Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Curs 2018-2019

Aquest itinerari del doble grau formarà l’estudiant per l’assessorament, la gestió i direcció d’empreses des de una formació multidisciplinària i amb un èmfasi especial en l’anàlisi jurídica. Al mateix temps, l’instruirà perquè sigui capaç d’analitzar situacions empresarials i jurídiques complexes i de prendre decisions en un entorn econòmic canviant.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
6 anys
Crèdits europeus:
372
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.809 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Aquest doble grau obre un ampli ventall de possibilitats professionals, com ara la d’assessor jurídic d’empreses i organitzacions. També capacita per exercir l’activitat laboral en l’àmbit de la direcció d’empreses, en qualsevol de les seves àrees funcionals, així com en els de consultoria, auditoria i administració i gestió d’ens públics, i com a analista de l’activitat econòmica i empresarial, advocat, notari o registrador, jutge, fiscal, secretari judicial o procurador dels tribunals.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 66,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret administratiu IDerecho administrativo IAdministrative law I (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret de la personaDerecho de la personaLaw of person (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de l'empresaFundamentos de la empresaFoundations of the firm (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucionsHistoria del derecho y de las institucionesHistory of law (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història econòmicaHistoria económicaEconomic history (3107GD2001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a l'economiaIntroducción a la EconomíaIntroduction to Economics (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Introducció al dret constitucionalIntroducción al derecho constitucionalIntroduction to constitutional law (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques IMatemáticas IMathematics I (3107G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Teoria del dretTeoría del derechoLegal theory (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 30,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret dels contractes i de les obligacionsDerecho de los contratos y de las obligacionesLaw of contract and obligations (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

EstadísticaEstadísticaStatistics (3107G00004)

BBàsica 12.00 AAnual

Instruments d'economia aplicada (I)Instrumentos de economía aplicada (I)Tools of applied economics (I) (3107G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret processalIntroducción al derecho procesalIntroduction to procedural law (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 33,00 OB

Cal superar 62,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat financeraContabilidad financieraFinancial accounting (3107G01102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Despesa pública i recursos per al seu finançamentGasto público y recursos para su financiaciónPublic expenditure and its financing (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la responsabilitat civilDerecho de la responsabilidad civilLaw of torts (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball IDerecho del trabajo ILabour law I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic IDerecho internacional público IInternational law I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil IDerecho mercantil IMercantile law (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil IDerecho procesal civil ICivil procedural law I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

EconometriaEconometríaEconometrics (3107G01020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacionalEconomía internacionalInternational economics (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financersInterpretación de estados financierosFinancial statement analysis (3107G01103)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MacroeconomiaMacroeconomíaMacroeconomics (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microeconomia Microeconomía Microeconomics (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 6,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de l'empresaEconomía de la empresaBusiness economics (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 57,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció d’operacions i logísticaDirección de operaciones y logísticaOperations and Logistics (3107G01021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció de recursos humansDirección de recursos humanosHuman Resource Management (3107G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera IDirección financiera IFinancial management I (3107G01024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret administratiu IIDerecho administrativo IIAdministrative law II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de CatalunyaDerecho constitucional. Estatuto e instituciones de CataluñaConstitutional Law. Catalonia's statute and institutions (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de propietat i drets realsDerecho de propiedad y derechos realesProperty law (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret de societatsDerecho de sociedadesCompany law (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball IIDerecho del trabajo IILabour law II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal. Part especialDerecho penal. Parte especial.Criminal law (offences) (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil IIDerecho procesal civil IICivil procedural law II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret tributariDerecho tributarioTax law (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Economia industrialEconomía industrialIndustrial organization (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 63,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció comercialDirección comercialCommercial management (3107G01022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera IIDirección financiera IIFinancial management II (3107G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret administratiu IIIDerecho administrativo IIIAdministrative law III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de famíliaDerecho de familiaFamily law (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat socialDerecho de la seguridad socialSocial security law (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la Unió EuropeaDerecho de la Unión EuropeaEuropean Union Law (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de successionsDerecho de sucesionesSuccession's law (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat IDerecho internacional privado IPrivate international law I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic IIDerecho internacional público IIInternational law II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret mercantil IIDerecho mercantil IIMercantile law II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil IIIDerecho mercantil IIIMercantile law III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret processal penalDerecho procesal penalCriminal procedural law (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Empresa i sector públicEmpresa y sector públicoThe public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia jurídicaMetodología jurídicaLegal Methodology (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol ISistema tributario español ISpanish tax law I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cal superar 34,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat de costosContabilidad de costesCost accounting (3107G01101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció estratègicaDirección estratégicaStrategic Management (3107G01026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret eclesiàstic de l'estatDerecho eclesiástico del estadoEclesiastical law of state (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat IIDerecho internacional privado IIPrivate international law II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Filosofia del dretFilosofía del derechoPhilosophy of law (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pla d’empresa i emprenedoriaPlan de empresa y emprenaduriaBusiness plan and entrepreneurship (3107G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol IISistema tributario español IISpanish tax law II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cal superar 21,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoGlobal evaluation of the degree (3107G01098)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Treball Final de GrauTrabajo Final de GradoFinal Degree Project (3104G01119)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, 9 h, aula 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 12.30 h, aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula