Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Es contextualitzaran, s'analitzaran i s'experimentaran tot un seguit d'instruments de caràcter lingüístic, en suport de paper o bé accessibles en línia, que resulten fonamentals en la pràctica de les disciplines filològiques i per a l'ús mateix, en un grau d'expertesa, de les llengües catalana i castellana en treballs de caràcter acadèmic. Aquestes eines inclouen gramàtiques, diccionaris, atles, corpus lexicogràfics, corpus textuals, i altres recursos que cal saber usar amb criteris ben definits.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE50- Dominar la gramàtica normativa de la llengua catalana i els principis bàsics de l'ortotipografia i de les noves tecnologies de la comunicació
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE57- Desenvolupament de les habilitats comunicatives tant orals com escrites i del domini de les noves tecnologies de la informació

Continguts

1. Les gramàtiques com a eines per entendre i per analitzar la llengua. Tipus de gramàtiques. Les principals gramàtiques de referència del català i de l'espanyol. Les gramàtiques en línia.

2. Els diccionaris com a eines per entendre i analitzar la llengua. Principis lexicogràfics i tradició lexicogràfica en la llengua catalana i en la castellana. Tipus de diccionaris. Els diccionaris del català i de l'espanyol en línia.

3. Els diccionaris etimològics: l'origen dels mots i la seva història. L'obra de Coromines.

4. Cartografia lingüística, corpus dialectals, lexicografia dialectal i fons d'arxius sonors. Els atles lingüístics: atles generals, atles regionals i microatles. Diccionaris, glossaris i vocabularis dialectals. Altres fonts de materials dialectals (corpus sonors, recursos interactius, reculls de folklore, etc.)

5. Corpus i diccionaris de textos informatitzats per a l'obtenció de dades de la llengua actual i de la llengua antiga: bases de dades textuals i diccionaris de textos.

6. La presentació de resultats científica en l'àmbit de la filologia: sistemes, eines i suports per a l'exposició pública, i per a la correcció lingüística, oral i escrita.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 0 40,00 0 40,00
Sessió participativa 45,00 0 45,00 90,00
Total 45,00 40,00 45,00 130

Bibliografia

 • Hall, George M. (2008). How to write a paper (4th ed). Malden, Mass.: BMJ Books. Catàleg
 • Day, Robert A. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4ª ed. en español). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud Oficina Sanitaria Panamericana Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Catàleg
 • Weston, Anthony (1994). Las Claves de la argumentación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1993). La Cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Lluch, Gemma (2015). Escriptura acadèmica :. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Regueiro Rodríguez, María Luisa.; Sáez Rivera, Daniel M. (2013). El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco Libros, S. L..
 • Martínez de Sousa, José (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. Catàleg
 • Corbella Díaz, Dolores (2018). Historia del léxico español y humanidades digitales /. Berlin: Peter Lang. Catàleg
 • Fabra, Pompeu (1984). Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Edhasa. Catàleg
 • Giralt i Radigales, Jesús M. (1993). Diccionari de la llengua catalana (3ª ed., ampliada i actualitzada). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Giralt i Radigales, Jesús M (1998). Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana (2a ed.). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2008). Novetats del diccionari : (2a ed.). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Espinal, M. Teresa (2004). Diccionari de sinònims de frases fetes. València: Universitat de València. Catàleg
 • Real Academia Española (2001). Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. [Madrid]: Espasa Calpe, a Catàleg
 • Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed., Ed. del tricentenario). Madrid: Espasa. Catàleg
 • Maldonado, Concepción (1999). Clave : (3ª ed). Madrid: Ediciones SM. Catàleg
 • Moliner, María (1966). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Moliner, María (2007). Diccionario de uso del español (3ª ed.). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Seco, Manuel (2011). Diccionario del español actual (2ª ed. act.). Madrid: Aguilar Lexicografía. Catàleg
 • Seco, Manuel (2004). Diccionario fraseológico documentado del español actual :. Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Seco, Manuel (1998). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española (10ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Slager, Emile (2007). Diccionario de uso de las preposiciones españolas. Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Casares, Julio (1959). Diccionario ideológico de la lengua española : (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Badia i Margarit, Antoni M (1994). Gramàtica de la llengua catalana :. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Solà, Joan (2002). Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Bosque, Ignacio (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa. Catàleg
 • Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Real Academia Española (2010). Nueva gramática de la lengua española :. Madrid: Espasa Libros. Catàleg
 • Alcover, Antoni M (1977-1979). Diccionari català-valencià-balear :. Palma de Mallorca: Moll. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-2001). Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial [etc]. Catàleg
 • Coromines, Joan (1989-1997). Onomasticon Cataloniae :. Barcelona: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona La Caixa. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-1991). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico /. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Coromines, Joan (1973). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana / (3ª ed., muy revisada y mejorada). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Pharies, David A (2002). Diccionario etimológico de los sufijos españoles :. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Pons i Griera, Lídia (1998). Atles lingüístic del domini català :. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Veny, Joan (1993-2019). Atles lingüístic del domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Veny, Joan (2007-2009). Petit atles lingüístic del domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2011). Atles lingüístic de la Marina :. Pedreguer: IECMA. Catàleg
 • Navarro Gómez, Pere (1996). Els parlars de la Terra Alta. Tarragona: Diputació de Tarragona .
 • Beltran i Calvo, Vicent (2005). El Parlar de la Marina Alta. Alacant: Universitat d'Alacant Departament de Filologia Catalana. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2017). Els Parlars valencians. València: Universitat de València. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2008). El Parlar de les Valls del Vinalopó i del Carxe. [Petrer]: Centre d'Estudis Locals del Vinalopó. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2004). El Parlar de Guardamar (un estudi del valencià meridional fronterer). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1979-1983). Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1999). Atlas lingüístico de Castilla y León. [Salamanca]: Junta de Castilla y León Consejería de Educación y Cultura. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1973). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Granada: la Universidad. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1991). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1995). Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1975). Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias /. [Las Palmas de Gran Canaria]: el Cabildo Insular. Catàleg
 • Flórez, Luis (1981-1983). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia. Bogotà: Instituto Caro y Cuervo. Catàleg
 • Lope Blanch, Juan M. (1990). Atlas lingüístico de México. México: Fondo de Cultura Económica [etc]. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2001). El Español en Venezuela :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2001). El Español en Paraguay :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2000). El Español en la República Dominicana :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2000). El Español en el sur de Estados Unidos :. [Madrid]: Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació del primer semestre L'avaluació de les activitats del primer semestre s'especificarà al començament de l'assignatura. 40 No
Prova d'avaluació del segon semestre L'avaluació de les activitats del segon semestre s'especificarà al començament de l'assignatura. 40 No
Assistència regular a les sessions del curs Control d'assistència. 20 No

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que assisteixin a les classes però que NO facin alguna de les proves d'avaluació tindran un NO PRESENTAT en el seu expedient.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

L'assistència a classe comptarà un 20% de la nota final.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Cap. Seguirem fent classe per Skype. Generalment amb tota la classe (18 estudiants) i puntualment en grups petits de quatre o cinc persones (20 minuts de Skype per cada grup). Seguiré assignant-los tasques, tal com feiem en les classes presencials. Les tasques s'envien a la llista de distribució de l'assignatura i s'escriuen al Moodle de l'assignatura. Els dubtes se seguiran resolent pels quatre grups de WhatsApp que engloben tots els estudiants i pel correu electrònic. L'objectiu final és obtenir un treball en què hi haurà treballat tota la classe (sense excepció) que porta per títol "La expresión de la polaridad en las lenguas románicas". També traduirem el treball al català. Per ara, aquest document ja té 101 pàgines i el seu contingut té una qualitat excepcional. Falta completar alguns apartats amb dades dels corpus informatitzats, que ja estan utilitzant. I també falta completar la part corresponent a dades extretes dels Atles lingüístics. Això ho deixem per a les classes de després de Setmana Santa.
Activitats relacionades:
-Activitat sobre gramàtiques
-Activitat sobre diccionaris de la llengua
-Activitat sobre diccionaris etimològics
-Activitat sobre elaboració i disseny d'un text acadèmic
-Activitat sobre la presentació oral i la correcció de la llengua catalana oral utilitzant el vídeo i altres suports
-Activitat sobre obtenció de dades de la llengua

Modificació de l'avaluació:
Cap. Es pot fer el seguiment del tant per cent d'avaluació que correspon a l'assistència perquè l'Skype permet veure'ls a tots. També es fa el seguiment del treball que van fent a partir dels documents que els estudiants envien amb les tasques completades.

Tutoria i comunicació:
Se seguirà fent classe per Skype. Generalment amb tota la classe (18 estudiants) i puntualment en grups petits de quatre o cinc persones (20 minuts de Skype per cada grup). Se seguirà assignant-los tasques, tal com es feia a les classes presencials. Les tasques s'envien a la llista de distribució de l'assignatura i s'escriuen al Moodle de l'assignatura. Els dubtes se seguiran resolent pels quatre grups de WhatsApp que engloben tots els estudiants i pel correu electrònic.