Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Etapa d'Educació Primària i el seu currículum. Competències curriculars: ensenyament i aprenentatge. Planificació de l'activitat docent i aprenentatge a l'aula. Els continguts curriculars i la seva organització. Avaluació. Dificultats d'aprenentatge en l'Educació Primària. Interacció i comunicació a l'aula. Els serveis de suport i l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge. Gestió d'aula. Coneixement d'experiències innovadores en Educació Primària. Funció docent. Selecció d'informació. Multiculturalitat i competència cultural i artística. Qualitat educativa: contextos i projectes artístics.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
XAVIER BESALU COSTA  / ELENA DUQUE SANCHEZ  / RITA FERRER MIQUEL  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / MARIA DOLORES PICAZO HUGAS  / ANNA RIBERA GIRONELL  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.

Continguts

1. L’educació primària 1.1. L’educació bàsica: especificitat de l’etapa d’educació primària 1.2. El i la mestre a l’educació primària 1.3. Estructura pedagògica i organitzativa

2. Centre acollidor 2.1. Desenvolupament integral de l'alumnat 2.2. Atenció a les necessitats educatives 2.3. Coordinació i relació amb les famílies i l’entorn

3. El currículum d’Educació Primària 3.1. Perspectives entorn el currículum 3.2. Competències bàsiques 3.3. Les àrees del currículum: objectius, continguts i criteris d’avaluació.

4. La pràctica curricular 4.1. El Disseny del currículum 4.2. Els objectius 4.3. Els continguts 4.4. Metodologia i activitats 4.5. Materials i recursos 4.6. Unitats de programació

5. L’avaluació 5.1. Concepte d’avaluació 5.2. Avaluació d’alumnat, professorat i de centre 5.3. Tècniques i instruments d’avaluació 5.4. Ètica de l’avaluació

6. Gestió de l’aula 6.1. Estratègies d'ensenyament i aprenentatge 6.2. La convivència 6.3. Dinamització del grup-classe 6.4. Escola inclusiva

7. La innovació educativa 7.1. La renovació pedagógica i la innovació 7.2. Projectes d’innovació 7.3. Innovació i recerca educativa

8. ARTS, QUALITAT I MULTICULTURALITAT 8.1 Educació Artística i Currículum 8.2 Competencia Cultural i Artística 8.3 Projectes Educatius artístics, visuals/plàstics i musicals a l'escola 8.4 Arts, Escola i Entorn

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 42 0 42
Anàlisi / estudi de casos 20 30 50
Classes expositives 34 0 34
Lectura / comentari de textos 20 40 60
Prova d'avaluació 4 0 4
Treball en equip 20 40 60
Total 140 110 250

Bibliografia

 • Álvarez Méndez, Juan Manuel (DL 2000 ). Evaluar para conocer, examinar para excluir . Madrid: Morata. Catàleg
 • Apple, Michael W (1986 ). Ideología y currículo . Madrid: Akal. Catàleg
 • Apple, Michael W. Beane, James A. (cop. 1997 ). Escuelas democráticas . Madrid: Morata. Catàleg
 • Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona: Hipatia edtiorial. Catàleg
 • Bolívar Botía, Antonio (cop. 2008 ). Didáctica y currículum : de la modernidad a la postmodernidad . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Cantón Mayo, Isabel Pino Juste, Margarita R. (DL 2011 ). Diseño y desarrollo del currículum . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Campos Barrionuevo, Blas (2011 ). Mejorar la práctica educativa : herramientas para optimizar el rendimiento de los alumnos . Las Rozas, Madrid: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Darling-Hammond, L. (2001). El derecho a aprender. Crear escuelas para todos. Ariel. Catàleg
 • Delval, Juan (2000 ). Aprender en la vida y en la escuela . Madrid: Morata. Catàleg
 • Elboj Saso, Carmen (2002 ). Comunidades de aprendizaje : transformar la educación . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Escamilla, Amparo (2008 ). Las Competencias básicas : claves y propuestas para su desarrollo en los centros . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Feito Alonso, Rafael (2008 ). Construyendo escuelas democráticas . Barcelona: Hipatia. Catàleg
 • Ferrada, Dona (2001 ). Currículum crítico comunicativo . Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Paulo Freire (2000). Cartas a quien pretende enseñar. siglo XXI. Catàleg
 • García Medina, Raúl (2010 ). Didáctica e innovación curricular . Madrid: Catarata. Catàleg
 • Efland, Arthur D (2003 ). La Educación en el arte posmoderno . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2000 ). La Educación obligatoria : su sentido educativo y social . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (2004 ). El sistema educativo : una mirada crítica . Barcelona: Cisspraxis. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2008. ). Educar por competencias : ¿qué hay de nuevo? . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gimeno, J. (comp.) (2010). Saberes e incertidumbres sobre el currículum. Morata. Catàleg
 • Gimeno Sacristán, José (cop. 2013 ). En busca del sentido de la educación . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gómez, I. - García, F.J. (2014). Manual de Didáctica. Madrid: Pirámide.
 • Herrán Gascón, Agustín de la Paredes Labra, Joaquín González Jiménez, Félix E. (cop. 2008 ). Didáctica general : la práctica de la enseñanza en educación infantil, primaria y secundaria . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Herrán Gascón, Agustín de la (2013 ). Técnicas de enseñanza . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moral Santaella, Cristina Pérez García, María Purificación (cop. 2009 ). Didáctica : teoría y práctica de la enseñanza . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Oliver Vera, M. Carmen (2003 ). Estrategias didácticas y organizativas ante la diversidad : dilemas del profesorado . Barcelona: Octaedro :EUB. Catàleg
 • Pérez Gómez, Ángel I (cop. 2012 ). Educarse en la era digital : la escuela educativa . Madrid: Morata. Catàleg
 • Puigdellívol, Ignasi (2001 ). La Educación especial en la escuela integrada : una perspectiva desde la diversidad (5a ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Racionero, S.; Ortega, S.; García, R.; Flecha, R. (2012). Aprendiendo contigo. Barcelona: Hipatia edtiorial. Catàleg
 • Rodríguez Rojo, Martín (cop. 2002 ). Didáctica general : qué y cómo enseñar en la sociedad de la información . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Sánchez Sáinz, Mercedes (2010 ). Procesos y contextos educativos . Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • Stainback, Susan (cop. 1999 ). Aulas inclusivas . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Wells, C. Gordon (cop. 2001 ). Indagación dialógica : hacia una teoría y una práctica socioculturales de la educación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Efland, Arthur (cop. 2002 ). Una historia de la educación del arte : tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales . Buenos Aires ; [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bamford, Anne (2009 ). El Factor ¡wuau! : el papel de las artes en la educación:un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Alsina, Pep, 1961- Giráldez Hayes, Andrea Abad, Javier, 1964- (2012 ). La Competencia cultural y artística : 7 ideas claves . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Juanola i Terradellas, Roser (DL 2006 ). Educació del patrimoni : visions interdisciplinàries : arts, cultures, ambient . Girona: Documenta Universitaria :Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentaris de texts establerts pel professorat a entregar periòdicament. (professorat DOE) Possibilitat de recuperació. Obligatori aprovar per aprovar mòdul. 20
Examen escrit recuperable. (professorat DOE) Possibilitat de recuperació. Obligatori un mínim de 4 per fer promig. 30
Treball a escollir entre 2 ó 3 opcions proposades pel profesorat. (professorat DOE) Possibilitat recuperació. Obligatori aprovar per aprovar mòdul. 20
Preparació, Elaboració, Debat i Presentació oral, escrita i audiovisual d'estudi de casos i activitats (Professorat d'ARTS MV)
Obligatori aprovar per aprovar mòdul. 30

Qualificació

Per aprovar el mòdul cal:

Entregar i Aprovar TOTES les activitats d'avaluació