Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Curs 2018-2019

El títol oficial de Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia (GCAM) de la Universitat de Girona té l'objectiu de formar professionals de perfil polivalent que reclamen determinats segments estratègics de la indústria audiovisual en el marc de les noves exigències.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Comunicació Audiovisual i Multimèdia per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
50
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.440 euros. Vegeu la informació de preus

Web:
Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Em convé saber

Dins l'àmbit de les ciències socials i jurídiques es desenvolupa l'Escola Universitària ERAM d'audiovisuals, disseny i nous mitjans, com a centre d'estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació audiovisual i multimèdia.

L'Escola aposta pel gran potencial de la comunicació audiovisual en la creació de nous perfils professionals, i ofereix així una resposta a les noves professions emergents.

Els nous mitjans i les actuals dinàmiques laborals estan produint nous productes en el camp audiovisual i multimèdia. Futurs professionals s'hauran de dotar de continguts específics amb singularitats comunicatives, tècniques i creatives.

Els graduats en Comunicació Audiovisual i Multimèdia seran professionals amb coneixements de comunicació, tècnics i creatius, capaços d'actuar en el camp de la comunicació audiovisual i multimèdia, que exigeix consolidar una mentalitat interdisciplinària a causa de la diversitat d'actuacions que necessita l'ús de la tecnologia, els coneixements dels mitjans d'expressió i la formació ètica i estètica adequada.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Audiovisuals, cinema i TV: Direcció, producció, realització, direcció de fotografia, guió, càmera, edició, colorisme, disseny audiovisual o motion graphics.
 • Videojocs: Enginyeria de programari, programació, disseny musical, disseny d’àudio, postproducció, guionatge, disseny d’interfície d’usuari, modelatge 3D o animació.
 • Publicitat: Direcció creativa, direcció d’art, disseny gràfic, il·lustrador, art final, redacció publicitària, direcció de comptes o planificació de mitjans.
 • Comunicació digital: Project management, community management, màrqueting en línia, SEO, SEM, estratègia digital, direcció de continguts o redactor.
 • Transmèdia: CEO technology, direcció de tecnologia, apps, web design, motion manager, crossmedia management, programmer, database development, story design o concept art.
 • Fotografia: Fotògraf professional, editorial, publicitari, industrial o de moda, retrat, retoc digital, laboratori, direcció de fotografia, comissariat o artista.
 • So: Disseny d’àudio, disseny musical, tècnic de so, producció musical, creació d’aplicacions musicals o postproducció de projectes multimèdia.
 • Disseny: Disseny gràfic, branding, disseny editorial, disseny publicitari, packaging, disseny d’entorn, disseny tipogràfic, management design.
 • 3D: Animació, modelatge, disseny d’efectes especials, disseny i animació de personatges, grafisme, texturació, il·luminació, postproducció o motion grapher.
 • Art: Art visual, crítica d’art, comissariat d’exposicions, documentalisme, storyboard artist o gestió cultural.

Continuar estudiant

Amb el grau de Comunicació Audiovisual i Multimèdia hauràs assolit les competències necessàries per dedicar-te al món professional de la comunicació audiovisual des del punt de vista de la realització. També podràs continuar els teus estudis accedint a màsters oficials per especialitzar-te en un camp concret.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estètica i teoria de l'artEstética y teoría del arteAesthetics and theory of art (3157G04001)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teoria i anàlisi de la imatgeTeoría y análisis de la imagenTheory and analysis of the image (3157G04002)

BBàsica 10.00 AAnual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llenguatge cinematogràficLenguaje cinematográficoCinematographic language (3157G04005)

BBàsica 9.00 SSemestral

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ21.00 crèdits

ÀMBIT DE CREACIÓ7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte audiovisual IProyecto audiovisual IAudiovisual project I (3157G04016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

FotografiaFotografíaPhotography (3157G04017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

DISSENY GRÀFIC9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments del disseny gràficFundamentos del diseño gráficoGrounds of graphic design (3157G04023)

BBàsica 9.00 AAnual

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Cultura i pensamentCultura y pensamientoCulture and thought (3157G04003)

BBàsica 8.00 SSemestral

Sociologia i teoria de la comunicacióSociología y teoría de la comunicaciónSociology and theory of communication (3157G04004)

OBObligatòria 4.00 AAnual

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies multimèdiaTecnologías multimediaMultimedia technologies (3157G04014)

OBObligatòria 9.00 AAnual

3D I3D I3D I (3157G04015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

ÀMBIT DE CREACIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte creatiuProyecto creativoCreative project (3157G04018)

BBàsica 6.00 AAnual

DISSENY GRÀFIC9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes de disseny gràficProyectos de diseño gráficoProjects of graphic design (3157G04024)

OBObligatòria 9.00 AAnual

CREATIVITAT9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologies i tècniques creatives Metodologías y técnicas creativas Creative methodologies and techniques (3157G04025)

BBàsica 9.00 SSemestral

GESTIÓ I PRODUCCIÓ6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Producció audiovisual i multimediaProducción audiovisual i multimedia Audiovisual and multimedia production (3157G04027)

BBàsica 6.00 AAnual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Llenguatges contemporanisLenguajes contemporáneosContemporany languages (3157G04008)

BBàsica 3.00 SSemestral

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructures i dispositius narratiusEstructuras y dispositivos narrativosStructures and narrative devices (3157G04006)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Guió videogràficGuión videográficoVideographic script (3157G04007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

ÀMBIT DE CREACIÓ9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció de projectes transmèdiaDirección de proyectos transmediaManagement of transmedia projects (3157G04019)

OBObligatòria 9.00 AAnual

CREATIVITAT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Taller de generació d'idees Taller de generación de ideas Generation of ideas workshop (3157G04026)

OBObligatòria 6.00 AAnual

GESTIÓ I PRODUCCIÓ12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting Marketing Marketing (3157G04028)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Creació d'empreses Creación de empresas Business creation (3157G04029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

OPTATIVES24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies multimèdia II Tecnologías multimedia II Multimedia technologies II (3157G04030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II 3D II 3D II (3157G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual Dirección audiovisualAudiovisual direction (3157G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Disseny interactiu Diseño interactivo Interaction design (3157G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual Diseño audiovisual Audiovisual design (3157G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III 3D III 3D III (3157G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió Redacción y desarrollo del guión Writing and development of script (3157G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa Fotografía creativa Creative photography (3157G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràficMetodología del proyecto gráfico Methodology of the graphic project (3157G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so Diseño del sonido Sound design (3157G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva Realidad inmersiva Immersive reality (3157G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo Edición de vídeo Video editing (3157G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projecte audiovisual II Proyecto audiovisual II Audiovisual project II (3157G04042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris Seminarios complementarios Complementary seminars (3157G04043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d'actorsDirección de actoresActors' direction (3157G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Nous formatsNuevos formatosNew formats (3157G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

ÀMBIT DE CREACIÓ20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte transmèdia: ideaProyecto transmedia : IdeaTransmedia project: Idea (3157G04020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

Projecte transmèdia: EinesProyecto transmedia : HerramientaTransmedia project: tools (3157G04021)

OBObligatòria 10.00 SSemestral No

Projecte transmèdia: ExpressióProyecto transmedia : ExpresiónTransmedia project: Expression (3157G04022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral No

OPTATIVES12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies multimèdia II Tecnologías multimedia II Multimedia technologies II (3157G04030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II 3D II 3D II (3157G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual Dirección audiovisualAudiovisual direction (3157G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Disseny interactiu Diseño interactivo Interaction design (3157G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual Diseño audiovisual Audiovisual design (3157G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III 3D III 3D III (3157G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió Redacción y desarrollo del guión Writing and development of script (3157G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa Fotografía creativa Creative photography (3157G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràficMetodología del proyecto gráfico Methodology of the graphic project (3157G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so Diseño del sonido Sound design (3157G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva Realidad inmersiva Immersive reality (3157G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo Edición de vídeo Video editing (3157G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projecte audiovisual II Proyecto audiovisual II Audiovisual project II (3157G04042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris Seminarios complementarios Complementary seminars (3157G04043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d'actorsDirección de actoresActors' direction (3157G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Nous formatsNuevos formatosNew formats (3157G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

PRÀCTIQUES10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PràctiquesPrácticasPractices (3157G04044)

PEPràctiques externes 10.00 SSemestral No

TREBALL FINAL DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de GrauTrabajo final de GradoFinal Project (3157G04045)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral No

Optativita t+ reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologies multimèdia II Tecnologías multimedia II Multimedia technologies II (3157G04030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D II 3D II 3D II (3157G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció audiovisual Dirección audiovisualAudiovisual direction (3157G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Disseny interactiu Diseño interactivo Interaction design (3157G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny audiovisual Diseño audiovisual Audiovisual design (3157G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

3D III 3D III 3D III (3157G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Redacció i desenvolupament del guió Redacción y desarrollo del guión Writing and development of script (3157G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fotografia creativa Fotografía creativa Creative photography (3157G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia del projecte gràficMetodología del proyecto gráfico Methodology of the graphic project (3157G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Disseny del so Diseño del sonido Sound design (3157G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Realitat immersiva Realidad inmersiva Immersive reality (3157G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Edició de vídeo Edición de vídeo Video editing (3157G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projecte audiovisual II Proyecto audiovisual II Audiovisual project II (3157G04042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminaris complementaris Seminarios complementarios Complementary seminars (3157G04043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció d'actorsDirección de actoresActors' direction (3157G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Nous formatsNuevos formatosNew formats (3157G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, les 12 h i les 15 h, a l'ERAM
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10.30 h, a l'ERAM
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, a les 10 h, les 12 h i les 15 h, a l'ERAM
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, a les 12 h, a l'ERAM
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, a les 10.30 h, a l'ERAM
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
7 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
De segona reassignació de juny
14 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
De tercera reassignació de juny
21 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a l'ERAM
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, a les 10 h, a l'ERAM
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 22 58
Correu electrònic
eram@eram.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula