Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En aquesta assignatura s'aborda la qüestió de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva que doti a l'alumnat de la capacitat d'anàlisi i reflexió que requereix una intervenció acurada. Alhora ofereix el coneixement del funcionament del sistema institucional d'atenció a la infància i l'adolescència així com algunes de les eines d'intervenció professional amb infants i adolescents.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA CARME MONTSERRAT BOADA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. La construcció social de la infància i l'adolescència

2. El marc legal de la protecció a la infància i adolescència

3. Infància i adolescència en risc

4. Els maltractaments d'infants i adolescents

5. Serveis Socials Bàsics i d'Atenció Especialitzada a Catalunya

6. Intervenció amb infància, adolescència i les seves famílies

7. L'acolliment i l'adopció

8. L'àmbit de la Justícia Juvenil

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 0 15
Classes expositives 16 0 16
Classes pràctiques 5 15 20
Lectura / comentari de textos 4 12 16
Prova d'avaluació 0 3 3
Visionat/audició de documents 5 0 5
Total 45 30 75

Bibliografia

 • Álvarez Freijo, Marta (2012). RVD-BCN protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella :. [Barcelona: Ajuntament de Barcelona]. Catàleg
 • Alonso Varea, José-Manuel (2002). Ep! no badis! :. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Barudy Labrin, Jorge (2005). Los Buenos tratos a la infancia :. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie (1987). La Ecología del desarrollo humano :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Catalunya (2009). Simulador RUMI. Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, a http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/proteccio_infancia_i_adolescencia/maltractaments/rumi/documents_simulador/manual_informant_simulacio.pdf Catàleg
 • Català Galofré, Carmina (2017). L'Impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials. Barcelona: Ajuntament de Barcelona Direcció de Feminismes i LGTBI. Catàleg
 • Cleaver, Hedy (2011). Children's needs - parenting capacity : (2nd ed.). London: Stationery Office. Catàleg
 • Cyrulnik, Boris (2016). Los Patitos feos : (Ed. especial). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Garbarino, James (1999). Por qué las familias abusan de sus hijos :. Barcelona [etc.]: Granica. Catàleg
 • Llosada Gistau, Joan (2017). El Benestar subjectiu dels adolescents tutelats en acolliment residencial i familiar a Catalunya. . Catàleg
 • Melendro Estefanía, Miguel (2014). Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo de exclusión. Madrid: Uned. Catàleg
 • Montserrat Boada, Carme (2015). L'Educació dels infants i adolescents en el sistema de protecció :. Girona: IRQV. Catàleg
 • Montserrat Boada, Carme (2017). Les Intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels serveis socials bàsics /. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Nacions Unides (2002). Convenció sobre els drets de l'infant :. [Barcelona]: Unicef Catalunya. Catàleg
 • Valle del, Jorge F (2008). El Acogimiento familiar en España :. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones. Catàleg
 • Vanistendael, Stefan (2002). La Felicidad es posible :. Barcelona: Gedisa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics a l'aula. Els exercicis són de caire obligatori i es realitzaran a l'aula mitjançant treball en grup. 20
Prova escrita: Anàlisi d'un cas La prova escrita és obligatòria, individual i es podran consultar els apunts 50
Lectura de textos rellevants pel currículum lector Es realitzarà un comentari reflexiu del text de forma individual 30

Qualificació

Per superar l'assignatura és necessari fer i aprovar els exercicis realitzats a classe, la lectura del currículum lector i la prova escrita final.
En aquesta assignatura es valora especialment la capacitat d'anàlisi de la realitat social dels infants i adolescents

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'estudiant no faci les proves previstes per a l'avaluació.

Observacions

És molt recomanable participar activament en les classes