Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Geografia en un món de canvi és una assignatura optativa que proporciona els continguts disciplinars de la geografia i que complementa als continguts didàctics treballats a l'assignatura Ciències socials I. La Geografia ens ajuda a comprendre millor el món d'on venim i, a partir d'aquí, analitzar el món en què vivim i imaginar el futur que volem, des de la perspectiva de la sostenibilitat. El món actual és molt complex i canviant, per això la Geografia és una ciència que pot ajudar-nos a entendre aquests processos de canvi ambiental, polític, econòmic, social i cultural constants.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS GRANADOS SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Socials amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Socials.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Relacionar l’educació dels alumnes amb el seu entorn.
 • Conèixer i valorar críticament l’evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible, basat en els drets humans, la igualtat de gènere, el pacifisme i la justícia social.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Continguts

1. Introducció a la geografia i la sostenibilitat.

2. Geografia Política. Com ens organitzem i quin lloc ocupem en el món?

3. Geografia de la població. Quants som? Per què i com ens movem?

4. Geografia urbana I. La urbanització i el sistema urbà mundial. Estem anant cap a un món de ciutats?

5. Geografia urbana II. La ciutat sostenible. Com construïm ciutats més sostenibles?

6. Geografia física I: El relleu. Com ens determina la vida el relleu?

7. Geografia física II: Aigua i clima. Com canviarà el món el canvi climàtic?

8. Paisatges i sistemes naturals. Com s'interrelacionen la natura i la societat?

9. Geografia econòmica I: Recursos naturals. Quina relació hi ha entre recursos naturals i conflictes bèl·lics?

10. Geografia econòmica II: Activitats econòmiques. Quines són les principals activitats econòmiques i com estan canviant?

11. Altres geografies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 7,5 22,5
Total 15 7,5 22,5

Bibliografia

 • Introducción a la geografía (2013). [Valencia]: Arcís. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2000). Geografía de Europa. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Azcárate, Blanca (2010). Geografia regional del mundo :. Madrid: UNED. Catàleg
 • Azcárate, Blanca (2017). Geografía de los paisajes culturales (Primera edición). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Azcárate, Victoria (2013). Geografía de Europa. Madrid: UNED. Catàleg
 • Calabuig i Tomàs, Jordi (1995). Manual de geografía turística de España (2a ed. revisada). Madrid: Síntesis, a https://www.dawsonera.com/abstract/9788497568449 Catàleg
 • Callizo Soneiro, Javier (2014). Aproximación a la geografía del turismo. Madrid: Síntesis, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788499584935 Catàleg
 • Capel Sáez, Horacio (2012). Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea : (Nueva ed. ampl.). Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg
 • Gérard CHALIAND (2004). Atlas del nuevo orden mundial. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Escolano Utrilla, Severino (2015). Sistemas de información geográfica: una introducción para estudiantes de geografía (1.ª edición, 2015). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=5214004 Catàleg
 • Fernández Fernández, Antonio (2015). Iniciación a la geografía :. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Fernández Fernández, Antonio (2010). Geografía. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Josep FONTANA (2013). El futuro es un país extraño. (1). Barcelona: Pasado & Presente. Catàleg
 • Harvey, David (2018). Justícia, naturaleza y la geografía de la diferencia / (Primera edición). Madrid: Traficantes de Sueños. Catàleg
 • Higueras Arnal, Antonio (2003). Teoría y método de la geografía :. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Kaplan, Robert D. (2013). La Venganza de la geografía :. Barcelona: RBA. Catàleg
 • Lacoste, Yves (1977). La Geografía :. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lindón, Alicia (2006). Tratado de geografía humana. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa División de Ciencias Sociales y Humanidades. Catàleg
 • López i Palomeque, Francesc (2019). Geografía de Europa :. Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • López Trigal, Lorenzo (2013). Diccionario de geografía política y geopolítica. [León]: Universidad de León Área de Publicaciones. Catàleg
 • Morera Beita, Carlos (2013). Geografía, paisaje y conservación. Heredia: Universidad Nacional Heredia Escuela de Ciencias Geográficas. Catàleg
 • Ojeda Rivera, Juan Francisco (2013). El Viaje en la geografía moderna :. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía. Catàleg
 • Panadero Moya, Miguel (2010). Las Escalas de la geografía :. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Catàleg
 • Prats, Joaquim (2011). Geografía e historia :. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Prats, Joaquim (2011). Didáctica de la geografía y la historia. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Romero, Joan (2004). Geografía humana :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Seguí Pons, Joana Maria (2004). Geografía de los transportes. Palma (Illes Balears): Universitat de les Illes Balears. Catàleg
 • Strahler, Arthur Newell (1989). Geografía física. Barcelona: Omega. Catàleg
 • TERMCAT, Centre de Terminologia (2003). Diccionari de geografia física. Barcelona: TERMCAT Centre de Terminologia. Catàleg
 • Tuan, Yi-fu (2018). Yi-Fu Tuan, el arte de la geografía (Primera edición). Barcelona: Icaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes Es valorarà que l'alumne/a apliqui correctament els continguts apresos i resolgui favorablement el problema plantejat. 15
Anàlisi i resolució de casos Es valorarà el correcte anàlisi del cas plantejat, l'argumentació i la resolució del mateix. 15
Treball cooperatiu Es valorarà el treball en equip, l'interès, la cooperació, la correcta presentació de l'informe i una bona exposició oral. 30
Prova de síntesi Es valorarà la resolució de la prova 30
Assistència i regularitat Es valora l'assistència a un 80% de les classes com a mínim 10

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant les activitats i qualificacions següents:

1. Creació d'una guia geogràfica (70%) (Treball individual)
2. Elaboració d'un vídeo crític sobre la regió (30%) (Treball en petit grup)
3. Assistència a les sessions (+10% en funció de la participació)

Cada element d'avaluació ha de superar el 4 per poder fer mitjana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT si l'alumne/a:

- Ha faltat, de manera injustificada, al 20 % de les sessions o més.

Observacions

1. El curs tindrà una part teòrica on es treballaran els continguts propis de l'assignatura i una part pràctica, que tindrà com a eix els treballs pràctics avaluables, els quals impliquen la resolució de problemes, l'anàlisi de casos, el treball cooperatiu i la síntesi d'informació.
2. Es recomana portar ordinador portàtil.