Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Doble titulació Biologia / Biotecnologia

Doble titulació Biologia / Biotecnologia

Curs 2020-2021

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Biologia / Biotecnologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
321
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biologia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Biotecnologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:
Calendaris i horaris
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els objectius formatius i les competències que es treballen en la doble titulació són els dels graus en Biologia i Biotecnologia per separat.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Les sortides professionals de la doble titulació en Biologia i Biotecnologia són les mateixes que corresponen als graus en Biologia i en Biotecnologia.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Assignatures obligatòries63.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Bioquímica   Bioquímica   Biochemistry (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímica   Prácticas de bioquímica   Biochemistry practical lessons (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Citologia i histologia   Citología e Histología   Cytology and histology (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microbiologia   Microbiología   Microbiology (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Genètica   Genética   Genetics (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Botànica   Botánica   Botany (3103G00093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química dels compostos orgànics   Química de los compuestos orgánicos   Chemistry of organic compounds (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de citologia i histologia   Prácticas de citología e histología   Cytology and histology practical sessions (3103G01082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de microbiologia   Prácticas de microbiología   Practicum of microbiology (3103G01084)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de genètica   Prácticas de genética   Experimental genetics (3103G01085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de botànica   Prácticas de botánica   Experimental botany (3103G01086)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria bioquímica   Ingeniería bioquímica   Biochemical engineering (3103G02074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'enginyeria bioquímica   Prácticas de ingeniería bioquímica   Laboratory of biochemical engineering (3103G02075)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Termodinàmica bàsica   Termodinámica básica   Basics of thermodynamics (3103G02077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mòdul Biologia Fonamental I DT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Bioinformàtica aplicada   Bioinformática aplicada   Applied Bioinformatics (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica   Fundamentos de bioinformática   Basis of bioinformatics (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana   Fisiología bacteriana   Bacterial physiology (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica   Genómica   Genomics (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Regulació metabòlica   Regulación Metabólica   Metabolic Regulation (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Mòdul Fisiologia Animal9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fisiologia animal   Fisiología animal   Animal Physiology (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animal   Prácticas de fisiología animal   Practical animal physiology (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Assignatures obligatòries48.00 crèdits

Mòdul Biologia Fonamental I DT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Bioinformàtica aplicada   Bioinformática aplicada   Applied Bioinformatics (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica   Fundamentos de bioinformática   Basis of bioinformatics (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana   Fisiología bacteriana   Bacterial physiology (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica   Genómica   Genomics (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Regulació metabòlica   Regulación Metabólica   Metabolic Regulation (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Assignatures obligatòries57.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Ecologia   Ecología   Ecology (3103G00095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'ecologia   Prácticas de ecología   Ecology practical lessons (3103G00096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Immunologia   Inmunología   Immunology (3103G00102)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Virologia   Virología   Virology (3103G00103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Neurobiologia   Neurobiología   Neurobiology (3103G00104)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Evolució   Evolución   Evolution (3103G01089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'evolució   Prácticas de evolución   Evolution practical lessons (3103G01090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Microbiologia clínica   Microbiología clínica   Clinical microbiology (3103G01102)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genètica humana   Genética humana   Humans genetics (3103G01103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Modificació genètica d'organismes   Modificación genética de organismos   Genetic modification of organisms (3103G02078)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de modificació genètica d'organismes   Prácticas de modificación genética de organismos   Practices of gene modification of organisms (3103G02079)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Processos, productes i projectes biotecnològics   Procesos, productos y proyectos biotecnológicos   Processes, products and biotechnology projects (3103G02080)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics   Prácticas de procesos, productos y proyectos biotecnológicos   Practices of processes, products and biotechnology projects (3103G02081)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioenergètica i metabolisme   Bioenergética y metabolismo   Bioenergetics and metabolism (3103G02084)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme   Prácticas de bioenergética y metabolismo   Practical course of bioenergetics and metabolism (3103G02085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives/Complements de Formació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internship (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Enginyeria de proteïnes   Ingeniería de proteinas   Protein Engineering (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics   Fármacos biotecnológicos   Biotechnological drugs (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lulars   Cultivos celulares   Cell cultures (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular   Terapia génica y celular   Gene and cell therapy (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació   Bioremediacion   Bioremediation (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Professional experience (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Assignatures obligatòries36.00 crèdits

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Bachelor thesis (3103G01101)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Bachelor thesis (3103G02098)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Optativitat + Reconeixement acadèmic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internship (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Enginyeria de proteïnes   Ingeniería de proteinas   Protein Engineering (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics   Fármacos biotecnológicos   Biotechnological drugs (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lulars   Cultivos celulares   Cell cultures (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular   Terapia génica y celular   Gene and cell therapy (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació   Bioremediacion   Bioremediation (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Professional experience (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.