Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aproximació a les grans línies d'evolució de la vida econòmica i sociocultural mundial, així com a les característiques polítiques, del període que s'obre amb la Segona Guerra Mundial i arriba a la dècada de 1970.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MAXIMILIANO FUENTES CODERA  / ALBERT MONTALBAN ARENAS  / GIAIME PALA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE35- Formular i exposar arguments historiogràfics (per escrit, oralment o mitjançant altres mitjans de comunicació) amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics
 • CE37- Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica

Continguts

1. Una mirada al món d’entreguerres i la II Guerra Mundial: a) Les dinàmiques polítiques, socials i econòmiques que van desembocar en la Segona Guerra Mundial; b) els escenaris bèl·lics i les cimeres diplomàtiques dels anys 1943-1945: el disseny del futur de postguerra; c) la creació de l’Organització de les Nacions Unides.

2. La consolidació d’un nou ordre mundial bipolar i els orígens de la Guerra Freda: a) La situació mundial en 1945; b) la fi del vell ordre mundial eurocèntric: els Estats Units d’Amèrica i la Unió Soviètica com a noves protagonistes de la política mundial; c) l’inici de la Guerra Freda entre 1946 i 1949, la formació de l’OTAN i el Pacte de Varsòvia; d) l’aplicació del Pla Marshall.

3. Les noves realitats polítiques i els processos de descolonització: a) La fi de l’Imperi britànic i la descolonització a l’Índia i el sud-est asiàtic; b) Palestina i Israel; c) els canvis polítics a l’Orient Mitjà; d) la constitució de la Xina Popular de Mao Tse-Tung i l’escenari coreà; e) el Tercer Món i el Moviment dels països no alineats; d) La revolució cubana.

4. El boom econòmic de postguerra i el començament de la integració europea: a) El rellançament de l’economia occidental a partir de 1945; b) la construcció dels Estats del Benestar a Europa; c) els inicis de la integració europea els anys cinquanta.

5. L’evolució dels dos blocs de la Guerra Freda i de la Xina Popular des dels anys cinquanta fins a la crisi petrolífera de 1973 i la Conferència de Helsinki: a) els Estats Units d’Eisenhower a Johnson i la guerra de Vietnam; b) la Unió Soviètica des de la mort de Stalin fins a Brezhnev i la invasió soviètica de Praga de 1968; c) el trencament entre l’URSS i la Xina i la “Revolució Cultural” xinesa; d) la rebel·lió juvenil a Occident i els moviments de 1968; e) la invasió de Praga de 1968; f) el procés de distensió entre les dues superpotències i la crisi de 1973.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 22,00 0 25,00
Prova d'avaluació 0 34,00 0 34,00
Sessió expositiva 6,00 18,00 6,00 30,00
Sessió participativa 9,00 33,00 10,50 52,50
Visionat/audició de documents 0 7,00 1,50 8,50
Total 18,00 114,00 18,00 150

Bibliografia

 • Veiga, Francesc (cop. 1997 ). La Paz simulada : una historia de la Guerra Fría, 1941-1991 . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Powaski, Ronald E (cop. 2000 ). La Guerra fría : Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Hogan, Michael J (1989 ). The Marshall Plan : America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952 . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Pappé, Ilan (2008 ). La Limpieza étnica de Palestina . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bongiovanni, Bruno (2004 ). Storia della guerra fredda (2ª ed.). Roma: GLF editori Laterza. Catàleg
 • Heffer, Jean (1992 ). La Guerra fría . Los Berrocales del Jarama: Akal. Catàleg
 • Núñez Seixas, Xosé Manoel (2015). Las utopías pendientes. Una breve historia del mundo desde 1945. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Zubok, Vladislav (2008). Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría. Crítica.
 • Leffler, Melvyn (2008). La guerra después de la guerra. Estados Unidos, la Unión soviética y la Guerra F. Crítica.
 • Leffler, Melvyn P. (2010). The Cambridge history of the cold war. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Stone, Dan. The Oxford handbook of postwar European history. . Catàleg
 • Judt, Tony (2006). Postguerra :. Madrid: Santillana. Catàleg
 • Buruma, Ian (2014). Año cero :. Barcelona: Pasado & Presente. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Ressenya d'un llibre Capacitat per cercar i analitzar informació de diferents tipus. Maduresa i solvència en la redacció del treball. 35 No
Comentari crític sobre un documental Es valorarà els aspectes formals i els continguts del comentari. 15 No
Examen final
Es valorarà la claredat expositiva, l'ordre, l'estructura, l'adequació de les respostes a les preguntes i la capacitat crítica. 50

Qualificació

Veure els criteris d'avaluació.
La còpia per qualsevol mitjà serà qualificada automàticament amb un 0 (nota final de l'assignatura).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no presenti en temps i forma totes les avaluacions demanades.

Avaluació única:
Un únic examen final que abastarà la totalitat de la matèria de l’assignatura

Requisits mínims per aprovar:
La nota mínima de l'examen final ha d'arribar, com a mínim, al 40% de la seva qualificació global.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment i, si no és possible, a través de correu electrònic i de les plataformes virtuals proporcionades per la universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Personalment i per correu electrònic.

Observacions

L'assignatura procurarà facilitar un seguit d'informacions i d'espais de reflexió que permetin a l'estudiant comprendre sense dificultats els aspectes culturals que seran desenvolupats a Món Actual II.

Assignatures recomanades

 • Geopolítica
 • Història contemporània
 • Història d'Espanya

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'haver de passar a un 100% de docència virtual, les activitats es realitzarien totes a través de les plataformes virtuals proporcionades per la universitat sense cap modificació en el tipus d'activitats ni d'avaluacions.

Modificació de l'avaluació:
En cas d'haver de passar a un 100% de docència virtual, les activitats es realitzarien totes a través de les plataformes virtuals proporcionades per la universitat sense cap modificació en el tipus d'activitats ni d'avaluacions.

Tutoria i comunicació:
En cas d'haver de passar a un 100% de docència virtual, les tutories i la comunicació amb els alumnes es realitzarà a través del correu electrònic i les plataformes proporcionades per la universitat.