Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Mecànica

Curs 2019-2020

El Grau en Enginyeria Mecànica et proporcionarà coneixements i competències d’actuació en un dels sectors de base més importants per al desenvolupament econòmic actual, així com una versatilitat i capacitat d’adaptació i innovació que ofereixen grans possibilitats d’inserció immediata en el món laboral. Té un paper clau en àmbits del sector industrial tan importants com l’automoció, la producció energètica, el disseny i producció de nous productes industrials, el projecte de plantes i instal·lacions industrials, i, en general, en la realització de projectes d’enginyeria.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Mecànica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.513 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Al Grau en Enginyeria Mecànica adquiriràs les competències necessàries pel disseny, desenvolupament i càlcul de maquines, motors, vehicles, estructures i instal·lacions industrials.

Al mateix temps aprendràs les bases de coneixement científic tecnològic necessàries per a fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en l’àmbit industrial, així com poder interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

A més de la formació transversal en matèries fonamentals de l’enginyeria, el Grau pretén preparar professionals per fer front als reptes de la societat actual amb especial incidència en l’optimització de dissenys i processos, l’eficiència en la utilització de recursos materials i energètics, i el respecte al medi ambient i la millora de la sostenibilitat.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El Grau en Enginyeria Mecànica t'habilita per a l’exercici de l’enginyeria tècnica industrial i dóna la formació adequada per planificar, gestionar i dirigir projectes en l’àmbit de l’enginyeria industrial.

Pots:

 • Treballar al món de la indústria en departaments d’enginyeria per a la creació i desenvolupament de nous productes, en departaments de producció, o en departaments diversos on el suport tècnic sigui essencial.
 • Dur a terme l’exercici de la professió d’enginyer tècnic mecànic, treballant en enginyeries i consultories on s’elaboren projectes, estudis i assessoraments tècnics i econòmics, peritatges, etc.
 • Treballar a l’Administració pública, l’ensenyament, o la recerca i la transferència de tecnologia.

Aquestes ocupacions poden tenir un caire específicament tècnic, o poden derivar-se cap a tasques d’organització i direcció en camps significatius, com per exemple: 

 • El disseny, control i construcció de màquines i accionaments
 • El disseny i control de sistemes de producció industrial
 • El disseny i construcció d’instal·lacions industrials, estructures i plantes en general

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria Mecànica dóna accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regular d’enginyer/a industrial. A més, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de Doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments de matemàtiques15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G00004)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of physics 1 (3105G00001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of physics 2 (3105G00002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Expressió gràfica   Expresión gráfica   Graphical representation (3105G00005)

BBàsica 7.00 SSemestral

Fonaments de química 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3105G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Informàtica   Informática   Informatics (3105G00007)

BBàsica 8.00 SSemestral

Fonaments de mecànica i resistència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de mecànica   Fundamentos de mecánica   Fundamentals of mechanics (3105G00011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de ciència de materials   Fundamentos de ciencia de materiales   Fundamentals of Materials Science (3105G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'estadística6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estadística   Estadística   Stadistics (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Organització i gestió d'empreses6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business management (3105G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Enginyeria fluïdomecànica   Ingeniería fluidomecánica   Fluid and Mechanical Engineering (3105G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de mecànica i resistència de materials12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Teoria de màquines   Teoría de máquinas   Theory of machines (3105G04016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de resistència de materials   Fundamentos de resistencia de materiales   Fundamentals of strength of materials (3105G04017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria gràfica i disseny8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Enginyeria gràfica i disseny   Ingeniería gráfica y diseño   Engineering design graphics (3105G04022)

OBObligatòria 8.00 SSemestral

Estructures i resistència de materials9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Elasticitat i resistència de materials   Elasticidad y resistencia de materiales   Elasticity and strength of materials (3105G04025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria de materials   Ingeniería de materiales   Materials engineering (3105G04028)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Càlcul i disseny de màquines6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Càlcul de mecanismes   Cálculo de mecanismos   Mechanism analysis (3105G04029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Tecnologia elèctrica   Tecnología eléctrica   Electrical technology (3105G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mecànica de fluids i termotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Termotècnia aplicada   Termotecnia aplicada   Applied Heat Engineering (3105G00010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Electrònica i control   Electrónica y control   Electronics and Control (3105G00017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Control de sistemes mecànics   Control de sistemas mecánicos   Control of mechanical systems (3105G04014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Producció industrial i medi ambient6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Gestió de la producció   Gestión de la producción   Operation Management (3105G00014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tecnologies del medi ambient   Tecnologías del medio ambiente   Environmental Technologies (3105G00018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria tèrmica i de fluids12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Enginyeria tèrmica   Ingeniería térmica   Thermal engineering (3105G04023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes i màquines fluïdomecàniques   Sistemas y máquinas fluidomecánicas   Fluid and mechanical systems and devices (3105G04024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures i resistència de materials12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estructures   Estructuras   Structures (3105G04026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció i instal·lacions industrials   Construcción e instalaciones industriales   Industrial Constructions and Installations (3105G04027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Càlcul i disseny de màquines6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Càlcul de màquines   Cálculo de máquinas   Machine analysis (3105G04030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Processos de fabricació9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Processos de fabricació 1   Procesos de fabricación 1   Manufacturing processes 1 (3105G04031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Processos de fabricació 2   Procesos de fabricación 2   Manufacturing processes 2 (3105G04032)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Projectes   Proyectos   Projects (3105G04021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives35.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3105G04033)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica   Gestión y eficiencia energética   Energy management (3105G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies d'automatització i control   Tecnologías de automatización y control   Automation and Control Technologies (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'adquisició de dades   Sistemas de adquisición de datos   Data Acquisition Systems (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de percepció   Sistemas de percepción   Perception systems (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions elèctriques II   Instalaciones eléctricas II   Electrical Installations II (3105G03041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologia de materials polímers   Tecnología de materiales polímeros   Polymeric Materials Technology (3105G05044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria de la polimerització   Ingeniería de la polimerización   Polymerisation Engineering (3105G05045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàstics   Diseño y fabricación con materiales plásticos   Design and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dinàmica de fluids computacional   Dinámica de fluidos computacional   Computational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pneumàtica i oleohidràulica   Neumática y oleohidráulica   Pneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovables   Instalaciones de energías renovables   Renewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Vehicles de tracció elèctrica   Vehículos de tracción eléctrica   Electric Traction Vehicles (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismes   Diseño de mecanismos   Mechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de màquines   Diseño de máquinas   Machine Design (3105G04035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies avançades de fabricació   Tecnologías avanzadas de fabricación   Advanced manufacturing technologies (3105G04036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de producte   Diseño de producto   Product design (3105G04037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Elements de màquines   Elementos de máquinas   Machine elements (3105G04043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ampliació d'instal·lacions industrials   Ampliaciones de instalaciones industriales   Advanced Industrial Installations (3105G04040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions de climatització   Instalaciones de climatización   Air conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Proveïment i depuració d'aigües   Suministro y depuración de aguas   Water supply and purification (3105G04044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projecte fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3105G04042)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+ reconeixement acadèmic40.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3105G04033)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica   Gestión y eficiencia energética   Energy management (3105G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies d'automatització i control   Tecnologías de automatización y control   Automation and Control Technologies (3105G03036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'adquisició de dades   Sistemas de adquisición de datos   Data Acquisition Systems (3105G03039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de percepció   Sistemas de percepción   Perception systems (3105G03040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions elèctriques II   Instalaciones eléctricas II   Electrical Installations II (3105G03041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologia de materials polímers   Tecnología de materiales polímeros   Polymeric Materials Technology (3105G05044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria de la polimerització   Ingeniería de la polimerización   Polymerisation Engineering (3105G05045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny i fabricació amb materials plàstics   Diseño y fabricación con materiales plásticos   Design and Manufacture Plastic Materials (3105G05046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dinàmica de fluids computacional   Dinámica de fluidos computacional   Computational Fluid Dynamics (3105G08034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pneumàtica i oleohidràulica   Neumática y oleohidráulica   Pneumatics and Hydraulics (3105G08039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Instal·lacions d'energies renovables   Instalaciones de energías renovables   Renewable Energy Installations (3105G09031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Vehicles de tracció elèctrica   Vehículos de tracción eléctrica   Electric Traction Vehicles (3105G09035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny de mecanismes   Diseño de mecanismos   Mechanism Design (3105G04034)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de màquines   Diseño de máquinas   Machine Design (3105G04035)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Tecnologies avançades de fabricació   Tecnologías avanzadas de fabricación   Advanced manufacturing technologies (3105G04036)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Disseny de producte   Diseño de producto   Product design (3105G04037)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Elements de màquines   Elementos de máquinas   Machine elements (3105G04043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures de formigó   Estructuras de hormigón   Concrete Structures (3105G04038)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Estructures metàl·liques   Estructuras metálicas   Metal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ampliació d'instal·lacions industrials   Ampliaciones de instalaciones industriales   Advanced Industrial Installations (3105G04040)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Instal·lacions de climatització   Instalaciones de climatización   Air conditioning installations (3105G04041)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Proveïment i depuració d'aigües   Suministro y depuración de aguas   Water supply and purification (3105G04044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optatives intensificació20.00 crèdits

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures del Grau tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del Grau en Enginyeria Mecànica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades en l’entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen cada curs.

Imatge 1 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar Imatge 2 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar Imatge 3 de pràctiques en empreses. Clic per ampliar

® Roger Lleixà

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que hauràs adquirit durant la teva formació.

El Treball Final de Grau és un Projecte d’Enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor tutor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca. El Patronat d’empreses que donen suport a l’Escola i els Col·legis professionals d’Enginyers premien anualment els millors projectes de cada Grau.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior disposa de programes de mobilitat internacional que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures o realitzar el Projecte final de Grau.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Testimonials

“El coneixement i l’experiència adquirida a la Universitat de Girona m’ha permès especialitzar-me en simulacions de grans estructures mitjançant elements finits”

Gerard Guillamet 
(Promoció 2008)

Gerard Guillamet (Promoció 2008)

Postdoctoral Researcher at Barcelona Supercomputing Center

“Havent estudiat a la Universitat de Girona he obtingut els coneixements i les eines per estar al mateix nivell o fins i tot millor que altres companys de feina en el món de la F1”

Xevi Pujolar

Xevi Pujolar

Head of Trackside Engineering F1 at Sauber Motorsport AG