: inundacions i sequeres

7. Planificació i gestió de riscos tecnològics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 24 26
Classes expositives 45 30 75
Exposició dels estudiants 0,5 5 5,5
Lectura / comentari de textos 2 20 22
Prova d'avaluació 2 15 17
Sortida de camp 4 0 4
Total 55,5 94 149,5

Bibliografia

 • Alexander, David E (1993 ). Natural disasters . London: UCL Press. Catàleg
 • Beck, Ulrich (2006 ). La Sociedad del riesgo : hacia una nueva modernidad . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Blaikie, Piers (1994 ). At risk : natural hazards, people's vulnerability, and disasters . London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Bryant, Edward (2005 ). Natural hazards (2a ed.). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Calvo García-Tornel, Francisco (2001 ). Sociedades y territorios en riesgo . Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg
 • Chastagnaret, Gérard (2006 ). Riesgo de inundaciones en el Mediterráneo occidental . [Alicante]: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Coch, Nicholas K (cop. 1995 ). Geohazards : natural and human . Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. Catàleg
 • Cutter, Susan L (1993 ). Living with risk : the geography of technological hazards. London: Arnold. Catàleg
 • Cutter, Susan L. (1994 ). Environmental risks and hazards . New Jersey: Prentice Hall. Catàleg
 • Dauphiné, André (2001 ). Risques et catastrophes : observer, spatialiser, comprendre, gérer . Paris: A. Colin. Catàleg
 • Frampton, Steve (cop. 2000 ). Natural hazards . London [etc.]: Hodder & Stoughton. Catàleg
 • Hewitt, Kenneth (1997 ). Regions of risk : a geographical introduction to disasters . [Essex]: Longman. Catàleg
 • Kovach, Robert L (cop. 1995 ). Earth's fury : an introduction to natural hazards and disasters . Englewood Cliffs: Prentice Hall. Catàleg
 • McGuire, Bill (2002 ). Natural hazards and environmental change . London: Arnold. Catàleg
 • Medi ambient (1998-2001 ). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de MediAmbient. Recuperat 07-07-2012, a http://www.gencat.cat/mediamb/revista/portada.htm Catàleg
 • Nel·lo, Oriol, 1957- (2003 ). Aquí, no! : els conflictes territorials a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Olcina Cantos, Jorge Ayala Carcedo, F. J. (DL 2002 ). Riesgos naturales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pelling, Mark (2003 ). The Vulnerability of cities : natural disasters and social resilience . London: Earthscan Publications. Catàleg
 • Vilaplana, Joan Manuel (DL 2008 ). RISKCAT : els riscos naturals a Catalunya = los riesgos naturales en Cataluña = natural risks in Catalonia . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Catàleg
 • Paul, Bimal Kanti (2011 ). Environmental hazards and disasters : contexts, perspectives and management . Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. Catàleg
 • Proske, Dirk (2008 ). Catalogue of risk : natural, technical, social and healthrisks . New York: Springer. Catàleg
 • Leal Filho, Walter (2013 ). Climate Change and Disaster Risk Management. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg :Imprint: Springer. Recuperat 07-07-2016, a http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31110-9 Catàleg
 • Begum, Selina (cop. 2007 ). Flood risk management in Europe : innovation in policy and practice . Dordrecht: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica sobre ordenació del territori i gestió de riscos ambientals Capacitat d'anàlisi i interpretació de la informació 20
Pràctica sobre planificació d'emergències Capacitat d'anàlisi crítica 20
Sortida a la ciutat de Girona: rius i risc d'inundació Assistència 5
Lectura de textos Nivell de comprensió de conceptes bàsics i capacitat de síntesis i anàlisi crítica 20
Presentació de les pràctiques a l'aula Capacitat de comunicar coneixements de forma oral 5
Prova d'avaluació Grau d'adquisió de coneixements bàsics de l'assignatura 30

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents notes parcials. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les activitats d'avaluació per tal de poder fer mitjana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "No presentat" es posarà en aquells casos que l'estudiant no realitzi o no presenti una de les diferents activitats d'avaluació requerides.