Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Gestió Hotelera i Turística

Grau en Gestió Hotelera i Turística

Curs 2019-2020

El Grau en Gestió Hotelera i Turística té per objectiu dotar els estudiants dels coneixements, habilitats i tècniques de treball, actituds i comportaments necessaris per ser un “tot terreny” com a directiu efectiu i eficaç de les empreses hoteleres i de restauració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Gestió Hotelera i Turística
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/da en Gestió Hotelera i Turística
Centre docent:
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
30
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

9.020 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar:
• un nivell C1 o equivalent d'anglès
• un nivell B1 o equivalent de francès, o bé un nivell B1 o equivalent d'alemany

Web:
Grau universitari en Gestió Hotelera i Turística
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Únic grau oficial en Gestió Hotelera i Turística a Espanya, a l’Espai d’Educació Superior.

Té per objectiu dotar als estudiants dels coneixements, habilitats i tècniques de treball, actituds i comportaments necessaris per ser un “tot terreny” com a directiu efectiu i eficaç de les empreses hoteleres i de restauració.

L’estudiant ha de ser capaç de prendre decisions de tipus operatiu i de tipus estratègic, al finalitzar els seus estudis.

Els alumnes hauran de realitzar quatre períodes de pràctiques, durant els estius, en els departaments d’empreses hoteleres i de restauració, segons la seva especialització i nivell.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

  • Direcció Hotelera Internacional: director d’hotel, director de restaurant, director d’aliments i begudes, posicions corporatives en cadenes hoteleres, consultor hoteler, consultor de restaurants, cap departamental d’hotel...
  • Gastronomia, Restauració i Esdeveniments: cap de cuina, xef executiu, consultor, gastronòmic, xef emprenedor, director d'empreses de restauració social col·lectiva, director d'esdeveniments, director d'aliments i begudes, director de restaurant, consultor de restaurants, consultor gastronòmic.

Continuar estudiant

  • Master in Hospitality Management
  • Màster en Arts Culinàries i Direcció de Cuina

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria24.00 crèdits
Mètodes comunicatius i quantitatius6.00 crèdits
Operacions d'allotjament i restauració15.00 crèdits
Fonaments d'empresa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business organisation and management (3153G01100) BBàsica 6.00 AAnual
Pràcticum9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques d'empresa 1   Prácticas de empresa 1   Industry internship 1 (3153G01139) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Mètodes comunicatius i quantitatius12.00 crèdits
Fonaments d'empresa15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business organisation and management (3153G01100) BBàsica 6.00 AAnual
Màrqueting   Marketing   Marketing (3153G01101) BBàsica 6.00 SSemestral
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accountancy (3153G01142) BBàsica 9.00 AAnual No
Gastronomia i restauració18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tecnologia dels aliments   Tecnología de los alimentos   Food technology (3153G01104) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió de processos de Food & Beverage   Gestión de procesos de Food & Beverage   Food & Beverage processes management (3153G01106) OBObligatòria 6.00 AAnual
Cultura gastronòmica 1   Cultura gastronómica 1   Gastronomic culture 1 (3153G01144) OBObligatòria 3.00 SSemestral No
Cultura gastronòmica 2   Cultura gastronómica 2   Gastronomic culture 2 (3153G01145) OBObligatòria 3.00 SSemestral No
Gestió del turisme3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gestió de destinacions turístiques   Gestión de destinos turísticos   Destination management (3153G01107) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Sistemes d'intermediació turística   Sistemas de intermediación turística   Tourist intermediary systems (3153G01143) OBObligatòria 3.00 SSemestral No
Idioma bàsic6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès C-1   Inglés C-1   English C1 (3153G01102) OBObligatòria 6.00 AAnual
Idioma bàsic6.00 crèdits
Gestió del turisme6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gestió de destinacions turístiques   Gestión de destinos turísticos   Destination management (3153G01107) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió d'hotels i restaurants24.00 crèdits
Idioma professional turístic12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès professional turístic   Inglés profesional turístico   Professional English for tourism (3153G01115) OBObligatòria 6.00 AAnual
Segon idioma professional turístic   Segundo idioma profesional turístico   2nd professional language for tourism (3153G01116) OBObligatòria 6.00 AAnual
Pràcticum18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques d'empresa 2   Prácticas de empresa 2   Industry internship 2 (3153G01140) OBObligatòria 18.00 SSemestral No
Estrategies d'empresa12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Direcció estratègica   Dirección estratégica   Management strategies (3153G01118) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Estratègies de comercialització   Estrategias de comercialización   Commercialization strategies (3153G01119) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Relacions publiques i comunicació   Relaciones públicas y comunicación   Public relations and communication (3153G01120) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Optatives24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Qualitat, mediambient i sostenibilitat   Calidad, medioambiente y sostenibilidad   Quality, environment and sustainability (3153G01121) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Legislació hotalera i laboral   Legislación hotelera y laboral   Hotel and labor legislation (3153G01122) OPOptativa 6.00 SSemestral
Psicomorfologia aplicada a l'empresa de serveis   Psicomorfología aplicada a la empresa de servicios   Psychomorphology applied to service business (3153G01123) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tercer Idioma B1   Tercer Idioma B1   3rd language B1 (3153G01124) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tercer Idioma professional turístic   Tercer Idioma profesional turístico   3rd professional language for tourism (3153G01125) OPOptativa 6.00 SSemestral
Responsabilitat social corporativa   Responsabilidad social corporativa   Social corporate responsability (3153G01126) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris   Tipología y gestión de empresas de catering y colectividades y servicios generales hospitalarios   Typology and management of catering business,social collectivities and general services in hospitals (3153G01127) OPOptativa 6.00 SSemestral
Sistemes de franquícia en hostaleria   Sistemas de franquicia en hostelería   Franchyse systems in hotel management (3153G01128) OPOptativa 6.00 SSemestral
Planificació i gestió d'esdeveniments   Planificación y gestión de eventos   Planning and management of events (3153G01129) OPOptativa 6.00 SSemestral
Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria   Arquitectura y mantenimiento de establecimientos de hostelería   Architecture and maintenance of hotel establishments (3153G01130) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió de la multiculturalitat   Gestión de la multiculturalidad   Multicultural management (3153G01131) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Noves tecnologies culinàries   Nuevas tecnologías culinarias   New culinary technologies (3153G01132) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tercer idioma estranger bàsic (alemany)   Tercer idioma extranjero básico (alemán)   Fundamentals of third foreign language (German) (3153G01137) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tercer idioma estranger bàsic (francès)   Tercer idioma extranjero básico (francés)   Fundamentals of third foreign language (French) (3153G01138) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anglès professional hoteler6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès professional hoteler   Inglés profesional hotelero   Professional English for hotels (3153G01133) OBObligatòria 6.00 AAnual
Treball final de grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de grau   Trabajo final de grado   Degree thesis (3153G01134) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Optativitat+Reconeixement acadèmic30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Qualitat, mediambient i sostenibilitat   Calidad, medioambiente y sostenibilidad   Quality, environment and sustainability (3153G01121) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Legislació hotalera i laboral   Legislación hotelera y laboral   Hotel and labor legislation (3153G01122) OPOptativa 6.00 SSemestral
Psicomorfologia aplicada a l'empresa de serveis   Psicomorfología aplicada a la empresa de servicios   Psychomorphology applied to service business (3153G01123) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tercer Idioma B1   Tercer Idioma B1   3rd language B1 (3153G01124) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tercer Idioma professional turístic   Tercer Idioma profesional turístico   3rd professional language for tourism (3153G01125) OPOptativa 6.00 SSemestral
Responsabilitat social corporativa   Responsabilidad social corporativa   Social corporate responsability (3153G01126) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris   Tipología y gestión de empresas de catering y colectividades y servicios generales hospitalarios   Typology and management of catering business,social collectivities and general services in hospitals (3153G01127) OPOptativa 6.00 SSemestral
Sistemes de franquícia en hostaleria   Sistemas de franquicia en hostelería   Franchyse systems in hotel management (3153G01128) OPOptativa 6.00 SSemestral
Planificació i gestió d'esdeveniments   Planificación y gestión de eventos   Planning and management of events (3153G01129) OPOptativa 6.00 SSemestral
Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria   Arquitectura y mantenimiento de establecimientos de hostelería   Architecture and maintenance of hotel establishments (3153G01130) OPOptativa 6.00 SSemestral
Gestió de la multiculturalitat   Gestión de la multiculturalidad   Multicultural management (3153G01131) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Noves tecnologies culinàries   Nuevas tecnologías culinarias   New culinary technologies (3153G01132) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tercer idioma estranger bàsic (alemany)   Tercer idioma extranjero básico (alemán)   Fundamentals of third foreign language (German) (3153G01137) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tercer idioma estranger bàsic (francès)   Tercer idioma extranjero básico (francés)   Fundamentals of third foreign language (French) (3153G01138) OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

M05+Reconeixement de llengua12.00 crèdits

Cal superar 0 dels mòduls següents

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B1 - Francès
* Nivell B1 - Alemany
* Nivell B1 - Italià
* Nivell C1 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d’acollida
Estudiants de primera opció
30 de setembre de 2019
Inici de les classes
Data d'inici
30 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
93 760 00 51
Correu electrònic
mail@santpol.edu.es

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.