Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Infermeria

Grau en Infermeria

Curs 2018-2019

La formació s'orienta cap a l'apoderament de les persones en la gestió de la salut, el desenvolupament del pensament crític i reflexiu, la capacitat autònoma d'aprenentatge i la resolució de problemes, l'aplicació dels principis científics, humanístics i ètics, així com la perspectiva d'equip multidisciplinari i de treball intersectorial amb el propòsit de formar professionals capaços de proporcionar les cures infermeres adequades per donar resposta a les demandes de la societat actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Infermeria
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Infermeria per la Universitat de Girona

Centre docent:
Facultat d'Infermeria
Nombre orientatiu de places:
130
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.513 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

T’oferim una docència basada en diferents metodologies, entre les quals destaquen l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques de laboratori amb simuladors de pacients de diferents nivells de complexitat, l’avaluació objectiva de la competència clínica en cures infermeres i les pràctiques clíniques durant tot el grau.

Apostem per la internacionalització; això significa que tindràs l’oportunitat de participar en diferents programes de mobilitat internacionals i nacionals.

Competències

Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les quals atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Treballar com a infermera o infermer, en:
  • Centres hospitalaris
  • Centres d'atenció primària
  • Centres geriàtrics i sociosanitaris
  • Centres de salut mental
  • Centres docents (de formació professional i universitaris)
  • Serveis d'emergències mèdiques
  • Medicina d'empresa
  • Salut comunitària
 • Exercir com a professional autònom. Especialització en alguns àmbits a través de l'accés a les especialitats d'infermeria.

Continuar estudiant

Una vegada acabat el Grau en Infermeria pots accedir al Màster Universitari Oficial en Promoció de la Salut que t’ofereix la Universitat de Girona en aquesta Facultat.

El Màster Universitari en Promoció de la Salut té 60 crèdits ECTS. És una formació de postgrau que dona formació en promoció de la salut i recerca. Ofereix estratègies per incorporar la promoció de la salut en els diferents àmbits del sistema de salut i per dissenyar i implementar projectes de recerca en aquest àmbit. Aquest Màster dóna accés als estudis de doctorat.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Ciències bàsiques de la salut 19.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anatomofisiologia   Anatomofisiología   Anatomy and physiology (3106G01001)

BBàsica 9.00 AAnual

Ciències bàsiques de la salut 215.00 crèdits

Ciències bàsiques de la salut 36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia de la salut i habilitats comunicatives   Psicologia de la salud y habilidades comunicativas   Health Psychology and Comunicatives Skills (3106G01005)

BBàsica 6.00 AAnual

Ciències bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Sistemes d'Informació i llenguatge científic   Sistemas de información y lenguaje científico   Information tecnology and scientific language (3106G01007)

BBàsica 6.00 AAnual

Ciències de la infermeria 118.00 crèdits

Pràcticum 1 i 26.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques i procediments. Pràcticum 1   Técnicas y procedimientos. Prácticum 1   Nursing technical and nursing procedure. Practicum 1 (3106G01021)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Ciències bàsiques de la salut 16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiopatologia   Fisiopatologia   Pathophysiology (3106G01002)

BBàsica 6.00 AAnual

Ciències bàsiques de la salut 36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Psicologia aplicada a les alteracions de salut   Psicología aplicada a las alteraciones de salud   Psychology applied to the health alterations (3106G01006)

BBàsica 6.00 AAnual

Ciències bàsiques12.00 crèdits

Ciències de la infermeria 221.00 crèdits

Tècniques i procediments4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques i procediments 2   Técnicas y procedimientos 2   Nursing technical and nursing procedure 2 (3106G01028)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Pràcticum 1 i 211.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 2   Prácticum 2   Practicum 2 (3106G01022)

OBObligatòria 11.00 AAnual

Ciències de la infermeria 315.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Infermeria comunitària II   Enfermería comunitària II   Community nursing II (3106G01015)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Gestió en infermeria   Gestión en enfermería   Nursing management (3106G01016)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Atenció d'infermeria en salut mental   Atención de enfermería en salud mental   Mental health nursing care (3106G01017)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Ciències de la infermeria 421.00 crèdits

Tècniques i procediments4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques i procediments 3   Técnicas y procedimientos 3   Nursing technical and nursing procedure 3 (3106G01029)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Pràcticum 319.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 3   Prácticum 3   Practicum 3 (3106G01023)

OBObligatòria 19.00 AAnual

Pràcticum 419.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 4   Prácticum 4   Practicum 4 (3106G01024)

OBObligatòria 19.00 SSemestral

Pràcticum 524.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum 5   Prácticum 5   Practicum 5 (3106G01025)

OBObligatòria 24.00 SSemestral

Treball de fi de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Work of the end of degree (3106G01026)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Crèdits de reconeixement acadèmic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 9 h, a la Sala d'Actes de la Facultat d'Infermeria
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9 h, a la Sala d'Actes de la Facultat d'Infermeria
Dates de matrícula
En primera preferència
16, 17 o 18 de juliol, a les 10 h, a l'aula 423 (4a planta) de la Facultat d'Infermeria
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat d'Infermeria
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, a les 10 h, a l'aula 423 (4a planta) de la Facultat d'Infermeria
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat d'Infermeria
De segona reassignació de juny
14 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat d'Infermeria
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, a les 9.30 h, a la Secretaria (1a planta) de la Facultat d'Infermeria
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 96 16
Correu electrònic
secacad.areasalut@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula