Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu donar competències en la lectura crítica dels textos, l'escriptura de textos acadèmics i creatius --tant en en format tradicional com electrònic-- i l'expressió oral.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA  / LAURA GALLEGOS AMBER  / JUDIT PUJOL PRAT  / JOAN RAFEL CUFI  / XAVIER RENEDO PUIG
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA  / SADURNI MARTI CASTELLA  / AUGUST RAFANELL VALL-LLOSERA  / JOAN RAFEL CUFI  / RAFAEL RAMOS NOGALES  / LARA VILA TOMAS
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
JOAN FERRER COSTA  / JOAN RAFEL CUFI  / XAVIER RENEDO PUIG  / ALBERT ROSSICH ESTRAGO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins

Continguts

1. El text

          1.1. Oral versus escrit

          1.2. Problemes d'ortografia

          1.3. Puntuació

          1.4. Arquitectura de la frase i construcció del paràgraf

          1.5. Els connectors i els marcadors textuals

          1.6. Precisió lèxica i qüestions d’estil

2. Gèneres acadèmics

          2.1. Examen

          2.2. Ressenya

          2.3. Fitxa bibliogràfica

          2.4. El treball acadèmic

                    2.4.1. Estructura

                    2.4.2. Recerca d'informació

                    2.4.3. Lectura crítica

                    2.4.4. Plagi

                    2.4.5. Notes i bibliografía

3. L'expressió oral

          3.1. La veu i els altres elements no verbals

          3.2. La narració i l'argumentació

          3.3. Preparació i escenificació

          3.4. La classe

          3.5. La conferència

          3.6. El debat

          3.7. L'entrevista

4. L'escriptura creativa

          4.1. Els gèneres literaris

          4.2. La narració

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 45,00 105,00 0 150,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 30,00 70,00 0 100,00
Assistència a actes externs 0 10,00 0 10,00
Sessió participativa 5,00 35,00 0 40,00
Total 80,00 220,00 0 300

Bibliografia

 • Alvar Ezquerra, J. (1999). Manual de redacció y estilo. Istmo. Catàleg
 • Blecua, J. M. (1982). ¿Qué ese hablar?. Salvat. Catàleg
 • Bosque, I. (2004). Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. SM. Catàleg
 • Brambilla, S. (2008). La Scrittura professionale. Mondadori Università. Catàleg
 • Cassany, D. (1993). La cuina de l'escriptura. Empúries. Catàleg
 • Ceberio, M. R. (2006). La buena comunicación. Las posibilidades de la interacción humana. Paidós. Catàleg
 • Chabrol, C. (2003). Cómo se hace una pelicula. Alianza Editorial. Catàleg
 • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientos de estudio, investigación . Gedisa. Catàleg
 • Germano, W. (2008). Cómo transformar tu tesis en un libro. Siglo XXI. Catàleg
 • Gómez Torrego, L. (2004). Nuevo manual de español correcto. Arco/Libros. Catàleg
 • Guitton, J. (2000). El trabajo intelectual: consejos a los que estudian y a los que escriben. Rialp. Catàleg
 • Havelock, E. A. (1996). La Musa aprende a escribir. Paidós. Catàleg
 • King, S. (2004). Mientras escribo. Debolsillo. Catàleg
 • Martín Gaite, C. (1988). El cuento de nunca acabar. Anagrama. Catàleg
 • Lázaro Carreter, F. (1997). El dardo en la palabra. Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Mestres, J. M. (2000). Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos. Eumo. Catàleg
 • Millán, J. A. (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consistente. RBA Libros. Catàleg
 • Millán, J. A. (2008). Manual de urbanidad y buenas maneras en la Red. Melusina. Catàleg
 • Ordine, Nuccio (2013). La utilitat de l'unútil. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Pujol, J. M. - Solà, J. (1995). Ortotipografia: manual del 'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic. Columna. Catàleg
 • Rodríguez Vida, S. (2006). Curso práctico de corrección de estilo. Octaedro. Catàleg
 • Sanz, G. - Fraser, A. (2003). Manual de comunicacions escrites a l'empresa. Graó. Catàleg
 • Schopenhauer, A. (2005). L'art de tenir sempre raó. Empúries. Catàleg
 • Serra i Casals, Enric (2017 ). Com escriure bé una ressenya . Vic: Eumo. Catàleg
 • Tuson, J. (1996). L'escriptura: una introducció a la cultura alfabètica. Empúries. Catàleg
 • Wagensberg, J. (2004). La rebelión de las formas. Tusquets. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Conjunt d’exercicis pràctics sobre ortografia, puntuació, elaboració de paràgrafs, correcció d’estil, etc. que el professor anirà demanant als alumnes S’avaluarà el grau de correcció juntament amb la qualitat lingüística i ortotipogràfica dels exercicis presentats. 30 No
Redacció de monografia acadèmica o bé combinació de ressenyes que generen un estat de la qüestió S'avaluarà la correcció de l'estil, la precisió lèxica, la qualitat del discurs elaborat per l'estudiant, així com la seva capacitat de relacionar apropiadament, citant-les sempre, les diverses fons bibliogràfiques. 30 No
Pràctiques de comunicació oral Es valoraran els aspectes formals de la presentació (situació, veu, moviments), així com la completesa i adequació dels continguts. 30 No
Examen d'ortografia Aquest examen final només influirà en un 10% sobre la nota final, però si es suspèn pot ser motiu per no aprovar l'assignatura. 10 No

Qualificació

Els professors faran mitjana aritmètica de les notes obtingudes per l'estudiant durant el curs, sempre tenint en compte els percentatges que s’ofereixen al quadre de més amunt sobre les activitats d’avaluació. Ara bé, l’esforç, l’assistència constant i la millora en els resultats a mesura que el curs avança també serà un factor positiu a l’hora d’arrodonir la nota final.
Qualsevol acte de còpia o plagi suposarà el suspens inmediat i irrevocable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El curs de Comunicació Oral i Escrita és una assignatura essencialment pràctica i facilitadora de les tècniques de lectura, redacció i publicació acadèmiques. Per tant,
l’assistència a classe és obligatòria. Els professors establiran mecanismes per controlar-la diàriament. A més, molts dels treballs es proposaran a classe, de manera que l'absència de l'estudiant pot afavorir que no presenti els exercicis encomanats pel professor. Aquesta circumstància, o bé el retard en l’entrega d’algun dels treballs (que el professor no està obligat a corregir), pot suposar un No Presentat aplicable al conjunt de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Tots els temes que resten pendents del programa es duran a terme de forma telemàtica mitjançant classes virtuals a través de Google Meets, xats i el penjament de guies docents, power-points, articles, enllaços, videos i tota mena de material complementari.

Modificació de l'avaluació:
A partir de la data del començament del confinament, els treballs que falten per entregar es lliuraran a cada professor per via telemàtica segons les dates fixades pels professors de cadascun dels quatre cursos. S’elimina la prova d’ortografia, que queda integrada en els treballs i en la monografia acadèmica. Això implica que la nota final del curs es calcularà a partir dels percentatges següents:
Conjunt d’exercicis i de treballs 35%
Monografia acadèmica 35%
Pràctiques d’expressió oral 30%

Tutoria i comunicació:

A partir de la data d’inici del confinament, les tutories es faran per via telemàtica (correu electrònic, xats, moodle, fòrums, etc.).