Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Idees clau i continguts conceptuals estructuradors sobre la naturalesa de la Ciència i com abordar-la a infantil i primària. El mòdul presentarà i discutirà eines per a dissenyar unitats didàctiques de ciències
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME AMETLLER LEAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts científics, matemàtics i tecnològics i l’aplicació al currículum d’Educació Infantil.
 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Conèixer i utilitzar tècniques d’observació i registre de dades.
 • Seleccionar materials i recursos tecnològics adequats a les necessitats de la primera infància.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Analitzar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar.
 • Contextualitzar les matemàtiques i les ciències com a coneixement històric i sociocultural valorant les seves relacions com un dels pilars del coneixement científic.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Analitzar i contrastar les pròpies vivències i la realitat escolar amb els referents teòrics.

Continguts

1. Introducció Per què és important la Naturalesa de la Ciència pels mestres d'educació infantil i primària? Quina visió tenim sobre aquest tema?

2. La Naturalesa de les Ciències i l'ensenyament de les ciències

3. Epistemologia

4. Raonament científic

5. Argumentació

6. Experimentació

7. Creativitat, explicacions i models

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 1,50 20,00 0 21,50
Elaboració individual de treballs 1,00 30,00 0 31,00
Lectura / comentari de textos 1,00 14,50 0 15,50
Sessió participativa 7,00 0 0 7,00
Total 10,50 64,50 0 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Participació a la discussió de lectures. S'avaluarà la preparació de la lectura en grup i les aportacions a les discussions de classe. 30 No
  Treball escrit de reflexió sobre un tema rellevant pel currículum. El tema del treball el determinarà el professor. El treball es realitzarà individualment. 20 No
  Disseny d'una proposta didàctica centrada en l'ensenyament de la Naturalesa de la ciència. Es realitzarà una proposta didàctica que treballi algun(s) dels aspectes que es tracten durant el curs. 40
  Sessions dirigides pel professor per presentar i discutir aspectes rellevants de la naturalesa de la ciència i el seu paper en l'educació infantil i primària Participació en les activitats proposades a classe i lliurament de tasques breus relacionades. 10 No

  Qualificació

  La qualificació final del mòdul s'obtindrà fent la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació. El % de cada una és el que consta a l'apartat d'activitats d'avaluació. Per poder recuperar una activitat d'avaluació s'haurà d'haver presentat prèviament.

  És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació. Es proposa una penalització de -0,15 per als errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals). Una acumulació excessiva d'aquest tipus d'errors pot comportar la qualificació de suspès. La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la qualificació de suspès

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  En cas que no es presentin un mínim de dues activitats avaluables, la nota final serà "no presentat".

  Avaluació única:
  L'avaluació única consta de dues parts: el lliurament i defensa oral del treball relacionat amb una proposata didàctica i el lliurament i defensa oral d'un treball sobre un tema rellevant de naturalesa d ela ciència pel currículum d'educació infantil o primària. En tots dos casos, el tema del treball s'haurà d'acordar prèviament amb el tutor del mòdul.
  L'avaluació única és recuperable.
  El període per sol·licitar l'avaluació única és d'un mes després de l'inici de l'assignatura.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà
  presentar i aprovar l'activitat del disseny d'una proposta didàctica i obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.

  Tutoria

  Sempre que sigui necessari (tant per part dels i les alumnes com per part del professorat), es faran tutories individuals o grupals al llarg de l'assignatura.
  Els professors seran accessibles a través del correu electrònic i les tutories faran, ordinàriament, per videoconferència a través dels canals que habiliti la Universitat de Girona.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà continua i fluïda al llarg de la durada del mòdul, ja sigui mitjançant el correu electrònic, el Moodle, les classes o les tutories.