Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Aquesta assignatura dóna pautes d'intervenció pedagògica en el marc de l'orientació professional a fi de compendre, dissenyar i implementar programes individuals i grupals d'orientació professional.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER FERRERO BOSCH

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTHER FERRERO BOSCH

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. L'orientador i l'acompanyament a la vida activa

          1.1. Què entenem per a vida activa

          1.2. factors determinants de la transició

2. Programes d'orientació professional

          2.1. Tipologia de programes

          2.2. Procés d'elaboració. Criteris a tenir en compte. Estratègies d'implementació

3. Com elaborar un pla individual d'orientació professional

          3.1. L'acollida i l'avaluació inicial. Aplicació d'eines

          3.2. La diagnosi. protocols

          3.3. El pla de treball indiviadualitzat

          3.4. L'informe final

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 26,00 26,00
Anàlisi / estudi de casos 8,00 20,00 28,00
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 4,00 8,00
Sessió expositiva 13,00 0 13,00
Total 25,00 50,00 75

Bibliografia

 • Albaigés, A., Sisto, V., Román, J.A. (2004). Crisi del treball i emergència de noves formes de subjectivitat laboral en els j. Barcelona: Col•lecció aportacions. Generalitat de Catalunya. Secretaria General . Catàleg
 • Bonet, M (2004). Búscate la vida!. Madrid. Ed. Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Delors, J. I altres autors (2001). La educación encierra un tesoro. Ediciones UNESCO. Catàleg
 • Echeverría, B (1996). Sócio-economia de les professions. . Barcelona: (Ed). Orienció professional. Universitat Oberta de Catalunya.
 • Frago, E., Jover, D., López V.M., Márquez, F., Mora, G. (1996). El empleo de los inempleables. Madrid: Editorial Popular. Colección “Educación y empleo”. Catàleg
 • Padilla, M.T. (2011). Estrategias para el diagnóstico profesional de personas adultas. . Barcelona: Laertes Psicopedagogía. Catàleg
 • Rodríguez, M.L (2006). Evaluación, balance y formación de competencias laborales transversales:. Barcelona. Laertes Educación. Catàleg
 • Sobrado, L. (2000). Orientación profesional: Diagnóstico e inserción sociolaboral. Barcelona. Ed. Estel.
 • Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2007-2013: Pla General d’Ocupació de Catalu (2006). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Els alumnes, en grups de màxim quatre persones, hauran de buscar un cas real que accepti formar part d’aquest treball i que permeti que se li dissenyi un PTIOP.
Dissenyar un PTIOP seguint els passos treballats a classe
Presentació grupal del treball 60
Exposició de la professora, presencia de convidats i una visita a un centre És necessària l'assistència i la participació a classe 40

Qualificació

L’avaluació del mòdul es farà a través de les següents activitats:

?1 activitat de treball dirigit grupal relacionada amb tot el contingut del mòdul
?Assistència i participació a les sessions d’aula

Per aprovar el mòdul, és imprescindible lliurar l’activitat i treure com a mínim una qualificació de 5 en el treball


Descripció dels criteris d'avaluació

Els/les alumnes per grups hauran de fer la diagnosi i el disseny de pla de treball d’un cas buscat per ells mateixos, tenint en compte tots els continguts treballats a l’aula. 60 % de la nota final

Presentació grupal del treball
Avaluació per companys revisada per la professora
Repartiment de punts entre els integrants del grup


Exposició de la professora. És necessària l’assistència i la participació a classe. 40 % de la nota final

Observacions

Es tindrà en molta consideració l'assistència i laparticipació activa a les classes

Per a fer-la abans s'ha d'haver fet la de “Models d'orientació”.
Aquesta assignatura és prèvia a altres assignatures de l’itinerari laboral i de ‘orientació.