Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Turisme

Grau en Turisme

Curs 2019-2020

Els objectius del grau en Turisme són oferir una formació bàsica en turisme de caràcter transdisciplinari, utilitzant eines específiques del turisme, analitzar el fenomen turístic i els seus processos, i generar perfils específics en els camps de la gestió empresarial turística, la gestió de destinació, dels recursos i els productes turístics i dels àmbits emergents en turisme.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Turisme
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
120
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar:
• un nivell B2 o equivalent d'anglès
• un nivell B1 o equivalent de francès, o bé un nivell B1.1 o equivalent d'alemany

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis de Turisme tenen caràcter pluridisciplinari, obert a perfils molt diversos. Per això estan adreçats a estudiants interessats pel món de l'empresa, de la cultura, del territori, les comunicacions interpersonals, els idiomes o les aplicacions de les noves tecnologies, entre altres. Els estudiants de Turisme han de ser persones amb iniciativa i creativitat, i interessades per alguns dels diversos àmbits del sector turístic.

Què és el grau de Turisme?

El grau de Turisme a la UdG es planteja com un nou corpus formatiu de caràcter superior en turisme, que ha de permetre generar perfils d'especialització específics. Per això, es presenta com un ensenyament transdisciplinari que ha de donar resposta a necessitats formatives relacionades amb qüestions (a) socials, (b) humanístiques, (c) científiques i (d) tècniques.

Per això, els estudis de grau de Turisme es caracteritzen per la transdisciplinarietat del seu programa formatiu. Una oferta plural, la perspectiva de diverses disciplines tant des del punt de vista conceptual com metodològic, la voluntat del contacte amb el sector a través de la formació pràctica, l'aposta per una àmplia formació lingüística... en són alguns exemples.

Aquests estudis encaixen, alhora, en un context acadèmic de canvi. El sistema educatiu va acompanyat d'una profunda renovació dels mètodes docents, amb l'aplicació d'un nou model d'ensenyament i aprenentatge. Es plantegen uns objectius de formació que inclouen tant l'adquisició de coneixements com la capacitació dels alumnes per seguir estudiant (competències acadèmiques i competències professionals). Es redueixen les hores de docència directa (classes magistrals) i es dóna més importància a tot el procés d'aprenentatge de l'estudiant, que té un rol més actiu i participatiu durant tot el seu procés de formació. L'estudiant aprèn d'una forma diferent i amb una avaluació que va més enllà dels clàssics exàmens, i que té en compte el seu esforç (treballs individuals, estudi, seminaris, treballs en equip, tutories...).

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Entre els diferents àmbits professionals als quals es pot accedir amb el grau de Turisme destaquen els següents: les empreses d'allotjament turístic (hotels, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d'empreses d'allotjament...), en càrrecs de gestió i d'alta direcció empresarial; les empreses d'intermediació, com ara agències de viatges receptives i emissores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d'empreses vinculades, com ara centrals de reserves; les empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari, així com empreses d'altres serveis logístics, com són les companyies de lloguer de cotxes, d'assegurances o de banca.

Així mateix, un dels àmbits més rellevants és el de la gestió i planificació d'espais turístics, ja sigui en l'àmbit local, comarcal, autonòmic, estatal o internacional, com a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL), tècnic turístic, tècnic cultural, director de projectes, assessor, consultor, promotor, dissenyador de productes...

En l'àmbit de la comunicació, el graduat pot desenvolupar tasques associades a la informació turística (ja sigui en oficines de turisme o donant un servei directe exercint de guia de turisme), i tasques vinculades a la publicitat i el màrqueting (agències de publicitat, entitats de promoció turística, centres d'iniciatives, consells comarcals, patronats, associacions...).

Dins de l'àmbit de l'oci i del temps lliure, que configura l'anomenada oferta complementària, un graduat en Turisme pot desenvolupar tasques de responsabilitat en museus, centres d'interpretació, conjunts monumentals, monuments, parcs temàtics, parcs aquàtics, parcs naturals, camps de golf, clubs nàutics, casinos, centres termals, empreses d'animació, estacions d'esquí i de muntanya, empreses d'organització de congressos, empreses d'esports d'aventura o complexos recreatius i comercials.

Continuar estudiant

Un cop acabat el grau de Turisme pots accedir als màsters universitaris oficials, que, en cas que t'interessi, et donaran accés al doctorat. La Facultat de Turisme ofereix aquests tres màsters:

  • Màster en Direcció i Planificació del Turisme (60 ECTS). Dissenyat per formar especialistes amb coneixements avançats en turisme, per assumir càrrecs tècnics i de direcció a les empreses amb especialització en destins o productes turístics, tant en un vessant professionalitzador com de recerca. www.udg.edu/masterturisme
  • Màster en Turisme Cultural (60 ECTS). Dissenyat per formar especialistes en conceptualització i gestió del turisme cultural; aquest és l’únic màster oficial en turisme cultural a l’Estat espanyol. www.udg.edu/mtc
  • European Master in Tourism Management (120 ECTS). Únic màster a Europa en gestió del turisme inclòs en el prestigiós programa Erasmus Mundus de la Comissió Europea. L’EMTM és coordinat per la UdG i desenvolupat conjuntament amb la University of Southerm Denmark (Dinamarca) i la Universitat de Ljubljana (Eslovènia). www.emtmmaster.net

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments i dimensions del turisme30.00 crèdits
Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Màrqueting turístic   Márqueting turístico   Tourism marketing (3108G01006) BBàsica 6.00 SSemestral
Comptabilitat d'empreses turístiques   Contabilidad de empresas turísticas   Accountancy for Tourism businesses (3108G01007) BBàsica 6.00 SSemestral
Tècniques turístiques12.00 crèdits
Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alemany inicial   Alemán inicial   Beginning German (3108G01010) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany bàsic   Alemán básico   Basic German (3108G01011) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès avançat 1   Inglés avanzado 1   Vantage English 1 (3108G01014) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès inicial   Francés inicial   Beginning French (3108G01021) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès bàsic   Francés básico   Basic French (3108G01022) OBObligatòria 6.00 AAnual
Italià inicial   Italiano inicial   Elementary Italian (3108G01104) OBObligatòria 6.00 AAnual
Rus inicial   Ruso inicial   Elementary Russian (3108G01191) OPOptativa 6.00 AAnual No
Anglès avançat 2   Inglés avanzado 2   Vantage English 2 (3108G01015) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès domini funcional efectiu 1   Inglés dominio funcional efectivo 1   Effective operational proficiency English 1 (3108G01019) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès domini funcional efectiu 2   Inglés dominio funcional efectivo 2   Effective operational proficiency English 2 (3108G01020) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 1   Alemán umbral 1   Threshold German 1 (3108G01012) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 2   Alemán umbral 2   Threshold German 2 (3108G01013) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès llindar   Francés umbral   Threshold French 1 (3108G01023) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat 1   Francés avanzado 1   Advantage French 1 (3108G01024) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat II   Francés avanzado II   Upper Intermediate French 2 (3108G01165) OPOptativa 6.00 AAnual
Alemany avançat I   Alemán avanzado I   Intermediate German 1 (3108G01166) OPOptativa 6.00 AAnual
Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alemany inicial   Alemán inicial   Beginning German (3108G01010) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany bàsic   Alemán básico   Basic German (3108G01011) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès avançat 1   Inglés avanzado 1   Vantage English 1 (3108G01014) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès inicial   Francés inicial   Beginning French (3108G01021) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès bàsic   Francés básico   Basic French (3108G01022) OBObligatòria 6.00 AAnual
Italià inicial   Italiano inicial   Elementary Italian (3108G01104) OBObligatòria 6.00 AAnual
Rus inicial   Ruso inicial   Elementary Russian (3108G01191) OPOptativa 6.00 AAnual No
Anglès avançat 2   Inglés avanzado 2   Vantage English 2 (3108G01015) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès domini funcional efectiu 1   Inglés dominio funcional efectivo 1   Effective operational proficiency English 1 (3108G01019) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès domini funcional efectiu 2   Inglés dominio funcional efectivo 2   Effective operational proficiency English 2 (3108G01020) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 1   Alemán umbral 1   Threshold German 1 (3108G01012) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 2   Alemán umbral 2   Threshold German 2 (3108G01013) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès llindar   Francés umbral   Threshold French 1 (3108G01023) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat 1   Francés avanzado 1   Advantage French 1 (3108G01024) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat II   Francés avanzado II   Upper Intermediate French 2 (3108G01165) OPOptativa 6.00 AAnual
Alemany avançat I   Alemán avanzado I   Intermediate German 1 (3108G01166) OPOptativa 6.00 AAnual
Destinacions turístiques24.00 crèdits
Organització i gestió de l'empresa turística12.00 crèdits
Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística12.00 crèdits
Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alemany inicial   Alemán inicial   Beginning German (3108G01010) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany bàsic   Alemán básico   Basic German (3108G01011) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès avançat 1   Inglés avanzado 1   Vantage English 1 (3108G01014) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès inicial   Francés inicial   Beginning French (3108G01021) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès bàsic   Francés básico   Basic French (3108G01022) OBObligatòria 6.00 AAnual
Italià inicial   Italiano inicial   Elementary Italian (3108G01104) OBObligatòria 6.00 AAnual
Rus inicial   Ruso inicial   Elementary Russian (3108G01191) OPOptativa 6.00 AAnual No
Anglès avançat 2   Inglés avanzado 2   Vantage English 2 (3108G01015) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès domini funcional efectiu 1   Inglés dominio funcional efectivo 1   Effective operational proficiency English 1 (3108G01019) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès domini funcional efectiu 2   Inglés dominio funcional efectivo 2   Effective operational proficiency English 2 (3108G01020) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 1   Alemán umbral 1   Threshold German 1 (3108G01012) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 2   Alemán umbral 2   Threshold German 2 (3108G01013) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès llindar   Francés umbral   Threshold French 1 (3108G01023) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat 1   Francés avanzado 1   Advantage French 1 (3108G01024) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat II   Francés avanzado II   Upper Intermediate French 2 (3108G01165) OPOptativa 6.00 AAnual
Alemany avançat I   Alemán avanzado I   Intermediate German 1 (3108G01166) OPOptativa 6.00 AAnual
Recursos i productes turístics24.00 crèdits
Direcció estratègica d'empreses turístiques12.00 crèdits
Pràcticum12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum   Prácticum   Internship (3108G01016) OBObligatòria 12.00 AAnual
Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alemany inicial   Alemán inicial   Beginning German (3108G01010) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany bàsic   Alemán básico   Basic German (3108G01011) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès avançat 1   Inglés avanzado 1   Vantage English 1 (3108G01014) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès inicial   Francés inicial   Beginning French (3108G01021) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès bàsic   Francés básico   Basic French (3108G01022) OBObligatòria 6.00 AAnual
Italià inicial   Italiano inicial   Elementary Italian (3108G01104) OBObligatòria 6.00 AAnual
Rus inicial   Ruso inicial   Elementary Russian (3108G01191) OPOptativa 6.00 AAnual No
Anglès avançat 2   Inglés avanzado 2   Vantage English 2 (3108G01015) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès domini funcional efectiu 1   Inglés dominio funcional efectivo 1   Effective operational proficiency English 1 (3108G01019) OBObligatòria 6.00 AAnual
Anglès domini funcional efectiu 2   Inglés dominio funcional efectivo 2   Effective operational proficiency English 2 (3108G01020) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 1   Alemán umbral 1   Threshold German 1 (3108G01012) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 2   Alemán umbral 2   Threshold German 2 (3108G01013) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès llindar   Francés umbral   Threshold French 1 (3108G01023) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat 1   Francés avanzado 1   Advantage French 1 (3108G01024) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat II   Francés avanzado II   Upper Intermediate French 2 (3108G01165) OPOptativa 6.00 AAnual
Alemany avançat I   Alemán avanzado I   Intermediate German 1 (3108G01166) OPOptativa 6.00 AAnual
Optatives 33.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi cultural turística   Análisis cultural turística   Cultural tourism analysis (3108G01025) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi estratègica del sector turístic   Análisis estratégico del sector turístico   Strategic analysis of tourism markets (3108G01026) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comercialització de productes turístics   Comercialización de productos turísticos   Marketing of tourism products (3108G01027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Creació d'empreses turístiques   Creación de empresas turísticas   The Creationof Tourism Businesses (3108G01028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Direcció hotelera   Dirección hotelera   Hotel Management (3108G01029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Direcció i gestió de personal   Dirección y gestión de personal   Personnel management (3108G01030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny de processos operatius en el turisme   Diseño de procesos operativos en el turismo   Design of Operational Processes in Tourism (3108G01031) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Economia del turisme a Catalunya   Economía del turismo en Catalunya   Economics of tourism in Catalonia (3108G01032) OPOptativa 3.00 SSemestral No
E-intermediació turística   E-intermediación turística   E-tourism (3108G01033) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Emprenedoria   Emprendeduría   Entrepreneurship (3108G01034) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Empreses d'oci   Empresas de ocio   Leisure Businesses (3108G01035) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies dels espais turístics   Estrategias de los espacios turísticos   Strategies of tourist areas (3108G01036) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructures i equipaments   Estructuras y equipamientos   Structures and Facilities (3108G01037) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gastronomia i enologia   Gastronomía y enología   Gastronomy and enology (3108G01038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de la informació turística   Gestión de la información turística   Tourist information management (3108G01039) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques   Gestión de la calidad en las organizaciones turísticas   Quality Management in Tourism Organizations (3108G01040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de la rendibilitat   Gestión de la rentabilidad   Cost effectiveness (profitabiliy) management (3108G01041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió del turisme urbà   Gestión del turismo urbano   Urban Tourism Management (3108G01042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió d'empreses d'activitats turístiques   Gestión de empresas de actividades turísticas   Leisure Business Management (3108G01043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió financera d'agències de viatges   Gestión financiera de agencias de viajes   Financial Management of Travel Agencies (3108G01044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió operativa d'agències de viatges   Gestión operativa de agencias de viajes   Operational management of travel agencies (3108G01045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió operativa d'allotjaments   Gestión operativa de alojamientos   Operational management of lodging (3108G01046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Guiatge turístic   Guiaje turístico   Tour Guiding (3108G01047) OPOptativa 3.00 SSemestral
Història de l'art   Historia del arte   Art history (3108G01048) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Interpretació patrimonial del turisme   Interpretación patrimonial del turismo   Interpretation of Heritage Tourism (3108G01049) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la restauració   Introducción a la restauración   Introduction to restaurant management (3108G01050) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Legislació d'allotjaments   Legislación de alojamientos   Accommodation Laws (3108G01051) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura i viatges   Literatura y viajes   Trips and Literature (3108G01052) OPOptativa 3.00 AAnual No
Nutrició i dietètica   Nutrición y dietética   Nutrition and Dietetics (3108G01053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Oci i societat desenvolupada   Ocio y sociedad desarrollada   Leisure and Developed Society (3108G01054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Oficines de turisme i informació turística   Oficinas de turismo e información turística   Tourism Offices and Tourism Information (3108G01055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Operacions de 'room division'   Operaciones de 'room division'   Room division operations (3108G01056) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ordenació d'espais turístics   Ordenación de espacios turísticos   Planning of tourism areas (3108G01057) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Patrimoni natural   Patrimonio natural   Natural Heritage (3108G01058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Patrimoni turístic de Catalunya   Patrimonio turístico de Cataluña   The Cultural heritage of Catalonia (3108G01059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Patrimoni turístic d'Espanya   Patrimonio turístico de España   Heritage tourism of Spain (3108G01060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques culturals turístiques   Políticas culturales turísticas   Cultural policies for tourism (3108G01061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques de planificació del turisme   Políticas de planificación del turismo   Tourism planning policies (3108G01062) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques d'oci   Políticas de ocio   Leisure policies (3108G01063) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Potencialitats territorials turístiques   Potencialidades territoriales turísticas   Regional tourism potential (3108G01064) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Programació d'itineraris turístics   Programación de itinerarios turísticos   Tourism Itineraries Planning (3108G01065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes globals de distribució   Sistemas globales de distribución   Global Distribution Systems (3108G01066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sociologia del turisme   Sociología del turismo   Sociology of tourism (3108G01067) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques de comunicació aplicades al turisme   Técnicas de comunicación aplicadas al turismo   Communication techniques applied to tourism (3108G01068) OPOptativa 3.00 SSemestral
Transport turístic   Transporte turístico   Tourism transportation (3108G01069) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme i medi ambient   Turismo y medio ambiente   Tourism and the environment (3108G01070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme sostenible   Turismo sostenible   Sustainable tourism (3108G01071) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turismes alternatius   Turismos alternativos   Alternative tourism (3108G01072) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques turístiques i crisi   Políticas turísticas y crisis   Tourism Policy and Crisis (3108G01089) OPOptativa 3.00 SSemestral
Geografia turística d'Amèrica   Geografía turística de América   The Tourism Geography of America (3108G01090) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Nous turistes   Nuevos turistas   New Tourists (3108G01091) OPOptativa 3.00 SSemestral
Protecció del turista com a consumidor   Protección del turista como consumidor   Tourism Consumer Protection (3108G01092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme solidari i de cooperació   Turismo solidario y de cooperación   Social Tourism (3108G01093) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oficines de turisme i tècnics locals   Oficinas de turismo y técnicos locales   Tourism Offices and Local Managers (3108G01094) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme de negocis i esdeveniments   Turismo de negocios y eventos   Business and Event Tourism (3108G01095) OPOptativa 3.00 SSemestral
Protocol d'esdeveniments   Protocolo de eventos   Event protocol (3108G01096) OPOptativa 3.00 SSemestral
Habilitats comunicatives   Habilidades comunicativas   Communication Skills (3108G01097) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Allotjament extrahoteler   Alojamiento extrahotelero   Non-Hotel Accommodation Sector (3108G01098) OPOptativa 3.00 SSemestral
e-Intermediació turística i venda en línia   e-Intermediación turística y venta en línea   e-tourism Intermediation and on-line sales (3108G01099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Instal·lacions d'oci   Instalaciones de ocio   Leisure Facilities (3108G01100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme 2.0   Turismo 2.0   Tourism 2.0 (3108G01101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme esportiu   Turismo deportivo   Sports Tourism (3108G01102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Viatge d'estudi   Viaje de estudio   Study Visit (3108G01103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràcticum extra 1   Prácticum extra 1   Internship 1 (3108G01105) OPOptativa 6.00 AAnual
Pràcticum extra 2   Prácticum extra 2   Internship 2 (3108G01106) OPOptativa 6.00 AAnual No
Animació sociocultural   Animación sociocultural   Sociocultural activities (3108G01107) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultures aborígens   Culturas aborígenes   Aboriginal cultures (3108G01108) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Habilitats directives i de comunicació   Habilidades directivas y de comunicación   Management and communication skills (3108G01109) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió del servei i atenció al client   Gestión del servicio y atención al cliente   Customer Service and Management (3108G01110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Organització de congressos i esdeveniments   Organización de congresos y eventos   Events management (3108G01111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Publicitat i relacions públiques   Publicidad y relaciones públicas   Advertising and Public Relations (3108G01112) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció del turisme rural   Dirección del turismo rural   Rural tourism management (3108G01113) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de creuers   Gestión de cruceros   Cruise tourism management (3108G01114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme, distribució i logística   Turismo, distribución y logística   Tourism, distribution and logistics (3108G01115) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió aeroportuària   Gestión aeroportuaria   Airport management (3108G01116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció d'empreses esportives i d'aventura   Dirección de empresas deportivas y de aventura   Sports business management (3108G01117) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret fiscal   Derecho fiscal   Fiscal Legislation (3108G01118) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme ètic i cooperació internacional   Turismo ético y cooperación internacional   Ethical Tourism and International Cooperation (3108G01119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques d'investigació de mercats turístics   Tècnicas de investigación de mercados turísticos   Tourism Markets Research Techniques (3108G01120) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió financera per a empreses turístiques   Gestión financiera para empresas turísticas   Financial management for tourism businesses (3108G01121) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3108G01122) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques   Contabilidad analítica y de costes en empresas turísticas   Cost accounting for tourism businesses (3108G01123) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mercats turístics emergents   Mercados turísticos emergentes   Emerging tourism markets (3108G01124) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Animació turística i hotelera   Animación turística y hotelera   Hotel and tourist entertainment (3108G01125) OPOptativa 3.00 SSemestral
Operacions i processos de producció en agències de viatge   Operaciones y procesos de producción en agencias de viaje   Travel Agencies Operations and Production Processes (3108G01126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Operacions i processos de producció en hostaleria   Operaciones y procesos de producción en hostelería   Hospitality Operations and Production Processes (3108G01127) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Qualitat hotelera   Calidad hotelera   Hospitality Quality Systems (3108G01128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Presentation skills and public speaking in English   Presentation skills and public speaking in English   Presentation skills and public speaking in English (3108G01129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teamwork and leadership   Teamwork and leadership   Teamwork and leadership (3108G01130) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Customer relations for tourism   Customer relations for tourism   Customer relations for tourism (3108G01131) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Planificació i apertura d'allotjaments turístics   Planificación y apertura de alojamientos turísticos   Business plan for new accommodation companies (3108G01132) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Organització i administració d'empreses d'intermediació turística   Organización y administración de empresas de intermediación turística   Organization and management of tourism distribution businesses (3108G01133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pla de màrqueting   Plan de marketing   Marketing Plan (3108G01134) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció de qualitat   Dirección de calidad   Quality Management (3108G01135) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques de negociació i resolució de conflictes   Técnicas de negociación y resolución de conflictos   Negotiation Techniques and Conflict Resolution (3108G01136) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació persuasiva   Comunicación persuasiva   Persuasive Communication (3108G01137) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret administratiu   Derecho administrativo   Administrative law (3108G01138) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Legislació turística pública a Catalunya i Espanya   Legislación turística pública en Cataluña y España   Spain and Catalan Public Tourism Laws (3108G01139) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Legislació turística europea   Legislació turística europea   European Tourism Laws (3108G01140) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Informació i comercialització de productes turístics   Información y comercialización de productos turísticos   Tourism Products Information and Distribution (3108G01141) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística   Gestión operativa de centros y redes de información turística   Tourism Centers and Information Networks Operational Management (3108G01142) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Matemàtiques financeres   Matemáticas financieras   Financial mathematics (3108G01143) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost Accounting (3108G01144) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mètodes i tècniques per a la recerca   Métodos y técnicas para la investigación   Research Methods and Techniques (3108G01145) OPOptativa 3.00 SSemestral
Globalització i multiculturalitat   Globalización y multiculturalidad   Globalization and Multiculturalism (3108G01146) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de béns culturals   Gestión de bienes culturales   Cultural heritage management (3108G01147) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de béns naturals   Gestión de bienes naturales   Natural Goods Management (3108G01148) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Xinès I   Chino I   Chinese 1 (3108G01149) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Xinès II   Chino II   Chinese 2 (3108G01150) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Italià I   Italiano I   Italian 1 (3108G01151) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Italià II   Italiano II   Italian 2 (3108G01152) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Francès IV   Francés IV   French 4 (3108G01153) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alemany IV   Alemán IV   German 4 (3108G01154) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Rus I   Ruso I   Russian 1 (3108G01155) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Rus II   Ruso II   Russian 2 (3108G01156) OPOptativa 3.00 SSemestral No
USA: Mites i realitats   USA: Mitos y realidades   USA: Myths and realities (3108G01157) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Business English   Business English   Business English (3108G01158) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Quart idioma I   Cuarto idioma I   Fourth language 1 (3108G01159) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Quart idioma II   Cuarto idioma II   Fourth language 2 (3108G01160) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alemany 3r idioma I   Alemán 3r idioma I   German 3rd language 1 (3108G01161) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alemany 3r idioma II   Alemán 3r idioma II   German 3rd language 2 (3108G01162) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Francès 3r idioma I   Francés 3r idioma I   French 3rd language 1 (3108G01163) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Francès 3r idioma II   Francés 3r idioma II   French 3rd language 2 (3108G01164) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme cultural en el món oriental   Turismo cultural en el mundo oriental   Tourism in Eastern countries (3108G01167) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme cultural a occident   Turismo cultural a occidente   Tourism in Western countries (3108G01168) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Els grans museus del món   Los grandes museos del mundo   The world's great museums (3108G01169) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Temes d'actualitat turística   Temas de actualidad turística   Topics in Tourism Agenda (3108G01170) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques econòmiques turístiques   Políticas económicas turísticas   Tourism Economic Policies (3108G01171) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Patrimoni religiós   Patrimonio religioso   Religious heritage (3108G01172) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cinc espais turístics de gran rellevància turística   Cinco espacios turísticos de gran relevancia turística   Five Main Tourism Important Areas (3108G01173) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Geografia turística d'Àsia   Geografía turística de Asia   Asian Tourism Geographies (3108G01174) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Geografia turística d'Àfrica   Geografía turística de África   African Tourism Geographies (3108G01175) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi de tipologia turística   Análisis de tipología turística   Analysis of Tourism Typologies (3108G01176) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi de destinació turística   Análisis de destinación turística   Analysis of Tourism Destinations (3108G01177) OPOptativa 3.00 SSemestral No
TIC i turisme   TIC i turismo   ICT and Tourism (3108G01178) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Responsabilitat Social en turisme   Responsabilidad Social en turismo   Social Responsibility in Tourism (3108G01179) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Competitivitat de les destinacions turístiques   Competividad de las destinaciones turísticas   Competitiveness of Tourism Destinations (3108G01180) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Actualitat econòmico-turística   Actualidad económico-turística   Economic Tourism Agenda (3108G01181) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Noves demandes turístiques   Nuevas demandas turísticas   New Tourism Demands (3108G01182) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sociologia del turisme i de l’oci   Sociología del turismo y del ocio   Tourism and Leisure Sociology (3108G01183) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme de creuers   Turismo de cruceros   Cruise tourism (3108G01184) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Velles cultures, nous recursos   Viejas culturas, nuevos recursos   Old cultures, new resources (3108G01185) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Immobles d'ús turístic   Inmuebles de uso turístico   Tourism Properties (3108G01186) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme i gènere   Turismo y genero   Tourism and gender (3108G01187) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Espais naturals protegits   Espacios naturales protegidos   Protected Natural Areas (3108G01188) OPOptativa 3.00 SSemestral
Activitat pública de foment al sector turístic   Actividad pública de fomento en el sector turístico   Public Activities for Tourism Promotion (3108G01189) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Viatges i viatgers   Viajes y viajeros   Travel and travelers (3108G01190) OPOptativa 3.00 SSemestral
Administració i direcció d'Allotjaments Turístics   Administración y dirección de Alojamientos Turísticos   Administration and management of tourist accommodation (3108G01192) OPOptativa 21.00 AAnual No
Direcció d'allotjaments turístics   Dirección de alojamientos turísticos   Management of tourist accommodation (3108G01193) OPOptativa 15.00 SSemestral
Gestió de DMO   Gestión de DMO   DMO Management (3108G01194) OPOptativa 12.00 SSemestral
Seminari de Turisme   Seminario de Turismo   Tourism seminar (3108G01195) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller MindFulness   Taller Mindfulness   Mindfulness workshop (3108G03090) OPOptativa 3.00 SSemestral
City Branding   City Branding   City Branding (3108G03092) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió d’apartaments i habitatges d’ús turístic   Gestión de apartamentos y viviendas de uso turístico   Management of apartments and tourist apartments (3108G01196) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de càmpings   Gestión de campings   Campsite Management (3108G01197) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Treball final de Grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3108G01017) OBObligatòria 15.00 AAnual
Optativitat + reconeixement acadèmic39.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi cultural turística   Análisis cultural turística   Cultural tourism analysis (3108G01025) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anàlisi estratègica del sector turístic   Análisis estratégico del sector turístico   Strategic analysis of tourism markets (3108G01026) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comercialització de productes turístics   Comercialización de productos turísticos   Marketing of tourism products (3108G01027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Creació d'empreses turístiques   Creación de empresas turísticas   The Creationof Tourism Businesses (3108G01028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Direcció hotelera   Dirección hotelera   Hotel Management (3108G01029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Direcció i gestió de personal   Dirección y gestión de personal   Personnel management (3108G01030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny de processos operatius en el turisme   Diseño de procesos operativos en el turismo   Design of Operational Processes in Tourism (3108G01031) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Economia del turisme a Catalunya   Economía del turismo en Catalunya   Economics of tourism in Catalonia (3108G01032) OPOptativa 3.00 SSemestral No
E-intermediació turística   E-intermediación turística   E-tourism (3108G01033) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Emprenedoria   Emprendeduría   Entrepreneurship (3108G01034) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Empreses d'oci   Empresas de ocio   Leisure Businesses (3108G01035) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies dels espais turístics   Estrategias de los espacios turísticos   Strategies of tourist areas (3108G01036) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructures i equipaments   Estructuras y equipamientos   Structures and Facilities (3108G01037) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gastronomia i enologia   Gastronomía y enología   Gastronomy and enology (3108G01038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de la informació turística   Gestión de la información turística   Tourist information management (3108G01039) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques   Gestión de la calidad en las organizaciones turísticas   Quality Management in Tourism Organizations (3108G01040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de la rendibilitat   Gestión de la rentabilidad   Cost effectiveness (profitabiliy) management (3108G01041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió del turisme urbà   Gestión del turismo urbano   Urban Tourism Management (3108G01042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió d'empreses d'activitats turístiques   Gestión de empresas de actividades turísticas   Leisure Business Management (3108G01043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió financera d'agències de viatges   Gestión financiera de agencias de viajes   Financial Management of Travel Agencies (3108G01044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió operativa d'agències de viatges   Gestión operativa de agencias de viajes   Operational management of travel agencies (3108G01045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió operativa d'allotjaments   Gestión operativa de alojamientos   Operational management of lodging (3108G01046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Guiatge turístic   Guiaje turístico   Tour Guiding (3108G01047) OPOptativa 3.00 SSemestral
Història de l'art   Historia del arte   Art history (3108G01048) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Interpretació patrimonial del turisme   Interpretación patrimonial del turismo   Interpretation of Heritage Tourism (3108G01049) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la restauració   Introducción a la restauración   Introduction to restaurant management (3108G01050) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Legislació d'allotjaments   Legislación de alojamientos   Accommodation Laws (3108G01051) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura i viatges   Literatura y viajes   Trips and Literature (3108G01052) OPOptativa 3.00 AAnual No
Nutrició i dietètica   Nutrición y dietética   Nutrition and Dietetics (3108G01053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Oci i societat desenvolupada   Ocio y sociedad desarrollada   Leisure and Developed Society (3108G01054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Oficines de turisme i informació turística   Oficinas de turismo e información turística   Tourism Offices and Tourism Information (3108G01055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Operacions de 'room division'   Operaciones de 'room division'   Room division operations (3108G01056) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ordenació d'espais turístics   Ordenación de espacios turísticos   Planning of tourism areas (3108G01057) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Patrimoni natural   Patrimonio natural   Natural Heritage (3108G01058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Patrimoni turístic de Catalunya   Patrimonio turístico de Cataluña   The Cultural heritage of Catalonia (3108G01059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Patrimoni turístic d'Espanya   Patrimonio turístico de España   Heritage tourism of Spain (3108G01060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques culturals turístiques   Políticas culturales turísticas   Cultural policies for tourism (3108G01061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques de planificació del turisme   Políticas de planificación del turismo   Tourism planning policies (3108G01062) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques d'oci   Políticas de ocio   Leisure policies (3108G01063) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Potencialitats territorials turístiques   Potencialidades territoriales turísticas   Regional tourism potential (3108G01064) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Programació d'itineraris turístics   Programación de itinerarios turísticos   Tourism Itineraries Planning (3108G01065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes globals de distribució   Sistemas globales de distribución   Global Distribution Systems (3108G01066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sociologia del turisme   Sociología del turismo   Sociology of tourism (3108G01067) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques de comunicació aplicades al turisme   Técnicas de comunicación aplicadas al turismo   Communication techniques applied to tourism (3108G01068) OPOptativa 3.00 SSemestral
Transport turístic   Transporte turístico   Tourism transportation (3108G01069) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme i medi ambient   Turismo y medio ambiente   Tourism and the environment (3108G01070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme sostenible   Turismo sostenible   Sustainable tourism (3108G01071) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turismes alternatius   Turismos alternativos   Alternative tourism (3108G01072) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Polítiques turístiques i crisi   Políticas turísticas y crisis   Tourism Policy and Crisis (3108G01089) OPOptativa 3.00 SSemestral
Geografia turística d'Amèrica   Geografía turística de América   The Tourism Geography of America (3108G01090) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Nous turistes   Nuevos turistas   New Tourists (3108G01091) OPOptativa 3.00 SSemestral
Protecció del turista com a consumidor   Protección del turista como consumidor   Tourism Consumer Protection (3108G01092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme solidari i de cooperació   Turismo solidario y de cooperación   Social Tourism (3108G01093) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oficines de turisme i tècnics locals   Oficinas de turismo y técnicos locales   Tourism Offices and Local Managers (3108G01094) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme de negocis i esdeveniments   Turismo de negocios y eventos   Business and Event Tourism (3108G01095) OPOptativa 3.00 SSemestral
Protocol d'esdeveniments   Protocolo de eventos   Event protocol (3108G01096) OPOptativa 3.00 SSemestral
Habilitats comunicatives   Habilidades comunicativas   Communication Skills (3108G01097) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Allotjament extrahoteler   Alojamiento extrahotelero   Non-Hotel Accommodation Sector (3108G01098) OPOptativa 3.00 SSemestral
e-Intermediació turística i venda en línia   e-Intermediación turística y venta en línea   e-tourism Intermediation and on-line sales (3108G01099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Instal·lacions d'oci   Instalaciones de ocio   Leisure Facilities (3108G01100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme 2.0   Turismo 2.0   Tourism 2.0 (3108G01101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme esportiu   Turismo deportivo   Sports Tourism (3108G01102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Viatge d'estudi   Viaje de estudio   Study Visit (3108G01103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràcticum extra 1   Prácticum extra 1   Internship 1 (3108G01105) OPOptativa 6.00 AAnual
Pràcticum extra 2   Prácticum extra 2   Internship 2 (3108G01106) OPOptativa 6.00 AAnual No
Animació sociocultural   Animación sociocultural   Sociocultural activities (3108G01107) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultures aborígens   Culturas aborígenes   Aboriginal cultures (3108G01108) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Habilitats directives i de comunicació   Habilidades directivas y de comunicación   Management and communication skills (3108G01109) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió del servei i atenció al client   Gestión del servicio y atención al cliente   Customer Service and Management (3108G01110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Organització de congressos i esdeveniments   Organización de congresos y eventos   Events management (3108G01111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Publicitat i relacions públiques   Publicidad y relaciones públicas   Advertising and Public Relations (3108G01112) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció del turisme rural   Dirección del turismo rural   Rural tourism management (3108G01113) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de creuers   Gestión de cruceros   Cruise tourism management (3108G01114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme, distribució i logística   Turismo, distribución y logística   Tourism, distribution and logistics (3108G01115) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió aeroportuària   Gestión aeroportuaria   Airport management (3108G01116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció d'empreses esportives i d'aventura   Dirección de empresas deportivas y de aventura   Sports business management (3108G01117) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret fiscal   Derecho fiscal   Fiscal Legislation (3108G01118) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme ètic i cooperació internacional   Turismo ético y cooperación internacional   Ethical Tourism and International Cooperation (3108G01119) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques d'investigació de mercats turístics   Tècnicas de investigación de mercados turísticos   Tourism Markets Research Techniques (3108G01120) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió financera per a empreses turístiques   Gestión financiera para empresas turísticas   Financial management for tourism businesses (3108G01121) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3108G01122) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques   Contabilidad analítica y de costes en empresas turísticas   Cost accounting for tourism businesses (3108G01123) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mercats turístics emergents   Mercados turísticos emergentes   Emerging tourism markets (3108G01124) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Animació turística i hotelera   Animación turística y hotelera   Hotel and tourist entertainment (3108G01125) OPOptativa 3.00 SSemestral
Operacions i processos de producció en agències de viatge   Operaciones y procesos de producción en agencias de viaje   Travel Agencies Operations and Production Processes (3108G01126) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Operacions i processos de producció en hostaleria   Operaciones y procesos de producción en hostelería   Hospitality Operations and Production Processes (3108G01127) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Qualitat hotelera   Calidad hotelera   Hospitality Quality Systems (3108G01128) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Presentation skills and public speaking in English   Presentation skills and public speaking in English   Presentation skills and public speaking in English (3108G01129) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teamwork and leadership   Teamwork and leadership   Teamwork and leadership (3108G01130) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Customer relations for tourism   Customer relations for tourism   Customer relations for tourism (3108G01131) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Planificació i apertura d'allotjaments turístics   Planificación y apertura de alojamientos turísticos   Business plan for new accommodation companies (3108G01132) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Organització i administració d'empreses d'intermediació turística   Organización y administración de empresas de intermediación turística   Organization and management of tourism distribution businesses (3108G01133) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pla de màrqueting   Plan de marketing   Marketing Plan (3108G01134) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció de qualitat   Dirección de calidad   Quality Management (3108G01135) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques de negociació i resolució de conflictes   Técnicas de negociación y resolución de conflictos   Negotiation Techniques and Conflict Resolution (3108G01136) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació persuasiva   Comunicación persuasiva   Persuasive Communication (3108G01137) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret administratiu   Derecho administrativo   Administrative law (3108G01138) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Legislació turística pública a Catalunya i Espanya   Legislación turística pública en Cataluña y España   Spain and Catalan Public Tourism Laws (3108G01139) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Legislació turística europea   Legislació turística europea   European Tourism Laws (3108G01140) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Informació i comercialització de productes turístics   Información y comercialización de productos turísticos   Tourism Products Information and Distribution (3108G01141) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística   Gestión operativa de centros y redes de información turística   Tourism Centers and Information Networks Operational Management (3108G01142) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Matemàtiques financeres   Matemáticas financieras   Financial mathematics (3108G01143) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost Accounting (3108G01144) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Mètodes i tècniques per a la recerca   Métodos y técnicas para la investigación   Research Methods and Techniques (3108G01145) OPOptativa 3.00 SSemestral
Globalització i multiculturalitat   Globalización y multiculturalidad   Globalization and Multiculturalism (3108G01146) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de béns culturals   Gestión de bienes culturales   Cultural heritage management (3108G01147) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de béns naturals   Gestión de bienes naturales   Natural Goods Management (3108G01148) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Xinès I   Chino I   Chinese 1 (3108G01149) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Xinès II   Chino II   Chinese 2 (3108G01150) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Italià I   Italiano I   Italian 1 (3108G01151) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Italià II   Italiano II   Italian 2 (3108G01152) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Francès IV   Francés IV   French 4 (3108G01153) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alemany IV   Alemán IV   German 4 (3108G01154) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Rus I   Ruso I   Russian 1 (3108G01155) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Rus II   Ruso II   Russian 2 (3108G01156) OPOptativa 3.00 SSemestral No
USA: Mites i realitats   USA: Mitos y realidades   USA: Myths and realities (3108G01157) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Business English   Business English   Business English (3108G01158) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Quart idioma I   Cuarto idioma I   Fourth language 1 (3108G01159) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Quart idioma II   Cuarto idioma II   Fourth language 2 (3108G01160) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alemany 3r idioma I   Alemán 3r idioma I   German 3rd language 1 (3108G01161) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alemany 3r idioma II   Alemán 3r idioma II   German 3rd language 2 (3108G01162) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Francès 3r idioma I   Francés 3r idioma I   French 3rd language 1 (3108G01163) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Francès 3r idioma II   Francés 3r idioma II   French 3rd language 2 (3108G01164) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme cultural en el món oriental   Turismo cultural en el mundo oriental   Tourism in Eastern countries (3108G01167) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme cultural a occident   Turismo cultural a occidente   Tourism in Western countries (3108G01168) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Els grans museus del món   Los grandes museos del mundo   The world's great museums (3108G01169) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Temes d'actualitat turística   Temas de actualidad turística   Topics in Tourism Agenda (3108G01170) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques econòmiques turístiques   Políticas económicas turísticas   Tourism Economic Policies (3108G01171) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Patrimoni religiós   Patrimonio religioso   Religious heritage (3108G01172) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cinc espais turístics de gran rellevància turística   Cinco espacios turísticos de gran relevancia turística   Five Main Tourism Important Areas (3108G01173) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Geografia turística d'Àsia   Geografía turística de Asia   Asian Tourism Geographies (3108G01174) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Geografia turística d'Àfrica   Geografía turística de África   African Tourism Geographies (3108G01175) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi de tipologia turística   Análisis de tipología turística   Analysis of Tourism Typologies (3108G01176) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi de destinació turística   Análisis de destinación turística   Analysis of Tourism Destinations (3108G01177) OPOptativa 3.00 SSemestral No
TIC i turisme   TIC i turismo   ICT and Tourism (3108G01178) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Responsabilitat Social en turisme   Responsabilidad Social en turismo   Social Responsibility in Tourism (3108G01179) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Competitivitat de les destinacions turístiques   Competividad de las destinaciones turísticas   Competitiveness of Tourism Destinations (3108G01180) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Actualitat econòmico-turística   Actualidad económico-turística   Economic Tourism Agenda (3108G01181) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Noves demandes turístiques   Nuevas demandas turísticas   New Tourism Demands (3108G01182) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sociologia del turisme i de l’oci   Sociología del turismo y del ocio   Tourism and Leisure Sociology (3108G01183) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Turisme de creuers   Turismo de cruceros   Cruise tourism (3108G01184) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Velles cultures, nous recursos   Viejas culturas, nuevos recursos   Old cultures, new resources (3108G01185) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Immobles d'ús turístic   Inmuebles de uso turístico   Tourism Properties (3108G01186) OPOptativa 3.00 SSemestral
Turisme i gènere   Turismo y genero   Tourism and gender (3108G01187) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Espais naturals protegits   Espacios naturales protegidos   Protected Natural Areas (3108G01188) OPOptativa 3.00 SSemestral
Activitat pública de foment al sector turístic   Actividad pública de fomento en el sector turístico   Public Activities for Tourism Promotion (3108G01189) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Viatges i viatgers   Viajes y viajeros   Travel and travelers (3108G01190) OPOptativa 3.00 SSemestral
Administració i direcció d'Allotjaments Turístics   Administración y dirección de Alojamientos Turísticos   Administration and management of tourist accommodation (3108G01192) OPOptativa 21.00 AAnual No
Direcció d'allotjaments turístics   Dirección de alojamientos turísticos   Management of tourist accommodation (3108G01193) OPOptativa 15.00 SSemestral
Gestió de DMO   Gestión de DMO   DMO Management (3108G01194) OPOptativa 12.00 SSemestral
Seminari de Turisme   Seminario de Turismo   Tourism seminar (3108G01195) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller MindFulness   Taller Mindfulness   Mindfulness workshop (3108G03090) OPOptativa 3.00 SSemestral
City Branding   City Branding   City Branding (3108G03092) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió d’apartaments i habitatges d’ús turístic   Gestión de apartamentos y viviendas de uso turístico   Management of apartments and tourist apartments (3108G01196) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de càmpings   Gestión de campings   Campsite Management (3108G01197) OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment tercera llengua6.00 crèdits
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell C1 - Anglès

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment quarta llengua6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Alemany llindar 1   Alemán umbral 1   Threshold German 1 (3108G01012) OBObligatòria 6.00 AAnual
Alemany llindar 2   Alemán umbral 2   Threshold German 2 (3108G01013) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès llindar   Francés umbral   Threshold French 1 (3108G01023) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat 1   Francés avanzado 1   Advantage French 1 (3108G01024) OBObligatòria 6.00 AAnual
Francès avançat II   Francés avanzado II   Upper Intermediate French 2 (3108G01165) OPOptativa 6.00 AAnual
Alemany avançat I   Alemán avanzado I   Intermediate German 1 (3108G01166) OPOptativa 6.00 AAnual
* Nivell B2.1 - Francès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell B2.1 - Alemany
* Nivell B2 - Alemany
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell B1 - Francès
* Nivell B1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

El mòdul del Pràcticum et permetrà completar la teva formació a partir de la participació activa en el món professional. Podràs realitzar les pràctiques externes en un ampli ventall d'empreses i institucions col·laboradores de l'àmbit del turisme, seleccionades acuradament a partir d'un procediment de qualitat. Així mateix, podràs fer la teva estada de pràctiques en altres països i continents.

En aquest bloc de pràctiques es prepararà un pla de treball individual i personalitzat, traçat prèviament per totes les parts implicades. El tutor de l'empresa i la persona coordinadora de les pràctiques faran el seguiment de la teva activitat i vetllaran perquè puguis adquirir les competències marcades. D'aquesta manera podràs assolir una certa experiència laboral, podràs implementar les competències desenvolupades en altres mòduls del grau de Turisme i, alhora, podràs obtenir un coneixement del sector turístic molt valuós per a la teva inserció laboral posterior.

L'expertesa de professionals de prestigi del món de l'hoteleria, les agències de viatges, els operadors turístics, la informació turística, el turisme cultural, la planificació i gestió turística, el lleure, el transport, els esports d'aventura, el sector dels esdeveniments i congressos, entre molts altres, et permetran completar la teva formació en turisme.

A més, un cop finalitzats els estudis, podràs disposar d'una borsa de treball que et facilitarà l'accés a un lloc de treball o, si escau, fins i tot estaràs en condicions de desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció o que han passat la seva plaça a primera opció
16 de juliol, a les 10.15 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants d'assignació de setembre
27 de setembre, a les 9.45 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
29 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Inici de les classes
Data d'inici
27 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 41 82 20
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.