Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Enginyeria Biomèdica

Curs 2020-2021

Aplicació de l’enginyeria, les ciències de les dades i la tecnologia per a l’avenç en medicina, biologia, salut i benestar. Formació instrumental sòlida, de nivell d’enginyeria, que combina un perfil mixt entre la informàtica, l’electrònica industrial i la biomecànica, que, d’altra banda, aporta al graduat el coneixement de l’entorn sanitari i de l’ús i pràctica de les tecnologies, mètodes, instruments i dispositius usats en tasques de monitoratge, diagnòstic i teràpia. Titulació d’especial interès per a les persones que, tenint una tendència a l’enginyeria, hi busquen l’aplicabilitat social i tenen sensibilitat pels temes de salut.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Biomèdica
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Biomèdica per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny 2019

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)

Em convé saber

Els estudis d’Enginyeria Biomèdica combinen disciplines d’enginyeria i de medicina, per la qual cosa proporcionen una formació vertical en tres tecnologies facilitadores (informàtica, instrumentació electrònica i biomecànica i materials) i una formació transversal, aplicada al diagnòstic i a la teràpia. La dimensió formativa transversal es garanteix amb la col·laboració entre el personal mèdic i sanitari de la Facultat de Medicina i Infermeria i el personal enginyer i tecnòleg de l’Escola Politècnica Superior, a través de cinc àrees d’interès: anatomia i fisiologia aplicades, imatge mèdica, patologia mèdica i malalties cròniques, patologia quirúrgica i sistema sanitari.

Pulsioxímetre connectat a una tauleta

Pulsioxímetre connectat a una tauleta que proporciona informació de signes vitals d’un nadó prematur per a la tranquil·litat dels pares.

Les característiques més importants en la formació del grau en Enginyeria Biomèdica són:

 • Formació fonamental i instrumental de nivell d’enginyeria, en la intersecció de l’enginyeria informàtica, la industrial i l’electrònica.
 • Coneixements de l’anatomia i la fisiologia humanes suficients per interaccionar amb personal sanitari amb fluïdesa (recollir especificacions, avaluar solucions, etc.) i millorar la comprensió de l’ús de les tecnologia mèdiques.
 • Pràctiques en la creació de solucions informàtiques, d’instrumentació i mecàniques i la seva interrelació per al suport al diagnòstic mitjançant aplicacions, instruments i dispositius (ECG, CMG, EEG, monitors de signes vitals, ecografies, etc.).

Competències

L’objectiu principal del grau en Enginyeria Biomèdica és proporcionar una formació de qualitat en tecnologies biomèdiques de suport al diagnòstic i la teràpia mèdica amb competències per:

 • Dirigir, gestionar i participar en projectes d’enginyeria biomèdica, amb capacitats per especificar requisits i desenvolupar aplicacions, instruments, dispositius i solucions de suport al diagnòstic i la teràpia i la seva gestió.
 • Dissenyar, desenvolupar, provar i avaluar aplicacions, instruments i dispositius de suport al diagnòstic i a la intervenció.
 • Gestionar i facilitar la penetració de la tecnologia en els processos de salut i en particular en els relacionats amb el diagnòstic, el monitoratge, la intervenció i la teràpia assistida, així com la gestió informatitzada d’aquests processos.

Sandàlia sensoritzada

Sandàlia sensoritzada per monitorar el procés de recuperació d’una persona operada de maluc.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

L’informe de Deloitte (novembre 2015) encarregat per Barcelona Activa sobre les “Ocupacions més demanades en el sector de la biotecnologia” destaca el subsector de les tecnologies mèdiques com un dels més prometedors, pel qual aposten cada vegada més els gestors de capital de risc i d’inversió estrangers dins el sector biomèdic.

El mercat de la tecnologia mèdica mou a tot el món més de 200.000 milions d’euros anuals, amb un creixement sostingut del 4 % durant els últims anys, i els estudis internacionals situen l’enginyeria biomèdica en els primers llocs. Catalunya està exercint un paper de lideratge, alineada amb aquesta tendència, i actualment més de 300 empreses cobreixen 15.000 llocs de treball, amb una facturació de 3.600 milions d’euros, que significa un 2 % del PIB català, i amb una inversió del 4,5 % en R+D en el sector.

L’enginyer biomèdic està preparat per exercir una carrera professional tant en empreses de l’àmbit de les tecnologies mèdiques com en institucions mèdiques (hospitals i clíniques, centres de diagnòstic i teràpia, mútues, etc.) i centres de recerca, desenvolupant-hi les tasques següents:

 • Direcció i gestió de projectes de disseny, fabricació, avaluació i certificació de tecnologies, productes i serveis hospitalaris en l’àmbit biomèdic i de les tecnologies sanitàries.
 • Disseny, manteniment i ús d’equips de diagnòstic, monitoratge, intervenció i teràpia, incloent-hi la instrumentació electrònica, els biosensors, el control i la robòtica.
 • Disseny, desenvolupament i manteniment de sistemes basats en les tecnologies de la informació i les comunicacions per a processos clínics, hospitalaris i de telemedicina.
 • Disseny, desenvolupament i ús d’eines per al processament de senyals biomèdics i d’imatges per a la diagnosi i el monitoratge, i de sistemes de suport a la presa de decisions que incorporin intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic i mineria de dades en els diferents processos clínics (preintervenció, intervenció i postintervenció) i de salut en general.
 • Científic de dades biotecnològiques, visualització de resultats i disseny de sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions.
 • Enginyer de control en processos biomèdics, amb capacitat per modelar i dissenyar algorismes de control, manipuladors i sistemes robòtics i de cirurgia assistida per ordinador.
 • Anàlisi, disseny i suport al desenvolupament de solucions biomecàniques i de materials.
 • Enginyeria en informàtica mèdica, incloent-hi xarxes i sistemes de comunicació en sanitat, disseny de solucions basades en dispositius mòbils i sistemes d’interacció i visualització d’informació.
 • Gestió d’empreses de tecnologia mèdica.
 • Departaments d’R+D en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.
 • Docència i recerca.

Sistema de visualització

Sistema de visualització que integra imatges mèdiques provinents de diferents dispositius.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Formació Bàsica54.00 crèdits

Suport al Diagnòstic i la Teràpia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció a l'enginyeria biomèdica   Introducción a la ingeniería biomédica   Introduction to biomedical engineering (3105G15003)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anatomofisiologia 2   Anatomofisiología 2   Anatomophysiology 2 (3105G15004)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Formació Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estadística   Estadística   Stadistics (3105G00015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Informàtica19.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estructura i tecnologia de computadors I   Estructura y tecnología de computadores I   Computers structure and technology I (3105G07005)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Intel·ligència artificial   Inteligencia artificial   Artificial intelligence (3105G07015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Anàlisi i processament d'imatges   Análisis y procesamiento de imágenes   Image analysis and processing (3105G07052)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Electrònica i Instrumentació18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Teoria de circuits   Teoría de circuitos   Circuit theory (3105G03012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'electrònica   Fundamentos de electrónica   Fundamentals of electronics (3105G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Electrònica analògica   Electrónica analógica   Analogue electronics (3105G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Suport al Diagnòstic i la Teràpia17.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anatomia funcional i biomecànica   Anatomía funcional y biomecánica   Functional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Imatges i senyals biomèdiques   Imágenes y señales biomédicas   Biomedical signals and images (3105G15005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mecànica i biomaterials   Mecánica y biomateriales   Mechanics and Biomaterials (3105G15006)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Informàtica14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Projecte de programació   Proyecto de programación   Programming Project (3105G07011)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Bases de dades   Bases de datos   Databases (3105G07021)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Electrònica i Instrumentació13.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Instrumentació electrònica   Instrumentación electrónica   Electronic instrumentation (3105G03023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes robotitzats   Sistemas robotizados   Robotic systems (3105G03028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Desenvolupament de projectes d'electrònica   Desarrollo de proyectos de electrónica   Development of electronics projects (3105G03032)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Suport al Diagnòstic i la Teràpia27.00 crèdits

Gestió6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business management (3105G00008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Suport al Diagnòstic i la Teràpia9.00 crèdits

Gestió5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Regulació ético-legal en l'enginyeria biomèdica   Regulación ético-legal en la Ingeniería Biomédica   Ethical-legal regulation in Biomedical engineering (3105G15014)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Optatives25.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Security and data protection (3105G15015)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G15016)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded systems (3105G15017)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dispositius i xarxes sense fils per a la salut   Dispositivos y redes inalámbricas para la salud   Wireless devices and networks for healthcare (3105G15018)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Neurociència i neuroimatge   Neurociencia y neuroimagen   Neuroscience and Neuroimaging (3105G15019)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte d'ajut al diagnosi per la imatge   Proyecto de ayuda al diagnóstico por la imagen   Project of aided diagnosis imaging (3105G15020)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Smart Contracts en Smart Health   Smart Contracts en Smart Health   Smart Contracts in Smart Health (3105G15021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Neuroenginyeria biomèdica   Neuroingeniería biomédica   Neuroengineering biomedical (3105G15022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria biomèdica de l'esport   Ingeniería biomédica del deporte   Biomedical engineering in sports (3105G15023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avavançades d'intel·ligència artificial   Técnicas avanzadas de inteligencia artificial   Advanced Artificial Intelligence Techniques (3105G15024)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visualització de la informació   Visualización de la información   Information Visualization (3105G15025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biofabricació   Biofabricación   Biofabrication (3105G15026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació de dispositius mèdics   Tecnologías de fabricación de dispositivos médicos   Medical devices manufacturing processes (3105G15027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny d'experiments i control de qualitat   Diseño de experimentos y control de calidad   Experimental design and quality control (3105G15028)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions   Sistemas de ayuda a la toma de decisiones   Decission-making sistems (3105G15029)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques acadèmiques externes   Prácticas académicas externas   Academic Internship (3105G15030)

OPOptativa 15.00 AAnual

Treball Fi de Grau 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball Fi de Grau   Trabajo Fin de Grado   Final Degree Project (3105G15031)

OBObligatòria 15.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Seguretat i protecció de dades   Seguridad y protección de datos   Security and data protection (3105G15015)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visió per computador   Visión por computador   Computer Vision (3105G15016)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes empotrats   Sistemas empotrados   Embedded systems (3105G15017)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dispositius i xarxes sense fils per a la salut   Dispositivos y redes inalámbricas para la salud   Wireless devices and networks for healthcare (3105G15018)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Neurociència i neuroimatge   Neurociencia y neuroimagen   Neuroscience and Neuroimaging (3105G15019)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte d'ajut al diagnosi per la imatge   Proyecto de ayuda al diagnóstico por la imagen   Project of aided diagnosis imaging (3105G15020)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Smart Contracts en Smart Health   Smart Contracts en Smart Health   Smart Contracts in Smart Health (3105G15021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Neuroenginyeria biomèdica   Neuroingeniería biomédica   Neuroengineering biomedical (3105G15022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Enginyeria biomèdica de l'esport   Ingeniería biomédica del deporte   Biomedical engineering in sports (3105G15023)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avavançades d'intel·ligència artificial   Técnicas avanzadas de inteligencia artificial   Advanced Artificial Intelligence Techniques (3105G15024)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Visualització de la informació   Visualización de la información   Information Visualization (3105G15025)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biofabricació   Biofabricación   Biofabrication (3105G15026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies de fabricació de dispositius mèdics   Tecnologías de fabricación de dispositivos médicos   Medical devices manufacturing processes (3105G15027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Disseny d'experiments i control de qualitat   Diseño de experimentos y control de calidad   Experimental design and quality control (3105G15028)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes d'ajuda a la presa de decisions   Sistemas de ayuda a la toma de decisiones   Decission-making sistems (3105G15029)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques acadèmiques externes   Prácticas académicas externas   Academic Internship (3105G15030)

OPOptativa 15.00 AAnual

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants poden cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, fins a 15 crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau en Enginyeria Biomèdica.

Treball de fi de grau

El treball final de grau consisteix en la presentació i defensa d’un exercici original, realitzat individualment, davant d’un tribunal universitari. L’exercici ha de ser un projecte integral de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica, de naturalesa professional, en el qual se sintetitzin les competències adquirides en les diferents assignatures.

Mobilitat

A mesura que es desplegui el nou grau es preveu obrir convenis Erasmus amb algunes de les universitats col·laboradores per oferir mobilitat als nous estudiants dins la seva especialitat, així com programes de mobilitat Erasmus Work Placement per facilitar estades en entorns laborals internacionals, tal com s’ha anat fent amb la resta de graus i màsters del centre.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula