Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Doble titulació Publicitat i Relacions Públiques / Turisme

Doble titulació Publicitat i Relacions Públiques / Turisme

Curs 2023-2024

Aquest doble grau conceptualitza i posa en pràctica les tècniques comunicatives pròpies de la publicitat i les relacions públiques aplicades al sector del turisme.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Publicitat i Relacions Públiques / Turisme
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
340
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona

Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
15
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:

Per obtenir els títols cal acreditar els nivells d'idiomes requerits a les dues titulacions.

Em convé saber

Existeix un nexe molt important d’unió entre els dos graus, ja que hi ha una necessitat en el sector turístic de coneixement de l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques. Aquest doble grau donaria resposta a aquestes necessitats, sumant el coneixement de la professió al del sector i formant professionals perfectament preparats per a la publicitat i les relacions públiques que tindran un gran coneixement d’un dels sectors més importants del país.

Aquest nou professional versàtil, amb una intensa formació en comunicació en xarxes socials, es podrà integrar molt fàcilment a moltes empreses i institucions del sector turístic, en les quals actualment hi ha una elevada demanda de professionals amb aquest perfil.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81077
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Alguns dels àmbits en els quals es pot especialitzar l'estudiant són:

  • Disseny d’estratègies de comunicació turística en línia i fora de línia, per a promoció de destinacions turístiques.
  • Regeneració de les imatges turístiques madures.        
  • Generació d’estratègies i tàctiques de promoció 2.0 de destinacions turístiques.
  • Comercialització i promoció de nous productes turístics.
  • Creació i promoció de noves marques i noves imatges turístiques.

D’altra banda, podrà accedir al mercat laboral tant en les sortides professionals pròpies del Grau en Publicitat i Relacions Públiques (creació publicitària, planificació de mitjans, direcció de comunicació, assessorament, gabinets de premsa, organització d’esdeveniments...) com del Grau en Turisme (empreses d’allotjament, informació turística, gestió i planificació d’espais turístics, oferta complementària...).

Continuar estudiant

Un cop acabat el Doble Grau en Publicitat i Relacions Publiques / Turisme es pot accedir als màsters universitaris oficials, que, en cas que l'estudiant hi estigui interessat, donen accés al doctorat.

Màster en Direcció i Planificació del Turisme (60 ECTS)
Dissenyat per formar especialistes amb coneixements avançats en turisme, per assumir càrrecs tècnics i de direcció a les empreses amb especialització en destinacions o productes turístics, tant en un vessant professionalitzador com de recerca.
Màster en Turisme Cultural (60 ECTS)
Dissenyat per formar especialistes en conceptualització i gestió del turisme cultural; aquest és l’únic màster oficial en turisme cultural a l’Estat espanyol.
European Master in Tourism Management (120 ECTS)
És coordinat per la UdG i desenvolupat conjuntament amb la Universitat del Sud de Dinamarca i la Universitat de Ljubljana (Eslovènia).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Primer curs66.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Introducció al turismeIntroducción al turismoIntroduction to Tourism  (3108G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió socio-cultural del turismeDimensión socio-cultural del turismoSocio-cultural dimension of tourism  (3108G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió econòmica del mercat turísticDimensión económica del mercado turísticoThe economic dimension of  the tourism market  (3108G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Màrqueting turísticMárqueting turísticoTourism marketing  (3108G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments i història de la comunicació Fundamentos e historia de la comunicación Foundations and History of Communications  (3108G03001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques de producció audiovisual I Técnicas de producción audiovisual I Audiovisual Production Techniques I  (3108G03004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció i tècnica de disseny gràfic Introducción y técnica del diseño gráfico Introduction to and Techniques of Graphic Design  (3108G03005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret i comunicació Derecho y comunicación Law and Communications   (3108G03010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de les Relacions Públiques Fundamentos de las Relaciones Públicas Foundations of Public Relations   (3108G03019)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de la Publicitat Fundamentos de la Publicidad Foundations of Advertising   (3108G03026)

BBàsica 6.00 SSemestral

Habilitats informacionals i comunicativesHabilidades informacionales y comunicativasInformation and communication skills  (3108G01198)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès B2.1Inglés B2.1English B2.1  (3108G01205)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès B2Inglés B2English B2  (3108G01206)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1 PlusInglés C1.1 PlusEnglish C1.1 plus  (3108G01207)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A1Francés A1French A1  (3108G01209)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A2Francés A2French A2  (3108G01210)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A1 Alemán A1German A1  (3108G01213)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A2Alemán A2German A2  (3108G01214)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Seminari de llengües modernes 1Seminario de lenguas modernas 1Modern language seminars 1  (3108G01202)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 2Seminario de lenguas modernas 2Modern language seminars 2  (3108G01203)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 3Seminario de lenguas modernas 3Modern language seminars 3  (3108G01204)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès C1Inglés C1 English C1  (3108G01208)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A1Italiano A1Italian A1  (3108G01217)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A2Italiano A2Italian A2  (3108G01218)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Rus A1Ruso A1Russian A1  (3108G01219)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A1Chino mandarin A1Mandarin Chinese A1  (3108G01220)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A2Chino mandarin A2Mandarin Chinese A2  (3108G01221)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A1Portugués A1Portuguese A1  (3108G01222)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A2Portugués A2Portuguese A2  (3108G01223)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Segon curs60.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tipologies i estratègies de destinacions turístiquesTipologías y estrategias de destinos turísticosClassification and strategies of tourism destinations  (3108G01018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització d'empreses turístiquesOrganización de empresas turísticasThe organisation of tourism companies  (3108G01078)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió d'intermediació, transport i distribucióGestión de intermediación, transporte y distribuciónManagement of tourism intermediaries, Transport and Distribution  (3108G01080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques de producció audiovisual II Técnicas de producción audiovisual II Audiovisual Production Techniques II  (3108G03007)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teoria de la imatge Teoría de la imagen Theory of the Image   (3108G03008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Narrativa i guió audiovisual Narrativa y guion audiovisual Audiovisual Scriptwriting and Narrative  (3108G03016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Escriptures i llenguatges audiovisuals Escrituras y lenguajes audiovisuales Audiovisual Writing and Languages  (3108G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització d'esdeveniments Organización de eventos Event Organisation   (3108G03018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Processos i tècniques creatives publicitàries Procesos y técnicas creativas publicitarias Creative Advertising Processes and Techniques   (3108G03027)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals Identidad digital y desarrollo de entornos virtuales Digital identity and development of virtual environments  (3108G03036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Promoció i informació de les destinacionsPromoción e información de destinosTourism destination promotion and information  (3108G01225)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès B2.1Inglés B2.1English B2.1  (3108G01205)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès B2Inglés B2English B2  (3108G01206)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1 PlusInglés C1.1 PlusEnglish C1.1 plus  (3108G01207)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A1Francés A1French A1  (3108G01209)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A2Francés A2French A2  (3108G01210)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A1 Alemán A1German A1  (3108G01213)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A2Alemán A2German A2  (3108G01214)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Seminari de llengües modernes 1Seminario de lenguas modernas 1Modern language seminars 1  (3108G01202)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 2Seminario de lenguas modernas 2Modern language seminars 2  (3108G01203)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 3Seminario de lenguas modernas 3Modern language seminars 3  (3108G01204)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès C1Inglés C1 English C1  (3108G01208)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A1Italiano A1Italian A1  (3108G01217)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A2Italiano A2Italian A2  (3108G01218)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Rus A1Ruso A1Russian A1  (3108G01219)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A1Chino mandarin A1Mandarin Chinese A1  (3108G01220)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A2Chino mandarin A2Mandarin Chinese A2  (3108G01221)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A1Portugués A1Portuguese A1  (3108G01222)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A2Portugués A2Portuguese A2  (3108G01223)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer curs60.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turismeTécnicas cuantitativas y cualitativas aplicadas al turismoQualitative and quantitative techniques applied to Tourism  (3108G01008)

BBàsica 6.00 SSemestral No

Ordenació i planificació del territoriOrdenación y planificación del territorioTerritorial Regulation and Planning  (3108G01074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Gestió econòmica i control d'empreses turístiquesGestión económica y control de empresas turísticasEconomic Management and Control of Tourism Businesses  (3108G01077)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Gestió d'allotjaments i restauracióGestión de alojamientos y restauraciónManagement of Accommodation and Catering Businesses  (3108G01079)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques Expresión gráfica aplicada a la Publicidad y las Relaciones Públicas Graphic Expression Applied to Advertising and Public Relations   (3108G03006)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Tècniques de producció audiovisual III Técnicas de producción audiovisual III Audiovisual Production Techniques III  (3108G03009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Consum i publicitat Consumo y publicidad Consumption and Advertising   (3108G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques Gestión de la imagen corporativa y casos de Relaciones Públicas Corporate Image Management and Public Relations Cases  (3108G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Protocol Protocolo Protocol  (3108G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Estructura de la Publicitat Estructura de la publicidad Advertising Structures  (3108G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Màrqueting en l'era digital Marketing en la era digital Marketing in the Digital Era  (3108G03034)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Llengües estrangeres aplicades al turisme12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès B2.1Inglés B2.1English B2.1  (3108G01205)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès B2Inglés B2English B2  (3108G01206)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1 PlusInglés C1.1 PlusEnglish C1.1 plus  (3108G01207)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A1Francés A1French A1  (3108G01209)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A2Francés A2French A2  (3108G01210)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A1 Alemán A1German A1  (3108G01213)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A2Alemán A2German A2  (3108G01214)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Seminari de llengües modernes 1Seminario de lenguas modernas 1Modern language seminars 1  (3108G01202)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 2Seminario de lenguas modernas 2Modern language seminars 2  (3108G01203)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 3Seminario de lenguas modernas 3Modern language seminars 3  (3108G01204)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès C1Inglés C1 English C1  (3108G01208)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A1Italiano A1Italian A1  (3108G01217)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A2Italiano A2Italian A2  (3108G01218)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Rus A1Ruso A1Russian A1  (3108G01219)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A1Chino mandarin A1Mandarin Chinese A1  (3108G01220)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A2Chino mandarin A2Mandarin Chinese A2  (3108G01221)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A1Portugués A1Portuguese A1  (3108G01222)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A2Portugués A2Portuguese A2  (3108G01223)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Quart curs58.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Patrimoni de les destinacionsPatrimonio de los destinosTourism Destinations Heritage  (3108G01073)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Administració pública de recursosAdministración pública de recursosPublic Administration of Resources  (3108G01083)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Màrqueting estratègic i operatiu Marketing estratégico y operativo Strategic and Operational Marketing   (3108G03014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Comunicació interna i externa Comunicación interna y externa Internal and External Communications  (3108G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Planificació estratègica de les Relacions Públiques Planificación estratégica de las Relaciones Públicas Strategic Planning of Public Relations   (3108G03023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Creativitat Creatividad Creativity  (3108G03029)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Innovació publicitària Innovación publicitaria Advertising Innovation   (3108G03030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Estructura i planificació de mitjans Estructura y planificación de medios Media Structure and Planning   (3108G03032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Tendències de l'audiovisual contemporani Tendencias del audiovisual contemporáneo Audiovisual contemporany tendencies  (3108G03038)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Economía turística i gestió públicaEconomía turistica y gestión públicaEconomics for tourism and public administration The tourism economy and public administration  (3108G01224)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Recursos turístics i sostenibilitatRecursos turísticos y sostenibilidadTourism resources and sustainability  (3108G01226)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Itineraris i guies turísticsItinerarios y guias turísticosTours and guides  (3108G01228)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empreneduria i innovacióEmprendeduría e InnovaciónEntrepreneurship and innovation  (3108G01229)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optatives3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Llengües estrangeres aplicades al turisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès B2.1Inglés B2.1English B2.1  (3108G01205)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès B2Inglés B2English B2  (3108G01206)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1 PlusInglés C1.1 PlusEnglish C1.1 plus  (3108G01207)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A1Francés A1French A1  (3108G01209)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès A2Francés A2French A2  (3108G01210)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A1 Alemán A1German A1  (3108G01213)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany A2Alemán A2German A2  (3108G01214)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Seminari de llengües modernes 1Seminario de lenguas modernas 1Modern language seminars 1  (3108G01202)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 2Seminario de lenguas modernas 2Modern language seminars 2  (3108G01203)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seminari de llengües modernes 3Seminario de lenguas modernas 3Modern language seminars 3  (3108G01204)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès C1Inglés C1 English C1  (3108G01208)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A1Italiano A1Italian A1  (3108G01217)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Italià A2Italiano A2Italian A2  (3108G01218)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Rus A1Ruso A1Russian A1  (3108G01219)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A1Chino mandarin A1Mandarin Chinese A1  (3108G01220)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Xinès mandarí A2Chino mandarin A2Mandarin Chinese A2  (3108G01221)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A1Portugués A1Portuguese A1  (3108G01222)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Portuguès A2Portugués A2Portuguese A2  (3108G01223)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cinquè curs57.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

PràcticumPrácticumInternship  (3108G01016)

OBObligatòria 12.00 AAnual No

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal project  (3108G01017)

OBObligatòria 15.00 AAnual No

Direcció estratègicaDirección estratégicaStrategic Management  (3108G01087)

OBObligatòria 4.00 SSemestral No

Estratègies de creació de marca i de campanya Estrategias de creación de marca y de campaña Creation of brand strategies and advertising campaigns  (3108G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Social media i RP 2.0 Social media y RP 2.0 Social media and PR 2.0  (3108G03033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Treball final de grauTrabajo final de gradoFinal Degree Project  (3108G03087)

OBObligatòria 12.00 AAnual No

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment tercera llengua6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Anglès C1.1Inglés C1.1English C1.1  (3108G01199)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment quarta llengua6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Francès B1Francés B1French B1  (3108G01200)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany B1.1Alemán B1.1German B1.1  (3108G01201)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2.1Francés B2.1French B2.1  (3108G01211)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Francès B2Francés B2French B2  (3108G01212)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B1Alemán B1German B1  (3108G01215)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Alemany B2.1Alemán B2.1German B2.1  (3108G01216)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2023-2024 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si has sol·licitat la beca de caràcter general del MEFP i compleixes els requisits acadèmics establerts a la convocatòria podràs formalitzar la matrícula sense abonar els preus públics (de forma condicionada a la posterior obtenció de la beca).
Tercera llengua
Si el teu estudi de grau exigeix un nivell de coneixement d’una tercera llengua per obtenir el títol i ja disposes d’una certificació reconeguda d’aquest nivell o superior, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 6,65 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la Guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document escanejat a través del corresponent tràmit en línia i presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 21 de novembre.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per per trasllat d'expedient o per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, signat electrònicament i amb CSV, o bé presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 21 de novembre.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (12 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG, o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en la matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé (amb certificat digital) el Registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Sol·licitud de matrícula (només en cas de matrícula presencial)
Si la matrícula no es realitza en línia (automatrícula), el centre docent et requerirà un document de sol·licitud de matrícula. El document te’l proporcionarà el mateix centre i l’hauràs de presentant degudament emplenat i signat el dia de la matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.