Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Curs 2020-2021

Aquest itinerari del doble grau formarà l’estudiant per l’assessorament, la gestió i direcció d’empreses des de una formació multidisciplinària i amb un èmfasi especial en l’anàlisi jurídica. Al mateix temps, l’instruirà perquè sigui capaç d’analitzar situacions empresarials i jurídiques complexes i de prendre decisions en un entorn econòmic canviant.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
6 anys
Crèdits europeus:
372
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:
Calendaris
Horaris
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Aquest doble grau obre un ampli ventall de possibilitats professionals, com ara la d’assessor jurídic d’empreses i organitzacions. També capacita per exercir l’activitat laboral en l’àmbit de la direcció d’empreses, en qualsevol de les seves àrees funcionals, així com en els de consultoria, auditoria i administració i gestió d’ens públics, i com a analista de l’activitat econòmica i empresarial, advocat, notari o registrador, jutge, fiscal, secretari judicial o procurador dels tribunals.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Cal superar 66,00 B

Cal superar 30,00 B

Cal superar 33,00 OB

Cal superar 62,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G01102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball I   Derecho del trabajo I   Labour law I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic I   Derecho internacional público I   International law I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil I   Derecho mercantil I   Mercantile law (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil I   Derecho procesal civil I   Civil procedural law I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Econometria   Econometría   Econometrics (3107G01020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Macroeconomia   Macroeconomía   Macroeconomics (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microeconomia   Microeconomía   Microeconomics (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 6,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 57,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Direcció d’operacions i logística   Dirección de operaciones y logística   Operations and Logistics (3107G01021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció de recursos humans   Dirección de recursos humanos   Human Resource Management (3107G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera I   Dirección financiera I   Financial management I (3107G01024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret administratiu II   Derecho administrativo II   Administrative law II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya   Derecho constitucional. Estatuto e instituciones de Cataluña   Constitutional Law. Catalonia's statute and institutions (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball II   Derecho del trabajo II   Labour law II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal. Part especial   Derecho penal. Parte especial.   Criminal law (offences) (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil II   Derecho procesal civil II   Civil procedural law II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret tributari   Derecho tributario   Tax law (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 63,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Direcció comercial   Dirección comercial   Commercial management (3107G01022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera II   Dirección financiera II   Financial management II (3107G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret administratiu III   Derecho administrativo III   Administrative law III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de família   Derecho de familia   Family law (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic II   Derecho internacional público II   International law II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret mercantil II   Derecho mercantil II   Mercantile law II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil III   Derecho mercantil III   Mercantile law III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret processal penal   Derecho procesal penal   Criminal procedural law (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Empresa i sector públic   Empresa y sector público   The public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia jurídica   Metodología jurídica   Legal Methodology (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol I   Sistema tributario español I   Spanish tax law I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cal superar 34,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G01101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció estratègica   Dirección estratégica   Strategic Management (3107G01026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret eclesiàstic de l'estat   Derecho eclesiástico del estado   Eclesiastical law of state (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat II   Derecho internacional privado II   Private international law II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Filosofia del dret   Filosofía del derecho   Philosophy of law (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pla d’empresa i emprenedoria   Plan de empresa y emprenaduria   Business plan and entrepreneurship (3107G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol II   Sistema tributario español II   Spanish tax law II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cal superar 21,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Global evaluation of the degree (3107G01098)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Degree Project (3104G01119)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.