Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Infermeria

Grau en Infermeria

Curs 2019-2020

La formació s'orienta cap a l'apoderament de les persones en la gestió de la salut, el desenvolupament del pensament crític i reflexiu, la capacitat autònoma d'aprenentatge i la resolució de problemes, l'aplicació dels principis científics, humanístics i ètics, així com la perspectiva d'equip multidisciplinari i de treball intersectorial amb el propòsit de formar professionals capaços de proporcionar les cures infermeres adequades per donar resposta a les demandes de la societat actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Infermeria
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Infermeria per la Universitat de Girona

Centre docent:
Facultat d'Infermeria
Nombre orientatiu de places:
130
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.513 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

T’oferim una docència basada en diferents metodologies, entre les quals destaquen l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques de laboratori amb simuladors de pacients de diferents nivells de complexitat, l’avaluació objectiva de la competència clínica en cures infermeres i les pràctiques clíniques durant tot el grau.

Apostem per la internacionalització; això significa que tindràs l’oportunitat de participar en diferents programes de mobilitat internacionals i nacionals.

Competències

Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les quals atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Treballar com a infermera o infermer, en:
  • Centres hospitalaris
  • Centres d'atenció primària
  • Centres geriàtrics i sociosanitaris
  • Centres de salut mental
  • Centres docents (de formació professional i universitaris)
  • Serveis d'emergències mèdiques
  • Medicina d'empresa
  • Salut comunitària
 • Exercir com a professional autònom. Especialització en alguns àmbits a través de l'accés a les especialitats d'infermeria.

Continuar estudiant

Una vegada acabat el Grau en Infermeria pots accedir al Màster Universitari Oficial en Promoció de la Salut que t’ofereix la Universitat de Girona en aquesta Facultat.

El Màster Universitari en Promoció de la Salut té 60 crèdits ECTS. És una formació de postgrau que dona formació en promoció de la salut i recerca. Ofereix estratègies per incorporar la promoció de la salut en els diferents àmbits del sistema de salut i per dissenyar i implementar projectes de recerca en aquest àmbit. Aquest Màster dóna accés als estudis de doctorat.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Ciències bàsiques de la salut 19.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anatomofisiologia   Anatomofisiología   Anatomy and physiology (3106G01001) BBàsica 9.00 AAnual
Ciències bàsiques de la salut 215.00 crèdits
Ciències bàsiques de la salut 36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Psicologia de la salut i habilitats comunicatives   Psicologia de la salud y habilidades comunicativas   Health Psychology and Comunicatives Skills (3106G01005) BBàsica 6.00 AAnual
Ciències bàsiques6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sistemes d'Informació i llenguatge científic   Sistemas de información y lenguaje científico   Information tecnology and scientific language (3106G01007) BBàsica 6.00 AAnual
Ciències de la infermeria 118.00 crèdits
Pràcticum 1 i 26.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tècniques i procediments. Pràcticum 1   Técnicas y procedimientos. Prácticum 1   Nursing technical and nursing procedure. Practicum 1 (3106G01021) OBObligatòria 6.00 AAnual
Ciències bàsiques de la salut 16.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fisiopatologia   Fisiopatologia   Pathophysiology (3106G01002) BBàsica 6.00 AAnual
Ciències bàsiques de la salut 36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Psicologia aplicada a les alteracions de salut   Psicología aplicada a las alteraciones de salud   Psychology applied to the health alterations (3106G01006) BBàsica 6.00 AAnual
Ciències bàsiques12.00 crèdits
Ciències de la infermeria 221.00 crèdits
Tècniques i procediments4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tècniques i procediments 2   Técnicas y procedimientos 2   Nursing technical and nursing procedure 2 (3106G01028) OBObligatòria 4.00 AAnual
Pràcticum 1 i 211.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum 2   Prácticum 2   Practicum 2 (3106G01022) OBObligatòria 11.00 AAnual
Ciències de la infermeria 315.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Infermeria comunitària II   Enfermería comunitària II   Community nursing II (3106G01015) OBObligatòria 6.00 AAnual
Gestió en infermeria   Gestión en enfermería   Nursing management (3106G01016) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Atenció d'infermeria en salut mental   Atención de enfermería en salud mental   Mental health nursing care (3106G01017) OBObligatòria 4.00 AAnual
Ciències de la infermeria 421.00 crèdits
Tècniques i procediments4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tècniques i procediments 3   Técnicas y procedimientos 3   Nursing technical and nursing procedure 3 (3106G01029) OBObligatòria 4.00 AAnual
Pràcticum 319.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum 3   Prácticum 3   Practicum 3 (3106G01023) OBObligatòria 19.00 AAnual
Pràcticum 419.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum 4   Prácticum 4   Practicum 4 (3106G01024) OBObligatòria 19.00 SSemestral
Pràcticum 524.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum 5   Prácticum 5   Practicum 5 (3106G01025) OBObligatòria 24.00 SSemestral
Treball de fi de grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Work of the end of degree (3106G01026) OBObligatòria 12.00 AAnual
Crèdits de reconeixement acadèmic6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar prèviament a la matrícula els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb les claus de la teva primera identitat digital (codi d'usuari i contrasenya) com a estudiant de la UdG, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a un tutorial explicatiu sobre com formalitzar la matricula en línia.
 3. Visualitza el tutorial i accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 4. Revisa els apartats de beques bonificacions. Si tens dret a bonificacions o exempcions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció de sol·licitar-ne l'acreditació adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte corresponent en la matrícula.
 5. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions del tutorial.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 9 h, a la Sala d'Actes de la Facultat d'Infermeria
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9 h, a la Sala d'Actes de la Facultat d'Infermeria
Dates de matrícula
En primera preferència
16, 17 i 18 de juliol, de 9 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, de 9 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 de setembre, de 9 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 13.30 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 96 16
Correu electrònic
secacad.areasalut@udg.edu

Properament disponible

Automatrícula

L'automatrícula és el sistema de matriculació electrònica de la Universitat de Girona. Es realitza a través d'Internet i està disponible per a la major part dels estudis.