Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Curs 2024-2025

El grau en Enginyeria Agroalimentària estudia la branca de l’enginyeria dedicada a la producció d’aliments. Té dues especialitats: explotacions agropecuàries (agricultura i ramaderia) i indústries agràries i alimentàries (indústries elaboradores d’aliments).

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Agroalimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:

Graduat/ada en Enginyeria Agroalimentària per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Memòria vigent:
Memòria (2009)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya i, per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra. Disposar d’aliments sans i de qualitat és vital per a la societat. És en el disseny i en la gestió de la producció d’aquests aliments on intervé l’enginyer agroalimentari.

Els titulats del GEA són enginyers, amb capacitat en el disseny i el projecte: són els únics professionals del sector amb coneixements integrals de la producció d’aliments que no descuiden cap dels aspectes que intervenen en el procés productiu: processos, infraestructures, instal·lacions, matèries primeres, economia, energia, medi ambient, qualitat, etc.

Gràfic del procés Producció -> Indústria alimentària -> Comercialització

En aquests estudis s'ofereixen dues especialitats: explotacions agropecuàries (especialització en el sector primari) i indústries agràries i alimentàries (especialització en el sector secundari).

Gràfic de les dues especialitats del grau

Hi ha una important demanda de titulats: en el nostre entorn proper el sector de la indústria alimentària és molt potent (de fet, és el sector industrial més potent de Catalunya), i el sector agrari és estratègic, ja que és el proveïdor de les matèries primeres alimentàries.

Són estudis amb una gran relació amb el món empresarial: estem contínuament en contacte amb les empreses, organitzem visites i possibilitem la realització de pràctiques en empreses del sector amb les estades a l'entorn laboral.

Logotips d'empreses del sector

I no sols això: a part dels aliments hi ha altres àmbits de treball que també desenvolupem: disseny de camps esportius, enjardinaments i paisatgisme, gestió ambiental, eficiència energètica, biotecnologia...

Finalment, són estudis amb atribucions professionals reconegudes per l’Estat (Llei 12/1986); això vol dir que hi ha feines que l’enginyer podrà fer i un altre tipus de professional del mateix àmbit no. És un avantatge important en l'aspecte laboral. Evidentment, també pot realitzar totes les activitats relacionades amb el sector que no requereixin atribucions regulades.

Els estudis del grau en Enginyeria Agroalimentària en l'itinerari en explotacions agropecuàries permeten assolir el títol que habilita per tenir la condició d'assessor en gestió integrada de plagues (GIP), segons el Reial decret 1311/2012. Aquest reial decret estableix l'obligatorietat de cursar 12 crèdits en matèries de protecció vegetal per obtenir aquest títol, condició assolible en funció de l’optativitat que esculli l'estudiant. A l'apartat d'observacions de la fitxa de cada assignatura s'especifiquen els crèdits vàlids per a aquesta finalitat.

Aquests mateixos estudis proporcionen competències per exercir la responsabilitat tècnica en tractaments amb productes biocides, segons el Reial decret 830/2010, de 25 de juny, i el Document orientatiu per al reconeixement de titulacions universitàries per exercir la responsabilitat tècnica dels serveis biocides, del Ministeri de Sanitat.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura
Més grans de 40 anys
Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81032
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Reconeixement de CFGS
Assignatures i crèdits reconeguts de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Seràs un enginyer. Un enginyer es dedica a aplicar el coneixement científic per trobar solucions als problemes tècnics reals. En el nostre cas, som els enginyers dels processos amb éssers vius. La nostra titulació utilitza coneixements de l’enginyeria (com ara la construcció o el disseny d’instal·lacions) aplicats a la producció d’aliments (vegetals, animals i els seus transformats; en resum, materials biològics) de forma respectuosa amb el medi ambient (sostenibilitat) i amb un objectiu de rendibilitat (economia).

Podràs:

 • Projectar des de zero una indústria alimentària (moviments de terra, fonaments, estructura, instal·lacions i línies productives), una instal·lació agrícola (com ara un sistema de reg o una granja) o un enjardinament o un camp esportiu, portar la direcció d'obres, realitzar informes tècnics, etc.
 • Ser directiu o tècnic d’una indústria alimentària en diferents àmbits, com ara responsable de control de qualitat, producció, logística, gestió ambiental, R+D, etc.
 • Ser directiu o tècnic de cooperatives agràries o empreses auxiliars (fertilitzants, llavors, additius, fitosanitaris, maquinària, etc.).
 • Ser assessor tècnic d’explotacions agrícoles i ramaderes, agrupacions de defensa vegetal, comunitats de regants, associacions i sindicats agraris, etc.
 • Ser pèrit en valoracions i taxacions agràries. 
 • Accedir al cos tècnic de l’Administració pública (en organismes d’agricultura, alimentació o medi ambient, entre d'altres).
 • Accedir al cos tècnic de l’Administració pública (en organismes d’agricultura, alimentació o medi ambient, entre d'altres).
 • Ser investigador en centres i organismes públics o privats (habitualment, després de completar la formació amb un màster o un doctorat).
 • Ser empresari (creant la teva pròpia empresa).

Són uns estudis amb un gran futur: l’any 2012, la revista Forbes, una de les publicacions americanes més conegudes en temes d’economia i finances, incloïa l’enginyeria agroalimentària a la llista de les 10 titulacions universitàries amb més futur en un horitzó de 10 anys. Es preveu que en els propers anys hi hagi una reducció de la superfície mundial disponible per al conreu, així com un encariment dels aliments. Al mateix temps, els països rics demanaran productes més saludables i millor produïts. Tot això provocarà, segons la revista Forbes, que els professionals que sàpiguen donar resposta a aquestes necessitats globals tinguin un lloc de treball assegurat.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dona accés al màster en Biotecnologia Alimentària o a qualsevol dels màsters tecnològics i científics. Si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Matemàtiques18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Matemàtiques 1Matemáticas 1Mathematics 1  (3105G06001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques 2Matemáticas 2Mathematics 2  (3105G06002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadística i informàticaEstadística e informáticaStatistics and Computer Science  (3105G06003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Física 1Física 1Physics 1  (3105G06004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 2Física 2Physics 2  (3105G06005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Química6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

QuímicaQuímicaChemistry  (3105G06053)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió Gràfica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Expressió GràficaExpresión GráficaTechnical Drawing  (3105G06054)

BBàsica 6.00 SSemestral

Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

EmpresaEmpresaBusiness  (3105G06055)

BBàsica 6.00 SSemestral

Biologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

BiologiaBiologíaBiology  (3105G06056)

BBàsica 6.00 SSemestral

Geologia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Geologia, edafologia i climatologiaGeología, edafología y climatologíaGeology, Edaphology and Climatology  (3105G06006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Bases tecnològiques de la producció vegetal12.00 crèdits

Bases tecnològiques de la producció animal6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Bases tecnològiques de la producció animalBases tecnológicas de la producción animalTechnological Bases of Animal Production  (3105G06057)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència i tecnologia del medi ambient12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Ecologia i enginyeria ambientalEcología e ingeniería ambientalEcology and Environmental Engineering  (3105G06009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi agroalimentària i ambientalAnálisis agroalimentario y ambientalAgrifood and Environmental Analysis  (3105G06010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria del medi rural24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Topografia i SIGTopografía y SIGTopography and GIS  (3105G06011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

EstructuresEstructurasStructures  (3105G06012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Hidràulica i ElectrotècniaHidráulica y ElectrotecniaHydraulics and Electrotechnics  (3105G06013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

ProjectesProyectosProjects  (3105G06014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia Agrària6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Comercialització i valoració agroalimentàriaComercialización y valoración agroalimentariaAgri-food marketing and valuation   (3105G06015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fisiologia i genètica animalFisiología y genética animalAnimal Physiology and Genetics   (3105G06016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Alimentació animalAlimentación animalAnimal Nutrition  (3105G06017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

FitotècniaFitotecniaPhytotechnics  (3105G06018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Protecció vegetalProtección vegetalPlant Protection  (3105G06019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cultius herbacisCultivos herbáceosArable Crops  (3105G06020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construccions i instal·lacions agropecuàriesConstrucciones e instalaciones agropecuariasMixed Farm Constructions and Installations  (3105G06021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Maquinària agrícolaMaquinaria agrícolaAgricultural Machinery  (3105G06022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

RegsRiegosIrrigation  (3105G06023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política agrària i desenvolupament ruralPolítica agraria y desarrollo ruralAgricultural Politics and Rural Development  (3105G06024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Operacions bàsiques d'aliments 1Operaciones básicas de alimentos 1Basic Food Operations 1  (3105G06035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Operacions bàsiques d'aliments 2Operaciones básicas de alimentos 2Basic Food Operations 2  (3105G06036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tecnologia de processos en les agroindústriesTecnología de procesos en las agroindustriasAgro-Industrial Process Technology  (3105G06037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de la qualitat i seguretat alimentàriaGestión de la calidad y seguridad alimentariaFood Quality and Safety Management  (3105G06038)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioquímica dels alimentsBioquímica de los alimentosFood Biochemistry  (3105G06039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria i disseny de les agroindústriesIngeniería y diseño de las agroindustriasAgro-Industrial Engineering and Design  (3105G06040)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Automatització i control de processos en les agroindústriesAutomatización y control de procesos en las agroindustriasAgro-Industrial Automation and Process Control  (3105G06041)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construccions i instal·lacions agroindustrialsConstrucciones e instalaciones agroindustrialesAgro-Industrial Constructions and Installations  (3105G06042)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microbiologia dels alimentsMicrobiología de los alimentosFood Microbiology  (3105G06043)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optativitat15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Producció integrada i ecològicaProducción integrada y ecológicaIntegrated and Organic Agricultural Production  (3105G06025)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de fruiters i viversProducción de frutales y viverosFruit Production and Nurseries  (3105G06026)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de monogàstricsProducción de monogástricosMonogastric Production  (3105G06028)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de remugantsProducción de rumiantesRuminant Production  (3105G06029)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Jardineria i camps esportiusJardinería y campos deportivosGardening and Sports Fields  (3105G06032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projectes de restauració ambiental i paisatgísticaProyectos de restauración ambiental y paisajísticaEnvironmental and Landscape Restoration Projects  (3105G06033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPráctica en empresaPractical Work Placement  (3105G06034)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries  (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries  (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries  (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries   (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries  (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal  (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció hortícolaProducción hortícolaVegetable Production  (3105G06027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Produccions ramaderes alternativesProducciones ganaderas alternativasAlternative Livestock Production  (3105G06030)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Avaluació i gestió de sòlsEvaluación y gestión de suelosSoil Testing and Management   (3105G06031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Indústries de l'oli i greixosIndustrias del aceite y grasasOil and Fats Industries  (3105G06045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Indústries càrnies 1Industrias cárnicas 1Meat Industries 1  (3105G06047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Indústries càrnies 2Industrias cárnicas 2Meat Industries 2  (3105G06048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tractaments de residus a les agroindústriesTratamientos de residuos en las agroindustriasAgro-Industrial Waste Treatment  (3105G06050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tractaments d'aigües residuals a les agroindústriesTratamientos de aguas residuales en las agroindustriasAgro-Industrial Wastewater Treatment  (3105G06051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió energètica a les agroindústriesGestión energética en las agroindustriasAgro-Industrial Energy Management  (3105G06052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte Fi de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Projecte fi de grauProyecto final de gradoFinal Degree Project  (3105G06058)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Pràctiques en empresaPráctica en empresaPractical Work Placement  (3105G06034)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries  (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries  (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries  (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries   (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries  (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal  (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i greixosIndustrias del aceite y grasasOil and Fats Industries  (3105G06045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Indústries càrnies 1Industrias cárnicas 1Meat Industries 1  (3105G06047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Indústries càrnies 2Industrias cárnicas 2Meat Industries 2  (3105G06048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tractaments de residus a les agroindústriesTratamientos de residuos en las agroindustriasAgro-Industrial Waste Treatment  (3105G06050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tractaments d'aigües residuals a les agroindústriesTratamientos de aguas residuales en las agroindustriasAgro-Industrial Wastewater Treatment  (3105G06051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió energètica a les agroindústriesGestión energética en las agroindustriasAgro-Industrial Energy Management  (3105G06052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Optativitat+ reconeixement acadèmic51.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Producció integrada i ecològicaProducción integrada y ecológicaIntegrated and Organic Agricultural Production  (3105G06025)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de fruiters i viversProducción de frutales y viverosFruit Production and Nurseries  (3105G06026)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de monogàstricsProducción de monogástricosMonogastric Production  (3105G06028)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció de remugantsProducción de rumiantesRuminant Production  (3105G06029)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Jardineria i camps esportiusJardinería y campos deportivosGardening and Sports Fields  (3105G06032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Projectes de restauració ambiental i paisatgísticaProyectos de restauración ambiental y paisajísticaEnvironmental and Landscape Restoration Projects  (3105G06033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPráctica en empresaPractical Work Placement  (3105G06034)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries  (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries  (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries  (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries   (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries  (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal  (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Producció hortícolaProducción hortícolaVegetable Production  (3105G06027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Produccions ramaderes alternativesProducciones ganaderas alternativasAlternative Livestock Production  (3105G06030)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Avaluació i gestió de sòlsEvaluación y gestión de suelosSoil Testing and Management   (3105G06031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Indústries de l'oli i greixosIndustrias del aceite y grasasOil and Fats Industries  (3105G06045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Indústries càrnies 1Industrias cárnicas 1Meat Industries 1  (3105G06047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Indústries càrnies 2Industrias cárnicas 2Meat Industries 2  (3105G06048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tractaments de residus a les agroindústriesTratamientos de residuos en las agroindustriasAgro-Industrial Waste Treatment  (3105G06050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tractaments d'aigües residuals a les agroindústriesTratamientos de aguas residuales en las agroindustriasAgro-Industrial Wastewater Treatment  (3105G06051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió energètica a les agroindústriesGestión energética en las agroindustriasAgro-Industrial Energy Management  (3105G06052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Aquesta titulació fa un èmfasi especial en classes pràctiques. Totes les assignatures tenen pràctiques assignades, de diversa tipologia en funció dels requisits formatius específics de l’assignatura. Entre les diferents tipologies de pràctiques hi ha:

 • Pràctiques de laboratori i de planta de tecnologia de l’EPS.
 • Pràctiques de camp (a la parcel·la experimental de l’EPS o al Campus Agroalimentari de Girona).
 • Pràctiques en aules d’informàtica.
 • Visites a empreses.

Pràctiques en laboratori 1 Pràctiques en laboratori 2
Fotografies de pràctiques al laboratori (@Roger Lleixà)

Visita a la planta de cervesa San Miguel Visita a l'estadi del RCD Espanyol
Fotografies de visites tècniques a la planta de cervesa San Miguel i a l’estadi del RCD Espanyol

Tot i que aquests tipus de pràctiques són força comunes a les diferents titulacions de l’EPS, les de camp i les de la planta de tecnologia són exclusives de l’àmbit agroalimentari. A part d'això, el GEA és el que realitza més visites a empreses ja que vol fomentar el contacte directe dels estudiants amb la realitat del sector productiu del nostre entorn.

Amb la mateixa filosofia, el GEA promou que l’estudiant realitzi estades de pràctiques en empreses reals (anomenades “estades en l'entorn laboral”, EEL), amb l’objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat professional en què exercirà la seva activitat laboral i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol de grau, l’estudiant del GEA ha de realitzar un treball final de grau (TFG) on s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, capacitats, competències i habilitats adquirits al llarg del grau. Aquest treball pot ser, per exemple, un projecte d’enginyeria, un treball de recerca, etc.

Mobilitat

Una de les principals característiques de l’ensenyament universitari actual és la importància que es dona al vessant internacional. Això és possible gràcies a les relacions institucionals que s’estableixen i es regulen mitjançant convenis i programes de mobilitat i d’intercanvi, així com als programes de beques i ajuts específics existents per donar suport a aquesta activitat (que inclouen també ajuts per a persones amb necessitats especials).

A la Universitat de Girona, tots aquests elements es gestionen des de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE). L’ORE és el servei administratiu de la Universitat que té cura de programes tan coneguts com Erasmus o SICUE, que cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Per extensió, és també la unitat administrativa que es responsabilitza de l’acollida dels participants en aquests programes provinents d’altres universitats. La cap de l'Oficina és, a més, la responsable de l’allotjament a la UdG, que, tot i que forma part de l'acollida dels estudiants, és un servei extern.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Testimonials

 • Octavi Creus Nolla

  Fundador d'Octavi Creus Enginy SL.

  “Em dedico a assessorar camps de golf i de pitch & putt tant a Catalunya com a Itàlia. Com a afició professional, col·laboro amb arquitectes en tasques de paisatgisme. Vaig escollir la carrera en funció de la feina que volia fer, i passar per la UdG va ser l'empenta definitiva per aconseguir-ho.”

  Octavi Creus Nolla
 • Martí Espigulé Vallmajó

  Girona Fruits SCCL, tècnic de camp i de gestió d'ajuts.

  “Estudiar aquesta enginyeria m'ha obert el món agropecuari d'una manera que no hauria pogut conèixer.”

  Martí Espigulé Vallmajó

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.