Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura es basa en l'enfocament teòric i d'intervenció sistèmica. Aborda el model centrat en solucions i les pràctiques narratives. Es parteix que els sistemes familiars són sistemes relacionals, actius i canviants quant a la composició, estructura i funcions. A partir d'aquestes premisses es treballaran els reptes i les dificultats de les noves formes de família, com són les famílies reconstituïdes, transnacionals, la homoparentalitat, coparentalitat, adoptives, etc.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROMINA MARTINEZ GARCIA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. MÒDUL 1. La família. Concepte. Tipologies. Cicle vital.

2. MÒDUL 2. La família com a sistema. Teoria general de sistemes. Estructura. Rols, normes i funcionament.

3. MÒDUL 3. Les famílies i els sistemes amplis (escola, serveis socials, serveis sanitaris...). La família i la comunitat

4. MÒDUL 4. El procés d’intervenció amb les famílies. La dimensió familiar en el treball individual.

5. MÒDUL 5. Intervencions amb famílies. Família i foment de la parentalitat. Famílies multiproblemàtiques. Crisis familiars. Famílies i entorn comunitari.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 4,00 15,00 0 19,00
Sessió expositiva 0 0 15,00 15,00
Sessió participativa 2,00 10,00 7,00 19,00
Total 6,00 25,00 22,00 53

Bibliografia

 • Beyebach, M. (2006). 24 ideas para una psicoterapia breve.. Barcelona: Herder.
 • Wight, M. y Epston, D. (1993). Medios narrativos para fines terapéuticos. Madrid: Paidós.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Participació a les session (possiblement virtuels) Asistència, debat i reflexió 20 No
Exposició en grup presencial o a través d'una plataforma digital Claredat i rigor 30 No
Treball individual Capacitat d'anàlisi i rigor conceptual. 50 No

Qualificació

Capacitat d'anàlisi i claredat en l'exposició

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no participin a activitat ni facin prova escrita tendran un No Presentat.

Avaluació única:
En casos justificats i comunicats durant les tres primeres semantes de curs es podrà optar per una avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realizaran virtualment. La tutoria s'haurà de demanar a la professora a través del seu email de la UdG per convenir dia i hora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es realitzarà a través del moodle i del correu electrónic.

Observacions

És necessari participar activament a les sessions, ja siguin presencials o virtuals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que la pandèmia del Covid-19 exigeixi realitzar canvis en les activitats es comunicarà a través del moodle i per email.

Modificació de l'avaluació:
En cas que la pandèmia del Covid-19 exigeixi realitzar canvis en l'avaluació es comunicarà a través del moodle i per email.

Tutoria i comunicació:
En cas que la pandèmia del Covid-19 exigeixi realitzar canvis en les tutories o en la comunicació es ferà saber a través del moodle i per email.