Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Curs 2019-2020

Es tracta d’un grau adreçat a formar professionals per a la indústria alimentària. Especialment focalitzat a les disciplines relacionades amb la innovació i la seguretat alimentària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Innovació i Seguretat Alimentària per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.287 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya, i per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra.

Aquest és un grau dissenyat per dotar els professionals de competències que els permetin desenvolupar la seva activitat en el sector alimentari en un sentit ampli, “des de la granja a la taula” ("from farm to fork"), tant en la indústria alimentària com en els organismes públics de gestió i control, així com en els diferents estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació, atenent les demandes dels consumidors, que és una prioritat inclosa en el 7è programa marc de recerca europeu (EU 7th Framework Programme).

El grau té un perfil de formació diferenciat d’altres estudis de l’àmbit de la Ciència i Tecnologia dels Aliments, centrat en aquests dos aspectes:

 • La seguretat alimentària, incloent els conceptes referents a la salut (safety) i els relacionats amb el dret de tots els ciutadans a disposar d’aliments sans i suficients (security).
 • La innovació en productes i processos tecnològics, en la producció, la transformació i la conservació d’aliments en general, incloent-hi tots els ingredients, matèries primeres i additius, així com les diferents possibilitats en l’elaboració, el disseny i el desenvolupament de nous productes alimentaris destinats a diferents sectors de consumidors o capaços d’aportar nous gustos i textures.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Directiu o tècnic en indústries alimentàries:

 • Departaments d'R+D+I
 • Desenvolupament de nous productes
 • Millora dels sistemes de producció, noves tecnologies de processament
 • Noves formes i presentacions
 • Departaments de qualitat
 • Desenvolupament, gestió i aplicació de sistemes de seguretat (APPCC, traçabilitat)
 • Aplicació i gestió de sistemes d’assegurament de la qualitat (ISO, BRC, IFS, SFQ)
 • Realització d’anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aliments

Tècnic en centres d’institucions relacionades amb la seguretat alimentària:

 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)
 • Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN)
 • Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)
 • Departaments i laboratoris de Sanitat

Investigador en temes relacionats amb la innovació alimentària i la seguretat (preferiblement després de la realització d’un màster) com ara:

 • Biotecnologia alimentària
 • Aliments funcionals i saludables
 • Tecnologies emergents de conservació i transformació
 • Creació de nous ingredients i aliments per a diferents sectors de població
 • Millora de la seguretat de tot tipus d’aliments

En institucions nacionals o estrangeres com ara:

 • Universitats
 • Centres públics de recerca (IRTA, CSIC)
 • Centres privats de recerca (LESTAT, Gayker)

Docent sobre temes relacionats amb l’alimentació en institucions d’ensenyament secundari, universitari i formació continuada

Continuar estudiant

Per continuar estudiant, la UdG ofereix màsters oficials, professionalitzadors i/o de recerca, que donen accés a una formació especialitzada per treballar al sector o a continuar la formació en un programa de doctorat.

Concretament en l’àmbit alimentari s’ofereix el màster en Biotecnologia Alimentària.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Assignatures Bàsiques54.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Matemàtiques 2   Matemáticas 2   Mathematics 2 (3105G06002) BBàsica 6.00 SSemestral
Estadística i informàtica   Estadística e informática   Statistics and Computer Science (3105G06003) BBàsica 6.00 SSemestral
Física 1   Física 1   Physics 1 (3105G06004) BBàsica 6.00 SSemestral
Física 2   Física 2   Physics 2 (3105G06005) BBàsica 6.00 SSemestral
Química   Química   Chemistry (3105G06053) BBàsica 6.00 SSemestral
Empresa   Empresa   Business (3105G06055) BBàsica 6.00 SSemestral
Biologia   Biología   Biology (3105G06056) BBàsica 6.00 SSemestral
Bioquímica   Bioquímica   Biochemistry (3105G10001) BBàsica 6.00 SSemestral
Microbiologia general   Microbiología general   General Microbiology (3105G10002) BBàsica 6.00 SSemestral
Ciència i Tecnologia d'Aliments6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Matèries primeres   Materias primas   Raw materials (3105G10005) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Assignatures Bàsiques6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Nutrició humana   Nutrición humana   Human Nutrition (3105G10004) BBàsica 6.00 SSemestral
Ciència i Tecnologia d'Aliments27.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Operacions bàsiques d'aliments 1   Operaciones básicas de alimentos 1   Basic Food Operations 1 (3105G06035) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Bioquímica dels aliments   Bioquímica de los alimentos   Food Biochemistry (3105G06039) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Química analítica   Química analítica   Analytical Chemistry (3105G10007) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Dietètica i alimentació   Dietética y alimentación   Dietetics and nutrition (3105G10008) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Tecnologia dels processos alimentaris   Tecnología de los procesos alimentarios   Food processing technology (3105G10009) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Seguretat Alimentària20.00 crèdits
Innovació5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ingredients i aliments funcionals   Ingredientes y alimentos funcionales   Functional ingredients and Food (3105G10019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Ciència i Tecnologia d'Aliments16.00 crèdits
Seguretat Alimentària15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alimentació i salut   Alimentación y salud   Food and health (3105G10003) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Seguretat alimentària I   Seguridad alimentaria I   Food Safety I (3105G10016) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària   Calidad y aseguramiento de la calidad alimentaria   Quality and food quality assurance (3105G10018) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Innovació25.00 crèdits
Seguretat Alimentària5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Seguretat alimentària II   Seguridad alimentaria II   Food Safety II (3105G10017) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Innovació10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Desenvolupament de nous productes alimentaris   Desarrollo de nuevos productos alimentarios   New food product development (3105G10006) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Innovació i emprenedoria   Innovación y emprendimiento   Innovation and entrepreneurship (3105G10024) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Optativitat30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enologia i indústries derivades   Enología e industrias derivadas   Oenology and Related Industries (3105G06044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries hortofructícoles   Industrias horto-frutícolas   Fruit and Vegetable Industries (3105G06046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries de l'oli i la farina   Industrias del aceite y la harina   Oil and Flour Industries (3105G10031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries làcties i d'ovoproductes   Industrias lácticas y de ovoproductos   Dairy and Egg Industries (3105G06049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries càrnies   Industrias cárnicas   Meat industries (3105G10032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Productes de la pesca i plats preparats   Productos de la pesca y platos preparados   Fish and Ready Meal (3105G10033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament d'I+D   Prácticas en un Departamento de I+D   (3105G10026) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de formulació o nutrició   Prácticas en un Departamento de formulación o nutrición   (3105G10027) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de qualitat   Prácticas en un Departamento de calidad   (3105G10028) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de seguretat alimentària   Prácticas en un Departamento de seguridad alimentaria   (3105G10029) OPOptativa 15.00 SSemestral
Eines per a l'avaluació i gestió del risc   Herramientas para la evaluación y gestión del riesgo   Tools for the assessment and management of risk (3105G10034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Seguretat alimentària en l'àmbit internacional   Seguridad alimentaria en el ámbito internacional   International food safety (3105G10035) OPOptativa 5.00 AAnual No
Dret universal a l'alimentació.   Derecho universal a la alimentación   Food Security (3105G10036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentària   Valorización de subproductos y residuos de la industria alimentaria   Upgrading of byproducts and wastes of food industry (3105G10037) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Innovació culinària i gastronomia   Innovación culinaria y gastronomía   Culinary innovation and gastronomy (3105G10038) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tecnologies emergents de conservació d'aliments   Tecnologías emergentes de conservación de alimentos   Emerging technologies for food preservation (3105G10039) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Treball fi de grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de Grau   Trabajo fin de Grado   Thesis (3105G10030) OBObligatòria 15.00 SSemestral
Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enologia i indústries derivades   Enología e industrias derivadas   Oenology and Related Industries (3105G06044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries hortofructícoles   Industrias horto-frutícolas   Fruit and Vegetable Industries (3105G06046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries de l'oli i la farina   Industrias del aceite y la harina   Oil and Flour Industries (3105G10031) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries làcties i d'ovoproductes   Industrias lácticas y de ovoproductos   Dairy and Egg Industries (3105G06049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries càrnies   Industrias cárnicas   Meat industries (3105G10032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Productes de la pesca i plats preparats   Productos de la pesca y platos preparados   Fish and Ready Meal (3105G10033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament d'I+D   Prácticas en un Departamento de I+D   (3105G10026) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de formulació o nutrició   Prácticas en un Departamento de formulación o nutrición   (3105G10027) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de qualitat   Prácticas en un Departamento de calidad   (3105G10028) OPOptativa 15.00 SSemestral
Pràctiques en un Departament de seguretat alimentària   Prácticas en un Departamento de seguridad alimentaria   (3105G10029) OPOptativa 15.00 SSemestral
Eines per a l'avaluació i gestió del risc   Herramientas para la evaluación y gestión del riesgo   Tools for the assessment and management of risk (3105G10034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Seguretat alimentària en l'àmbit internacional   Seguridad alimentaria en el ámbito internacional   International food safety (3105G10035) OPOptativa 5.00 AAnual No
Dret universal a l'alimentació.   Derecho universal a la alimentación   Food Security (3105G10036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentària   Valorización de subproductos y residuos de la industria alimentaria   Upgrading of byproducts and wastes of food industry (3105G10037) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Innovació culinària i gastronomia   Innovación culinaria y gastronomía   Culinary innovation and gastronomy (3105G10038) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tecnologies emergents de conservació d'aliments   Tecnologías emergentes de conservación de alimentos   Emerging technologies for food preservation (3105G10039) OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Un percentatge elevat de la formació del grau és de caràcter pràctic, per això es realitza docència en laboratoris especialitzats.

 • Laboratoris, parcel·la de pràctiques i planta de Tecnologia de l’EPS
 • Aules d’informàtica de l’EPS
 • Campus Agroalimentari de Girona
 • Visites a empreses

Pràctiques en laboratoris Parcel·la de pràctiques Planta de tecnologia Aula d'informàtica Campus agroalimentari Campus agroalimentari Visites a empreses Visites a empreses

També existeix la possibilitat de cursar 15 crèdits optatius en una estada a l’entorn laboral de 300 hores com a mínim.

Treball de fi de grau

Al final dels estudis, al darrer curs, es realitza un treball final de grau, que pot ser un treball de recerca, innovació o desenvolupament. Es pot realitzar amb els grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UdG o també a l’IRTA (Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària) o en una empresa del sector.

Desprès de la realització del treball experimental, els resultats s’han de presentar davant d’una comissió avaluadora.

Aquest treball té una càrrega docent de 15 crèdits.

Mobilitat

L’EPS té convenis amb universitats estrangeres que permeten realitzar algunes assignatures de l’estudi o el treball final de grau en una altra universitat.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.