Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Mecànica

Curs 2020-2021

El grau en Enginyeria Mecànica et proporcionarà coneixements i competències d’actuació en un dels sectors de base més importants per al desenvolupament econòmic actual, així com una versatilitat i capacitat d’adaptació i innovació que ofereixen grans possibilitats d’inserció laboral immediata. L'enginyeria mecànica té un paper clau en àmbits del sector industrial tan importants com l’automoció, la producció energètica, el disseny i producció de nous productes industrials, el projecte de plantes i instal·lacions industrials i, en general, en la realització de projectes d’enginyeria.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Mecànica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris i horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Al grau en Enginyeria Mecànica adquiriràs les competències necessàries per al disseny, desenvolupament i càlcul de màquines, motors, vehicles, estructures i instal·lacions industrials.

Al mateix temps, aprendràs les bases de coneixement científic tecnològic necessàries per fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en l’àmbit industrial, així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

A més de la formació transversal en matèries fonamentals de l’enginyeria, el grau pretén preparar professionals per fer front als reptes de la societat actual amb especial incidència en l’optimització de dissenys i processos, l’eficiència en la utilització de recursos materials i energètics i el respecte al medi ambient i la millora de la sostenibilitat.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El grau en Enginyeria Mecànica t'habilita per a l’exercici de l’enginyeria tècnica industrial i dona la formació adequada per planificar, gestionar i dirigir projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial.

Pots:

 • Treballar en el món de la indústria en departaments d’enginyeria per a la creació i desenvolupament de nous productes, en departaments de producció o en departaments diversos on el suport tècnic sigui essencial.
 • Dur a terme l’exercici de la professió d’enginyer tècnic mecànic, treballant en enginyeries i consultories on s’elaboren projectes, estudis i assessoraments tècnics i econòmics, peritatges, etc.
 • Treballar a l’Administració pública, a l’ensenyament o en recerca i transferència de tecnologia.

Aquests llocs poden ser específicament tècnics o poden derivar-se cap a tasques d’organització i direcció, en camps significatius com per exemple: 

 • El disseny, control i construcció de màquines i accionaments.
 • El disseny i control de sistemes de producció industrial.
 • El disseny i construcció d’instal·lacions industrials, estructures i plantes en general.

Continuar estudiant

El grau en Enginyeria Mecànica dona accés directe al màster en Enginyeria Industrial, l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regular d’enginyer/a industrial. A més, aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G00004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of physics 1 (3105G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of physics 2 (3105G00002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Expressió gràfica   Expresión gráfica   Graphical representation (3105G00005)

BBàsica 7.00 SSemestral

Fonaments de química 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3105G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Informàtica   Informática   Informatics (3105G00007)

BBàsica 8.00 SSemestral

Fonaments de mecànica i resistència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de mecànica   Fundamentos de mecánica   Fundamentals of mechanics (3105G00011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de ciència de materials   Fundamentos de ciencia de materiales   Fundamentals of Materials Science (3105G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estadística   Estadística   Stadistics (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Organització i gestió d'empreses6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business management (3105G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Enginyeria fluïdomecànica   Ingeniería fluidomecánica   Fluid and Mechanical Engineering (3105G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de mecànica i resistència de materials12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Teoria de màquines   Teoría de máquinas   Theory of machines (3105G04016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de resistència de materials   Fundamentos de resistencia de materiales   Fundamentals of strength of materials (3105G04017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria gràfica i disseny8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Enginyeria gràfica i disseny   Ingeniería gráfica y diseño   Engineering design graphics (3105G04022)

OBObligatòria 8.00 SSemestral

Estructures i resistència de materials9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Elasticitat i resistència de materials   Elasticidad y resistencia de materiales   Elasticity and strength of materials (3105G04025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria de materials   Ingeniería de materiales   Materials engineering (3105G04028)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Càlcul i disseny de màquines6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Càlcul de mecanismes   Cálculo de mecanismos   Mechanism analysis (3105G04029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Tecnologia elèctrica   Tecnología eléctrica   Electrical technology (3105G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Termotècnia aplicada   Termotecnia aplicada   Applied Heat Engineering (3105G00010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Electrònica i control   Electrónica y control   Electronics and Control (3105G00017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Control de sistemes mecànics   Control de sistemas mecánicos   Control of mechanical systems (3105G04014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió de la producció   Gestión de la producción   Operation Management (3105G00014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tecnologies del medi ambient   Tecnologías del medio ambiente   Environmental Technologies (3105G00018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria tèrmica i de fluids12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Enginyeria tèrmica   Ingeniería térmica   Thermal engineering (3105G04023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes i màquines fluïdomecàniques   Sistemas y máquinas fluidomecánicas   Fluid and mechanical systems and devices (3105G04024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures i resistència de materials12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructures   Estructuras   Structures (3105G04026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció i instal·lacions industrials   Construcción e instalaciones industriales   Industrial Constructions and Installations (3105G04027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Càlcul i disseny de màquines6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Càlcul de màquines   Cálculo de máquinas   Machine analysis (3105G04030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Processos de fabricació9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Processos de fabricació 1   Procesos de fabricación 1   Manufacturing processes 1 (3105G04031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Processos de fabricació 2   Procesos de fabricación 2   Manufacturing processes 2 (3105G04032)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projectes   Proyectos   Projects (3105G04021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives35.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3105G04033)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica   Gestión y eficiencia energética   Energy management (3105G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies d'automatització i control   Tecnologías de automatización y control   Automation and Control Technologies (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'adquisició de dades   Sistemas de adquisición de datos   Data Acquisition Systems (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de percepció   Sistemas de percepción   Perception systems (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions elèctriques II   Instalaciones eléctricas II   Electrical Installations II (3105G03041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologia de materials polímers   Tecnología de materiales polímeros   Polymeric Materials Technology (3105G05044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria de la polimerització   Ingeniería de la polimerización   Polymerisation Engineering (3105G05045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàstics   Diseño y fabricación con materiales plásticos   Design and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dinàmica de fluids computacional   Dinámica de fluidos computacional   Computational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pneumàtica i oleohidràulica   Neumática y oleohidráulica   Pneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovables   Instalaciones de energías renovables   Renewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Vehicles de tracció elèctrica   Vehículos de tracción eléctrica   Electric Traction Vehicles (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismes   Diseño de mecanismos   Mechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de màquines   Diseño de máquinas   Machine Design (3105G04035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies avançades de fabricació   Tecnologías avanzadas de fabricación   Advanced manufacturing technologies (3105G04036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de producte   Diseño de producto   Product design (3105G04037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Elements de màquines   Elementos de máquinas   Machine elements (3105G04043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ampliació d'instal·lacions industrials   Ampliaciones de instalaciones industriales   Advanced Industrial Installations (3105G04040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions de climatització   Instalaciones de climatización   Air conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Proveïment i depuració d'aigües   Suministro y depuración de aguas   Water supply and purification (3105G04044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3105G04042)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+ reconeixement acadèmic40.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3105G04033)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica   Gestión y eficiencia energética   Energy management (3105G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies d'automatització i control   Tecnologías de automatización y control   Automation and Control Technologies (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'adquisició de dades   Sistemas de adquisición de datos   Data Acquisition Systems (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de percepció   Sistemas de percepción   Perception systems (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions elèctriques II   Instalaciones eléctricas II   Electrical Installations II (3105G03041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologia de materials polímers   Tecnología de materiales polímeros   Polymeric Materials Technology (3105G05044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria de la polimerització   Ingeniería de la polimerización   Polymerisation Engineering (3105G05045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàstics   Diseño y fabricación con materiales plásticos   Design and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dinàmica de fluids computacional   Dinámica de fluidos computacional   Computational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pneumàtica i oleohidràulica   Neumática y oleohidráulica   Pneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovables   Instalaciones de energías renovables   Renewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Vehicles de tracció elèctrica   Vehículos de tracción eléctrica   Electric Traction Vehicles (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismes   Diseño de mecanismos   Mechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de màquines   Diseño de máquinas   Machine Design (3105G04035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies avançades de fabricació   Tecnologías avanzadas de fabricación   Advanced manufacturing technologies (3105G04036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de producte   Diseño de producto   Product design (3105G04037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Elements de màquines   Elementos de máquinas   Machine elements (3105G04043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ampliació d'instal·lacions industrials   Ampliaciones de instalaciones industriales   Advanced Industrial Installations (3105G04040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions de climatització   Instalaciones de climatización   Air conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Proveïment i depuració d'aigües   Suministro y depuración de aguas   Water supply and purification (3105G04044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optatives intensificació20.00 crèdits

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures del grau tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Les pràctiques es fan en grups reduïts en laboratoris amb equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa és molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del Grau en Enginyeria Mecànica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades en l’entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen a cada curs.

Imatge 1 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar Imatge 2 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar Imatge 3 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar

® Roger Lleixà

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el treball final de grau, on demostraràs els coneixements que hauràs adquirit durant la teva formació.

El treball final de grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, realitzat sota la supervisió d’un professor tutor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca. El Patronat d’empreses que dona suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’enginyers premien anualment els millors projectes de cada grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior disposa de programes de mobilitat internacional que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures o realitzar el treball final de grau.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Testimonials

“Havent estudiat a la Universitat de Girona he obtingut els coneixements i les eines per estar al mateix nivell o fins i tot millor que altres companys de feina en el món de la F1.”

Xevi Pujolar

Xevi Pujolar

Head of Trackside Engineering F1 at Sauber Motorsport AG.

“El coneixement i l’experiència adquirida a la Universitat de Girona m’han permès especialitzar-me en simulacions de grans estructures mitjançant elements finits.”

Gerard Guillamet 
(promoció 2008)

Gerard Guillamet (promoció 2008)

Postdoctoral Researcher at Barcelona Supercomputing Center.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.