Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Treball Social

Grau en Treball Social

Curs 2019-2020

El Grau en Treball Social es una formació universitària basada en una perspectiva teòrica i pràctica en què l’estudiantat desenvolupa un conjunt d’eines analítiques, relacionals i d’intervenció sobre els problemes socials per millorar el benestar de les persones, grups i comunitats.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Treball Social
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Treball Social per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El Grau en Treball Social de la Universitat de Girona proposa que els estudiants adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió d'acord amb les referències aprovades pels òrgans col·legials i tenint en compte les definides als principals països europeus.

Els plans d'estudis del Grau en treball Social de la Universitat de Girona assumeixen com a objectiu que l'alumnat adquireixi els coneixements i competències necessaris per desenvolupar les següents funcions en l'exercici professional:

 • Assistència: Detecció i tractament psicosocial de les necessitats individuals, grupals, familiars i de la comunitat, al costat de la gestió de serveis i prestacions que facilitin i garanteixin l'exercici dels drets de ciutadania.
 • Prevenció: Prevenció de l'aparició de desenvolupament de situacions d'exclusió social, pobresa i marginalitat, així com de la cronificació de problemes psicosocials derivats del desenvolupament evolutiu i de les situacions de dependència i vulnerabilitat.
 • Mediació: Mediació en la resolució de conflictes entre persones, famílies i grups socials, incloent les relacions entre les institucions i la ciutadania.
 • Promoció: Promoció i desenvolupament d'iniciatives socials per recolzar a persones i grups socials en l'adquisició d'habilitats i competències que els permetin afrontar les seves necessitats i conflictes, els processos de presa de decisions i l'assumpció de responsabilitats. Donar a conèixer les oportunitats que els grups socials tenen a la seva disposició, motivar-los per tenir accés a aquestes oportunitats i ajudar a les persones, famílies i grups socials a desenvolupar les respostes emocionals, intel·lectuals i socials necessàries per permetre'ls aprofitar aquestes oportunitats.
 • Mobilització: Mobilització dels individus, famílies, grups organitzacions i comunitats amb la finalitat de millorar el seu benestar i la seva capacitat per resoldre els seus problemes.
 • Transformació: Modificació de les condicions socials generadores de situacions de desigualtat, exclusió, discriminació i injustícia a través del desenvolupament de programes i projectes dirigits a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i especialment, als col·lectius especialment vulnerables.
 • Planificació i avaluació: Disseny, desenvolupament i execució de programes i projectes socials amb grups i xarxes, contribuint al desenvolupament de les polítiques socials. Ajustar els recursos institucionals a la situació concreta de cada persona o grup en el nivell d'assistència facilitant informació precisa detallada sobre les possibilitats i límits dels recursos institucionals en funció de les circumstàncies específiques de cada cas.
 • Gerència i administració: Adreça, coordinació i administració de serveis i programes socials.
 • Recerca: Disseny i desenvolupament de projectes de recerca orientats a incrementar el coneixement de la realitat social, de les característiques de les poblacions ateses, de les necessitats persistents i emergents i el desenvolupament de bones pràctiques professionals.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L’exercici del treball social es desenvolupa en un conjunt molt ampli d’àmbits d’intervenció i en serveis de promoció de l’autonomia i de suport a la dependència: en l’Administració pública, en iniciatives socials i ONG, i en entitats privades i empreses. Entre altres, volem assenyalar els àmbits següents:

 • Serveis socials bàsics: equips d’atenció social bàsica i primària (d’ajuntaments, consells comarcals, consorcis, etc.), serveis d’atenció domiciliària, centres oberts per a infants, etc.
 • Serveis socials especialitzats: atenció a la infància (centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa “CRAE”, serveis d’integració familiar i d’adopcions, etc.), atenció a la família (dones en situació de violència masclista, acolliment residencial, etc.), atenció a la gent gran en dependència o risc social (centres de dia, centres residencials, etc.), atenció a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (centres de dia d’atenció especialitzada, centres ocupacionals, serveis d’acolliment residencial, etc.), atenció a problemes socials derivats de malalties mentals, prevenció i atenció en l’àmbit de les drogodependències, acolliment i atenció social a persones immigrades i refugiades, acolliment i atenció a persones sense llar, etc.
 • Salut: centres de salut, hospitals, serveis de salut mental, serveis i centres sociosanitaris, etc.
 • Justícia: justícia juvenil (serveis d’assessorament tècnic, mediació amb les víctimes, aplicació de mesures en medi obert i medi tancat, etc.), jutjats (serveis d’assessorament tècnic, oficina d’atenció a les víctimes, mediació familiar, etc.), institucions penitenciàries (comissions d’assistència social penitenciària, serveis de reinserció, etc.).
 • Educació: equips d’assessorament i orientació psicopedagògics, mediació escolar, detecció i tractament de l’absentisme, centres d’educació especial, etc.
 • Habitatge: col·laboració en programes de promoció, estudi i adjudicació d’habitatges de protecció social, etc.
 • Dinamització comunitària: centres socials, centres cívics, esplais, centres oberts, col·laboració amb les associacions de veïns, plans de desenvolupament comunitari, etc.
 • Altres: administració, gerència i planificació de serveis de benestar; serveis relacionats amb el sector laboral (empreses, sindicats, mutualitats, cooperatives); exercici privat (consultories, supervisió), etc.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Aproximació al fenomen educatiu   Aproximación al fenómeno educativo   An approach to education (3101G00100) BBàsica 6.00 SSemestral
Sociologia   Sociología   Sociology (3101G00103) BBàsica 6.00 SSemestral
CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pensament contemporani   Pensamiento contemporáneo   Contemporary thought (3101G00105) BBàsica 6.00 SSemestral
FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments d'economia   Fundamentos de economía   The fundamentals of economics (3101G00107) BBàsica 6.00 SSemestral
LA PSICOLOGIA COM A EINA PER AL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Processos psicològics i desenvolupament humà   Procesos psicológicos y desarrollo humano   Psychological processes and human development (3101G00101) BBàsica 6.00 SSemestral
Psicologia social   Psicología social   Social psychology (3101G00102) BBàsica 6.00 SSemestral
TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teories del treball social   Teorías del trabajo social   Theories of social work (3101G06013) OBObligatòria 12.00 AAnual
INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Els àmbits del treball social   Los ámbitos del trabajo social   The areas of social work (3101G06017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Habilitats socials i comunicació   Habilidades sociales y comunicación   Social skills and communication (3101G06025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Antropologia   Antropología   Anthropology (3101G00104) BBàsica 6.00 SSemestral
CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Claus històriques del món actual   Claves históricas del mundo actual   Key historical events in today’s world (3101G00106) BBàsica 6.00 SSemestral
FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET12.00 crèdits
TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL18.00 crèdits
INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Desigualtat, pobresa i exclusió social   Desigualdad, pobreza y exclusión social   Inequality, poverty and social exclusion (3101G06018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL12.00 crèdits
FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret de la persona   Derecho de la persona   Individual rights (3101G06009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Investigació i diagnòstic   Investigación y diagnóstico   Research and diagnosis (3101G06016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Salut, autonomia i benestar social   Salud, autonomía y bienestar social   Health, independence and social well-being (3101G06019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL18.00 crèdits
LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi de casos i situacions d'intervenció   Análisis de casos y situaciones de intervención   Case analysis and intervention (3101G06026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
OPTATIVES18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Soical educational for the elderly (3101G02008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat   Estrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidad   Communication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pedagogia i animació sociocultural   Pedagogía y animación sociocultural   Pedagogy and community development (3101G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La intervenció pedagògica: família i entorn social   La intervención pedagógica: familia y entorno social   Pedagogical intervention: the family and its social environment (3101G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Relacions interpersonals   Relaciones interpersonales   Interpersonal relationships (3101G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc   Intervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgo   Pedagogical intervention with adolescents and risk behaviours (3101G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estrès i salut   Estrés y salud   Stress and health (3101G00120) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària   La función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitaria   The social educator in citizenship participation and community development projects (3101G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió local de programes de participació ciutadana   Gestión local de programas de participación ciudadana   Local management of citizenship participation programmes (3101G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La condició juvenil   La condición juvenil   Youth issues (3101G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Serveis i programes educatius per a joves   Servicios y programas educativos para jóvenes   Services and educational programmes for youth (3101G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura, immigració i educació   Cultura, inmigración y educación   Culture, immigration and education (3101G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mediació comunitària com a eina d'intervenció   Mediación comunitaria como herramienta de intervención   Community mediation in mutlicultural settings (3101G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques i estratègies de mediació   Técnicas y estrategias de mediación   Mediation stretegies and techniques (3101G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica   Investigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógica   Participative action research as a tool for educational intervention (3101G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació professional   Pedagogía y orientación profesional   Professional counselling (3101G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació per a l'ocupació   Pedagogía y orientación para la ocupación   Employment counselling (3101G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Assessorament pedagògic i consultoria   Asesoramiento pedagógico y consultoría   Education assessment and consultancy (3101G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies i tècniques d'orientació   Estrategias y técnicas de orientación   Counseling strategies and techniques (3101G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mercat de treball i inserció laboral   Mercado de trabajo e inserción laboral   The labour market and job placement (3101G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector   Dirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sector   Management of third sector foundations and entities (3101G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elaboració i gestió de projectes   Elaboración y gestión de proyectos   Project creation and management (3101G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Psicologia i dinàmica de grups   Psicología y dinámica de grupos   Psychology and group dynamics (3101G06033) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El tercer sector i la participació cívica   El tercer sector y la participación cívica   The third sector and civic participation (3101G06034) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El poble gitano   El pueblo gitano   The Roma community (3101G06037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Diversitat religiosa, avui   Diversidad religiosa hoy   Religious life and diversity today (3101G06038) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques de convivència i igualtat   Políticas de convivencia e igualdad   Policies on gender equality and coexistence (3101G06039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures   Inmigración y extranjería: derechos, libertades y deberes   Immigration and foreign status: rights, freedoms and duties (3101G06041) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Treball social i sistema educatiu   Trabajo social y sistema educativo   Social work and the education system (3101G06042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques de feina i de formació per a la feina   Políticas de empleo y de formación para el empleo   Employment policy and work placement (3101G06047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La funció de supervisió en el treball social   La función de supervisión en el trabajo social   Supervision in social work (3101G06049) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mediació i orientació familiar   Mediación y orientación familiar   Family mediation and counselling (3101G06053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Infància i adolescència en risc   Infancia y adolescencia en riesgo   At risk children and adolescents (3101G06054) OPOptativa 3.00 SSemestral
Menors: de la protecció a la justícia juvenil   Menores: de la protección a la justicia juvenil   Minors: child protection in the juvenile justice system (3101G06055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Social education activities for the elderly (3101G06059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Víctimes de violència domèstica i de gènere   Víctimas de violencia doméstica y de género   Victims of gender-based and domestic violence (3101G06060) OPOptativa 3.00 SSemestral
Treball social en l'àmbit penitenciari   Trabajo social en el ámbito penitenciario   Social education activities in prisons (3101G06061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Salut mental   Salud mental   Mental health (3101G06062) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drogoaddiccions i intervenció social   Drogadicciones e intervención social   Drug addiction and intervention (3101G06063) OPOptativa 3.00 SSemestral
Discapacitats i treball social   Discapacidades y trabajo social   Social work and people with disabilities (3101G06064) OPOptativa 3.00 SSemestral
Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió   Programas de acción educativa en situaciones de exclusión   Social education programmes in situations of social exclusion (3101G06065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació i imatge en relació amb temes socials   Comunicación e imagen en relación con temas sociales.   Communication and image in relation to social issues (3101G06066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiu   Las tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativo   Information and communication technologies as socio-education tools (3101G06069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Planificació i control financer i econòmic   Planificación y control financiero y económico   Economic and financial planning and control (3101G06070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió financera i comptabilitat   Gestión financiera y contabilidad   Accounting and financial management (3101G06071) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques socials a la Unió Europea   Políticas sociales en la Unión Europea   Social policy in the European Union (3101G06072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia i estat del benestar   Economía y estado del bienestar   Economics and the welfare state (3101G06073) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials   Evaluación económica de proyectos y políticas sociales   Economic evaluation of projects and social policies (3101G06074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret penal   Derecho penal   Criminal law (3101G06075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del treball i de la seguretat social   Derecho del trabajo y de la seguridad social   Labour and social security law (3101G06076) OPOptativa 3.00 SSemestral
La joventut avui: noves formes culturals i de socialització   La juventud hoy: nuevas formas culturales y de socialización   Young people today: New forms of culture and socialisation (3101G05084) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària   Proyectos de participación ciudadana e intervención comunitaria   Citizen participation and community intervention projects (3101G06079) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció social en sistemes familiars   Intervención social en sistemas familiares   Social intervention in family systems (3101G06080) OPOptativa 3.00 SSemestral
L’entrevista en intervenció social   La entrevista en intervención social   The interview in social intervention (3101G06081) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció social en violències masclistes   Intervención social en violencias machistas   Social intervention in sexist violence (3101G06082) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Participació i acció comunitària   Participación y acción comunitaria   Participation and community action (3101G06083) OPOptativa 3.00 SSemestral No
LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL6.00 crèdits
PRÀCTICUM30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum   Prácticum   Fieldwork (3101G06077) OBObligatòria 30.00 SSemestral
TREBALL DE FI DE GRAU12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Final project (3101G06078) OBObligatòria 12.00 SSemestral
OPTATIVES6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Soical educational for the elderly (3101G02008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat   Estrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidad   Communication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pedagogia i animació sociocultural   Pedagogía y animación sociocultural   Pedagogy and community development (3101G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La intervenció pedagògica: família i entorn social   La intervención pedagógica: familia y entorno social   Pedagogical intervention: the family and its social environment (3101G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Relacions interpersonals   Relaciones interpersonales   Interpersonal relationships (3101G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc   Intervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgo   Pedagogical intervention with adolescents and risk behaviours (3101G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estrès i salut   Estrés y salud   Stress and health (3101G00120) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària   La función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitaria   The social educator in citizenship participation and community development projects (3101G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió local de programes de participació ciutadana   Gestión local de programas de participación ciudadana   Local management of citizenship participation programmes (3101G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La condició juvenil   La condición juvenil   Youth issues (3101G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Serveis i programes educatius per a joves   Servicios y programas educativos para jóvenes   Services and educational programmes for youth (3101G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura, immigració i educació   Cultura, inmigración y educación   Culture, immigration and education (3101G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mediació comunitària com a eina d'intervenció   Mediación comunitaria como herramienta de intervención   Community mediation in mutlicultural settings (3101G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques i estratègies de mediació   Técnicas y estrategias de mediación   Mediation stretegies and techniques (3101G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica   Investigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógica   Participative action research as a tool for educational intervention (3101G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació professional   Pedagogía y orientación profesional   Professional counselling (3101G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació per a l'ocupació   Pedagogía y orientación para la ocupación   Employment counselling (3101G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Assessorament pedagògic i consultoria   Asesoramiento pedagógico y consultoría   Education assessment and consultancy (3101G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies i tècniques d'orientació   Estrategias y técnicas de orientación   Counseling strategies and techniques (3101G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mercat de treball i inserció laboral   Mercado de trabajo e inserción laboral   The labour market and job placement (3101G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector   Dirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sector   Management of third sector foundations and entities (3101G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elaboració i gestió de projectes   Elaboración y gestión de proyectos   Project creation and management (3101G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Psicologia i dinàmica de grups   Psicología y dinámica de grupos   Psychology and group dynamics (3101G06033) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El tercer sector i la participació cívica   El tercer sector y la participación cívica   The third sector and civic participation (3101G06034) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El poble gitano   El pueblo gitano   The Roma community (3101G06037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Diversitat religiosa, avui   Diversidad religiosa hoy   Religious life and diversity today (3101G06038) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques de convivència i igualtat   Políticas de convivencia e igualdad   Policies on gender equality and coexistence (3101G06039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures   Inmigración y extranjería: derechos, libertades y deberes   Immigration and foreign status: rights, freedoms and duties (3101G06041) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Treball social i sistema educatiu   Trabajo social y sistema educativo   Social work and the education system (3101G06042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques de feina i de formació per a la feina   Políticas de empleo y de formación para el empleo   Employment policy and work placement (3101G06047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La funció de supervisió en el treball social   La función de supervisión en el trabajo social   Supervision in social work (3101G06049) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mediació i orientació familiar   Mediación y orientación familiar   Family mediation and counselling (3101G06053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Infància i adolescència en risc   Infancia y adolescencia en riesgo   At risk children and adolescents (3101G06054) OPOptativa 3.00 SSemestral
Menors: de la protecció a la justícia juvenil   Menores: de la protección a la justicia juvenil   Minors: child protection in the juvenile justice system (3101G06055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Social education activities for the elderly (3101G06059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Víctimes de violència domèstica i de gènere   Víctimas de violencia doméstica y de género   Victims of gender-based and domestic violence (3101G06060) OPOptativa 3.00 SSemestral
Treball social en l'àmbit penitenciari   Trabajo social en el ámbito penitenciario   Social education activities in prisons (3101G06061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Salut mental   Salud mental   Mental health (3101G06062) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drogoaddiccions i intervenció social   Drogadicciones e intervención social   Drug addiction and intervention (3101G06063) OPOptativa 3.00 SSemestral
Discapacitats i treball social   Discapacidades y trabajo social   Social work and people with disabilities (3101G06064) OPOptativa 3.00 SSemestral
Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió   Programas de acción educativa en situaciones de exclusión   Social education programmes in situations of social exclusion (3101G06065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació i imatge en relació amb temes socials   Comunicación e imagen en relación con temas sociales.   Communication and image in relation to social issues (3101G06066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiu   Las tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativo   Information and communication technologies as socio-education tools (3101G06069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Planificació i control financer i econòmic   Planificación y control financiero y económico   Economic and financial planning and control (3101G06070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió financera i comptabilitat   Gestión financiera y contabilidad   Accounting and financial management (3101G06071) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques socials a la Unió Europea   Políticas sociales en la Unión Europea   Social policy in the European Union (3101G06072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia i estat del benestar   Economía y estado del bienestar   Economics and the welfare state (3101G06073) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials   Evaluación económica de proyectos y políticas sociales   Economic evaluation of projects and social policies (3101G06074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret penal   Derecho penal   Criminal law (3101G06075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del treball i de la seguretat social   Derecho del trabajo y de la seguridad social   Labour and social security law (3101G06076) OPOptativa 3.00 SSemestral
La joventut avui: noves formes culturals i de socialització   La juventud hoy: nuevas formas culturales y de socialización   Young people today: New forms of culture and socialisation (3101G05084) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària   Proyectos de participación ciudadana e intervención comunitaria   Citizen participation and community intervention projects (3101G06079) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció social en sistemes familiars   Intervención social en sistemas familiares   Social intervention in family systems (3101G06080) OPOptativa 3.00 SSemestral
L’entrevista en intervenció social   La entrevista en intervención social   The interview in social intervention (3101G06081) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció social en violències masclistes   Intervención social en violencias machistas   Social intervention in sexist violence (3101G06082) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Participació i acció comunitària   Participación y acción comunitaria   Participation and community action (3101G06083) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Soical educational for the elderly (3101G02008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat   Estrategias y técnicas de comunicación con personas con discapacidad   Communication strategies and techniques for people with disabilities (3101G02029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pedagogia i animació sociocultural   Pedagogía y animación sociocultural   Pedagogy and community development (3101G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La intervenció pedagògica: família i entorn social   La intervención pedagógica: familia y entorno social   Pedagogical intervention: the family and its social environment (3101G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Relacions interpersonals   Relaciones interpersonales   Interpersonal relationships (3101G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc   Intervención pedagógica con adolescentes y comportamientos de riesgo   Pedagogical intervention with adolescents and risk behaviours (3101G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estrès i salut   Estrés y salud   Stress and health (3101G00120) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La funció del pedagog en els projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària   La función del pedagogo en los proyectos de participación ciudadana e intervención comunitaria   The social educator in citizenship participation and community development projects (3101G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió local de programes de participació ciutadana   Gestión local de programas de participación ciudadana   Local management of citizenship participation programmes (3101G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La condició juvenil   La condición juvenil   Youth issues (3101G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Serveis i programes educatius per a joves   Servicios y programas educativos para jóvenes   Services and educational programmes for youth (3101G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura, immigració i educació   Cultura, inmigración y educación   Culture, immigration and education (3101G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mediació comunitària com a eina d'intervenció   Mediación comunitaria como herramienta de intervención   Community mediation in mutlicultural settings (3101G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques i estratègies de mediació   Técnicas y estrategias de mediación   Mediation stretegies and techniques (3101G00127) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació-acció participativa com a instrument d'intervenció pedagògica   Investigación-acción participativa como instrumento de intervención pedagógica   Participative action research as a tool for educational intervention (3101G00128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació professional   Pedagogía y orientación profesional   Professional counselling (3101G00129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pedagogia i orientació per a l'ocupació   Pedagogía y orientación para la ocupación   Employment counselling (3101G00130) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Assessorament pedagògic i consultoria   Asesoramiento pedagógico y consultoría   Education assessment and consultancy (3101G00131) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies i tècniques d'orientació   Estrategias y técnicas de orientación   Counseling strategies and techniques (3101G00132) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mercat de treball i inserció laboral   Mercado de trabajo e inserción laboral   The labour market and job placement (3101G00133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector   Dirección y gestión de fundaciones y entidades del tercer sector   Management of third sector foundations and entities (3101G00134) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elaboració i gestió de projectes   Elaboración y gestión de proyectos   Project creation and management (3101G00135) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Psicologia i dinàmica de grups   Psicología y dinámica de grupos   Psychology and group dynamics (3101G06033) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El tercer sector i la participació cívica   El tercer sector y la participación cívica   The third sector and civic participation (3101G06034) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El poble gitano   El pueblo gitano   The Roma community (3101G06037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Diversitat religiosa, avui   Diversidad religiosa hoy   Religious life and diversity today (3101G06038) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques de convivència i igualtat   Políticas de convivencia e igualdad   Policies on gender equality and coexistence (3101G06039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures   Inmigración y extranjería: derechos, libertades y deberes   Immigration and foreign status: rights, freedoms and duties (3101G06041) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Treball social i sistema educatiu   Trabajo social y sistema educativo   Social work and the education system (3101G06042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques de feina i de formació per a la feina   Políticas de empleo y de formación para el empleo   Employment policy and work placement (3101G06047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La funció de supervisió en el treball social   La función de supervisión en el trabajo social   Supervision in social work (3101G06049) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mediació i orientació familiar   Mediación y orientación familiar   Family mediation and counselling (3101G06053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Infància i adolescència en risc   Infancia y adolescencia en riesgo   At risk children and adolescents (3101G06054) OPOptativa 3.00 SSemestral
Menors: de la protecció a la justícia juvenil   Menores: de la protección a la justicia juvenil   Minors: child protection in the juvenile justice system (3101G06055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment   Acción socioeducativa en el ámbito del envejecimiento   Social education activities for the elderly (3101G06059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Víctimes de violència domèstica i de gènere   Víctimas de violencia doméstica y de género   Victims of gender-based and domestic violence (3101G06060) OPOptativa 3.00 SSemestral
Treball social en l'àmbit penitenciari   Trabajo social en el ámbito penitenciario   Social education activities in prisons (3101G06061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Salut mental   Salud mental   Mental health (3101G06062) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drogoaddiccions i intervenció social   Drogadicciones e intervención social   Drug addiction and intervention (3101G06063) OPOptativa 3.00 SSemestral
Discapacitats i treball social   Discapacidades y trabajo social   Social work and people with disabilities (3101G06064) OPOptativa 3.00 SSemestral
Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió   Programas de acción educativa en situaciones de exclusión   Social education programmes in situations of social exclusion (3101G06065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació i imatge en relació amb temes socials   Comunicación e imagen en relación con temas sociales.   Communication and image in relation to social issues (3101G06066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs socioeducatiu   Las tecnologías de la información y la comunicación como recurso socioeducativo   Information and communication technologies as socio-education tools (3101G06069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Planificació i control financer i econòmic   Planificación y control financiero y económico   Economic and financial planning and control (3101G06070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió financera i comptabilitat   Gestión financiera y contabilidad   Accounting and financial management (3101G06071) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques socials a la Unió Europea   Políticas sociales en la Unión Europea   Social policy in the European Union (3101G06072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia i estat del benestar   Economía y estado del bienestar   Economics and the welfare state (3101G06073) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials   Evaluación económica de proyectos y políticas sociales   Economic evaluation of projects and social policies (3101G06074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret penal   Derecho penal   Criminal law (3101G06075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del treball i de la seguretat social   Derecho del trabajo y de la seguridad social   Labour and social security law (3101G06076) OPOptativa 3.00 SSemestral
La joventut avui: noves formes culturals i de socialització   La juventud hoy: nuevas formas culturales y de socialización   Young people today: New forms of culture and socialisation (3101G05084) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària   Proyectos de participación ciudadana e intervención comunitaria   Citizen participation and community intervention projects (3101G06079) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció social en sistemes familiars   Intervención social en sistemas familiares   Social intervention in family systems (3101G06080) OPOptativa 3.00 SSemestral
L’entrevista en intervenció social   La entrevista en intervención social   The interview in social intervention (3101G06081) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció social en violències masclistes   Intervención social en violencias machistas   Social intervention in sexist violence (3101G06082) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Participació i acció comunitària   Participación y acción comunitaria   Participation and community action (3101G06083) OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

El Pràcticum és un pilar important en la formació de l'estudiant de Treball Social perquè li permet iniciar-se en l’exercici de la professió i desenvolupar les competències, habilitats i actituds que li son pròpies.

El Pràcticum permet desenvolupar els tres eixos de la formació del grau: coneixements, habilitats i actituds. 

Els objectius generals del pràcticum són:

 • Interrelacionar l'espai teòric de les classes amb la praxis que s’exerceix des del món professional. 
 • Intercalar i aplicar la formació centrada en la metodologia, continguts i procediments tècnics amb la pràctica professional tenint en compte els valors i actituds com a elements rellevants.
 • Realimentar la necessària relació entre el món universitari i el món professional.

Es realitza durant el primer semestre del quart curs del grau de manera que l’estudiant ja ha assolit un cos teòric important que li permet un aprofitament òptim de l’experiència de les pràctiques.

Treball de fi de grau

El Treball Final de Grau (TFG) té el caràcter d’assignatura enfocada a l’aprenentatge autònom, en la que l’èmfasi recau en les capacitats de l’estudiant de realitzar un treball d’estudi/exploració original i rigorós i la seva defensa oral davant d’una comissió/tribunal de docents.

En aquest treball es pretén que s’apliquin, integrin i es desenvolupin coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el grau i en l’exercici de la professió.
En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, a les 12 h, a l'aula 170 de la FEP
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13.30 h, a l'aula 170 de la FEP
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 13.30 h, a l'aula 170 de la FEP
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica de la FEP
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica de la FEP
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 9.30 h a 13.30 h, Secretaria Acadèmica de la FEP
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 83 20
Correu electrònic
secacademica.fep@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.