Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Doble titulació Biologia / Ciències Ambientals

Doble titulació Biologia / Ciències Ambientals

Curs 2018-2019

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Biologia / Ciències Ambientals
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
330
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biologia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
20
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Les sortides professionals de la doble titulació en Biologia i Ciències Ambientals són les mateixes que corresponen als graus en Biologia i en Ciències Ambientals.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 60,00 B

Cal superar 69,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi avançada de dadesAnálisis avanzado de datosAdvanced data analysis (3103G00090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BioquímicaBioquímicaBiochemistry (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BotànicaBotánicaBotany (3103G00093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CartografiaCartografíaCartography (3103G03099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Citologia i histologiaCitología e HistologíaCytology and histology (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria ambientalIngeniería ambientalEnvironmental engineering (3103G03098)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

GenèticaGenéticaGenetics (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Medi ambient i societatMedio ambiente y sociedadSociety and environment (3103G03095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MicrobiologiaMicrobiologíaMicrobiology (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímicaPrácticas de bioquímicaBiochemistry practical lessons (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de botànicaPrácticas de botánicaExperimental botany (3103G01086)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de citologia i histologiaPrácticas de citología e histologíaCytology and histology practical sessions (3103G01082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de genèticaPrácticas de genéticaExperimental genetics (3103G01085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de microbiologiaPrácticas de microbiologíaPracticum of microbiology (3103G01084)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química ambientalQuímica ambientalEnvironmental chemistry (3103G03092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 66,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinantBiología molecular y técnicas de DNA recombinanteMolecular biology and recombinant DNA techniques (3103G00097)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EconomiaEconomíaEconomics (3103G03096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Educació ambientalEducación ambientalEnvironmental education (3103G03108)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia vegetalFisiología vegetalPlant Physiology (3103G01087)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió i planificació dels recursos i del territoriGestión y planificación de los recursos y del territorioLand resources planning and management (3103G03107)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

HidrogeologiaHidrogeologíaHydrogeolgy (3103G03093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Legislació ambientalLegislación ambientalEnvironmental law (3103G03097)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Meteorologia i climatologiaMeteorología y climatologíaMeteorology and climatology (3103G03094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de biologia molecularPrácticas de biología molecularPractices of molecular biology (3103G01093)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia vegetalPrácticas de fisiología vegetalPractical lessons in plant physiology (3103G01088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de zoologiaPrácticas de zoologíaPractical zoology (3103G01083)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tractament d'aigüesTratamiento de aguasWater treatment (3103G03102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tractament i valorització de residusTratamiento y valorización de residuosWaste treatment and valorization (3103G03104)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

ZoologiaZoologíaZoology (3103G00089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 66,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ArtròpodesArtrópodosArthropods (3103G01097)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Botànica marinaBotánica marinaMarine Botany (3103G01098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Contaminació atmosfèricaContaminación atmosféricaAir pollution (3103G03103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ecologia de poblacionsEcología de poblacionesPopulation ecology (3103G01096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

EcologiaEcologíaEcology (3103G00095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Edafologia i contaminació de sòlsEdafología y contaminación de suelosEdafology and soil pollution (3103G03101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

EvolucióEvoluciónEvolution (3103G01089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fisiologia animalFisiología animalAnimal Physiology (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microbiologia i toxicologia ambientalsMicrobiología y toxicología ambientalesEnvironmental microbiology and toxicology (3103G03100)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Plantes vascularsPlantas vascularesVascular Plant (3103G01095)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animalPrácticas de fisiología animalPractical animal physiology (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques d'ecologiaPrácticas de ecologíaEcology practical lessons (3103G00096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques d'evolucióPrácticas de evoluciónEvolution practical lessons (3103G01090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistemes de gestió ambientalSistemas de gestión ambientalEnvironmental management systems (3103G03109)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistemes d'informació geogràficaSistemas de información geográficaGeographical information systems (3103G03106)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques instrumentals d'anàlisi ambientalTécnicas instrumentales de análisis ambientalInstrumental techniques in environmental analysis (3103G03105)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

VertebratsVertebradosVertebrates (3103G01094)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives/Complements de Formació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

GeobotànicaGeobotánicaPlant Ecology (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BiodiversitatBiodiversidadBiodiversity (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animalsComunidades animalesWildlife communities (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de faunaGestión de faunaWildlife management (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de floraGestión de la floraPlant Management (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia fluvialEcología fluvialFluvial ecology (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marinaEcología marinaMarine ecology (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustreEcología lacustreLake ecology (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

OceanografiaOceanografíaOceanography (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologiaMétodos en ecologíaMethods in ecology (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia aplicadaEcología aplicadaApplied ecology (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservacióGenética de la conservaciónConservation genetics (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunísticsRecursos faunísticosAnimal resources (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetalsRecursos vegetalesPlant resources (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàticRespuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climáticoPlant and animal responses to climate change (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternship (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships (3103G03113)

OPOptativa 6.00 AAnual

Cal superar 12,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Avaluació d'impacte ambientalEvaluación de impacto ambientalEnvironmental impact assessment (3103G03110)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

ProjectesProyectosProjects (3103G01100)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoBachelor thesis (3103G03111)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoBachelor thesis (3103G01101)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Cal superar 2 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

GeobotànicaGeobotánicaPlant Ecology (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BiodiversitatBiodiversidadBiodiversity (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animalsComunidades animalesWildlife communities (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de faunaGestión de faunaWildlife management (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de floraGestión de la floraPlant Management (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia fluvialEcología fluvialFluvial ecology (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marinaEcología marinaMarine ecology (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustreEcología lacustreLake ecology (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

OceanografiaOceanografíaOceanography (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologiaMétodos en ecologíaMethods in ecology (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia aplicadaEcología aplicadaApplied ecology (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservacióGenética de la conservaciónConservation genetics (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunísticsRecursos faunísticosAnimal resources (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetalsRecursos vegetalesPlant resources (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàticRespuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climáticoPlant and animal responses to climate change (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

GeobotànicaGeobotánicaPlant Ecology (3103G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BiodiversitatBiodiversidadBiodiversity (3103G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunitats animalsComunidades animalesWildlife communities (3103G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de faunaGestión de faunaWildlife management (3103G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de floraGestión de la floraPlant Management (3103G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia fluvialEcología fluvialFluvial ecology (3103G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia marinaEcología marinaMarine ecology (3103G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia lacustreEcología lacustreLake ecology (3103G00117)

OPOptativa 3.00 SSemestral

OceanografiaOceanografíaOceanography (3103G00118)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Mètodes en ecologiaMétodos en ecologíaMethods in ecology (3103G00119)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ecologia aplicadaEcología aplicadaApplied ecology (3103G00120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Genètica de la conservacióGenética de la conservaciónConservation genetics (3103G00121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos faunísticsRecursos faunísticosAnimal resources (3103G00122)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recursos vegetalsRecursos vegetalesPlant resources (3103G00123)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàticRespuesta de la vegetación y de la fauna al cambio climáticoPlant and animal responses to climate change (3103G00124)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternship (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships (3103G03113)

OPOptativa 6.00 AAnual

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula