Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Grau en Fisioteràpia

Grau en Fisioteràpia

Curs 2018-2019

L’objectiu fonamental és formar fisioterapeutes capacitats per atendre persones en l’àmbit preventiu, el tractament de lesions i patologies associades als moviments, utilitzant metodologies àgils que apropin als alumnes a l’activitat laboral i el treball en equip.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
150
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.700 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Fisioteràpia - Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

ANATOMO-FISIOLOGIA24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ANATOMIAANATOMIAANATOMY (3159G01001)

BBàsica 14.00 AAnual No

FISIOLOGIAFISIOLOGIAPHISIOLOGY (3159G01002)

BBàsica 10.00 SSemestral

Anatomia 1Anatomia 1Anatomy 1 (3159G01046)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomia 2Anatomia 2Anatomy 2 (3159G01047)

BBàsica 8.00 SSemestral

CIÈNCIES BÀSIQUES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BIOLOGIABIOLOGIABIOLOGY (3159G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

FÍSICAFÍSICAPHYSICS (3159G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

BIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOCHEMICS (3159G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

LLENGUA MODERNA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

LLENGUA MODERNALENGUA MODERNAMODERN LANGUAGE (3159G01030)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIAFUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS (3159G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIAVALORACION EN FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY VALUATION (3159G01032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CIÈNCIES SOCIALS12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PSICOLOGIAPSICOLOGIAPSICHOLOGY (3159G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

ANTROPOLOGIA ANTROPOLOGIA ANTHROPOLOGY (3159G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

MASSOTERAPIAMASOTERAPIATHERAPY OF MASSAGE (3159G01008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICSAPLICACIÓN DE AGENTES FISICOSAPPLICATION OF PHYSICAL AGENTS (3159G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BIOMECÀNICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BIOMECÀNICABIOMECÁNICABIOMECHANICS (3159G01033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CINESITERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

CINESITERÀPIACINESITERAPIAKINESITHERAPY (3159G01034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTORATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTORATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR (3159G01010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

TERÀPIA MANUALTERAPIA MANUALMANUAL THERAPY (3159G01011)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

CADENES MUSCULARSCADENAS MUSCULARESMUSCULAR CHAINS (3159G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUESAFECCIONES MEDICOQUIRURGICASMEDICAL SURGICAL PATHOLOGY (3159G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICAPATOLOGÍA TRAUMATOLOGICATRAUMATOLOGY DISEASE (3159G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICAATENCIÓN SANITARIA BÁSICASANITARY ASSISTANCE BASICA (3159G01018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUESFISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICASSPECIAL PHISIOTHERAPY CLINICS (3159G01035)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II10.00 crèdits

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIALEGISLACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIALEGISLATION, PUBLIC HEALTH AND SANITARY ADMINISTRATION (3159G01036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

METODOLOGIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETHODOLOGY (3159G01037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PATOLOGIA EN NEUROLOGIAPATOLOGIA EN NEUROLOGIANEUROLOGY DISEASE (3159G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIAPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIACARDIORESPIRATORY DISEASE (3159G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PATOLOGIA EN REUMATOLOGIAPATOLOGIA EN REUMATOLOGIAREUMATOLOGY DISEASE (3159G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PRACTICUM I 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PRACTICUM I PRACTICUM I PRACTICUM I (3159G01038)

PEPràctiques externes 18.00 AAnual

OPTATIVES12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIAFISIOTERAPIA VETERINARIAVETERINARY PHYSIOTHERAPY (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIAHIDROTERAPIAHYDROTHERAPY (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral

LLENGUA FRANCESALENGUA FRANCESAFRENSCH LANGUAGE (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURALPEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURALMOVEMENT PEDAGOGY (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITATPSICOMOTRICIDADPSICHOMOTOR (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIATERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIAHOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral

ORTESIS I PRÒTESISORTESIS Y PRÓTESISORTHOSIS AND PROSTHESIS (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORTFISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTEPHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPMReducación postural y del movimiento – RPMMouvement and posture re-education - MPR (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès IIInglés IIEnglish 2 (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esportTécnicas fisioterapeúticas y deporte (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laboralsPrevención de riesgos laborales (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

PRACTICUM II 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

PRACTICUM II PRACTICUM II PRACTICUM II (3159G01039)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual

TREBALL FI DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

TREBALL FI DE GRAUTRABAJO FIN DE GRADOFINAL WORK OF DEGREE (3159G01041)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIAFISIOTERAPIA VETERINARIAVETERINARY PHYSIOTHERAPY (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIAHIDROTERAPIAHYDROTHERAPY (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral

LLENGUA FRANCESALENGUA FRANCESAFRENSCH LANGUAGE (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURALPEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURALMOVEMENT PEDAGOGY (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITATPSICOMOTRICIDADPSICHOMOTOR (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIATERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIAHOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral

ORTESIS I PRÒTESISORTESIS Y PRÓTESISORTHOSIS AND PROSTHESIS (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORTFISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTEPHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPMReducación postural y del movimiento – RPMMouvement and posture re-education - MPR (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès IIInglés IIEnglish 2 (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esportTécnicas fisioterapeúticas y deporte (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laboralsPrevención de riesgos laborales (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 13 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els alumnes assignats reben un correu electrònic amb data i horari de matrícula específics i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula