Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Crèdits ECTS:
15

Grups

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Identificar actituds que afavoreixin la relació, la participació i la comunicació de la família en la vida dels centres.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Analitzar l’evolució història de la família, així com els diferents tipus de famílies, estils de vida i educació en el context escolar.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. SOCIOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

          1.1. L’estudi de la Societat

          1.2. Societat, cultura i socialització

          1.3. Estructura Social i Globalització

          1.4. Educació i Classes Socials

          1.5. Gènere i Educació

          1.6. Ètnia i Educació

2. LES TIC A L’ESCOLA

          2.1. Societat digital i educació

          2.2. Alfabetització digital

                    2.2.1. Llenguatge audiovisual i multimèdia

                    2.2.2. Televisió infantil

                    2.2.3. Tecnologies de la Informació i la Comunicació

          2.3. Ús educatiu de les TIC

                    2.3.1. Les xarxes de comunicacions

                    2.3.2. El programari multimèdia educatiu

3. IDEOLOGIA, CIÈNCIA I EDUCACIÓ

          3.1. Conceptualització de l'educació

                    3.1.1. Acció educativa

                    3.1.2. Dimensions de l'educació

          3.2. L'educació al llarg de la històrica

                    3.2.1. De la Paideia grega a l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia

          3.3. L'educació als segles XX i XXI

                    3.3.1. Teories de l'aprenentatge

                    3.3.2. Pedagogia crítica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 18,00 184,00 202,00
Assistència a actes externs 5,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 5,00 20,00 25,00
Sessió participativa 54,00 0 54,00
Sessió pràctica 20,00 35,00 55,00
Visionat/audició de documents 12,00 22,00 34,00
Total 114,00 261,00 375

Bibliografia

 • Alfonso, Carmen (2003 ). La Participación de los padres y madres en la escuela . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Amades, Joan (2001 ). Costumari català : el curs de l'any (3a ed. en facsímil). Barcelona: Salvat. Catàleg
 • Antúnez, Serafí (1998 ). Claves para la organización de centros escolares : hacia una gestión participativa y autónoma (4ª ed.). Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Antúnez, Serafí (DL 1999 ). La Organización escolar : práctica y fundamentos (4ª ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Aubert, Adriana (2008 ). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información . Barcelona: Hipatia. Catàleg
 • Aubert, Adriana (2004 ). Dialogar y transformar : pedagogía crítica del siglo XXI . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bonal, Xavier (2007 ). Globalización y educación : textos fundamentales . Madrid: Miño y Dávila. Catàleg
 • Brullet, Cristina (2008 ). Malestares : infancia, adolescencia y familias . Barcelona: Editorial Graó. Catàleg
 • Buckingham, David (cop. 2005 ). Educación en medios : alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Burbules, Nicholas C. Alberto Torres, Carlos Morrow, Raymond Allen (2005 ). Globalización y educación : manual crítico . Madrid: Popular. Catàleg
 • Domènech Francesch, Joan (1997 ). La Organización del espacio y del tiempo en el centro educativo . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Elboj Saso, Carmen (2002 ). Comunidades de aprendizaje : transformar la educación . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Estradé i Saltó, Antoni (1999). La Mirada del sociòleg, : què és, què fa, què diu la sociologia. . Barcelona: EDIUOC . Catàleg
 • Fernández Palomares, F. (2003). Sociología de la Educación. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Flamarich i Tarrasa, Miquel (1989 ). Història, geografia, cultura de Catalunya : eines de treball . Barcelona: PPU. Catàleg
 • Flecha, Ramón (1997 ). Compartiendo palabras : el aprendizaje de las personas adultas a través del diálogo . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Gardner, Howard (1993 ). La Mente no escolarizada : cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Giddens, Anthony (1991 ). Sociología . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Golombok, Susan (cop. 2006 ). Models de família : què és el que compta de debò? . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gómez Granell, Carmen (2004 ). Infancia y familias : realidades y tendencias . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Hernández Ortega,J., ennesi Fruscio, M., Sobrino López, D. i Vázquez Gutiérrez (2013). Tendencias emergentes en Educación con TIC (Asociación Espiral, ). Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología..
 • Lorenzo Delgado, Manuel (2001 ). La Organización y gestión del centro educativo : análisisde casos prácticos (2ª ed.). Madrid: Universitas. Catàleg
 • Montessori, Maria (1984 ). La Descoberta de l'infant . Vic: Eumo. Catàleg
 • Moya, Bienve (2000). El carnaval: la festa de la transgressió popular. Barcelona: Primera plana. Catàleg
 • Puigdellívol, Ignasi (1998 ). La Educación especial en la escuela integrada : una perspectiva desde la diversidad . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Racionero, S.; Ortega, S; García, R.; Flecha, R. (2012). Aprendiendo contigo. Barcelona: Hipatia. Catàleg
 • Rodrigo, María José Palacios, Jesús (cop. 1998 ). Familia y desarrollo humano . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Romero Granados, Santiago (DL 2007 ). Introducción temprana a las TIC : estrategias para educaren un uso responsable en educación infantil y primaria . [Madrid]: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Catàleg
 • Ruiz Tarragó, Ferran (2007). La nueva educación. LID. Catàleg
 • Santos Guerra, Miguel Ángel (1994 ). Entre bastidores : el lado oculto de la organización escolar . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Sordè i Martí, Teresa (2006 ). Les Reivindicacions educatives de la dona gitana : assaig. Cabrera de Mar: Galerada. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'avaluació de SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Ajustar-se als requeriments marcats pel professorat.
Demostrar suficiència en la competència lingüística (oral i escrita).
40
Activitats d'avaluació de LES TIC A L'ESCOLA Ajustar-se als requeriments marcats pel professorat.
Demostrar suficiència en la competència lingüística (oral i escrita).
40
Activitats d'avaluació de IDEOLOGIA, CIÈNCIA I EDUCACIÓ Ajustar-se als requeriments marcats pel professorat.
Demostrar suficiència en la competència lingüística (oral i escrita).
20

Qualificació

Per tal de poder obtenir una qualificació de suficient en el mòdul caldrà tenir una puntuació mínima de 5 en cadascun dels blocs del mòdul.