Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Química

Grau en Química

Curs 2018-2019

El Grau en Química proporciona les competències necessàries tant per analitzar i estudiar la composició i les propietats de les substàncies i els materials com per entendre els seus canvis qualitatius, produïts de forma natural o provocats.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Química
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Química per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de crèdits de matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de laboratori. És recomanable igualment tenir bones nocions d'informàtica i anglès.

Objectius formatius

Els objectius generals que pretén aconseguir el grau de Química són els següents:

 • Infondre als estudiants l'interès per l'aprenentatge de la química que els permeti valorar les seves aplicacions en diferents contextos i involucrar-los en l'experiència intel·lectualment estimulant i satisfactòria d'aprenentatge i estudi.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics i habilitats pràctiques.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat per aplicar els seus coneixements químics, tant teòrics com pràctics, a la solució de problemes en química.
 • Desenvolupar en l'estudiant, mitjançant l'educació en química, un rang d'habilitats valuoses tant en aspectes químics com no químics.
 • Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats amb les quals pugui continuar els seus estudis en àrees especialitzades de la química, en àrees afins o multidisciplinàries.
 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.

Organització del grau

El Grau en Química s’organitza en 4 anys, al llarg dels quals adquiriràs les competències necessàries per analitzar i estudiar tant la composició i propietats de les substàncies i els materials com per a entendre els canvis qualitatius, produïts de forma natural o provocats.

A primer, cursaràs les següents matèries bàsiques d’un estudi científic: Química, Física, Biologia, Matemàtiques i Estadística, així com un mòdul de caràcter pràctic anomenat Tècniques científiques integrades. Les matèries bàsiques et proporcionaran les eines necessàries per entendre la química, mentre que les tècniques científiques integrades et permetran adquirir i desenvolupar les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental, principalment de laboratori però també de camp.

A segon i tercer, estudiaràs les matèries centrals de la Química: Química física, Química analítica, Química orgànica i Química inorgànica. A més, t’introduiràs en matèries afins com ara Bioquímica i Enginyeria química.

A quart aprendràs a crear, dissenyar i gestionar projectes i prendràs contacte amb la Ciència dels materials. A més, començaràs la teva especialització triant dos mòduls optatius entre els següents: ‘Síntesi i Reactivitat’, ‘Biomolècules’, ‘Anàlisi i Determinació Estructural’ i ‘Qualitat i Indústria’. També podràs decidir sobre la professionalització dels teus estudis escollint entre una major especialització si curses altres matèries optatives del mòdul "Complements Específics en Ciències Químiques" o la realització de pràctiques en empreses. Finalitzaràs els estudis amb un treball final de grau, en el qual podràs aplicar totes les competències adquirides.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Bàsicament es poden distingir quatre grans camps d'actuació:

 • Indústria: En molts àmbits diferents, des d’indústries pesades (de química bàsica, intermèdia, petroquímica, etc.) fins a aquelles d’alta tecnologia (de química fina, farmacèutica, d’additius, genòmica i proteòmica, etc.), passant per indústries de productes de gran consum (detergents, pintures, higiene, cosmètica, tints, fotografia, etc.) i també les que tracten i produeixen tota mena de productes alimentaris. En general, en qualsevol indústria que processi productes o materials.
 • Docència: En educació secundària (una vegada superat el corresponent màster), com a professor de química, de ciències o de tecnologia, o també en cicles formatius de grau superior.
 • Recerca pública i privada: En acabar els estudis, bona part dels graduats poden mantenir una relació amb el centre on han estudiat o altres de relacionats, desenvolupant algun estudi de postgrau o màster (que pot continuar amb el desenvolupament d’una Tesi doctoral), amb una relació individualitzada amb professors i investigadors. Aquestes activitats en molts casos estan lligades a la investigació i al desenvolupament de nous productes o processos.
 • Sector serveis: Com a analista per realitzar anàlisis químiques en la sanitat pública o privada, com a tècnic en empreses de tractament d’aigües o de residus sòlids, amb l’execució de diverses funcions tècniques similars a les realitzades en les indústries de processos com a tècnic de medi ambient o de seguretat en ajuntaments o en empreses d’enginyeria i disseny de processos, com a tècnics de peritatge del sector d’assegurances, etc.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Química Bàsica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de químicaFundamentos de químicaFundamentals of chemistry (3103G00078)

BBàsica 6.00 AAnual

Complements de químicaComplementos de químicaComplements of chemistry (3103G04071)

BBàsica 6.00 AAnual

Biologia Bàsica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Biologia fonamentalBiología fundamentalFundamentals of biology (3103G00079)

BBàsica 6.00 AAnual

Matemàtiques Bàsiques9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

MatemàtiquesMatemáticasMathematics (3103G00085)

BBàsica 9.00 AAnual

Física Bàsica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

FísicaFísicaPhysics (3103G04072)

BBàsica 9.00 AAnual

Matèries Instrumentals Bàsiques24.00 crèdits

Termodinàmica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

TermodinàmicaTermodinámicaThermodynamics (3103G04074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química quàntica i espectroscòpiaQuímica cuántica y espectroscopia Quantum chemistry and spectroscopy (3103G04075)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Inorgànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química dels elementsQuímica de los elementosElements chemistry (3103G04076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Orgànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química dels compostos orgànicsQuímica de los compuestos orgánicosChemistry of organic compounds (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Introducció a l'Experimentació en Síntesi Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a l'experimentació en síntesi químicaIntroducción a la experimentación en síntesis químicaIntroduction to experimental synthetic chemistry (3103G04077)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria Química12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Enginyeria químicaIngeniería químicaChemical engineering (3103G04078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Experimentació en enginyeria químicaExperimentación en ingeniería químicaExperimental chemical engineering (3103G04079)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mètodes numèricsMétodos numéricosNumerical methods (3103G04080)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioquímica9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

BioquímicaBioquímicaBiochemistry (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímicaPrácticas de bioquímicaBiochemistry practical lessons (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química Analítica9.00 crèdits

Química Física Avançada6.00 crèdits

Experimentació en Química Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Experimentació en química físicaExperimentación en química físicaPhysical chemistry experiments (3103G04085)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química Inorgànica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Compostos de coordinacióCompuestos de coordinaciónCoordination chemistry (3103G04086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química inorgànica avançadaQuímica inorgánica avanzadaAdvanced inorganic chemistry (3103G04087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Química Orgànica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Mètodes sintètics orgànicsMétodos sintéticos orgánicosOrganic synthetic methods (3103G04088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Elucidació estructural de compostos orgànicsElucidación estructural de compuestos orgánicosStructural elucidation of organic compounds (3103G04089)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experimentació en Síntesi Química12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Experimentació en síntesi químicaExperimentación en síntesis químicaExperimental synthetic chemistry (3103G04090)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Química Analítica Avançada9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi instrumentalAnálisis instrumentalInstrumental analysis (3103G04091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química analítica avançadaQuímica analítica avanzadaAdvanced analytical chemistry (3103G04092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Experimentació en Química Analítica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Experimentació en química analíticaExperimentación en química analíticaAdvanced analytical laboratory (3103G04093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

ProjectesProyectosProjects (3103G04094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estudi de casosEstudio de casosCase study (3103G04095)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Ciència de Materials6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciència de materialsCiencia de materialesMaterials science (3103G04096)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Treball de Fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoGraduation thesis (3103G04097)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optatives24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Química organometàl·licaQuímica organometálicaOrganometallic chemistry (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacsQuímica heterocíclica y síntesis de fármacosHeterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniquesDiseño de moléculas orgánicasDesign of organic molecules (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat químicaPrincipios de reactividad químicaPrinciples of chemical reactivity (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Productes naturalsProductos naturalesNatural products (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiquesTécnicas espectroscópicas y magnéticasSpectroscopic and magnetic techniques (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançadaDeterminación estructural avanzadaAdvanced structure determination (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançadaEspectroscopia avanzadaAdvanced spectroscopy (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançadaAnálisis instrumental avanzadoAdvanced instrumental analysis (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústriaAnálisis químico aplicado a la industriaChemical analysis applied to industry (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels requisits següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships (3103G04107)

OPOptativa 6.00 AAnual

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturalsProductos naturalesNatural products (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química organometàl·licaQuímica organometálicaOrganometallic chemistry (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacsQuímica heterocíclica y síntesis de fármacosHeterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniquesDiseño de moléculas orgánicasDesign of organic molecules (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat químicaPrincipios de reactividad químicaPrinciples of chemical reactivity (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiquesTécnicas espectroscópicas y magnéticasSpectroscopic and magnetic techniques (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançadaDeterminación estructural avanzadaAdvanced structure determination (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançadaEspectroscopia avanzadaAdvanced spectroscopy (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançadaAnálisis instrumental avanzadoAdvanced instrumental analysis (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústriaAnálisis químico aplicado a la industriaChemical analysis applied to industry (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química quàntica avançadaQuímica cuántica avanzadaAdvanced quantum chemistry (3103G04108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de separacióOperaciones de separaciónSeparation unit processes (3103G04109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Reactors químicsReactores químicosChemical reactors (3103G04110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi d'alimentsAnálisis de alimentosFood analysis (3103G04111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

CatàlisiCatálisisCatalysis (3103G04112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + Reconeixement Acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships (3103G04107)

OPOptativa 6.00 AAnual

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management (3103G00125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BioinorgànicaBioinorgánicaBioinorganic (3103G00127)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioorgànicaBioorgánicaBioorganic (3103G00128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Productes naturalsProductos naturalesNatural products (3103G00129)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny biomolecularDiseño biomolecularBiomolecular design (3103G00130)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioanàlisiBioanálisisBioanalysis (3103G00131)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Recuperació de productesRecuperación de productosDowstream processing (3103G00132)

OPOptativa 3.00 SSemestral

NanotecnologiaNanotecnologíaNanotecnology (3103G00133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió i control de la qualitatGestión y control de la calidadQuality assurance and control (3103G00134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química verdaQuímica verdeGreen chemistry (3103G00135)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química organometàl·licaQuímica organometálicaOrganometallic chemistry (3103G04098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química heterocíclica i síntesi de fàrmacsQuímica heterocíclica y síntesis de fármacosHeterocyclic chemistry and drug synthesis (3103G04099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny de molècules orgàniquesDiseño de moléculas orgánicasDesign of organic molecules (3103G04100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Principis de reactivitat químicaPrincipios de reactividad químicaPrinciples of chemical reactivity (3103G04101)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tècniques espectroscòpiques i magnètiquesTécnicas espectroscópicas y magnéticasSpectroscopic and magnetic techniques (3103G04102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Determinació estructural avançadaDeterminación estructural avanzadaAdvanced structure determination (3103G04103)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espectroscòpia avançadaEspectroscopia avanzadaAdvanced spectroscopy (3103G04104)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi instrumental avançadaAnálisis instrumental avanzadoAdvanced instrumental analysis (3103G04105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi química aplicada a la indústriaAnálisis químico aplicado a la industriaChemical analysis applied to industry (3103G04106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Química quàntica avançadaQuímica cuántica avanzadaAdvanced quantum chemistry (3103G04108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de separacióOperaciones de separaciónSeparation unit processes (3103G04109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Reactors químicsReactores químicosChemical reactors (3103G04110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi d'alimentsAnálisis de alimentosFood analysis (3103G04111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

CatàlisiCatálisisCatalysis (3103G04112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula