Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Curs 2020-2021

Es tracta d’un grau adreçat a formar professionals per a la indústria alimentària, que es focalitza especialment a les disciplines relacionades amb la innovació i la seguretat alimentària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Innovació i Seguretat Alimentària per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Memòria vigent:
Memòria (2021)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya i, per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra.

Aquest és un grau dissenyat per dotar els professionals de competències que els permetin desenvolupar la seva activitat en el sector alimentari en un sentit ampli, des de la granja fins a la taula ("from farm to fork"), tant en la indústria alimentària com en els organismes públics de gestió i control, així com en els diferents estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació, atenent les demandes dels consumidors, que és una prioritat inclosa en el 7è programa marc de recerca europeu (EU 7th Framework Programme).

El grau té un perfil de formació diferenciat d’altres estudis de l’àmbit de la ciència i tecnologia dels aliments, i se centra en aquests dos aspectes:

 • La seguretat alimentària, incloent els conceptes referents a la salut (safety) i els relacionats amb el dret de tots els ciutadans a disposar d’aliments sans i suficients (security).
 • La innovació en productes i processos tecnològics, en la producció, la transformació i la conservació d’aliments en general, incloent-hi tots els ingredients, matèries primeres i additius, així com les diferents possibilitats en l’elaboració, el disseny i el desenvolupament de nous productes alimentaris destinats a diferents sectors de consumidors o capaços d’aportar nous gustos i textures.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: enginyeria i arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Directiu o tècnic en indústries alimentàries:

 • Departaments d'R+D+I.
 • Desenvolupament de nous productes.
 • Millora dels sistemes de producció, noves tecnologies de processament.
 • Noves formes i presentacions.
 • Departaments de qualitat.
 • Desenvolupament, gestió i aplicació de sistemes de seguretat (APPCC, traçabilitat).
 • Aplicació i gestió de sistemes d’assegurament de la qualitat (ISO, BRC, IFS, SFQ).
 • Realització d’anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques d’aliments.

Tècnic en centres d’institucions relacionades amb la seguretat alimentària:

 • Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).
 • Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).
 • Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).
 • Departaments i laboratoris de sanitat.

Investigador en temes relacionats amb la innovació alimentària i la seguretat (preferiblement després de la realització d’un màster) com ara:

 • Biotecnologia alimentària.
 • Aliments funcionals i saludables.
 • Tecnologies emergents de conservació i transformació.
 • Creació de nous ingredients i aliments per a diferents sectors de població.
 • Millora de la seguretat de tot tipus d’aliments.

En institucions nacionals o estrangeres com ara:

 • Universitats.
 • Centres públics de recerca (IRTA, CSIC).
 • Centres privats de recerca (LESTAT, Gayker).

Docent sobre temes relacionats amb l’alimentació en institucions d’ensenyament secundari, universitari i formació continuada.

Continuar estudiant

Per continuar estudiant, la UdG ofereix màsters oficials, professionalitzadors i/o de recerca, que donen accés a una formació especialitzada per treballar al sector o a la formació en un programa de doctorat.

Concretament, en l’àmbit alimentari s’ofereix el màster en Biotecnologia Alimentària.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Assignatures Bàsiques54.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Matemàtiques 2Matemáticas 2Mathematics 2  (3105G06002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadística i informàticaEstadística e informáticaStatistics and Computer Science  (3105G06003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 1Física 1Physics 1  (3105G06004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Física 2Física 2Physics 2  (3105G06005)

BBàsica 6.00 SSemestral

QuímicaQuímicaChemistry  (3105G06053)

BBàsica 6.00 SSemestral

EmpresaEmpresaBusiness  (3105G06055)

BBàsica 6.00 SSemestral

BiologiaBiologíaBiology  (3105G06056)

BBàsica 6.00 SSemestral

BioquímicaBioquímicaBiochemistry  (3105G10001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Microbiologia generalMicrobiología generalGeneral Microbiology  (3105G10002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Matèries primeresMaterias primasRaw materials  (3105G10005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Assignatures Bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Nutrició humanaNutrición humanaHuman Nutrition  (3105G10004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Operacions bàsiques d'aliments 1Operaciones básicas de alimentos 1Basic Food Operations 1  (3105G06035)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioquímica dels alimentsBioquímica de los alimentosFood Biochemistry  (3105G06039)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química analíticaQuímica analíticaAnalytical Chemistry  (3105G10007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dietètica i alimentacióDietética y alimentaciónDietetics and nutrition  (3105G10008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tecnologia dels processos alimentarisTecnología de los procesos alimentariosFood processing technology  (3105G10009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària20.00 crèdits

Innovació5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Ingredients i aliments funcionalsIngredientes y alimentos funcionalesFunctional ingredients and Food  (3105G10019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Ciència i Tecnologia d'Aliments16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Automatització i control de processos en les agroindústriesAutomatización y control de procesos en las agroindustriasAgro-Industrial Automation and Process Control  (3105G06041)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Legislació i deontologiaLegislación y deontologíaLegislation and deontology  (3105G10010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

ComercialitzacióComercializaciónCommersalization  (3105G10020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat Alimentària15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Alimentació i salutAlimentación y saludFood and health  (3105G10003)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Seguretat alimentària ISeguridad alimentaria IFood Safety I  (3105G10016)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentàriaCalidad y aseguramiento de la calidad alimentariaQuality and food quality assurance  (3105G10018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació25.00 crèdits

Seguretat Alimentària5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Seguretat alimentària IISeguridad alimentaria IIFood Safety II  (3105G10017)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Desenvolupament de nous productes alimentarisDesarrollo de nuevos productos alimentariosNew food product development  (3105G10006)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Innovació i emprenedoriaInnovación y emprendimientoInnovation and entrepreneurship  (3105G10024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optativitat30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries  (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries  (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries   (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries  (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries  (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal  (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament d'I+DPrácticas en un Departamento de I+D  (3105G10026)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de formulació o nutricióPrácticas en un Departamento de formulación o nutrición  (3105G10027)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de qualitatPrácticas en un Departamento de calidad  (3105G10028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentàriaPrácticas en un Departamento de seguridad alimentaria  (3105G10029)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships in companies  (3105G10040)

OPOptativa 15.00 AAnual No

Eines per a l'avaluació i gestió del riscHerramientas para la evaluación y gestión del riesgoTools for the assessment and management of risk   (3105G10034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat alimentària en l'àmbit internacionalSeguridad alimentaria en el ámbito internacionalInternational food safety  (3105G10035)

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dret universal a l'alimentació.Derecho universal a la alimentaciónFood Security  (3105G10036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentàriaValorización de subproductos y residuos de la industria alimentariaUpgrading of byproducts and wastes of food industry  (3105G10037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació culinària i gastronomia Innovación culinaria y gastronomíaCulinary innovation and gastronomy  (3105G10038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies emergents de conservació d'alimentsTecnologías emergentes de conservación de alimentosEmerging technologies for food preservation  (3105G10039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Treball fi de grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final de GrauTrabajo fin de GradoThesis  (3105G10030)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Enologia i indústries derivadesEnología e industrias derivadasOenology and Related Industries  (3105G06044)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries hortofructícolesIndustrias horto-frutícolasFruit and Vegetable Industries  (3105G06046)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries de l'oli i la farina Industrias del aceite y la harina Oil and Flour Industries   (3105G10031)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries làcties i d'ovoproductesIndustrias lácticas y de ovoproductosDairy and Egg Industries  (3105G06049)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Indústries càrnies Industrias cárnicasMeat industries  (3105G10032)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Productes de la pesca i plats preparatsProductos de la pesca y platos preparadosFish and Ready Meal  (3105G10033)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament d'I+DPrácticas en un Departamento de I+D  (3105G10026)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de formulació o nutricióPrácticas en un Departamento de formulación o nutrición  (3105G10027)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de qualitatPrácticas en un Departamento de calidad  (3105G10028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentàriaPrácticas en un Departamento de seguridad alimentaria  (3105G10029)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternships in companies  (3105G10040)

OPOptativa 15.00 AAnual No

Eines per a l'avaluació i gestió del riscHerramientas para la evaluación y gestión del riesgoTools for the assessment and management of risk   (3105G10034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Seguretat alimentària en l'àmbit internacionalSeguridad alimentaria en el ámbito internacionalInternational food safety  (3105G10035)

OPOptativa 5.00 AAnual No

Dret universal a l'alimentació.Derecho universal a la alimentaciónFood Security  (3105G10036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Valorització de subproductes i residus de la indústria alimentàriaValorización de subproductos y residuos de la industria alimentariaUpgrading of byproducts and wastes of food industry  (3105G10037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació culinària i gastronomia Innovación culinaria y gastronomíaCulinary innovation and gastronomy  (3105G10038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tecnologies emergents de conservació d'alimentsTecnologías emergentes de conservación de alimentosEmerging technologies for food preservation  (3105G10039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Un percentatge elevat de la formació del grau és de caràcter pràctic, per això es realitza docència en laboratoris especialitzats.

 • Laboratoris, parcel·la de pràctiques i planta de tecnologia de l’EPS.
 • Aules d’informàtica de l’EPS.
 • Campus Agroalimentari de Girona.
 • Visites a empreses.

Pràctiques en laboratoris Parcel·la de pràctiques Planta de tecnologia Aula d'informàtica Campus agroalimentari Campus agroalimentari Visites a empreses Visites a empreses

També existeix la possibilitat de cursar 15 crèdits optatius en una estada a l’entorn laboral de 300 hores com a mínim.

Treball de fi de grau

Al final dels estudis, al darrer curs, es realitza un treball final de grau, que pot ser un treball de recerca, innovació o desenvolupament. Es pot realitzar amb els grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UdG o també a l’IRTA (Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària) o en una empresa del sector.

Després de la realització del treball experimental, els resultats s’han de presentar davant d’una comissió avaluadora.

Aquest treball té una càrrega docent de 15 crèdits.

Mobilitat

L’EPS té convenis amb universitats estrangeres que permeten realitzar algunes assignatures de l’estudi o el treball final de grau en una altra universitat.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.