Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Enginyeria Biomèdica

Curs 2019-2020

Aplicació de l’enginyeria, les ciències de les dades i la tecnologia per a l’avenç en medicina, biologia, salut i benestar. Formació instrumental sòlida, de nivell d’enginyeria, que combina un perfil mixt entre la informàtica, l’electrònica industrial i la biomecànica que, d’altra banda, aporta al graduat el coneixement de l’entorn sanitari i de l’ús i pràctica de les tecnologies, mètodes, instruments i dispositius usats en tasques de monitoratge, diagnòstic i teràpia. Titulació d’especial interès per a les persones que, tenint una tendència a l’enginyeria, hi busquen l’aplicabilitat social i tenen sensibilitat pels temes de salut.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Biomèdica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Biomèdica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.513 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)

Em convé saber

Els estudis d’Enginyeria Biomèdica combinen disciplines d’enginyeria i de medicina, per la qual cosa proporcionen una formació vertical en tres tecnologies facilitadores (informàtica, instrumentació electrònica, i biomecànica i materials) i una formació transversal, aplicada al diagnòstic i a la teràpia. La dimensió formativa transversal es garanteix amb la col·laboració entre el personal mèdic i sanitari de la Facultat de Medicina i Infermeria i el personal enginyer i tecnòleg de l’Escola Politècnica Superior, a través de cinc àrees d’interès: anatomia i fisiologia aplicades, imatge mèdica, patologia mèdica i malalties cròniques, patologia quirúrgica i sistema sanitari.

Pulsioxímetre connectat a una tauleta

Pulsioxímetre connectat a una tauleta que proporciona informació de signes vitals d’un nadó prematur per a la tranquil·litat dels pares.

Les característiques més importants en la formació del graduat en Enginyeria Biomèdica són:

 • Formació fonamental i instrumental de nivell d’enginyeria, en la intersecció de l’enginyeria informàtica, la industrial i l’electrònica.
 • Coneixements de l’anatomia i la fisiologia humanes suficients per interaccionar amb personal sanitari amb fluïdesa (recollir especificacions, avaluar solucions, etc.) i millorar la comprensió de l’ús de les tecnologia mèdiques.
 • Pràctiques en la creació de solucions informàtiques, d’instrumentació i mecàniques i la seva interrelació per al suport al diagnòstic mitjançant aplicacions, instruments i dispositius (ECG, CMG, EEG, monitors de signes vitals, ecografies, etc.).

Competències

L’objectiu principal del Grau en Enginyeria Biomèdica és proporcionar una formació de qualitat en tecnologies biomèdiques de suport al diagnòstic i la teràpia mèdica amb competències per:

 • Dirigir, gestionar i participar en projectes d’enginyeria biomèdica, amb capacitats per especificar requisits i desenvolupar aplicacions, instruments, dispositius i solucions de suport al diagnòstic i la teràpia i la seva gestió.
 • Dissenyar, desenvolupar, provar i avaluar aplicacions, instruments i dispositius de suport al diagnòstic i a la intervenció.
 • Gestionar i facilitar la penetració de la tecnologia en els processos de salut, i en particular en els relacionats amb el diagnòstic, el monitoratge, la intervenció i la teràpia assistida, així com la gestió informatitzada d’aquests processos.

Sandàlia sensoritzada

Sandàlia sensoritzada per monitorar el procés de recuperació d’una persona operada de maluc.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L’informe de Deloitte (novembre 2015) encarregat per Barcelona Activa sobre les “Ocupacions més demanades en el sector de la biotecnologia”, destaca el subsector de les tecnologies mèdiques com un dels més prometedors, pel qual aposten, cada vegada més, els gestors de capital risc i d’inversió estrangers dins el sector biomèdic.

El mercat de la tecnologia mèdica mou a tot el món més de 200.000 milions d’euros anuals, amb un creixement sostingut del 4 % durant els últims anys, i estudis internacionals situen l’enginyeria biomèdica en els primers llocs. Catalunya està exercint un paper de lideratge, alineada amb aquesta tendència, i actualment més de 300 empreses cobreixen uns 15.000 llocs de treball, amb una facturació de 3.600 milions d’euros, que significa un 2 % del PIB català, i amb una inversió del 4,5 % en R+D en el sector.

L’enginyer biomèdic està preparat per exercir una carrera professional tant en empreses de l’àmbit de les tecnologies mèdiques com en institucions mèdiques (hospitals i clíniques, centres de diagnòstic i teràpia, mútues, etc.) i centres de recerca, desenvolupant-hi les tasques següents:

 • Direcció i gestió de projectes de disseny, fabricació, avaluació i certificació de tecnologies, productes i serveis hospitalaris en l’àmbit biomèdic i de les tecnologies sanitàries.
 • Disseny, manteniment i ús d’equips de diagnòstic, monitoratge, intervenció i teràpia, incloent-hi la instrumentació electrònica, els biosensors, el control i la robòtica.
 • Disseny, desenvolupament i manteniment de sistemes basats en les tecnologies de la informació i les comunicacions per a processos clínics, hospitalaris i de telemedicina.
 • Disseny, desenvolupament i ús d’eines per al processament de senyals biomèdics i d’imatges per a la diagnosi i el monitoratge, i de sistemes de suport a la presa de decisions que incorporin intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic i mineria de dades en els diferents processos clínics (pre, inter i postintervenció) i de salut en general.
 • Científic de dades biotecnològiques, visualització de resultats i disseny de sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions.
 • Enginyer de control en processos biomèdics, amb capacitat per modelar i dissenyar algorismes de control, manipuladors i sistemes robòtics i de cirurgia assistida per ordinador.
 • Anàlisi, disseny i suport al desenvolupament de solucions biomecàniques i de materials.
 • Enginyeria en informàtica mèdica, incloent-hi xarxes i sistemes de comunicació en sanitat, disseny de solucions basades en dispositius mòbils i sistemes d’interacció i visualització d’informació.
 • Gestió d’empreses de tecnologia mèdica.
 • Departaments d’R+D en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.
 • Docència i recerca.

Sistema de visualització

Sistema de visualització que integra imatges mèdiques provinents de diferents dispositius.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al Programa de Doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Formació Bàsica54.00 crèdits
Suport al Diagnòstic i la Teràpia6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció a l'enginyeria biomèdica   Introducción a la ingeniería biomédica   Introduction to biomedical engineering (3105G15003) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anatomofisiologia 2   Anatomofisiología 2   Anatomophysiology 2 (3105G15004) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Formació Bàsica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estadística   Estadística   Stadistics (3105G00015) BBàsica 6.00 SSemestral
Informàtica19.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estructura i tecnologia de computadors I   Estructura y tecnología de computadores I   Computers structure and technology I (3105G07005) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Intel·ligència artificial   Inteligencia artificial   Artificial intelligence (3105G07015) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Anàlisi i processament d'imatges   Análisis y procesamiento de imágenes   Image analysis and processing (3105G07052) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Electrònica i Instrumentació18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teoria de circuits   Teoría de circuitos   Circuit theory (3105G03012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments d'electrònica   Fundamentos de electrónica   Fundamentals of electronics (3105G03013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Electrònica analògica   Electrónica analógica   Analogue electronics (3105G03022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Suport al Diagnòstic i la Teràpia17.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anatomia funcional i biomecànica   Anatomía funcional y biomecánica   Functional anatomy and biomechanics (3109G01057) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Imatges i senyals biomèdiques   Imágenes y señales biomédicas   Biomedical signals and images (3105G15005) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Mecànica i biomaterials   Mecánica y biomateriales   Mechanics and Biomaterials (3105G15006) OBObligatòria 6.00 AAnual
Informàtica14.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projecte de programació   Proyecto de programación   Programming Project (3105G07011) OBObligatòria 5.00 SSemestral No
Bases de dades   Bases de datos   Databases (3105G07021) OBObligatòria 9.00 SSemestral No
Electrònica i Instrumentació13.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Instrumentació electrònica   Instrumentación electrónica   Electronic instrumentation (3105G03023) OBObligatòria 5.00 SSemestral No
Sistemes robotitzats   Sistemas robotizados   Robotic systems (3105G03028) OBObligatòria 4.00 SSemestral No
Desenvolupament de projectes d'electrònica   Desarrollo de proyectos de electrónica   Development of electronics projects (3105G03032) OBObligatòria 4.00 SSemestral No
Suport al Diagnòstic i la Teràpia27.00 crèdits
Gestió6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business management (3105G00008) OBObligatòria 6.00 SSemestral No
Suport al Diagnòstic i la Teràpia9.00 crèdits
Gestió5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Regulació ético-legal en l'enginyeria biomèdica   Regulación ético-legal en la Ingeniería Biomédica   Ethical-legal regulation in Biomedical engineering (3105G15014) OBObligatòria 5.00 SSemestral No
Optatives25.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Security and data protection (3105G15015) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G15016) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded systems (3105G15017) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Dispositius i xarxes sense fils per a la salut   Dispositivos y redes inalámbricas para la salud   Wireless devices and networks for healthcare (3105G15018) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Neurociència i neuroimatge   Neurociencia y neuroimagen   Neuroscience and Neuroimaging (3105G15019) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projecte d'ajut al diagnosi per la imatge   Proyecto de ayuda al diagnóstico por la imagen   Project of aided diagnosis imaging (3105G15020) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Smart Contracts en Smart Health   Smart Contracts en Smart Health   Smart Contracts in Smart Health (3105G15021) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Neuroenginyeria biomèdica   Neuroingeniería biomédica   Neuroengineering biomedical (3105G15022) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Enginyeria biomèdica de l'esport   Ingeniería biomédica del deporte   Biomedical engineering in sports (3105G15023) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tècniques avavançades d'intel·ligència artificial   Técnicas avanzadas de inteligencia artificial   Advanced Artificial Intelligence Techniques (3105G15024) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Visualització de la informació   Visualización de la información   Information Visualization (3105G15025) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Biofabricació   Biofabricación   Biofabrication (3105G15026) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tecnologies de fabricació de dispositius mèdics   Tecnologías de fabricación de dispositivos médicos   Medical devices manufacturing processes (3105G15027) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Disseny d'experiments i control de qualitat   Diseño de experimentos y control de calidad   Experimental design and quality control (3105G15028) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes d'ajuda a la presa de decisions   Sistemas de ayuda a la toma de decisiones   Decission-making sistems (3105G15029) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Pràctiques acadèmiques externes   Prácticas académicas externas   Academic Internship (3105G15030) OPOptativa 15.00 AAnual No
Treball Fi de Grau 15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball Fi de Grau   Trabajo Fin de Grado   Final Degree Project (3105G15031) OBObligatòria 15.00 SSemestral No
Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Security and data protection (3105G15015) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G15016) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded systems (3105G15017) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Dispositius i xarxes sense fils per a la salut   Dispositivos y redes inalámbricas para la salud   Wireless devices and networks for healthcare (3105G15018) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Neurociència i neuroimatge   Neurociencia y neuroimagen   Neuroscience and Neuroimaging (3105G15019) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Projecte d'ajut al diagnosi per la imatge   Proyecto de ayuda al diagnóstico por la imagen   Project of aided diagnosis imaging (3105G15020) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Smart Contracts en Smart Health   Smart Contracts en Smart Health   Smart Contracts in Smart Health (3105G15021) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Neuroenginyeria biomèdica   Neuroingeniería biomédica   Neuroengineering biomedical (3105G15022) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Enginyeria biomèdica de l'esport   Ingeniería biomédica del deporte   Biomedical engineering in sports (3105G15023) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tècniques avavançades d'intel·ligència artificial   Técnicas avanzadas de inteligencia artificial   Advanced Artificial Intelligence Techniques (3105G15024) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Visualització de la informació   Visualización de la información   Information Visualization (3105G15025) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Biofabricació   Biofabricación   Biofabrication (3105G15026) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tecnologies de fabricació de dispositius mèdics   Tecnologías de fabricación de dispositivos médicos   Medical devices manufacturing processes (3105G15027) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Disseny d'experiments i control de qualitat   Diseño de experimentos y control de calidad   Experimental design and quality control (3105G15028) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes d'ajuda a la presa de decisions   Sistemas de ayuda a la toma de decisiones   Decission-making sistems (3105G15029) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Pràctiques acadèmiques externes   Prácticas académicas externas   Academic Internship (3105G15030) OPOptativa 15.00 AAnual No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants poden cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, fins a 15 crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el Grau d’Enginyeria Biomèdica.

Treball de fi de grau

El treball de fi de grau consisteix en la presentació i defensa d’un exercici original, realitzat individualment, davant d’un tribunal universitari. L’exercici ha de ser un projecte integral de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica, de naturalesa professional, en el qual se sintetitzin les competències adquirides en les diferents assignatures.

Mobilitat

A mesura que es desplegui el nou grau es preveu obrir convenis Erasmus amb algunes de les universitats amb les quals es col·labora, per oferir mobilitat als nous estudiants dins de la seva especialitat, així com programes de mobilitat Erasmus Work Placement per facilitar estades en entorns laborals internacionals, tal com s’ha anat fent amb la resta de graus i màsters del centre.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar prèviament a la matrícula els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb les claus de la teva primera identitat digital (codi d'usuari i contrasenya) com a estudiant de la UdG, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a un tutorial explicatiu sobre com formalitzar la matricula en línia.
 3. Visualitza el tutorial i accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 4. Revisa els apartats de beques bonificacions. Si tens dret a bonificacions o exempcions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció de sol·licitar-ne l'acreditació adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte corresponent en la matrícula.
 5. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions del tutorial.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

Properament disponible

Automatrícula

L'automatrícula és el sistema de matriculació electrònica de la Universitat de Girona. Es realitza a través d'Internet i està disponible per a la major part dels estudis.