Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura s'aborda la qüestió de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva que doti a l'alumnat de la capacitat d'anàlisi i reflexió que requereix una intervenció acurada. Alhora ofereix el coneixement del funcionament del sistema institucional d'atenció a la infància i l'adolescència així com algunes de les eines d'intervenció professional amb infants i adolescents.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. La construcció social de la infància i l'adolescència.

2. El marc legal de la protecció a la infància i l'adolescència

3. Infància i adolescència en risc.

          3.1. Violència domèstica.

          3.2. Els maltractaments d'infants i adolescents.

          3.3. Intervenció amb infància, adolescència i les seves famílies.

          3.4. Quadre institucional: Serveis Socials d'Atenció Especialitzada a Catalunya.

4. L'adopció i intervenció professional.

5. L'àmbit de justícia juvenil.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 4,00 12,00 16,00
Prova d'avaluació 0 3,00 3,00
Sessió expositiva 16,00 0 16,00
Sessió participativa 10,00 0 10,00
Sessió pràctica 5,00 15,00 20,00
Visionat/audició de documents 5,00 0 5,00
Total 45,00 30,00 75

Bibliografia

 • Aries, Philippe (1962). Centuries of childrenhood. A Social History of Family Life. Random House. Catàleg
 • Los Buenos tratos a la infancia : parentalidad, apego y resiliencia (2005). Gedisa. Catàleg
 • Bullock, R., Courtney, M. E., Parker, R., Sinclair, I. & Thoburn, J. (2006). Can the corporate state parent? . Children and Youth Services Review,,
 • Guidelines on Data Collection and Monitoring Systems on Child Abuse (2009). ChildOnEurope. www.childoneurope.org.
 • Children and Schools. A Journal of Social Work Practice. Oxford Journals.
 • Child and Youth Services. Taylor and Francis Online. Catàleg
 • Cyrulnik, Boris (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Garcia Alba, Jesus (Coord.) (2005). La adopción: situación y desafíos de futuro. Madrid: CCS. Catàleg
 • Garcia Dieguéz, Noelia; Noguerol, Victoria (2007). Infancia Maltratada, Manual de intervención . Madrid: EOS. Catàleg
 • Lázaro Gonzalez, Isabel; Molinero Moreno, Eduardo (Coord.) (2009). Adolescencia, violencia escolar y bandas juveniles. ¿Que aporta el derecho?. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Journal of Family Social Work. Taylor and Francis Online.
 • Martín Hernandez, Javier (2005). La intervención ante el maltrato infantil. Una revisión del sistema de protecció. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Martín Medem, José Manuel (1998). La guerra contra los niños.. Barcelona: El Viejo Topo.. Catàleg
 • Platt, Anthony (2006). Los "salvadores de los niños" o la invención de la delincuencia. Siglo XXI. Catàleg
 • Rochefort, Christiane (2004). Las niñas y los niños primero.. Valencia: Soroll.
 • Vergara, M. ; Barudy, J. (2012). Promoting resilience for the prevention of and recovery from sexual abuse. Barcelona: El tinter.
 • Children’s Needs – Parenting Capacity (2011). TSO (The Stationary Office). Catàleg
 • Policy Guidelines on integrated national strategies for the protection of childr (2009). Council of Europe.
 • Understanding Abusive Families: An Ecological Approach to Theory and Practice (1997). New York State College of Human Ecology. Family Life Development . Catàleg
 • Simulador RUMI. El Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (2010). Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència.
 • Doing better for children (2009). OCDE. Catàleg
 • Quality Standards in Out-of-home Child Care in Europe (2007). SOS Villages, FICE & IFCO..
 • The Pursuit of Permanency: A Study of the English Child Care System. (2007). JKP.
 • La felicidad es posible. Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismo (2002). Gedisa. Catàleg
 • Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood. (1992). Cornell University Press. Catàleg
 • L'Educació dels infants i adolescents en el sistema de protecció : un problema o (2015). Documenta Universitaria. Catàleg
 • Els Itineraris educatius dels joves extutelats (2012). Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Els Acolliments familiars en l'àmbit internacional: el debat de la (2010). Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Infants i adolescents acollits pels seus familiars : què en sabem, què en coneix (2007). Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • El acogimiento familiar en España. Una evaluación de resultados (2008). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics a l'aula Els exercicis són de caire obligatori i es realitzaran a l'aula mitjançant treball en grup. S'avaluaran amb apte o no apte. 0
Prova escrita La prova escrita és obligatòria, individual i es podran consultar els apunts 80
Lectura de textos rellevants pel currículum lector Es realitzarà un comentari reflexiu del text de forma individual 20

Qualificació

Per superar l'assignatura és necessari fer i aprovar els exercicis realitzats a classe, la lectura del currículum lector i la prova escrita final.
En aquesta assignatura es valora especialment la capacitat d'anàlisi de la realitat social dels infants i adolescents

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'alumna o alumne no faci les proves previstes per a l'avaluació.

Observacions

És molt recomanable participar activament en les classes per a superar l'assignatura.