Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El sistema català de serveis socials és un dels pilars del sistema de benestar. En aquesta assignatura s’expliquen els fonaments del sistema, els quals determinen el marc d’actuació en matèria de serveis socials. Bona part d’aquests fonaments, recollits en la Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya, així com en altres documents tècnics, són analitzats detalladament al llarg del curs. Entre altres coses, l’alumnat coneixerà quin és el marc competencial i jurídic, així com aspectes relacionats amb els nivells del sistema, els serveis i prestacions, els drets i deures dels usuaris, els perfils professionals, etc. Així mateix, el curs també aprofundeix amb aspectes relacionats amb la gestió i l’organització del sistema, com ara el rol dels diferents actors públics i privats, les formes de col·laboració i gestió, així com el finançament del sistema. Finalment, es plantegen alguns dels reptes actuals que afecten els serveis socials a Catalunya
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eduard Carrera Fossas  / Margarida Coma Bosch
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment

Continguts

1. Tema 1: Els serveis socials en el sistema de benestar

          1.1. Els serveis socials i els pilars de l'Estat del Benestar

          1.2. Els serveis socials en l'era de l'austeritat: l'impacte de la LRSAL

          1.3. Què són i quin bé protegeixen els serveis socials?

2. El sistema català de serveis socials: orígen, marc competencial i legal

          2.1. Les grans etapes en la construcció dels sistema català

          2.2. Qui fa què: el marc competencial

          2.3. El marc legal: normativa bàsica dels serveis socials

          2.4. Els plans d'actuació

          2.5. La Llei 12/2007 de Serveis Socials a Catalunya

3. Estructura del sistema de serveis socials a Catalunya

          3.1. Nivells del sistema català

                    3.1.1. Els serveis socials bàsics: el nou model de 2015

                    3.1.2. Els serveis socials especialitzats

                    3.1.3. La relació entre els serveis bàsics i els especialitzats

                    3.1.4. Treball comunitari i serveis socials

          3.2. Tipologia de serveis i prestacions

                    3.2.1. La cartera de serveis socials

                    3.2.2. Les prestacions de servei

                    3.2.3. Les prestacions econòmiques: de la Renda Mínima d’Inserció a la Renda Garantida de Ciutadania

                    3.2.4. Les prestacions tecnològiques

          3.3. Els i les professionals dels serveis socials

                    3.3.1. Drets i deures

                    3.3.2. Perfils professionals

                    3.3.3. L'ètica aplicada a la intervenció social

4. Planificació, gestió i innovació als serveis socials

          4.1. Fórmules de gestió, coordinació i col·laboració público-privada

          4.2. El finançament

          4.3. La planificació i la qualitat dels serveis socials

          4.4. L'avaluació i el coneixement

          4.5. Innovació i serveis socials

5. Reptes actuals del sistema català de serveis socials

          5.1. Visibilitat i reconeixement del sistema

          5.2. La sostenibilitat

          5.3. Les relacions entre els diferents actors

          5.4. La integració social i sanitària: el PIAISS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 50,00 0 53,00
Lectura / comentari de textos 8,00 44,00 0 52,00
Sessió participativa 45,00 0 0 45,00
Total 56,00 94,00 0 150

Bibliografia

 • Aguado, V. (coord.) (2008). El sistema de serveis socials a Catalunya. Garantir drets,prestar serveis. . Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics. Catàleg
 • Aguilar Hendrickson, M. (2010). La huella de la beneficència en los Servicios Sociales. Zerbitzuan, (48), . Recuperat 03/07/2014, a http://sid.usal.es/idocs/F8/ART19014/huella_beneficencia.pdf
 • Aguilar Hendrickson, M.; Llobet Estany, M.; Pérez Eransus, B. (2012). Los Servicios sociales frente a la exclusión. Zerbitzuan, (51), . Recuperat 03/07/2014, a http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Los%20servicios%20sociales%20fre
 • Alemán, C. i Fernández, T. (2004). (2004). Introducción a los servicios sociales. . Madrid: UNED. Catàleg
 • Casado, D. i Guillen, E. (2001). Manual de servicios sociales.. Madrid: CCS. Catàleg
 • Casado, D (2006). La construcció institucional dels serveis socials a Espanya. Educació Social, Revista d’intervenció Sòcioeducativa , (34), 15-27 Catàleg
 • Casado, D. I Fantova, F. (coord) (2007). Perfeccionamento de los Servicios sociales en España. Informe con ocasión de la . Caritas Española. Catàleg
 • Colomer, Rosa (Colomer i Artigas) (2010 ). Diccionari de serveis socials . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament d'AccióSocial i Ciutadania. Catàleg
 • Esping-Andersen i Palier, B. (2009). Los tres grandes retos del estado de bienestar. Ariel. Catàleg
 • Fantova, F. (2008). Sistemas públicos de servicios sociales. Nuevos derechos, nuevas respuestas. Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Fantova, F. (2008). La universalització dels serveis socials des de dins. Barcelona Societat, (14), . Recuperat 03/07/2014, a http://fantova.net/?page_id=46 Catàleg
 • Fernández, Carme (Fernández Ges) Pelegrí Vianya, Xavier (2011 ). Els Serveis socials a Catalunya : aportacions per al seu estudi . Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Catàleg
 • Pelegrí, X (2010). El sistema català de serveis socials (1977-2007). Cultura i política. . Recuperat 03/07/2014, a http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/08Publicacions/Coleccions/Servei Catàleg
 • Pelegrí, X. (coord.) et al. (2011). Els serveis socials a Catalunya. Aportacions per al seu estudi.. Lleida: Universitat de Lleida. Catàleg
 • Rubiol, G. i Vilà, A. (2003). Marc històric dels serveis socials locals de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Subirats, J. (2007). Los Servicios sociales de atención primaria ante el cambio social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Catàleg
 • Vilà i Mancebo, A i Vilà i Flaquer, A. (2000). De la caritat a la justicia, de la beneficència a la protecció. Revista de Girona , (200), 131-146. Recuperat 03/07/2014, a http://www.revistadegirona.cat/rdg/autors.seam?autor_nom=VIL%C3%80+I+MANCEBO%2C+ Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona.. Catàleg
 • Vilà, A. (2011). Serveis Socials: aspectes històrics, institucionals i legislatius. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Vilà, A. (2010). El Paper dels professionals dels serveis socials locals a la llum de la nova leg. RTS,, Catàleg
 • Departament de Benestar Social i Família. Recuperat , a http://www.gencat.cat/benestar/
 • Dixit Centre de documentació de serveis socials. Recuperat , a http://dixit.gencat.cat/portal/index.html
 • Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. Recuperat , a http://www.diba.es/servsocials/default.asp
 • TERMCAT. Diccionari de serveis socials. Recuperat 03/07/2014, a http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/118/Cerca/
 • IGOP. Laboratori de serveis socials. Recuperat 03/07/2014, a http://igop.uab.cat/laboratori/
 • Fantova Azcoaga, Fernando (cop. 2014 ). Diseño de políticas sociales : fundamentos, estructuras ypropuestas . Madrid: CCS. Catàleg
 • Roldán, Elena (2013). Los servicios sociales en España. Madrid: Síntesis . Catàleg
 • Barbero, Manel; Cortés, Ferran (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Román, Begoña (2016). Ética en los servicios sociales. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Martínez Vito, Lucía (2014). Sobreviviendo a la crisi . Barcelona: Editorial Bellaterra. Catàleg
 • Clua-Losada (coord.) (2012). El impacto de la crisis en las famílias y en la infancia . Madrid: Ariel .
 • Zalakaín, Joseba; Barragué, Borja (coord.) (2017). Repensar las políticas sociales predistribución e inversión social. Madrid: Editorial Grupo 5. Catàleg
 • Mesa, Sara (2019). Silencio administrativo: la pobreza en el laberinto burocrático. Barcelona : Anagrama. Catàleg
 • Ginesta, Mercè (2017). Els Serveis Socials Bàsics (SSB) a la província de Barcelona. Situació actual i propostes de millora. Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya .
 • McGarvey, D. (2018). Safari en la pobreza: entender la ira de los marginados de Gran Bretan~a. . Madrid : Capita´n Swing. Catàleg
 • Dubois, Vincent (2018). El Burócrata y el pobre :. Valencia: Institució Alfons el Magnànim Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació. Catàleg
 • Forns i Fernández, Maria Victòria (2018). El model de prestació dels serveis socials de Catalunya basat en la persona des de la perspectiva local :. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Raventós, D., & Wark, J. (2018). Contra la caritat: en defensa de la renda bàsica. Barcelona : Arcàdia.
 • Cottam, Hilary (2018). Radical help : how we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state. London : Virago. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen S’avalua la resposta correcta a les qüestions plantejades i la demostració del coneixement del temari.
Les preguntes d'avaluació combinen el coneixement teòric i la capacitat d'aplicar els aprenentatges en situacions pràctiques dels futurs treballadors i treballadores socials
60
Currículum lector: Lectura i anàlisi de textos A través de la realització d'una prova escrita.
35 No
Classes amb tot el grup centrades en l’exposició teòrica i l’aclariment de dubtes dels alumnes.
Classes reduïdes en què es realitzaran exercicis amb l'objectiu de relacionar la teoria amb la pràctica, i que fomentaran la participació dels alumnes.
A través de breus treballs individuals i/o grupals de síntesi i anàlisi crítica dels temes treballats a classe. 5 No

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal presentar totes les activitats d'avaluació, així com aconseguir una nota mitjans igual o superior a 5.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En el cas de no realitzar algun dels treballs i proves obligatòries s'obtindrà la qualificació de "No Presentat".

Avaluació única:
L'alumnat que opti per l'avaluació única ho haurà de comunicar durant les dues primeres setmanes del curs.
Es farà una prova en la qual s'avaluran tots els continguts de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es treballarà amb tutories periòdiques per tal de poder un bon seguiment de l'assignatura

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció es durà a terme a través dels diferents activitats presencials i de moodle.

Observacions

Es recomana l'assistència a classe ja que setmanalment l'alumnat haurà de treballar, prèviament a les sessions presencials, alguns continguts que posteriorment es desenvoluparan a l'aula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.