Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Doble titulació Biologia / Ciències Ambientals

Doble titulació Biologia / Ciències Ambientals

Curs 2019-2020

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Biologia / Ciències Ambientals
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
330
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biologia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
20
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els objectius formatius i les competències que es treballen en la doble titulació són els dels graus en Biologia i Ciències Ambientals per separat.

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Les sortides professionals de la doble titulació en Biologia i Ciències Ambientals són les mateixes que corresponen als graus en Biologia i en Ciències Ambientals.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Cal superar 69,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anàlisi avançada de dades   Análisis avanzado de datos   Advanced data analysis (3103G00090) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Bioquímica   Bioquímica   Biochemistry (3103G00086) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Botànica   Botánica   Botany (3103G00093) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cartografia   Cartografía   Cartography (3103G03099) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Citologia i histologia   Citología e Histología   Cytology and histology (3103G00088) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Enginyeria ambiental   Ingeniería ambiental   Environmental engineering (3103G03098) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Genètica   Genética   Genetics (3103G00092) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Medi ambient i societat   Medio ambiente y sociedad   Society and environment (3103G03095) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Microbiologia   Microbiología   Microbiology (3103G00091) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques de bioquímica   Prácticas de bioquímica   Biochemistry practical lessons (3103G00087) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques de botànica   Prácticas de botánica   Experimental botany (3103G01086) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques de citologia i histologia   Prácticas de citología e histología   Cytology and histology practical sessions (3103G01082) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques de genètica   Prácticas de genética   Experimental genetics (3103G01085) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques de microbiologia   Prácticas de microbiología   Practicum of microbiology (3103G01084) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Química ambiental   Química ambiental   Environmental chemistry (3103G03092) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Cal superar 66,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant   Biología molecular y técnicas de DNA recombinante   Molecular biology and recombinant DNA techniques (3103G00097) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Economia   Economía   Economics (3103G03096) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Educació ambiental   Educación ambiental   Environmental education (3103G03108) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Fisiologia vegetal   Fisiología vegetal   Plant Physiology (3103G01087) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió i planificació dels recursos i del territori   Gestión y planificación de los recursos y del territorio   Land resources planning and management (3103G03107) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Hidrogeologia   Hidrogeología   Hydrogeolgy (3103G03093) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Legislació ambiental   Legislación ambiental   Environmental law (3103G03097) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Meteorologia i climatologia   Meteorología y climatología   Meteorology and climatology (3103G03094) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Pràctiques de biologia molecular   Prácticas de biología molecular   Practices of molecular biology (3103G01093) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques de fisiologia vegetal   Prácticas de fisiología vegetal   Practical lessons in plant physiology (3103G01088) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques de zoologia   Prácticas de zoología   Practical zoology (3103G01083) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Tractament d'aigües   Tratamiento de aguas   Water treatment (3103G03102) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tractament i valorització de residus   Tratamiento y valorización de residuos   Waste treatment and valorization (3103G03104) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Zoologia   Zoología   Zoology (3103G00089) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 66,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Artròpodes   Artrópodos   Arthropods (3103G01097) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Botànica marina   Botánica marina   Marine Botany (3103G01098) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Contaminació atmosfèrica   Contaminación atmosférica   Air pollution (3103G03103) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Ecologia de poblacions   Ecología de poblaciones   Population ecology (3103G01096) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Ecologia   Ecología   Ecology (3103G00095) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Edafologia i contaminació de sòls   Edafología y contaminación de suelos   Edafology and soil pollution (3103G03101) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Evolució   Evolución   Evolution (3103G01089) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fisiologia animal   Fisiología animal   Animal Physiology (3103G01091) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Microbiologia i toxicologia ambientals   Microbiología y toxicología ambientales   Environmental microbiology and toxicology (3103G03100) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Plantes vasculars   Plantas vasculares   Vascular Plant (3103G01095) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques de fisiologia animal   Prácticas de fisiología animal   Practical animal physiology (3103G01092) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques d'ecologia   Prácticas de ecología   Ecology practical lessons (3103G00096) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràctiques d'evolució   Prácticas de evolución   Evolution practical lessons (3103G01090) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Sistemes de gestió ambiental   Sistemas de gestión ambiental   Environmental management systems (3103G03109) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Sistemes d'informació geogràfica   Sistemas de información geográfica   Geographical information systems (3103G03106) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tècniques instrumentals d'anàlisi ambiental   Técnicas instrumentales de análisis ambiental   Instrumental techniques in environmental analysis (3103G03105) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Vertebrats   Vertebrados   Vertebrates (3103G01094) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Optatives/Complements de Formació6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Geobotànica   Geobotánica   Plant Ecology (3103G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biodiversitat   Biodiversidad   Biodiversity (3103G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunitats animals   Comunidades animales   Wildlife communities (3103G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de fauna   Gestión de fauna   Wildlife management (3103G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de flora   Gestión de la flora   Plant Management (3103G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia fluvial   Ecología fluvial   Fluvial ecology (3103G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia marina   Ecología marina   Marine ecology (3103G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia lacustre   Ecología lacustre   Lake ecology (3103G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oceanografia   Oceanografía   Oceanography (3103G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mètodes en ecologia   Métodos en ecología   Methods in ecology (3103G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia aplicada   Ecología aplicada   Applied ecology (3103G00120) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genètica de la conservació   Genética de la conservación   Conservation genetics (3103G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos faunístics   Recursos faunísticos   Animal resources (3103G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos vegetals   Recursos vegetales   Plant resources (3103G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral
Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic   Respuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climático   Plant and animal responses to climate change (3103G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internship (3103G01109) OPOptativa 6.00 AAnual
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internships (3103G03113) OPOptativa 6.00 AAnual
Cal superar 12,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Avaluació d'impacte ambiental   Evaluación de impacto ambiental   Environmental impact assessment (3103G03110) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes   Proyectos   Projects (3103G01100) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 24,00 TFG
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Bachelor thesis (3103G03111) TFGTreball final de grau 12.00 AAnual
Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Bachelor thesis (3103G01101) TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Cal superar 2 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Geobotànica   Geobotánica   Plant Ecology (3103G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biodiversitat   Biodiversidad   Biodiversity (3103G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunitats animals   Comunidades animales   Wildlife communities (3103G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de fauna   Gestión de fauna   Wildlife management (3103G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de flora   Gestión de la flora   Plant Management (3103G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ecologia fluvial   Ecología fluvial   Fluvial ecology (3103G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia marina   Ecología marina   Marine ecology (3103G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia lacustre   Ecología lacustre   Lake ecology (3103G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oceanografia   Oceanografía   Oceanography (3103G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mètodes en ecologia   Métodos en ecología   Methods in ecology (3103G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral
Optativitat + Reconeixement acadèmic42.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Geobotànica   Geobotánica   Plant Ecology (3103G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral
Biodiversitat   Biodiversidad   Biodiversity (3103G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunitats animals   Comunidades animales   Wildlife communities (3103G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de fauna   Gestión de fauna   Wildlife management (3103G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de flora   Gestión de la flora   Plant Management (3103G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia fluvial   Ecología fluvial   Fluvial ecology (3103G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia marina   Ecología marina   Marine ecology (3103G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia lacustre   Ecología lacustre   Lake ecology (3103G00117) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oceanografia   Oceanografía   Oceanography (3103G00118) OPOptativa 3.00 SSemestral
Mètodes en ecologia   Métodos en ecología   Methods in ecology (3103G00119) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ecologia aplicada   Ecología aplicada   Applied ecology (3103G00120) OPOptativa 3.00 SSemestral
Genètica de la conservació   Genética de la conservación   Conservation genetics (3103G00121) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos faunístics   Recursos faunísticos   Animal resources (3103G00122) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos vegetals   Recursos vegetales   Plant resources (3103G00123) OPOptativa 3.00 SSemestral
Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic   Respuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climático   Plant and animal responses to climate change (3103G00124) OPOptativa 3.00 SSemestral
Economia i gestió d'empreses   Economía y gestión de empresas   Economics and Management (3103G00125) OPOptativa 3.00 SSemestral
Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internship (3103G01109) OPOptativa 6.00 AAnual
Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internships (3103G03113) OPOptativa 6.00 AAnual

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
15 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, d'11 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.