Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció històrica i literària bàsica als principals períodes, obres i temes de la literatura romànica medieval, estructurada entorn de la lectura d'una selecció d'obres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIRIAM CABRE OLLE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE54- Adquirir i dominar la terminologia lingüística i retòrica bàsica per descriure i analitzar amb rigor i precisió la llengua i la literatura catalanes
 • CE55- Saber analitzar i comentar textos tant des del punt de vista literari com del lingüístic a partir dels mètodes científics de les diverses escoles i de l'ús de les eines i bases de dades informàtiques

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: UNITAT I DIVERSITAT AL MÓN ROMÀNIC MEDIEVAL

          1.1. Paràmetres geogràfics, històrics, lingüístics i culturals

          1.2. L’educació medieval: les arts liberals, la pervivència de la cultura clàssica, la interpretació dels textos

          1.3. Oralitat i escriptura

2. L'ÈPICA: ELS HEROIS DEL PASSAT

          2.1. Definició i naturalesa de l’èpica: el problema dels orígens

          2.2. La cultura monàstica, el món feudal i les croades. El paper de l'hagiografia

          2.3. La recreació del passat heroic. Trets formals i temàtics de l'èpica romànica.

          2.4. Els grans cicles èpics francesos. Lectura de fragments de la Chanson de Roland" i del cicle de Guillaume.

          2.5. Altres èpiques romàniques. El cas de la "Canso de la crozada contra l'albiges"

3. LA LÍRICA: ELS TROBADORS I LA SEVA HERÈNCIA

          3.1. Les corts, la fin’amors i la cortesia; sistema de valors i finalitat; tradició i innovació.

          3.2. Els orígens: Guilhem de Peitieu, Jaufre Rudel i Marcabru

          3.3. La reflexió sobre l'amor: Bernart de Ventadorn i la Comtessa de Dia

          3.4. L'experimentació formal: Raimbaut d'Aurenga i Arnaut Daniel

          3.5. El sirventès: Bertran de Born i Guillem de Berguedà

          3.6. El debat: Alfons d'Aragó i Giraut de Bornelh

          3.7. La Corona d'Aragó: Cerverí de Girona

          3.8. La transmissió de la lírica trobadoresca i la conversió dels trobadors en clàssics

          3.9. La difusió de la poesia trobadoresca fora d’Occitània

4. LA NARRATIVA: ORÍGENS DE LA NOVEL•LA EUROPEA

          4.1. Orígens del roman: traducció i propaganda. Legitimació de la ficció.

          4.2. L’univers artúric: amor, aventura i ètica.

          4.3. Els lais de Maria de França

          4.4. Les recreacions del "Tristan": versions del tema de l’adulteri.

          4.5. Chrétien de Troyes: la consolidació de l’univers artúric entre cortesia i pedagogia.

          4.6. Més enllà de Chrétien: narracions corteses, al•legòries i prosificacions. El "Jaufre" i el "Flamenca"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 65,00 85,00 0 150,00
Total 65,00 85,00 0 150

Bibliografia

 • Davis, Judith M. (cop. 1995 ). A Handbook of the Troubadours . Berkeley [etc.]: University of California Press. Catàleg
 • Avalle, D'Arco Silvio (1993 ). I Manoscritti della letteratura in lingua d'oc . Torino: Einaudi. Catàleg
 • Bertolucci, Valeria (1999 ). L'Area iberica . Roma: Laterza. Catàleg
 • Curtius, Ernst Robert (1955 ). Literatura europea y Edad Media latina . México [etc.]: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Di Girolamo, Costanzo (1996 ). Avviamento alla filologia provenzale . Roma: NIS La Nuova Italia Scientifica. Catàleg
 • Di Girolamo, Costanzo (1994 ). La Letteratura romanza medievale : una storia per generi . Bologna: Il Mulino. Catàleg
 • Dronke, Peter (1978 ). La Lírica en la Edad Media . Barcelona, etc.: Seix Barral. Catàleg
 • Gaunt, Simon (cop 2001 ). Retelling the tale : an introduction to medieval French literature . London: Duckworth Academic. Catàleg
 • Gaunt, Simon Kay, Sarah (cop. 1999 ). The Troubadours : an introduction . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Krueger, Roberta L. (2000 ). The Cambridge companion to medieval romance . Cambrige: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lazzerini, Lucia (2001 ). Letteratura medievale in lingua d'oc . Modena: Mucchi. Catàleg
 • Paterson, Linda M (1997 ). El Mundo de los trovadores : la sociedad occitana medieval, entre 1100 y 1300 . Barcelona: Península. Catàleg
 • Comas, Antoni, 1931-1981 Molas, Joaquim, 1930- Riquer, Martí de (1993 ). Història de la literatura catalana (5a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Vàrvaro, Alberto (cop. 1994 ). Apparizioni fantastiche : tradizioni folcloriche e letteratura nel medioevo: Walter Map . Bologna: Mulino. Catàleg
 • Vàrvaro, Alberto (1983 ). Literatura románica de la Edad Media : estructuras y formas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Zink, Michel (cop. 1992 ). Littérature française du Moyen Age . Paris: Presses Universitaires de France. Catàleg
 • Bossuat, Robert (1994 ). Dictionnaire des lettres françaises : le Moyen Âge (Éd., entièrement revue et mise à jour / |bsous la direction de Geneviève Hasenohr et Michel Zink). Paris: Fayard. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici 1 Superar-lo positivament 2,5 No
Exercici 2 Superar-lo positivament 2,5 No
Exercici 3 Superar-lo positivament 2,5 No
Exercici 4 Superar-lo positivament 2,5 No
Comentari de text Superar-lo positivament 40 No
Examen i control de lectura Superar-lo positivament 50 No

Qualificació

El programa situa en un context cultural i històric una sèrie d’obres cabdals de la literatura romànica medieval, que com a tals són a l’origen de la literatura europea. Les classes pràctiques es dedicaran a la lectura, comprensió literal i comentar i d’algunes de les obres estudiades.

L'avaluació es farà a partir de la participació a les correccions dels exercicis a classe (10%), del comentari de text que s'ha de lliurar (40%) i de l'examen final (50%). Els exercicis permetran d’aplicar allò que s’ha treballat a les pràctiques en preparació per a l’examen.

Els alumnes que no puguin assistir regularment a classe han de posar-se en contacte amb el professor a començament de curs.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1.

LECTURES OBLIGATÒRIES

1. Textos del dossier de l'assignatura.
2. Lectura d'una novel·la de Chrétien de Troyes (es concretarà a principi de curs).
3. Bibliografia que s'indicarà per a cada part del programa

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'alumne que no es presenti a l'examen o no hagi lliurat els exercicis obligatoris

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

El primer dia de classe s'entregarà un programa i una llista bibliogràfica completa i comentada. Al llarg del curs s'assenyalaran més precisament les activitats a realitzar, com es connecten amb els continguts de l'assignatura i quines són les nocions més importants de cada tema.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Per substituir les classes presencials es van penjant guions de lectura i documents temàtics perquè els estudiants puguin treballar els textos que ja tenien a Moodle. Fem un xat setmanal per poder comentar el desenvolupament de la feina i els dubtes. Els exercicis previstos s'han mantingut, convertits en qüestionaris de Moodle. S'han afegit altres exercicis addicionals, de caràcter voluntari, que serveixen per aprofundir el treball individual i fer-ne un seguiment (per part dels alumnes i del professor). També s'ha construït un glossari col·laboratiu amb els termes essencials del bloc central de l'assignatura i es farà una activitat equivalent per al tercer bloc. Puntualitzo que tots aquests exercicis, s'hagin de fer obligatòriament o siguin optatius, serveixen per ajudar els alumnes a treballar els textos i els conceptes: evidentment es comptaran com a participació a classe, però no s'avaluaran d'un en un com preveu moodle, ni en cap cas repercutiran negativament a la nota.

Modificació de l'avaluació:
Es mantenen dos dels elements avaluatius: 10% participació en els exercicis (dels quals ara n'hi ha una gamma més àmplia) i 40% comentari d'un poema. Pel que fa a l'examen presencial previst se substituirà per dues proves: un qüestionari de moodle amb preguntes breus a respondre en temps limitat (25%) i un comentari breu d'un text amb característiques anàlogues a aquells que hem comentat durant el curs.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i la comunicació amb els estudiants es realitzaran per via electrònica, sigui mitjançant els fòrums i xats de Moodle o per Google Meet. Hem establert un xat setmanal amb tota la classe i amb els estudiants que ho demanin farem un xat individual.