Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Curs 2020-2021

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris i horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques. Per assolir aquests dos grans objectius, el pla d'estudis dóna prioritat a la formació en habilitats comunicatives, en especial les referents a la comunicació estratègica, a les capacitats de gestionar i liderar equips de treball, al domini de les eines bàsiques de la comunicació verbal i de les noves tecnologies aplicades a la realització audiovisual i a la creació de productes multimèdia. Per tant, el desplegament dels estudis segueix un model pràctic d'intervenció didàctica, coherent amb la tipologia de competències seleccionada, unes competències que, per assolir-les, requereixen posar l'estudiant en situacions reals d'aprenentatge, a través de simulacions, anàlisis de casos i jocs de rol.

Punts essencials dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques

Quan acabis els estudis, has d'haver assolit els objectius següents:

 1. Adquirir un corpus teòric de la publicitat i de les relacions públiques.
 2. Dominar les eines del disseny gràfic i de la realització audiovisual i multimèdia.
 3. Conèixer l'estructura dels mitjans i suports publicitaris.
 4. Utilitzar la comunicació estratègica i persuasiva.
 5. Discriminar entre els diversos recursos retòrics per a l'argumentació.
 6. Protegir l'ètica i la deontologia en les actuacions professionals, així com l'ordenament jurídic, tant de l'àmbit de la publicitat com de les relacions públiques.
 7. Participar i treballar en equips de treball, tot respectant el rol assignat en cada situació.
 8. Actuar amb principis d'igualtat de gènere, de sostenibilitat i de protecció del medi ambient.
 9. Realitzar un producte audiovisual amb finalitat promocional o propagandística, sent conscient dels efectes socials que té.
 10. Dissenyar i aplicar estratègies de relacions institucionals.

Una estructura modular

El pla d'estudis s'estructura en mòduls, no pas en assignatures. Això et permetrà tenir una visió clara dels diferents àmbits de la professió i evitar les repeticions de continguts dels plans d'estudis amb moltes assignatures. A més, amb l'estructura modular assoliràs les competències suficients i necessàries per poder incorporar-te al món laboral amb garanties.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Com a professionals de la publicitat:

 • Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots...
 • Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social online i offline on apareixeran els anuncis.
 • Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a professionals de les relacions públiques:

 • Assessorament a empreses sobre temes d'imat­ge pública i reputació.
 • Direcció de comunicació d'empreses i institucions públiques i privades.
 • Gabinets de premsa.
 • Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris.

Continuar estudiant

Amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques hauràs assolit les competències professionalitzadores necessàries per accedir al món professional. També podràs accedir a aquells màsters oficials per aprofundir en els temes afectats per l’evolució constant de la comunicació i les seves eines que a més et donaran pas al doctorat si estàs interessat. En concret, dins la Facultat de Turisme s’imparteixen tres màsters que inclouen continguts d’especialització relacionats amb l’àmbit de comunicació.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de la Comunicació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments i història de la comunicació   Fundamentos e historia de la comunicación   Foundations and History of Communications (3108G03001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació   Teoría de la Comunicación   Theory of Communications (3108G03002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual12.00 crèdits

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP18.00 crèdits

Llenguatge i narrativa audiovisual6.00 crèdits

Relacions públiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de les Relacions Públiques   Fundamentos de las Relaciones Públicas   Foundations of Public Relations (3108G03019)

BBàsica 6.00 SSemestral

Publicitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de la Publicitat   Fundamentos de la Publicidad   Foundations of Advertising (3108G03026)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual14.00 crèdits

Llenguatge i narrativa audiovisual12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Narrativa i guió audiovisual   Narrativa y guion audiovisual   Audiovisual Scriptwriting and Narrative (3108G03016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Escriptures i llenguatges audiovisuals   Escrituras y lenguajes audiovisuales   Audiovisual Writing and Languages (3108G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions públiques10.00 crèdits

Publicitat10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Processos i tècniques creatives publicitàries   Procesos y técnicas creativas publicitarias   Creative Advertising Processes and Techniques (3108G03027)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estructura de la Publicitat   Estructura de la publicidad   Advertising Structures (3108G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital14.00 crèdits

Fonaments de la Comunicació4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Mètodes d'investigació en comunicació   Métodos de investigación en comunicación   Communication Research Methods (3108G03003)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Consum i publicitat   Consumo y publicidad   Consumption and Advertising (3108G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic i operatiu   Marketing estratégico y operativo   Strategic and Operational Marketing (3108G03014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions públiques16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Comunicació interna i externa   Comunicación interna y externa   Internal and External Communications (3108G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Planificació estratègica de les Relacions Públiques   Planificación estratégica de las Relaciones Públicas   Strategic Planning of Public Relations (3108G03023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Protocol   Protocolo   Protocol (3108G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Creativitat   Creatividad   Creativity (3108G03029)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Innovació publicitària   Innovación publicitaria   Advertising Innovation (3108G03030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estructura i planificació de mitjans   Estructura y planificación de medios   Media Structure and Planning (3108G03032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Tendències de l'audiovisual contemporani   Tendencias del audiovisual contemporáneo   Audiovisual contemporany tendencies (3108G03038)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Tècniques de producció audiovisual III   Técnicas de producción audiovisual III   Audiovisual Production Techniques III (3108G03009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Publicitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estratègies de creació de marca i de campanya   Estrategias de creación de marca y de campaña   Creation of brand strategies and advertising campaigns (3108G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Social media i RP 2.0   Social media y RP 2.0   Social media and PR 2.0 (3108G03033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques addicionals   Prácticas adicionales   Additional practices (3108G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Màrqueting polític   Marketing político   Political Marketing (3108G03041)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gènere i publicitat   Género y publicidad   Gender and Advertising (3108G03042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Fotografia publicitària   Fotografía publicitaria   Advertising Photography (3108G03043)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió de crisis   Gestión de crisis   Crisis Management (3108G03044)

OPOptativa 3.00 AAnual

Disseny d'una campanya electoral   Diseño de una campaña electoral   Design of an Election Campaign (3108G03045)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció d'art   Dirección de arte   Art Direction (3108G03046)

OPOptativa 3.00 AAnual

Responsabilitat social corporativa RSC   Responsabilidad social corporativa RSC   Corporate Social Responsibility (CSR) (3108G03047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat   Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad   Transmedia Storytelling Campaign. Advertising Production Workshop (3108G03048)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de vídeo   Taller de video   Video Workshop (3108G03049)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de publicitat on-line   Taller de publicidad on-line   Online Advertising Workshop (3108G03050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació institucional   Comunicación institucional   Institutional Communications (3108G03051)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'esdeveniments i congressos   Taller de eventos y congresos   Event and Conference Workshop (3108G03052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Creació d'un "book"   Creación de un "book"   Creation of a Portfolio Book (3108G03053)

OPOptativa 3.00 AAnual

Creació d'una campanya publicitària. Seminari   Creación de una campaña publicitaria. Seminario   Creation of an Advertising Campaign (seminar) (3108G03054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estudis d'audiència i recepció   Estudios de audiencia y recepción   Audience Measurement and Reception Studies (3108G03055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en anglès   Seminario de comunicación en inglés   Communications Seminar in English (3108G03056)

OPOptativa 9.00 AAnual

Bases jurídiques per a publicistes   Bases jurídicas para publicistas   Legal Foundations for Publicists (3108G03057)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Pràctica restaurativa   Práctica restaurativa   Restorative Practices (3108G03058)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Analysis of the Means of Communication (3108G03059)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació persuasiva   Comunicación persuasiva   Persuasive Communication (3108G03060)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Tècnica i casos de Relacions Públiques   Técnica y casos de Relaciones Públicas   Public Relations Techniques and Case Studies (3108G03061)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Lobbisme   Lobbysmo   Lobbying (3108G03062)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Emprenedoria i creació d'empreses   Emprendeduría y creación de empresas   Entrepreneurship and the Creation of Businesses (3108G03063)

OPOptativa 3.00 AAnual

Nous dispositius i internet de les coses   Nuevos dispositivos e internet de las cosas   New Devices and the Internet of Things (3108G03064)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació local en l'era global   Comunicación local en la era global   Local Communications in a Global Era (3108G03065)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estructura de la Publicitat en advergaming   Estructura de la Publicidad en advergaming   Structure of Advertising in Advergaming (3108G03066)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Copy   Copy   Copy (3108G03067)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller d'estadística   Taller de estadística   Statistics Workshop (3108G03068)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Podcàsting   Podcasting   Podcasting (3108G03069)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Màrqueting social   Márketing social   Social Marketing (3108G03070)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Planificació estratègica de mitjans   Planificación estratégica de medios   Strategic Media Planning (3108G03071)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció de comptes   Dirección de cuentas   Account Management (3108G03072)

OPOptativa 3.00 AAnual

Opinió pública   Opinión pública   Public Opinion (3108G03073)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estètica i art en la Publicitat   Estética y arte en la Publicidad   Aesthetics and Art in Advertising (3108G03074)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de Comunicació   Seminario de Comunicación   Communications Seminar (3108G03075)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Publicitat   Seminario de Publicidad   Advertising Seminar (3108G03076)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Relacions Públiques   Seminario de Relaciones Públicas   Public Relations Seminar (3108G03077)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunity manager   Comunity manager   Community Manager (3108G03078)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gèneres periodístics i mitjans   Géneros periodísticos y medios   Journalistic Genres and the Media (3108G03079)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació i educació   Comunicación y educación   Communications and Education (3108G03080)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Media literacy   Media literacy   Media Literacy (3108G03081)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme de negocis i esdeveniments   Turismo de negocios y eventos   Business and Event Tourism (3108G03082)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Promoció de destinacions turístiques   Promoción de destinos turísticos   Promoting Tourism Destinations (3108G03083)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Dret dels mitjans de comunicació   Derecho en los medios de comunicación   Law in the Media (3108G03084)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en quarta llengua   Seminario de comunicación en cuarta lengua   Seminar on Communications in a Fourth Language (3108G03085)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Economia de l'Empresa   Economia de la empresa   Business Economics (3108G03086)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Relacions institucionals   Relaciones institucionales   Institutional relations (3108G03088)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Objectes i entorns 3D   Objetos y entornos 3D   3D objects and spaces (3108G03089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller MindFulness   Taller Mindfulness   Mindfulness workshop (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Branded Content   Branded Content   Branded Content (3108G03091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

City Branding   City Branding   City Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de ràdio   Taller de radio   Radio workshop (3108G03093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions Públiques en organitzacions no lucratives   Relaciones Públicas en organizaciones no lucrativas   PR for NGO’s (3108G03094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de relació amb els mitjans   Técnicas de relación con los medios   PR: Talking with the media (3108G03095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Grups de comunicació   Grupos de comunicación   National & Internacional media companies (3108G03096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Treball fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final Degree Project (3108G03087)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Pràctiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques   Prácticas   Practical Training (3108G03040)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optativitat + Reconeixement30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques addicionals   Prácticas adicionales   Additional practices (3108G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Màrqueting polític   Marketing político   Political Marketing (3108G03041)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gènere i publicitat   Género y publicidad   Gender and Advertising (3108G03042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Fotografia publicitària   Fotografía publicitaria   Advertising Photography (3108G03043)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió de crisis   Gestión de crisis   Crisis Management (3108G03044)

OPOptativa 3.00 AAnual

Disseny d'una campanya electoral   Diseño de una campaña electoral   Design of an Election Campaign (3108G03045)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció d'art   Dirección de arte   Art Direction (3108G03046)

OPOptativa 3.00 AAnual

Responsabilitat social corporativa RSC   Responsabilidad social corporativa RSC   Corporate Social Responsibility (CSR) (3108G03047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat   Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad   Transmedia Storytelling Campaign. Advertising Production Workshop (3108G03048)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de vídeo   Taller de video   Video Workshop (3108G03049)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de publicitat on-line   Taller de publicidad on-line   Online Advertising Workshop (3108G03050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació institucional   Comunicación institucional   Institutional Communications (3108G03051)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'esdeveniments i congressos   Taller de eventos y congresos   Event and Conference Workshop (3108G03052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Creació d'un "book"   Creación de un "book"   Creation of a Portfolio Book (3108G03053)

OPOptativa 3.00 AAnual

Creació d'una campanya publicitària. Seminari   Creación de una campaña publicitaria. Seminario   Creation of an Advertising Campaign (seminar) (3108G03054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estudis d'audiència i recepció   Estudios de audiencia y recepción   Audience Measurement and Reception Studies (3108G03055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en anglès   Seminario de comunicación en inglés   Communications Seminar in English (3108G03056)

OPOptativa 9.00 AAnual

Bases jurídiques per a publicistes   Bases jurídicas para publicistas   Legal Foundations for Publicists (3108G03057)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Pràctica restaurativa   Práctica restaurativa   Restorative Practices (3108G03058)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Analysis of the Means of Communication (3108G03059)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació persuasiva   Comunicación persuasiva   Persuasive Communication (3108G03060)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Tècnica i casos de Relacions Públiques   Técnica y casos de Relaciones Públicas   Public Relations Techniques and Case Studies (3108G03061)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Lobbisme   Lobbysmo   Lobbying (3108G03062)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Emprenedoria i creació d'empreses   Emprendeduría y creación de empresas   Entrepreneurship and the Creation of Businesses (3108G03063)

OPOptativa 3.00 AAnual

Nous dispositius i internet de les coses   Nuevos dispositivos e internet de las cosas   New Devices and the Internet of Things (3108G03064)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació local en l'era global   Comunicación local en la era global   Local Communications in a Global Era (3108G03065)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estructura de la Publicitat en advergaming   Estructura de la Publicidad en advergaming   Structure of Advertising in Advergaming (3108G03066)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Copy   Copy   Copy (3108G03067)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller d'estadística   Taller de estadística   Statistics Workshop (3108G03068)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Podcàsting   Podcasting   Podcasting (3108G03069)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Màrqueting social   Márketing social   Social Marketing (3108G03070)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Planificació estratègica de mitjans   Planificación estratégica de medios   Strategic Media Planning (3108G03071)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció de comptes   Dirección de cuentas   Account Management (3108G03072)

OPOptativa 3.00 AAnual

Opinió pública   Opinión pública   Public Opinion (3108G03073)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estètica i art en la Publicitat   Estética y arte en la Publicidad   Aesthetics and Art in Advertising (3108G03074)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de Comunicació   Seminario de Comunicación   Communications Seminar (3108G03075)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Publicitat   Seminario de Publicidad   Advertising Seminar (3108G03076)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Relacions Públiques   Seminario de Relaciones Públicas   Public Relations Seminar (3108G03077)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunity manager   Comunity manager   Community Manager (3108G03078)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gèneres periodístics i mitjans   Géneros periodísticos y medios   Journalistic Genres and the Media (3108G03079)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació i educació   Comunicación y educación   Communications and Education (3108G03080)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Media literacy   Media literacy   Media Literacy (3108G03081)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme de negocis i esdeveniments   Turismo de negocios y eventos   Business and Event Tourism (3108G03082)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Promoció de destinacions turístiques   Promoción de destinos turísticos   Promoting Tourism Destinations (3108G03083)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Dret dels mitjans de comunicació   Derecho en los medios de comunicación   Law in the Media (3108G03084)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en quarta llengua   Seminario de comunicación en cuarta lengua   Seminar on Communications in a Fourth Language (3108G03085)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Economia de l'Empresa   Economia de la empresa   Business Economics (3108G03086)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Relacions institucionals   Relaciones institucionales   Institutional relations (3108G03088)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Objectes i entorns 3D   Objetos y entornos 3D   3D objects and spaces (3108G03089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller MindFulness   Taller Mindfulness   Mindfulness workshop (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Branded Content   Branded Content   Branded Content (3108G03091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

City Branding   City Branding   City Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de ràdio   Taller de radio   Radio workshop (3108G03093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions Públiques en organitzacions no lucratives   Relaciones Públicas en organizaciones no lucrativas   PR for NGO’s (3108G03094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques de relació amb els mitjans   Técnicas de relación con los medios   PR: Talking with the media (3108G03095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Grups de comunicació   Grupos de comunicación   National & Internacional media companies (3108G03096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.