Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquest mòdul està pensat perquè l'estudiant pugui aprofundir en diferents àmbits dels estudis culturals oferts des de la Facultat de Lletres. L'estudiant del Grau de Comunicació Cultural haurà d'escollir dos seminaris optatius de 12 crèdits entre tots els que ofereixin els diferents graus de la Facultat de Lletres. D'aquesta manera, el graduat en Comunicació Cultural podrà disposar d'una formació cultural més intensa i diversificada, ja que cada estudiant podrà decidir en quin tipus de continguts humanístics i culturals defineix aquest mòdul.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID COLL BAILADOR  / JOSEP LLUÍS FECÉ GOMEZ  / MARIA CARMEN PARDO SALGADO  / JORDI SALA LLEAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE1- Analitzar els diferents gèneres periodístics des de diverses perspectives, acadèmica, professional i crítica
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE5- Analitzar i desenvolupar coneixements i continguts específics sobre la gestió de la cultura
 • CE9- Analitzar i comprendre la realitat de les indústries culturals

Continguts

1. ARTS ESCÈNIQUES (Professor: Jordi Sala/ 3ECTS/1S/Català) 1. El sistema de comunicació teatral. Escenografia i espai escènic. Anàlisi de la representació teatral. 2. Anàlisi del text dramàtic: diàleg, personatge, trama, temps i espai. Relació entre el text dramàtic i la representació teatral. 3. Altres formes escèniques. 4. La redacció de la crítica teatral.

2. GESTIÓ CULTURAL II (Professor: David Coll/3ECTS/1S/Català) 1.La figura del gestor cultural. 2. Disseny i desenvolupament de projectes culturals.

3. MÚSICA I CULTURA POPULAR CONTEMPORÀNIA (Professora: Carme Pardo/3ECTS/1S/Català) 1. Cultura popular i cultura de masses. 1.1.. Indústria musical i cultura popular. 1.2. Model de producció de la subjectivitat. 1.3. Música popular i tecnologia: la sensibilitat de la màquina. 1.4. Balls, ritmes i formes de vida maquínics.

4. REDACCIÓ PERIODÍSTICA (Professor: Josep Lluis Fecé/3ECTS/1S/Català) 1.Característiques generals del discurs periodístic. 2. Regles bàsiques de la redacció periodística. 3. Cohesió, coherència, unitat i il·lació. 4.El to. 5. Precisió lèxica. 6.Llicències retòriques. 7.Defectes en l'expressió. 8. Característiques de la redacció informativa i interpretativa en mitjans digitals. 9. Requisits d'expressió en els gèneres informatius (Notícia, Crònica, Reportatge, Entrevista). 10. Requisits d'expressió en els gèneres d'opinió (Article d'opinió, Crítica cultural, Retrat, Editorial, Ressenya).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 63 162 225
Elaboració de treballs 22 53 75
Total 85 215 300

Bibliografia

 • Pavis, Patrice (2000). El Análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Pavis, Patrice (1990). Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bobes Naves, Carmen (ed.) (1997). Teoría del teatro. Madrid: Arco Libros. Catàleg
 • Ubersfeld, Anne (1989). Semiótica teatral. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Bezunartea, Ofa (DL 1998 ). 21 lecciones de reporterismo . Bilbao: Universidad del País Vasco. Servicio editorial =Euskal Herriko Unibertsitatea. Argitalpen zerbitzua. Catàleg
 • Wilde, Oscar (2002). El crítico como artista (Bilingüe). Madrid: Ediciones Langre. Catàleg
 • Baudelaire, Charles (1996). Salones y otros escritos sobre el arte. Madrid: La balse de la Medusa. Catàleg
 • Bazin, André (1980). ¿Qué es el cine?. Barcelona: Rialp. Catàleg
 • Diderot, Denis (2002). Salo 1767. Madrid: La balsa de la Medusa.
 • Jenkins, Henry (2006). Fans, blogueros y videojuegos: la cultura de la colaboración. Bacelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • Cantavella, Juan, 1949- (2004 ). Redacción para periodistas : informar e interpretar . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Brooks, Brian S. (cop. 2005 ). News reporting and writing (8th ed.). New York: Bedford/St. Martin's Press. Catàleg
 • Martínez Albertos, José Luis (DL 1984 ). Curso general de redacción periodística . Barcelona: Mitre. Catàleg
 • Micó, Josep Lluís (2006 ). Periodisme a la xarxa : [llenguatge nou d'un ofici vell] . Vic: Eumo. Catàleg
 • Salaverría, Ramón (2005 ). Redacción periodística en Internet . Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Weston, Anthony (1994 ). Las Claves de la argumentación . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Robert S. Boynton (2015). El nuevo Nuevo Periodismo. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Joan Elies Adell Pitarch (1997). La musica popular contemporánea y la construcción del sentido más allá de la soc. TRANS. REVISTA TRANSCULTURAL DE MÚSICA. Catàleg
 • Héctor Fouce Rodríguez (2004). Indústria musical i cultura popuar. Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Ana María Zubieta (dir.) (2000). Cultura popular y cultura de masas: conceptos, recorridos y polémicas. PAIDÓS. Catàleg
 • Theodor W. Adorno (1973). Crítica cultural y sociedad. Ariel. Catàleg
 • John Storey (2002). Teoría cultural y cultura popular. Octaedro. Catàleg
 • Font, D. (2012). Cuerpo a cuerpo. Radiografías del cine contemporáneo. Ed. Galaxia Guttenberg – Círculo de Lectores.
 • Jameson, F. (1995). La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial. Ed. Paidós. Catàleg
 • Kaveney, R. (2005). From Alien to The Matrix: reading science fiction film. Ed. I.B. Tauris.
 • Martínez Lucena, J. (2012). Ensayo Z. Una antropología de la carne perecedera. Ed. Berenice.
 • Phillips, K. R. (2005). Projected fears: Horror films and American Culture. Ed. Praeger.
 • Quintana, A. (2003). Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades. Ed. Acantilado. Catàleg
 • Rodríguez, A. (2012). ¡Apocalipsis pop! El cine de las sociedades del malestar. Ed. Notorius. Catàleg
 • Rodríguez Ortega, V. (2012). La ciudad global en el cine contemporáneo. Una perspectiva transnacional. Ed. Shangrila. Catàleg
 • Wood, R. (2003). Hollywood from Vietnam to Reagan… and beyond. Ed. Columbia University Place. Catàleg
 • Illescas Martínez, Jon E (DL 2015 ). La Dictadura del videoclip : industria musical y sueños prefabricados . [Vilassar de Dalt]: El Viejo Topo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ARTS ESCÈNIQUES: Un examen final i redacció d'una crítica de teatre en el Seminari d'Arts Escèniques. Vegeu l'apartat "criteris de qualificació" 25
GESTIÓ CULTURAL II: Creació col·lectiva d'un projecte cultural. Redacció d'una memòria personal del curs. Participació i qualitat del projecte presentat 25
MÚSICA I CULTURA POPULAR CONTEMPORÀNIA : Avaluació continuada Mínim un 80% de les activitats plantejades d'un total de 6 activitats 25
REDACCIÓ PERIODÍSTICA: Avaluació continuada Mínim un 80% de les pràctiques plantejades d'un total de 6 o 7 activitats 25

Qualificació

Els criteris de qualificació depenen de cadascun dels professors del mòdul. La nota de l'assignatura sorgirà de la mitjana entre les notes dels quatre professors.
En el seminari de crítica cultural. Els criteris d'evaluació partiran del treball de crítiques redactats a classe.
En la part d'arts escèniques l'avaluació continuada consistirà en una prova escrita i en la redacció d'una crítica teatral.
En redacció periodística es realitzaran diverses activitats pràctiques relacionades amb la titulació i redacció de peces informatives.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No Presentat.