Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Anàlisi de les polítiques públiques i els programes i serveis de joventut : espais i funcions de la pedagogia en aquest àmbit Els joves i les entitats juvenils en diferents espais i àmbits educatius , socials i culturals L'associacionisme i la participació dels joves Els principals moviments , organitzacions i programes educatius per als joves
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAUL BERNATALLADA BARCELO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Aproximació a les Polítiques de Joventut.

          1.1. El concepte de Joventut.

          1.2. Els continguts de les polítiques de joventut

          1.3. Les polítiques de joventut a Catalunya. PNJCat

2. Espais d’intervenció de l‘acció educativa.

          2.1. L’associacionisme i la participació dels joves. Organitzacions clàssiques i noves formes.

          2.2. L’equipament juvenil. Models de gestió. Tipus.

          2.3. Transnacionalitat, espai públic, TiC, art social, oci nocturn, altres.

3. Eines per a la intervenció.

          3.1. El paper del/ la professional. Rols, tasques i ètica.

          3.2. Treball en xarxa i intervenció comunitària

          3.3. Dinàmiques, jocs i eines concretes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 6,00 11,00 17,00
Sessió participativa 14,00 15,00 29,00
Treball en equip 11,00 18,00 29,00
Total 31,00 44,00 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives amb dinàmiques d'interacció i construcció col·lectiva Es valorarà l'assistència i la participació activa durant les classes. 10
Lectura i comentaris de textos Treball en equip, la presentació resum dels articles o altres propostes i el debat participatiu generat 30
Realització d'un treball en equip. Capacitat d'aplicar de forma cooperativa els continguts del curs en l'anàlisi i descripció d'un programa o servei real. 60

Qualificació

Cal realitzar i aprovar cadascun dels ítems subjectes de ser avaluats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització de qualsevol de les activitats avaluables.
Assistir menys d'un 80% de les classes.