Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Curs 2021-2022

Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant en anglès, aprofitant la sinergia entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (centre adscrit a la Universitat de Girona) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (centre adscrit a la Universitat de Barcelona) per treballar competències transversals d’excel·lència acadèmica i integració curricular de les noves tecnologies aplicades al món de la Fisioteràpia.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona i per la Universitat de Barcelona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat
42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2021
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Physiotherapy Barcelona
Memòria vigent:
Memòria (2015)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu.

Les classes seran pràcticament en anglès en la seva totalitat. L'anglès és imprescindible en l’actualitat i més en el món sanitari i la industria tecnològica amb la qual treballarem coordinadament en aquest grau a través de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB), desenvolupant recursos multimèdia per la fisioteràpia. Aquest Grau Interuniversitari en Fisioteràpia afegeix a la qualitat ja contrastada d’EUSES el fet de treballar amb un tercer idioma de forma vehicular, dotant als estudiant d’una eina eficaç com és l’idioma pel seu desenvolupament professional un cop finalitzats els estudis, tant dins com fora de les nostres fronteres. La convivència diària amb l’anglès es un fet que obre noves portes als professionals de la fisioteràpia i dona un toc diferenciador dins el mercat Europeu. El pla d’estudis preveu la possibilitat de cursar algunes assignatures optatives en francès per tal de facilitar la inclusió en el mercat laboral sobretot de França i Bèlgica per part del nostre alumnat.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

 • Codis de preinscripció: 91908 (només per a estudiants amb nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat); 91909 (només per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat)
 • Nombre orientatiu de places: 18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat; 42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
 • Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

A més, l’oferta formativa impartida per ENTI-UB –centre pioner en oferir a Catalunya el primer Grau Universitari en Continguts Digitals Interactius (Videojocs i Serious Games)– permetrà a l’alumne desenvolupar-se professionalment en el camp de l’aplicació tecnològica al camp de la Fisioteràpia, un àmbit innovador, en potència i amb ampli espectre de desenvolupament en la nostra societat, en aliar aspectes tan rellevants com l’atenció sanitària i les noves tecnologies.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2021-2022

Anatomofisiologia 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Anatomia IAnatomía IAnatomy I  (3159G03001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomia IIAnatomía IIAnatomy II  (3159G03002)

BBàsica 8.00 SSemestral

FisiologiaFisiologíaPhysiology  (3159G03003)

BBàsica 10.00 SSemestral

Ciències bàsiques 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

BiologiaBiologíaBiology  (3159G03004)

BBàsica 6.00 SSemestral

BioquimicaBioquímicaBiochemistry  (3159G03005)

BBàsica 6.00 SSemestral

FísicaFísicaPhysics  (3159G03006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anglès científic 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Anglès CientíficInglés CientíficoScientific English  (3159G03007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Fonaments de FisioteràpiaFundamentos de FisioterapiaBases of Physical Therapy  (3159G03010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Valoració en fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Valoració en FisioteràpiaValoración en FisioterapiaEvaluation Methods in Physical Therapy  (3159G03011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciències socials 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Introducció a la PsicologiaIntroducción a la PsicologíaIntroduction to Psychology  (3159G03008)

BBàsica 6.00 SSemestral

AntropologiaAntropologíaAnthropology  (3159G03009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Procediments generals en fisioteràpia 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

MassoteràpiaMasoterapiaMassotherapy  (3159G03012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Aplicació d'Agents FísicsAplicación de Agentes FísicosUse of Physical Agents in Physical-Therapy  (3159G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Biomecànica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i BiomecànicaDesarrollo de Estudios Tecnológicos y BiomecánicaTechnological Projects Development and Biomechanics  (3159G03014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cinesiteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

CinesiteràpiaCinesiterapiaKinesiotherapy  (3159G03015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Atenció de Fisioteràpia en les Lesions de l'Aparell LocomotorAtención de Fisioterapia en las Lesiones del Aparato LocomotorPhysiotherapy-based Approach in Locomotor System Injuries  (3159G03017)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Teràpia ManualTerapia ManualManual Therapy  (3159G03018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cadenes MuscularsCadenas MuscularesMuscular Chains  (3159G03019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Afeccions médico quirúrgiques I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Afeccions Médico QuirúrgiquesAfecciones Médico-QuirúrgicasMedico-Chirurgical Pathologies  (3159G03025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Patologia TraumatológicaPatología TraumatológicaTraumatic Pathology  (3159G03026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Atenció Sanitaria BásicaAtención Sanitaria BásicaHealth-related Assistance  (3159G03027)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Fisioteràpia en especialitats clíniques 10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Fisioteràpia en Especialitats ClíniquesFisioterapia en Especialidades ClínicasPhysiotherapy in Clinical Specialties  (3159G03016)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Fisioteràpia en NeurologiaFisioterapia en NeurologíaNeurologic Physical Therapy  (3159G03020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Fisioteràpia CardiorespiratoriaFisioterapia CardiorespiratoriaRespiratory Physiotherapy and Cardiac Rehabilitation  (3159G03021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

ATM (Articulació Temporo-Mandibular)ATM (Articulación Temporo-Mandibular)TMJ (Temporomandibular Joint)  (3159G03022)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Legislació, salut pública i administració sanitària 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Legislació, Salut Pública i Administració SanitàriaLegislación, Salud Pública y Administración SanitariaLegislation, Public Health and Healthcare Administration  (3159G03023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia d'investigació en fisioteràpia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Metodologia de la investigació en fisioteràpiaMetodología de la investigación en fisioterapiaResearch methodology in physiotherapy   (3159G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Afeccions médico quirúrgiques II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Patologia NeurològicaPatologia NeurológicaNeurological Pathology  (3159G03028)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Patologia CardiorespiratòriaPatología CardiorespiratoriaCardiorespiratory Pathology  (3159G03029)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patologia ReumatològicaPatología ReumatológicaRheumatic Pathology  (3159G03030)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràcticum I 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Pràcticum IPrácticum IPracticum I  (3159G03037)

OBObligatòria 18.00 AAnual

Optatives 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Reeducació Postural i del MovimentReeducación Postural y del MovimientoPostural and Movement-based Reeducation  (3159G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia de l'EsportTerapia del DeporteSports Therapy  (3159G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la FisioteràpiaProyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la FisioterapiaProjects in design and development of Physiotherapy-related contents   (3159G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius MòbilsProgramación de Apps de Fisioterapia para dispositivos MóvilesPhysiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices  (3159G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Terapias Holísticas en fisioteràpiaTerapias Holísticas en fisioterapiaTrends in Holistic Physical Therapy  (3159G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ortesis i PròtesisOrtesis y PrótesisOrthotic and Prosthetic Devices  (3159G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per fisioteràpia Inglés para fisioterapiaEnglish for physiotherapy  (3159G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès avançat per fisioteràpia Inglés avanzado para fisioterapiaAdvanced english for physiotherapy  (3159G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G03044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G03045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G03046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràcticum II30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Pràcticum IIPrácticum IIPracticum II  (3159G03038)

OBObligatòria 30.00 SSemestral

Treball de final de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Treball de Fi de GrauTrabajo de Fin de GradoFinal Project  (3159G03039)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2021-2022

Reeducació Postural i del MovimentReeducación Postural y del MovimientoPostural and Movement-based Reeducation  (3159G03033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia de l'EsportTerapia del DeporteSports Therapy  (3159G03034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la FisioteràpiaProyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la FisioterapiaProjects in design and development of Physiotherapy-related contents   (3159G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius MòbilsProgramación de Apps de Fisioterapia para dispositivos MóvilesPhysiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices  (3159G03036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpiaIntroducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapiaIntroduction to imaging on physioterapy  (3159G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Terapias Holísticas en fisioteràpiaTerapias Holísticas en fisioterapiaTrends in Holistic Physical Therapy  (3159G03031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ortesis i PròtesisOrtesis y PrótesisOrthotic and Prosthetic Devices  (3159G03032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teràpia d'alliberament miofascial-TAMTerapia de liberación miofascialMyofascial release therapy  (3159G03041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès per fisioteràpia Inglés para fisioterapiaEnglish for physiotherapy  (3159G03042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès avançat per fisioteràpia Inglés avanzado para fisioterapiaAdvanced english for physiotherapy  (3159G03043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envellimentEjercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimientoTherapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging  (3159G03044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia NeuromusculoesquelèticaFisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia NeuromusculoesqueléticaManagement of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera  (3159G03045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportivesDiagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivasDiagnosis, treatment, and prevention of sports injuries  (3159G03046)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de benvinguda amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés.

2

Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.

3

Amb el teu codi d'usuari i contrasenya, accedeix a l'aplicació d'automatrícula per comprovar el període de matrícula que tens assignat. Si el període ja ha començat, l’aplicació t’informarà que pots iniciar la matrícula.

4

Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.

5

Revisa la informació de matrícula del teu estudi de grau i consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .

6

Formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia. Si tens dubtes, contacta amb la secretaria del teu centre docent. Recorda que t’has de matricular abans de la data de termini prevista; en cas contrari, perdràs la plaça.

Assignatures
Revisa les assignatures de les quals et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2021-2022 de la pàgina web del teu estudi de grau.
Preus
Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
Pagament
Pots pagar la matrícula al comptat o fraccionada en en dos o tres terminis o en terminis mensuals. Consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula.
Beques
Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
Tercera llengua
Per obtenir el títol hauràs d’acreditar el coneixement d’una llengua estrangera amb un nivell B2 o equivalent, excepte que el teu estudi estableixi un requeriment superior. Si ja disposes d’una certificació reconeguda de coneixement d’una tercera llengua, et recomanem que la presentis conjuntament amb la resta de documentació requerida per a la primera matrícula. Consulta la Normativa sobre la tercera llengua.
Assegurances
Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
Permanència
Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència.

Document d'identitat
Si tens nacionalitat espanyola, no has de presentar el DNI tret que en l’automatrícula t’oposis a l’obtenció de dades personals per part de la Universitat de Girona (consulta la guia d’automatrícula).

Si tens nacionalitat d’un país de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o Andorra, has de presentar el document d'identitat vigent del país d’origen o el passaport.

Si tens una altra nacionalitat, has de presentar preferentment la targeta d'identificació d'estrangers vigent (TIE), o el passaport en cas que no disposis de la TIE.

Cal aportar el document digitalitzat per mitjans telemàtics o presentar l’original presencialment a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica del document pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé el registre electrònic de la UdG.

Pots presentar el document fins al 19 de novembre de 2021.
Documentació d'accés
Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària, procedent de PAU, CFGS, proves d’accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys o titulació universitària obtinguda a la UdG, o per trasllat d’expedient, no has de presentar cap documentació.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària finalitzada en una altra universitat, has de presentar telemàticament el títol (e-títol o còpia autèntica digital del títol) o el resguard del títol (amb signatura digital i CSV), o bé presentar presencialment l’original a la secretaria acadèmica.

Si has accedit a la UdG per preinscripció universitària procedent d’una titulació universitària iniciada en una altra universitat, has de presentar telemàticament un certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions, signat electrònicament i amb CSV, i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat, o bé presentar presencialment els originals a la secretaria acadèmica.

Per a la presentació telemàtica de la documentació pots utilitzar el tràmit “Sol·licitud a l’administració” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé el registre electrònic de la UdG.

Pots presentar aquesta documentació fins al 19 de novembre de 2021.
Bonificacions i exempcions
Abans de matricular-te, revisa la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si tens dret a bonificacions que hi consten acreditades, i se’n manté la vigència a la data d’inici de curs (13 de setembre), no has de presentar cap documentació.

Si tens dret a bonificacions que no hi consten acreditades, pots iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent, i adjuntar-hi la documentació necessària per tal que es pugui aplicar el descompte o la gratuïtat corresponent a la matrícula.

També pots utilitzar el tràmit “Acreditació documental” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé el registre electrònic de la UdG,  o bé presentar presencialment la documentació a la secretaria acadèmica.

Si et trobes en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podràs gaudir del descompte en matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre.

Més informació a la pàgina Bonificacions i exempcions.
Dades bancàries
Si no ets titular del compte bancari on es domiciliarà el pagament de la matrícula hauràs de presentar telemàticament l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i còpia del document d'identitat de la persona titular.

Per a la presentació de la documentació cal utilitzar el tràmit “Comunicació o modificació de dades bancàries” de l’apartat de tràmits en línia de la Secretaria en Xarxa, preferentment, o bé el registre electrònic de la UdG.

Cal presentar aquesta documentació en el termini de 10 dies hàbils des de la data de matrícula.
Fotografia
Posteriorment a la matrícula, hauràs d’aportar una fotografia personal a través de la intranet La meva UdG (Personal > Identitat digital), d’acord amb les instruccions subministrades a la mateixa pàgina web.
Imprès de matrícula
En cas que sigui requerit pel centre docent, caldrà presentar l’imprès de sol·licitud de matrícula degudament emplenat. L’imprès i les instruccions de presentació seran proporcionats pel mateix centre.
Nota: l’acreditació a través de mitjans telemàtics no té caràcter definitiu, excepte en cas de documents electrònics originals o còpies electròniques autèntiques. La UdG es reserva el dret de reclamar posteriorment la documentació física corresponent.

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.