Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA MAYORAL RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. OPTATIVA PEDAGOGIA I TREBALL SOCIAL

          1.1. Tema 1: Família. Concepte de família. Enfocament sistèmic familiar. Tipologies familiars. Diversitat cultural en els grups familiars. Importància de la família com a context de desenvolupament i educació.

          1.2. Tema 2: El procés d'intervenció amb les famílies. Observació i interpretació de dades, fets i conductes. Fonamentació de l'orientació familiar. Perfil de l'orientador familiar.

          1.3. Tema 3: La intervenció en famílies. Tècniques i recursos d'intervenció. L'entrevista.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 21,00 36,00
Elaboració individual de treballs 0 35,00 4,00 39,00
Total 0 50,00 25,00 75

Bibliografia

 • Beyebach, M. (2006). 24 ideas para una psicoterapia breve.. Barcelona: Herder.
 • Moreno, A. (ed) (2014). Manual de terapia sistémica. Principios y herramientas de intervención. . Bilbao: Desclée de Brouwer.
 • carme timoneda (2014). Educar amb totes les lletres. Publicacions de la Fundació Carme Vidal. Catàleg
 • carme timoneda (2017). Eduquem-nos per educar. Publicacions de la Fundació Carme Vidal. Catàleg
 • carme timoneda (2015). Orientando la orientación. Publicacions de la Fundació Carme Vidal. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi d'un context familiar
Aprofundiment de l'anàlisi relacionat amb els continguts impartits a classe 50
Elaboració d'una entrevista - context família Capacitat de compendre i aplicar els conceptes treballats a classe. 50

Qualificació

- Cal tenir en compte que per aprovar l'assignatura cal presentar totes les activitats d'avaluació.

- Per aprovar l'assignatura cal aprovar les dues activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerà no presentat quan l'estudiant no lliuri, dins del termini fixat.

Avaluació única:
Examen final sobre tot el contingut impartit en l'optativa

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A inicis de curs es comunicarà l'horari de tutories. Aquestes podran ser presencials o virtuals.