Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Fisioteràpia

Grau en Fisioteràpia

Curs 2021-2022

L’objectiu fonamental és formar fisioterapeutes capacitats per atendre persones en l’àmbit preventiu, el tractament de lesions i patologies associades als moviments, utilitzant metodologies àgils que apropin als alumnes a l’activitat laboral i el treball en equip.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
150
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Fisioteràpia - Campus de Salt
Memòria vigent:
Memòria (2009)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2021-2022

ANATOMO-FISIOLOGIA24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

ANATOMIAANATOMIAANATOMY  (3159G01001)

BBàsica 14.00 AAnual No

FISIOLOGIAFISIOLOGIAPHISIOLOGY  (3159G01002)

BBàsica 10.00 SSemestral

Anatomia 1Anatomia 1Anatomy 1  (3159G01046)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomia 2Anatomia 2Anatomy 2  (3159G01047)

BBàsica 8.00 SSemestral

CIÈNCIES BÀSIQUES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

BIOLOGIABIOLOGIABIOLOGY  (3159G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

FÍSICAFÍSICAPHYSICS  (3159G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

BIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOCHEMICS  (3159G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

LLENGUA MODERNA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

LLENGUA MODERNALENGUA MODERNAMODERN LANGUAGE  (3159G01030)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIAFUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS  (3159G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIAVALORACION EN FISIOTERAPIAPHYSIOTHERAPY VALUATION  (3159G01032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CIÈNCIES SOCIALS12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

PSICOLOGIAPSICOLOGIAPSICHOLOGY  (3159G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

ANTROPOLOGIA ANTROPOLOGIA ANTHROPOLOGY  (3159G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

MASSOTERAPIAMASOTERAPIATHERAPY OF MASSAGE  (3159G01008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICSAPLICACIÓN DE AGENTES FISICOSAPPLICATION OF PHYSICAL AGENTS   (3159G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BIOMECÀNICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

BIOMECÀNICABIOMECÁNICABIOMECHANICS  (3159G01033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CINESITERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

CINESITERÀPIACINESITERAPIAKINESITHERAPY  (3159G01034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTORATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTORATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR  (3159G01010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

TERÀPIA MANUALTERAPIA MANUALMANUAL THERAPY  (3159G01011)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

CADENES MUSCULARSCADENAS MUSCULARESMUSCULAR CHAINS  (3159G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUESAFECCIONES MEDICOQUIRURGICASMEDICAL SURGICAL PATHOLOGY   (3159G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICAPATOLOGÍA TRAUMATOLOGICATRAUMATOLOGY DISEASE  (3159G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICAATENCIÓN SANITARIA BÁSICASANITARY ASSISTANCE BASICA  (3159G01018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUESFISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICASSPECIAL PHISIOTHERAPY CLINICS  (3159G01035)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II10.00 crèdits

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIALEGISLACIÓN, SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIALEGISLATION, PUBLIC HEALTH AND SANITARY ADMINISTRATION  (3159G01036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

METODOLOGIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETHODOLOGY  (3159G01037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

PATOLOGIA EN NEUROLOGIAPATOLOGIA EN NEUROLOGIANEUROLOGY DISEASE  (3159G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIAPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIACARDIORESPIRATORY DISEASE  (3159G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PATOLOGIA EN REUMATOLOGIAPATOLOGIA EN REUMATOLOGIAREUMATOLOGY DISEASE  (3159G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PRACTICUM I 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

PRACTICUM I PRACTICUM I PRACTICUM I   (3159G01038)

PEPràctiques externes 18.00 AAnual

OPTATIVES12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIAFISIOTERAPIA VETERINARIAVETERINARY PHYSIOTHERAPY  (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIAHIDROTERAPIAHYDROTHERAPY  (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral

LLENGUA FRANCESALENGUA FRANCESAFRENSCH LANGUAGE  (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURALPEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURALMOVEMENT PEDAGOGY  (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITATPSICOMOTRICIDADPSICHOMOTOR  (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIATERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIAHOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY  (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

ORTESIS I PRÒTESISORTESIS Y PRÓTESISORTHOSIS AND PROSTHESIS  (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORTFISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTEPHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY  (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPMReducación postural y del movimiento – RPMMouvement and posture re-education - MPR  (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès IIInglés IIEnglish 2  (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esportTécnicas fisioterapeúticas y deporte  (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laboralsPrevención de riesgos laborales  (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia viscerosomàticaFisioterapia viscerosomáticaViscerosomatic physiotherapy  (3159G01050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral

PRACTICUM II 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

PRACTICUM II PRACTICUM II PRACTICUM II  (3159G01039)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual

TREBALL FI DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

TREBALL FI DE GRAUTRABAJO FIN DE GRADOFINAL WORK OF DEGREE  (3159G01041)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIAFISIOTERAPIA VETERINARIAVETERINARY PHYSIOTHERAPY  (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIAHIDROTERAPIAHYDROTHERAPY  (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral

LLENGUA FRANCESALENGUA FRANCESAFRENSCH LANGUAGE  (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURALPEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURALMOVEMENT PEDAGOGY  (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITATPSICOMOTRICIDADPSICHOMOTOR  (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIATERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIAHOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY  (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

ORTESIS I PRÒTESISORTESIS Y PRÓTESISORTHOSIS AND PROSTHESIS  (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORTFISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTEPHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY  (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPMReducación postural y del movimiento – RPMMouvement and posture re-education - MPR  (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès IIInglés IIEnglish 2  (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esportTécnicas fisioterapeúticas y deporte  (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laboralsPrevención de riesgos laborales  (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia viscerosomàticaFisioterapia viscerosomáticaViscerosomatic physiotherapy  (3159G01050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.