Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’assignatura és una aproximació al món educatiu formal. Es tractararà d’aproximar-nos als centres educatius, als professionals que hi treballen i a les seves activitats en els aspectes normatiu i organitzatius, en la seva complexitat i realitat actual. L’assignatura també voldrà contribuir a l’orientació professional del futur estudiant, car escoles i instituts són centres educatius on hi treballen pedagogs i pedagogues.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP TORT COMA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. La pedagoga al sistema educatiu formal.

2. La pedagoga com a assessora.

3. La pedagoga com a creadora de materials educatius

4. La pedagoga com a docent.

5. La pedagoga com a formadora de docents.

6. La pedagoga com a directiva.

7. La pedagoga com a orientadora educativa.

8. La pedagoga com a tècnica de l’administració educativa

9. La pedagoga com a suport a la inclusió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 2,00 4,00 0 6,00
Anàlisi / estudi de casos 3,00 26,50 0 29,50
Sessió expositiva 10,00 0 6,00 16,00
Sessió participativa 15,00 7,00 0 22,00
Sortida de camp 1,50 0 0 1,50
Total 31,50 37,50 6,00 75

Bibliografia

 • Aldecoa, Josefina R (1999 ). Historia de una maestra (6ª ed.). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Besalú, Xavier, 1953- (DL 2009 ). Pedagogia : professionals de l'educació i la cultura . Girona: CCG. Catàleg
 • Biddle, Bruce J (2000 ). La Enseñanza y los profesores . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Cabrera, Dolors (2004 ). Alumnado, familias y sistema educativo : los retos de la institución escolar . [Madrid]: FIES. Catàleg
 • Cano García, Elena (2005 ). Com millorar les competències dels docents : guia per a l'autoavaluació i el desenvolupament de les competències del professorat . Barcelona: GRAÓ. Catàleg
 • Cardús i Ros, Salvador (2000 ). El Desconcert de l'educació : les claus per entendre el paper de la família, l'escola, els adolescents, els valors, la televisió-- i la incertesa del futur (4a ed.). Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Colom, Antoni J (2000 ). La Pedagogía institucional . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Colom, Antoni J (cop. 2002 ). La (De)construcción del conocimiento pedagógico : nuevas perspectivas en teoría de la educación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Colom, Antoni J. Bernabeu Rico, José L. Domínguez Rodríguez, Emilia Sarramona, Jaume (2002 ). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación (2a ed. ampl. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Carta a una mestra (1998 ). Vic: Eumo. Catàleg
 • Camps, Victòria (2008 ). Creure en l'educació : l'assignatura pendent . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Carbonell i Sebarroja, Jaume (2008 ). Una Educación para mañana . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Carta a una mestra (1998 ). Vic: Eumo. Catàleg
 • Coloma Olmos, Aurelio Miguel (DL 2008 ). Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad : guía para el cambio metodológico y ejemplos desde infantil hasta la universidad . Boadilla del Monte (Madrid): PPC. Catàleg
 • Colom, Antoni J. Bernabeu Rico, José L. Domínguez Rodríguez, Emilia Sarramona, Jaume (2002 ). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación (2a ed. ampl. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Comellas, María Jesús (2008 ). Carta a una mestra . Barcelona: Columna. Catàleg
 • Delors, Jacques (cop. 1996 ). Educació : hi ha un tresor amagat a dins . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Escudero Muñoz, J. M. (2005 ). Sistema educativo y democracia : alternativas para un sistema escolar democrático . Barcelona: Octaedro ;|aMadrid :Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales. Catàleg
 • Fernández Palomares, Francisco Casal Bataller, Joaquim (cop. 2003 ). Sociología de la educación . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Le Gal, Jean (2005 ). Los Derechos del niño en la escuela : Una educación para la ciudadanía . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lomas, Carlos (cop. 2002 ). La Vida en las aulas : memoria de la escuela en la literatura . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Meirieu, Philippe (2006 ). Carta a un joven profesor : por qué enseñar hoy . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Meirieu, Philippe (2009 ). Pedagogia : el deure de resistir . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Organización y gestión escolar (2001 ). Barcelona: Praxis. Catàleg
 • Pennac, Daniel (2008 ). Mal d'escola . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Postman, Neil (2000 ). Fi de l'educació : redefinició del valor de l'escola . Vic: Eumo. Catàleg
 • Sarramona, Jaume (DL 2005 ). Debate sobre la educación . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Tomasevski, Katarina (2004 ). El asalto a la educación . Barcelona: Intermón. Catàleg
 • Trilla i Bernet, Jaume Cano García, Elena (2001 ). El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI . Barcelona: Grao. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats d'aprenentatge a classe. (50%) S'anunciaran amb antelació. 50
Activitats d’aprenentatge en línia: documentació, fòrums de l’assignatura i tests. (20%) S'anunciaran amb antelació. 20
Confecció del Portafoli Digital Personal (PDP) de l'assignatura. (20%) S'anunciaran amb antelació. 20
Lectura d'un llibre, i presentació d'aquest, de caràcter narratiu o divulgatiu. (10%) S'anunciaran amb antelació. 10

Qualificació

L’avaluació es basarà en la realització de les activitats plantejades i l’assistència i participació a les classes teòriques i pràctiques. Per a poder ser avaluat cal haver presentat totes les activitats subjectes d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumnat que no hagi presentat totes les activitats tindrà la qualificació de "No Presentat".

Avaluació única:
L’alumnat pot acollir-se a una avaluació única.
Són requisits per a l’avaluació:
Prova escrita que constarà de continguts teòrics i/o la resolució d’un supòsit pràctic en el qual s’apliquin els continguts i les competències requerits en la matèria. (80%)
Lectura d'un llibre, i presentació d'aquest, de caràcter narratiu o divulgatiu. (20%)
S’ha de tenir una valoració positiva en cada tasca d’avaluació per superar l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

L'assignatura té el suport de l'Aula Virtual (Moodle) per a l'accés a la documentació del curs, la participació als fòrums i la realització dels tests. Els 3 crèdits de l’assignatura es concreten en 75 hores, de les quals la meitat es realitzen sense professor.

Assignatures recomanades

 • Aproximació al fenomen educatiu
 • L'exercici professional de la pedagogia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
No hi haurà activitat presencial. Els curs se seguirà a través del curs Moodle, amb lectures, qüestionaris i proposta d'activitats aplicatives.
Aquestes es recullen a través de les "tasques" o el correu electrònic, en funció de la proposta.

Modificació de l'avaluació:
S'anul·la l'obligatorietat de l'assistència presencial.

Tutoria i comunicació:
A través del correu electrònic.
Les sessions telemàtiques són per resoldre dubts de caire general.