Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Doble titulació Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient

Doble titulació Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient

Curs 2023-2024

Aquests estudis combinen el coneixement del sector turístic en un context ampli amb una visió integradora del territori en els seus vessants econòmic, social i ambiental, fet que permetrà combinar habilitats per analitzar i incidir en el territori com a destinació turística, dissenyar noves formes de turisme o la gestió de les destinacions.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques / Arts i Humanitats
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
329
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Geografia, Territori i Medi Ambient per la Universitat de Girona

Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:

Per obtenir els títols cal acreditar els nivells d'idiomes requerits a les dues titulacions.

Em convé saber

L’estudiantat d’aquesta doble titulació disposarà de les competències per a les quals prepara cadascun dels graus de referència, i tindrà com a punts forts el coneixement del sector turístic i les eines per analitzar i canalitzar el seu impacte en el territori.

Com a professional, tindrà un perfil versàtil en diferents camps que entrellacen el territori i el turisme, com poden ser:

 1. Gestió de polítiques de desenvolupament territorial i econòmic de municipis especialitzats en el turisme o amb potencial turístic.
 2. Generació d’estratègies de desenvolupament equilibrat i sostenible de territoris de vocació turística.
 3. Planificació urbana i territorial de ciutats i regions turístiques.
 4. Gestió d’activitats turístiques sostenibles en espais naturals protegits
 5. Bones pràctiques ambientals en administracions de territoris turístics.
 6. Utilització de les tecnologies de la informació geogràfica per a la creació o innovació de productes turístics.
 7. Tractament de la informació territorial turística.
 8. Investigació del turisme amb metodologies territorials.
 9. Anàlisi dels fenòmens econòmics, socials i ambientals d’escala global que afecten el turisme.
 10. Ensenyament, divulgació i comunicació de les activitats turístiques en el territori.
 11. Interpretació i guia del paisatge per a la divulgació turística.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de ciències socials i jurídiques i arts i humanitats.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement de ciències socials i jurídiques i arts i humanitats.
Més grans de 25 anys
Opcions preferents de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques i arts i humanitats
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81076
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Les principals sortides professionals estan relacionades amb l’administració pública, ja sigui al nostre país o a l’estranger, però no només com a treballadors públics de l’administració, sinó també com a oferidors de serveis (assessoria, consultoria, empresa de serveis) a l’administració pública.

L’altre gran àmbit laboral és el rol d’especialista, de tècnic/a, en les empreses que treballen en el sector turístic, ja sigui en el desenvolupament o comercialització del producte turístic, el guiatge i interpretació del paisatge o la prestació de serveis específics com ara les tecnologies de la informació geogràfica. I, finalment, l’àmbit de la recerca en turisme i territori.

Entre aquestes sortides professionals, destaquem les següents:

 • Tècnic/a de promoció econòmica de municipi turístic
 • Agent de desenvolupament local d’entitat supramunicipal
 • Especialista en planificació turística de pla estratègic
 • Tècnic/a gestor/a de parc natural
 • Consultor/a especialista en polítiques i certificacions turístiques ambientals
 • Desenvolupador/a de projectes de GeoApps i realitat virtual destinades al turisme
 • Especialista en dades massives per a la gestió de l’smart city turística
 • Investigador/a especialista en els patrons de mobilitat dels turistes
 • Especialista en desenvolupament turístic d’organismes internacionals
 • Educador/a per a la capacitació turística en països en desenvolupament
 • Guia d’espais naturals

Continuar estudiant

Un cop acabat el doble Grau en Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient, es pot accedir als màsters universitaris oficials, que, en cas que l'estudiant hi estigui interessat, donen accés al doctorat.

Màster en Direcció i Planificació del Turisme (60 ECTS)
Dissenyat per formar especialistes amb coneixements avançats en turisme, per assumir càrrecs tècnics i de direcció a les empreses amb especialització en destinacions o productes turístics, tant en un vessant professionalitzador com de recerca.
Màster en Turisme Cultural (60 ECTS)
Dissenyat per formar especialistes en conceptualització i gestió del turisme cultural; aquest és l’únic màster oficial en turisme cultural a l’Estat espanyol.
European Master in Tourism Management (120 ECTS)
És coordinat per la UdG i desenvolupat conjuntament amb la Universitat del Sud de Dinamarca i la Universitat de Ljubljana (Eslovènia).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Primer curs60.00 crèdits

Llengües estrangeres aplicades al turisme12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès B2.1Inglés B2.1English B2.1  (3108G01205)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès B2Inglés B2English B2  (3108G01206)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1 PlusInglés C1.1 PlusEnglish C1.1 plus  (3108G01207)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A1Francés A1French A1  (3108G01209)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A2Francés A2French A2  (3108G01210)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A1 Alemán A1German A1  (3108G01213)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A2Alemán A2German A2  (3108G01214)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Seminari de llengües modernes 1Seminario de lenguas modernas 1Modern language seminars 1  (3108G01202)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 2Seminario de lenguas modernas 2Modern language seminars 2  (3108G01203)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 3Seminario de lenguas modernas 3Modern language seminars 3  (3108G01204)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès C1Inglés C1 English C1  (3108G01208)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A1Italiano A1Italian A1  (3108G01217)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A2Italiano A2Italian A2  (3108G01218)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Rus A1Ruso A1Russian A1  (3108G01219)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A1Chino mandarin A1Mandarin Chinese A1  (3108G01220)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A2Chino mandarin A2Mandarin Chinese A2  (3108G01221)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A1Portugués A1Portuguese A1  (3108G01222)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A2Portugués A2Portuguese A2  (3108G01223)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Segon curs60.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Organització d'empreses turístiquesOrganización de empresas turísticasThe organisation of tourism companies  (3108G01078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió d'allotjaments i restauracióGestión de alojamientos y restauraciónManagement of Accommodation and Catering Businesses  (3108G01079)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió d'intermediació, transport i distribucióGestión de intermediación, transporte y distribuciónManagement of tourism intermediaries, Transport and Distribution  (3108G01080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Promoció i informació de les destinacionsPromoción e información de destinosTourism destination promotion and information  (3108G01225)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Món actual IMundo actual I Current world I  (3102G00051)

BBàsica 6.00 SSemestral

Geografia econòmica Geografia económica Economic geography   (3102G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

La construcció de la Ciutat: arquitectura i urbanisme La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo The making of the City: Architecture and urbanism   (3102G00073)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tecnologia de la Informació Geogràfica: Visualització i Processament de dades Tecnología de la Información Geográfica: Visualización y Procesamiento de datosGeographic Information Technology: Data visualization and processing   (3102G02058)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Geografia de la Població Geografía de la Población Population Geography   (3102G02059)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tecnologia de la Informació Geogràfica: anàlisi espacial Tecnología de la Información Geográfica: análisis espacialGeographic Information Technology: spatial analysis   (3102G02061)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès B2.1Inglés B2.1English B2.1  (3108G01205)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès B2Inglés B2English B2  (3108G01206)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1 PlusInglés C1.1 PlusEnglish C1.1 plus  (3108G01207)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A1Francés A1French A1  (3108G01209)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A2Francés A2French A2  (3108G01210)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A1 Alemán A1German A1  (3108G01213)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A2Alemán A2German A2  (3108G01214)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Seminari de llengües modernes 1Seminario de lenguas modernas 1Modern language seminars 1  (3108G01202)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 2Seminario de lenguas modernas 2Modern language seminars 2  (3108G01203)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 3Seminario de lenguas modernas 3Modern language seminars 3  (3108G01204)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès C1Inglés C1 English C1  (3108G01208)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A1Italiano A1Italian A1  (3108G01217)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A2Italiano A2Italian A2  (3108G01218)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Rus A1Ruso A1Russian A1  (3108G01219)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A1Chino mandarin A1Mandarin Chinese A1  (3108G01220)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A2Chino mandarin A2Mandarin Chinese A2  (3108G01221)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A1Portugués A1Portuguese A1  (3108G01222)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A2Portugués A2Portuguese A2  (3108G01223)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer curs49.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tipologies i estratègies de destinacions turístiquesTipologías y estrategias de destinos turísticosClassification and strategies of tourism destinations  (3108G01018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Patrimoni de les destinacionsPatrimonio de los destinosTourism Destinations Heritage  (3108G01073)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Gestió econòmica i control d'empreses turístiquesGestión económica y control de empresas turísticasEconomic Management and Control of Tourism Businesses  (3108G01077)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Gestió del patrimoni culturalGestión del patrimonio culturalCultural heritage management  (3108G01227)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi regional de Catalunya i Espanya Análisis regional de Cataluña y España Regional analysis of Catalonia and Spain   (3102G02057)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Geografia dels espais de muntanya Geografía de los espacios de montaña Geography of mountains areas   (3102G02060)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans Dinámicas y gestión de los espacios urbanos Dinamics and management of urban spaces   (3102G02062)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Dinàmiques i Gestió dels espais ruralsDinámicas y Gestión de los espacios ruralesDynamics and Management of rural spaces  (3102G02065)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Paisatge: visions i intervenció Paisaje: visiones e intervención Landscape: visions and intervention   (3102G02066)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Llengües estrangeres aplicades al turisme12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès B2.1Inglés B2.1English B2.1  (3108G01205)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès B2Inglés B2English B2  (3108G01206)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1 PlusInglés C1.1 PlusEnglish C1.1 plus  (3108G01207)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A1Francés A1French A1  (3108G01209)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A2Francés A2French A2  (3108G01210)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A1 Alemán A1German A1  (3108G01213)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A2Alemán A2German A2  (3108G01214)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Seminari de llengües modernes 1Seminario de lenguas modernas 1Modern language seminars 1  (3108G01202)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 2Seminario de lenguas modernas 2Modern language seminars 2  (3108G01203)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 3Seminario de lenguas modernas 3Modern language seminars 3  (3108G01204)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès C1Inglés C1 English C1  (3108G01208)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A1Italiano A1Italian A1  (3108G01217)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A2Italiano A2Italian A2  (3108G01218)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Rus A1Ruso A1Russian A1  (3108G01219)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A1Chino mandarin A1Mandarin Chinese A1  (3108G01220)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A2Chino mandarin A2Mandarin Chinese A2  (3108G01221)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A1Portugués A1Portuguese A1  (3108G01222)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A2Portugués A2Portuguese A2  (3108G01223)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Quart curs61.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tècniques i mètodes professionals en geografia Técnicas y métodos profesionales en geografíaTechniques and professional methods in geography   (3102G02043)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Administració pública de recursosAdministración pública de recursosPublic Administration of Resources  (3108G01083)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Direcció estratègicaDirección estratégicaStrategic Management  (3108G01087)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Economía turística i gestió públicaEconomía turistica y gestión públicaEconomics for tourism and public administration The tourism economy and public administration  (3108G01224)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Itineraris i guies turísticsItinerarios y guias turísticosTours and guides  (3108G01228)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Empreneduria i innovacióEmprendeduría e InnovaciónEntrepreneurship and innovation  (3108G01229)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Comercialització de nous productesComercialización de nuevos productosMarketing new products  (3108G01231)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting estratègicMarketing estratégicoStrategic marketing  (3108G01233)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Geografia dels paisatges litorals Geografia de los paisajes litorales Geography of the coastal landscapes   (3102G02063)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Geopolítica Geopolítica Geopolitics   (3102G02064)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Tècniques d'ordenació del territori Técnicas de ordenación del territorio Land use planning techniques   (3102G02069)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Tècniques de gestió del medi ambient Técnicas de gestión del medio ambiente Environmental management techniques   (3102G02071)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Cinquè curs54.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

PràcticumPrácticumInternship  (3108G01016)

OBObligatòria 12.00 AAnual No

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal project  (3108G01017)

OBObligatòria 15.00 AAnual No

Viatges combinatsViajes combinadosPackage holidays  (3108G01230)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pensament geogràfic Pensamiento geográfico Geographical Thought   (3102G02068)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Pràctiques externesPrácticas externas External practices  (3102G02096)

PEPràctiques externes 6.00 SSemestral No

Treball Final de Grau Trabajo Final de Grado Final degree project   (3102G02097)

OBObligatòria 12.00 AAnual No

Optatives Turisme3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anàlisi cultural turísticaAnálisis cultural turísticaCultural tourism analysis  (3108G01025)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turísticsComercialización de productos turísticosMarketing of tourism products  (3108G01027)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiquesCreación de empresas turísticasThe Creationof Tourism Businesses  (3108G01028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció hoteleraDirección hoteleraHotel Management  (3108G01029)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció i gestió de personalDirección y gestión de personalPersonnel management  (3108G01030)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turísticaE-intermediación turísticaE-tourism  (3108G01033)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipamentsEstructuras y equipamientosStructures and Facilities  (3108G01037)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gastronomia i enologiaGastronomía y enologíaGastronomy and enology  (3108G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la informació turísticaGestión de la información turísticaTourist information management  (3108G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la rendibilitatGestión de la rentabilidadCost effectiveness (profitabiliy) management  (3108G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del turisme urbàGestión del turismo urbanoUrban Tourism Management  (3108G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'allotjamentsGestión operativa de alojamientosOperational management of lodging  (3108G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Guiatge turísticGuiaje turísticoTour Guiding  (3108G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'artHistoria del arteArt history  (3108G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turismeInterpretación patrimonial del turismoInterpretation of Heritage Tourism  (3108G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de 'room division'Operaciones de 'room division'Room division operations  (3108G01056)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic de CatalunyaPatrimonio turístico de CataluñaThe Cultural heritage of Catalonia  (3108G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic d'EspanyaPatrimonio turístico de EspañaHeritage tourism of Spain  (3108G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiquesPolíticas culturales turísticasCultural policies for tourism  (3108G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiquesPotencialidades territoriales turísticasRegional tourism potential  (3108G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes globals de distribucióSistemas globales de distribuciónGlobal Distribution Systems  (3108G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turismeTécnicas de comunicación aplicadas al turismoCommunication techniques applied to tourism  (3108G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Transport turísticTransporte turísticoTourism transportation  (3108G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme i medi ambientTurismo y medio ambienteTourism and the environment  (3108G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turismes alternatiusTurismos alternativosAlternative tourism  (3108G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisiPolíticas turísticas y crisisTourism Policy and Crisis  (3108G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'AmèricaGeografía turística de AméricaThe Tourism Geography of America  (3108G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistesNuevos turistasNew Tourists  (3108G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció del turista com a consumidorProtección del turista como consumidorTourism Consumer Protection  (3108G01092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme solidari i de cooperacióTurismo solidario y de cooperaciónSocial Tourism  (3108G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i tècnics localsOficinas de turismo y técnicos localesTourism Offices and Local Managers  (3108G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de negocis i esdevenimentsTurismo de negocios y eventosBusiness and Event Tourism  (3108G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protocol d'esdevenimentsProtocolo de eventosEvent protocol  (3108G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats comunicativesHabilidades comunicativasCommunication Skills  (3108G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Instal·lacions d'ociInstalaciones de ocioLeisure Facilities  (3108G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme 2.0Turismo 2.0Tourism 2.0  (3108G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme esportiuTurismo deportivoSports Tourism  (3108G01102)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatge d'estudiViaje de estudioStudy Visit  (3108G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al clientGestión del servicio y atención al clienteCustomer Service and Management  (3108G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Organització de congressos i esdevenimentsOrganización de congresos y eventosEvents management  (3108G01111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Publicitat i relacions públiquesPublicidad y relaciones públicasAdvertising and Public Relations  (3108G01112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuersGestión de crucerosCruise tourism management  (3108G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme ètic i cooperació internacionalTurismo ético y cooperación internacionalEthical Tourism and International Cooperation  (3108G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiquesGestión financiera para empresas turísticasFinancial management for tourism businesses  (3108G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Animació turística i hoteleraAnimación turística y hoteleraHotel and tourist entertainment  (3108G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en agències de viatgeOperaciones y procesos de producción en agencias de viajeTravel Agencies Operations and Production Processes  (3108G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en hostaleriaOperaciones y procesos de producción en hosteleríaHospitality Operations and Production Processes   (3108G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Qualitat hoteleraCalidad hoteleraHospitality Quality Systems   (3108G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presentation skills and public speaking in EnglishPresentation skills and public speaking in EnglishPresentation skills and public speaking in English  (3108G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teamwork and leadershipTeamwork and leadershipTeamwork and leadership  (3108G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Planificació i apertura d'allotjaments turístics Planificación y apertura de alojamientos turísticosBusiness plan for new accommodation companies  (3108G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitatDirección de calidadQuality Management  (3108G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictesTécnicas de negociación y resolución de conflictosNegotiation Techniques and Conflict Resolution  (3108G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasivaComunicación persuasivaPersuasive Communication  (3108G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques per a la recercaMétodos y técnicas para la investigaciónResearch Methods and Techniques   (3108G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturalsGestión de bienes culturalesCultural heritage management  (3108G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturalsGestión de bienes naturalesNatural Goods Management  (3108G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

USA: Mites i realitatsUSA: Mitos y realidadesUSA: Myths and realities  (3108G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els grans museus del mónLos grandes museos del mundoThe world's great museums  (3108G01169)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Temes d'actualitat turísticaTemas de actualidad turísticaTopics in Tourism Agenda  (3108G01170)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni religiósPatrimonio religiosoReligious heritage  (3108G01172)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cinc espais turístics de gran rellevància turísticaCinco espacios turísticos de gran relevancia turísticaFive Main Tourism Important Areas  (3108G01173)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'ÀsiaGeografía turística de AsiaAsian Tourism Geographies  (3108G01174)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'ÀfricaGeografía turística de ÁfricaAfrican Tourism Geographies  (3108G01175)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anàlisi de destinació turísticaAnálisis de destinación turísticaAnalysis of Tourism Destinations  (3108G01177)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Responsabilitat Social en turismeResponsabilidad Social en turismoSocial Responsibility in Tourism  (3108G01179)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Competitivitat de les destinacions turístiquesCompetividad de las destinaciones turísticasCompetitiveness of Tourism Destinations  (3108G01180)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Noves demandes turístiquesNuevas demandas turísticasNew Tourism Demands  (3108G01182)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de creuersTurismo de crucerosCruise tourism  (3108G01184)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme i gènereTurismo y generoTourism and gender  (3108G01187)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Espais naturals protegitsEspacios naturales protegidosProtected Natural Areas  (3108G01188)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatges i viatgersViajes y viajerosTravel and travelers  (3108G01190)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Seminari de Turisme Seminario de Turismo Tourism seminar   (3108G01195)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Taller MindFulnessTaller MindfulnessMindfulness workshop  (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

City BrandingCity BrandingCity Branding  (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d’apartaments i habitatges d’ús turístic Gestión de apartamentos y viviendas de uso turístico Management of apartments and tourist apartments   (3108G01196)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de càmpings Gestión de campings Campsite Management   (3108G01197)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatges combinatsViajes combinadosPackage holidays  (3108G01230)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

BlockchainBlockchainBlockchain  (3108G01236)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Intel·ligència artificial en el turismeInteligencia artificial en el turismoArtificial intelligence in tourism  (3108G01240)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme 4.0Turismo 4.0Tourism 4.0  (3108G01241)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràctiques addicionalsPrácticas adicionales  (3108G01242)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions amb els clients per al turismeRelaciones con los clientes para el turismoCustomer relations for tourism  (3108G01243)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optatives Geografia, Territori i Medi Ambient6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Història de la Globalització Historia de la Globalización History of Globalisation   (3102G00079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia Regional del Món Geografía Regional del Mundo Regional Geography of the world   (3102G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats sobre la Globalització Debates sobre la Globalización Debates on Globalisation   (3102G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia social i cultural Geografía social y cultural Social and Cultural Geography   (3102G00087)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Aplicacions WebMapping Aplicaciones WebMapping WebMapping Applications   (3102G02073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Biogeografia i canvi ambiental Biogeografía y cambio ambiental Biogeography and environmental change   (3102G02074)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Climatologia i canvi climàtic Climatología y cambio climático Climatology and climate change   (3102G02075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dinàmica i gestió dels espais naturals Dinámica y gestión de los espacios naturales Dynamics and management of natural areas   (3102G02076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Drons i sensors remots per la gestió ambientalDrones y sensores remotos para la gestión ambiental Drones and remotes sensing techniques in enviromental management  (3102G02077)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia crítica Geografía crítica Critical Geography   (3102G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia de les sexualitats i del gènere Geografia de las sexualidades y del género Geography: gender and sexuality   (3102G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografia dels recursos hídrics Geografía de los recursos hídricos Geography of water resources   (3102G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Geografies de l'Antropocè Geografías del Antropoceno Geographies of the Anthropocene   (3102G02081)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geoinformàtica per a l'anàlisi especial avançatGeoinformática para el análisis espacial avanzadoGeoinformatics for advanced spatial analysis  (3102G02082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geomorfologia Geomorfología Geomorphology   (3102G02083)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos i serveis ambientals Gestión de recursos y servicios ambientales Management of enviromental resources and services   (3102G02084)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Institucions i polítiques ambientals Instituciones y políticas ambientales Institutions and Environmental Policies   (3102G02085)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Les cares del paisatge Las caras del paisaje The faces of landscape   (3102G02086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Moviments socials, governança i ordenació del territori Movimientos sociales, gobernanza y ordenación del territorio Social movements, governance and planning   (3102G02087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Noves agendes urbanes Nuevas agendas urbanas New urban agendas   (3102G02088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques de paisatge Políticas de paisaje Landscape Policies   (3102G02089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Recursos territorials i desenvolupament local Recursos territoriales y desarrollo local Spatial resources and local development   (3102G02090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Riscos ambientals i societat Riesgos ambientales y sociedad Environmental Risks and Society   (3102G02091)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Territori i model energètic Territorio y modelo energético Territory and energy model   (3102G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball de camp Trabajo de campo Field work   (3102G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Transport i mobilitat Transporte y movilidad Transport and mobility   (3102G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ampliació de pràctiques externesAmpliación de prácticas externas Extension of External practices  (3102G02095)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 0 dels mòduls següents

Requeriment tercera llengua6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment quarta llengua6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.