Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Curs 2018-2019

Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant en anglès, aprofitant la sinergia entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (centre adscrit a la Universitat de Girona) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (centre adscrit a la Universitat de Barcelona) per treballar competències transversals d’excel·lència acadèmica i integració curricular de les noves tecnologies aplicades al món de la Fisioteràpia.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona i per la Universitat de Barcelona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat
42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

7.250 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Physiotherapy Barcelona
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu.

Les classes seran pràcticament en anglès en la seva totalitat. L'anglès és imprescindible en l’actualitat i més en el món sanitari i la industria tecnològica amb la qual treballarem coordinadament en aquest grau a través de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB), desenvolupant recursos multimèdia per la fisioteràpia. Aquest Grau Interuniversitari en Fisioteràpia afegeix a la qualitat ja contrastada d’EUSES el fet de treballar amb un tercer idioma de forma vehicular, dotant als estudiant d’una eina eficaç com és l’idioma pel seu desenvolupament professional un cop finalitzats els estudis, tant dins com fora de les nostres fronteres. La convivència diària amb l’anglès es un fet que obre noves portes als professionals de la fisioteràpia i dona un toc diferenciador dins el mercat Europeu. El pla d’estudis preveu la possibilitat de cursar algunes assignatures optatives en francès per tal de facilitar la inclusió en el mercat laboral sobretot de França i Bèlgica per part del nostre alumnat.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

 • Codis de preinscripció: 91908 (només per a estudiants amb nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat); 91909 (només per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat)
 • Nombre orientatiu de places: 18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat; 42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
 • Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

A més, l’oferta formativa impartida per ENTI-UB –centre pioner en oferir a Catalunya el primer Grau Universitari en Continguts Digitals Interactius (Videojocs i Serious Games)– permetrà a l’alumne desenvolupar-se professionalment en el camp de l’aplicació tecnològica al camp de la Fisioteràpia, un àmbit innovador, en potència i amb ampli espectre de desenvolupament en la nostra societat, en aliar aspectes tan rellevants com l’atenció sanitària i les noves tecnologies.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Anatomofisiologia 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anatomia IAnatomía IAnatomy I (3159G03001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomia IIAnatomía IIAnatomy II (3159G03002)

BBàsica 8.00 SSemestral

FisiologiaFisiologíaPhysiology (3159G03003)

BBàsica 10.00 SSemestral

Ciències bàsiques 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BiologiaBiologíaBiology (3159G03004)

BBàsica 6.00 SSemestral

BioquimicaBioquímicaBiochemistry (3159G03005)

BBàsica 6.00 SSemestral

FísicaFísicaPhysics (3159G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anglès científic 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès CientíficInglés CientíficoScientific English (3159G03007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de FisioteràpiaFundamentos de FisioterapiaBases of Physical Therapy (3159G03010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Valoració en fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Valoració en FisioteràpiaValoración en FisioterapiaEvaluation Methods in Physical Therapy (3159G03011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciències socials 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la PsicologiaIntroducción a la PsicologíaIntroduction to Psychology (3159G03008)

BBàsica 6.00 SSemestral

AntropologiaAntropologíaAnthropology (3159G03009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Procediments generals en fisioteràpia 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

MassoteràpiaMasoterapiaMassotherapy (3159G03012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aplicació d'Agents FísicsAplicación de Agentes FísicosUse of Physical Agents in Physical-Therapy (3159G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Biomecànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i BiomecànicaDesarrollo de Estudios Tecnológicos y BiomecánicaTechnological Projects Development and Biomechanics (3159G03014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cinesiteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

CinesiteràpiaCinesiterapiaKinesiotherapy (3159G03015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Atenció de Fisioteràpia en les Lesions de l'Aparell LocomotorAtención de Fisioterapia en las Lesiones del Aparato LocomotorPhysiotherapy-based Approach in Locomotor System Injuries (3159G03017)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Teràpia ManualTerapia ManualManual Therapy (3159G03018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cadenes MuscularsCadenas MuscularesMuscular Chains (3159G03019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Afeccions médico quirúrgiques I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Afeccions Médico QuirúrgiquesAfecciones Médico-QuirúrgicasMedico-Chirurgical Pathologies (3159G03025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Patologia TraumatológicaPatología TraumatológicaTraumatic Pathology (3159G03026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Atenció Sanitaria BásicaAtención Sanitaria BásicaHealth-related Assistance (3159G03027)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Fisioteràpia en especialitats clíniques 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisioteràpia en Especialitats ClíniquesFisioterapia en Especialidades ClínicasPhysiotherapy in Clinical Specialties (3159G03016)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisioteràpia en NeurologiaFisioterapia en NeurologíaNeurologic Physical Therapy (3159G03020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Fisioteràpia CardiorespiratoriaFisioterapia CardiorespiratoriaRespiratory Physiotherapy and Cardiac Rehabilitation (3159G03021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

ATM (Articulació Temporo-Mandibular)ATM (Articulación Temporo-Mandibular)TMJ (Temporomandibular Joint) (3159G03022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Legislació, salut pública i administració sanitària 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Legislació, Salut Pública i Administració SanitàriaLegislación, Salud Pública y Administración SanitariaLegislation, Public Health and Healthcare Administration (3159G03023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia d'investigació en fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Metodologia de la investigació en fisioteràpiaMetodología de la investigación en fisioterapiaResearch methodology in physiotherapy (3159G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Afeccions médico quirúrgiques II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Patologia NeurològicaPatologia NeurológicaNeurological Pathology (3159G03028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Patologia CaridorespiratòriaPatología CardiorespiratoriaCardiorespiratory Pathology (3159G03029)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patologia ReumatològicaPatología ReumatológicaRheumatic Pathology (3159G03030)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràcticum I 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum IPrácticum IPracticum I (3159G03037)

OBObligatòria 18.00 AAnual

Optatives 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Terapias Holísticas en fisioteràpiaTerapias Holísticas en fisioterapiaTrends in Holistic Physical Therapy (3159G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ortesis i PròtesisOrtesis y PrótesisOrthotic and Prosthetic Devices (3159G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Reeducació Postural i del MovimentReeducación Postural y del MovimientoPostural and Movement-based Reeducation (3159G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia de l'EsportTerapia del DeporteSports Therapy (3159G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la FisioteràpiaProyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la FisioterapiaProjects in design and development of Physiotherapy-related contents (3159G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius MòbilsProgramación de Apps de Fisioterapia para dispositivos MóvilesPhysiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices (3159G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy (3159G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy (3159G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per fisioteràpia Inglés para fisioterapiaEnglish for physiotherapy (3159G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès avançat per fisioteràpia Inglés avanzado para fisioterapiaAdvanced english for physiotherapy (3159G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràcticum II30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum IIPrácticum IIPracticum II (3159G03038)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

Treball de final de Grau21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de Fi de GrauTrabajo de Fin de GradoFinal Project (3159G03039)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Terapias Holísticas en fisioteràpiaTerapias Holísticas en fisioterapiaTrends in Holistic Physical Therapy (3159G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ortesis i PròtesisOrtesis y PrótesisOrthotic and Prosthetic Devices (3159G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Reeducació Postural i del MovimentReeducación Postural y del MovimientoPostural and Movement-based Reeducation (3159G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia de l'EsportTerapia del DeporteSports Therapy (3159G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la FisioteràpiaProyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la FisioterapiaProjects in design and development of Physiotherapy-related contents (3159G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius MòbilsProgramación de Apps de Fisioterapia para dispositivos MóvilesPhysiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices (3159G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy (3159G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy (3159G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per fisioteràpia Inglés para fisioterapiaEnglish for physiotherapy (3159G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès avançat per fisioteràpia Inglés avanzado para fisioterapiaAdvanced english for physiotherapy (3159G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 13 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els alumnes assignats reben un correu electrònic amb data i horari de matrícula específics i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula