Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Dret

Grau en Dret

Curs 2020-2021

L'objectiu principal del grau de Dret és donar-te una formació jurídica sòlida que et capaciti per treballar i aplicar el dret en un entorn canviant i dinàmic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Dret
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
155
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris
Horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El que aprendràs en el grau de Dret no s'assemblarà a allò que has vist en els teus estudis previs. Per començar, has de saber que qualsevol jurista treballa parlant o escrivint. Per tant, és imprescindible que tinguis la capacitat d'expressar-te oralment i per escrit de manera correcta, en català i en castellà. En segon lloc, és necessari que tinguis l'hàbit de la lectura atès que el jurista utilitza documents escrits. Els professors t'ajudaran a comprendre els documents jurídics i t'ajudaran a emprar el llenguatge especialitzat per tal de resoldre problemes jurídics. Veuràs que el Dret t'ajudarà a comprendre la nostra organització social, els seus conflictes i les formes de resoldre'ls.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d'utilitat en el món laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i dissenyar estratègies per solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l'ordenament, raonar i argumentar jurídicament, desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic, etc.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

El grau de Dret t'obre un ampli ventall de possibilitats professionals. Podràs desenvolupar l'exercici professional lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com a notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic.

Un altre camp professional és el de l'Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals.

La titulació també et permetrà integrar-te a l'Administració pública, tant l'estatal, auto­nòmica o local, com la de la Unió Europea o d'altres organismes internacionals.

Una altra possibilitat és que et dediquis a la docència i a la recerca del dret.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Dret administratiu6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret administratiu I   Derecho administrativo I   Administrative law I (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret civil I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret de la persona   Derecho de la persona   Law of person (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ciència política i economia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció a la ciència política   Introducción a la ciencia política   Introduction to political science (3104G00074)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia política   Economía política   Political economy (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret processal6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció al dret processal   Introducción al derecho procesal   Introduction to procedural law (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de la ciència jurídica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret romà   Derecho romano   Roman law (3104G01040)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucions   Historia del derecho y de las instituciones   History of law (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Filosofia del dret6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Teoria del dret   Teoría del derecho   Legal theory (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret civil I3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret civil II5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat social4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret del treball I   Derecho del trabajo I   Labour law I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa8.00 crèdits

Dret financer i tributari4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret mercantil I   Derecho mercantil I   Mercantile law (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret internacional públic I   Derecho internacional público I   International law I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Institucions de la Unió Europea   Instituciones de la Unión Europea   Institutions of the European Union (3104G00073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal8.00 crèdits

Dret processal8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret processal civil I   Derecho procesal civil I   Civil procedural law I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret processal civil II   Derecho procesal civil II   Civil procedural law II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret administratiu8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret administratiu II   Derecho administrativo II   Administrative law II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret administratiu III   Derecho administrativo III   Administrative law III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret civil II3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret de família   Derecho de familia   Family law (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball i de la seguretat social7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret del treball II   Derecho del trabajo II   Labour law II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret financer i tributari9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret tributari   Derecho tributario   Tax law (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol I   Sistema tributario español I   Spanish tax law I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil II   Derecho mercantil II   Mercantile law II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil III   Derecho mercantil III   Mercantile law III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret internacional públic II   Derecho internacional público II   International law II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret penal. Part especial   Derecho penal. Parte especial.   Criminal law (offences) (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret processal penal   Derecho procesal penal   Criminal procedural law (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball final de grau 3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Metodologia jurídica   Metodología jurídica   Legal Methodology (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humans   Dirección de recursos humanos   Human Resource Management (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consum   Contratos de consumo   Consumer contracts (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret europeu de la responsabilitat civil   Derecho europeo de la responsabilidad civil   European tort law (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties   Los derechos económicos, sociales y culturales y sus garantías   Economic, social and cultural rights and their guarantees (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Drets lingüístics   Derechos lingüísticos   Linguistic rights (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambient   Derecho del medio ambiente   Environmental law (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanístic   Derecho urbanístico   Land use law (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret català   Historia del derecho catalán   History of catalan law (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat   Introducción al derecho comparado   Introducción to comparative law (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica   Jurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y práctica   Constitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Propietat immobiliària i registre de la propietat   Propiedad inmobiliaria y registro de la propiedad   Real estate and land registry (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica contenciosa administrativa   Práctica contencioso-administrativa   Administrative judicial process (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea   La libre circulación de personas y el acceso a la Unión Europea   Free movement of persons and access to European Union (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció   Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción   Arbitration and other ADR (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica   Argumentación jurídica   Legal argumentation (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica   El derecho penal en la práctica   Criminal law in action (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiós   Derecho y matrimonio religioso   Religious marriage law (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarial   Fiscalidad empresarial   Taxation of business enterprises (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.   La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.   The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió tributària   Gestión tributaria   Tax administration (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Internacionalització de la justícia   Internacionalización de la justicia   Internationalization of justice (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret social europeu   Derecho social europeo   Social european law (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'immigració i treball   Políticas de inmigración y trabajo   Labour migrations policies (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties   Prueba judicial y garantías   Rules of evidence (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació local   Tributación local   Local tax law (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional   Mantenimiento de la paz y seguridad internacional   Peace manteniment and International security (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea   Relaciones exteriores de la Unión Europea   External relations of European Union (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal   Función pública y derecho penal   Civil servants and criminal law (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assistència judicial internacional   Asistencia judicial internacional   International judicial assistance (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy law (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribució   Derecho de la competencia y de la distribución   Compettion law (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de les assegurances privades   Derecho de los seguros privados   Insurance law (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea I   Tradición jurídica europea I   European law tradition I (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenil   Delincuencia juvenil   Juvenile delinquency (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal   Drogas y derecho penal   Drugs and criminal law (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical anthropology (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals   Siniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laborales   Industrial diseases and workplace security. (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives   Sanciones administrativas   Administrative sanctions (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat   Tratamiento constitucional de la diversidad   Constitutional treatment of diversity (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.   Estasiología. Estudio de los partidos políticos.   Stasiology. Study of the political parties (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans   Ética y derechos humanos   Ethics and human rights (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i models   Federalismo y federaciones. Historia y modelos   Federalism and federations. History and models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos   Financiación de estados compuestos   Taxation systems in federal states (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de processos i procediments administratius   Gestión de procesos y procedimientos administrativos   Management of administrative processes (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics   Gestión de los servicios públicos   Management of the public services (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània   Historia de la administración española contemporánea   History of the spanich contemporany administration (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Desigualtats socials i polítiques públiques   Desigualdades sociales y políticas públicas   Social inequalities and public policies (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral   Investigación del comportamiento electoral   Research on electoral behaviour (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina   Sistemas políticos de América Latina   Political systems in South America (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme   Teorías políticas del nacionalismo   Nationalism: political theories (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nous moviments socials i polítiques alternatives   Nuevos movimientos sociales y políticas alternativas   New social movements and alternative policies (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Catalunya   Élites políticas en Cataluña   The political elites of Catalonia (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Espanya   Élites políticas en España   The political elites of Spain (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques   Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticos   Advanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicial   Política judicial   Policy of security & justice (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat   Introducción al derecho constitucional comparado   Introduccion to comparative constitucional law (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties reals   Garantías reales   Real securities (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història dels sistemes jurídics comparats   Historia de los sistemas jurídicos comparados   History of the juridicional compared systems (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de Catalunya   Derecho público de Cataluña   Public law of Catalonia (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional   Derecho del comercio internacional   International commercial law (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu   Protección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeo   International protection of human rights in the european area (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós   Derecho y pluralismo religioso   Law and religious pluralism (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat   Los delitos del jurado   Criminal law and the jury. (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret dels mercats de valors   Derecho de los mercados de valores   Securities regulation (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat internacional i comunitària   Fiscalidad internacional y comunitaria   International and European tax law (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèdit   La tutela judicial del crédito   Judicial trusteeship of credit (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'ocupació i formació   Políticas de empleo y formación   Employment and learning policies (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació   Teoría y técnica de la negociación   Theory and technique of negotiation (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea II   Tradición jurídica europea II   European law tradition II (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crims internacionals i tribunals penals internacionals   Crímenes internacionales y tribunales penales internacionales   International crimes and international penal courts (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques   Ética de las profesiones jurídicas   Professional ethics (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Public firms: public economic initiative (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercial   Gestión comercial   Marketing management (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans   Gestión de Recursos Humanos   Human resource management (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologia   Introducción a la sociología   Introduction to sociology (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi política   Fundamentos de análisis político   Foundations of political analysis (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionals   Relaciones internacionales y organizaciones internacionales   International relations and international organizations (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques   Análisis de políticas públicas   Analysis of the public policies (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa   Organización administrativa   Administrative organization (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administració   Ciencia de la administración   Sciences of the administration (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitat   Justicia de proximidad   Proximity justice (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació social   Metodología de la investigación social   Methodology of the social research (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologia   La investigación científica aplicada a la Criminología   The scientific research applied to the criminology (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmica   Criminalidad económica   White-collar and corporate crime (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penal   Inmigración y sistema penal   Inmigration and criminal sistem (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical Anthropology (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea   Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea   Area of freedom, security and justice in the European Union (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públics   Políticas fiscales y servicios públicos   Fiscal Policies and Public Services (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitat   Globalización y fiscalidad   Globalization and Taxation (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies   Derechos fundamentales y nuevas tecnologías   Fundamental Rights and New Technologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia   Criminología   Criminology (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu   La lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeo   The Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica   Constitucionalismo, Unión Europea y globalización económica   Constitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere   Política y género   Gender and Politic (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política   Comunicación política   Political Communication (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estat, polítiques socials i règims de benestar   Estado, políticas sociales y regímenes de bienestar   State, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques   Élites políticas   Political Elites (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència   El derecho y la ciencia   Law and Science (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política catalana i espanyola   Política catalana y española   Catalan and Spanish Politics (3104G04008)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ciència de l'Administració   Ciencia de la Administración   Administrative Science (3104G04015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política i literatura   Política y literatura   Politics and literature (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial   Sistema político y poder judicial   Political sistem and judicial power (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Compliance, antifrau i anticorrupció   Compliance, antifraude y anticorrupción   Compliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i economia   Derecho y Economía   Law and Economics (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política   Globalización y política   Globalization and polítics (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials   Inglés para Ciencias Sociales   English for Social Sciences (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals   Problemas criminológicos contemporáneos   Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat   Intervención Penal con Menores   Youth Penal Measures (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat   Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad   Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia   Estadística avanzada en criminología   Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional   Campañas electorales y comunicación institucional   Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament polític català   Pensamiento político catalán   Catalan political thought (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques   Diseño y evaluación de políticas públicas   Design and evaluation of public policies (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global   Política en el sur global   Politics in the global south (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals   Activismo en defensa de los derechos humanos y constitucionales   Activism in defence of human and constitutional rights (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat II   Intervención en diferentes contextos de criminalidad II   Criminological Intervention according crime context II (3104G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals   Derecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionales   Labour Law of the European Union and International organizations (3104G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines processals de recobrament d'impagats   Herramientas procesales de recobro de impagados   Legal Tools for Debt Collection (3104G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisis de dades en ciències socials   Análisis de datos en ciencias sociales   Data Analysis for Social Sciences (3104G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estructura i canvi social i polític   Estructura y cambio social y político   Social Structure and Political Change (3104G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia   Herramientas transversales de soporte para la investigación en Criminología   Research tools for criminology (3104G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fiscalitat Immobiliària   Fiscalidad Inmobiliaria   Real estate taxation (3104G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria política feminista   Teoría política feminista   Feminist Political Theory (3104G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret civil II4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret eclesiàstic de l'estat   Derecho eclesiástico del estado   Eclesiastical law of state (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret financer i tributari4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Sistema tributari espanyol II   Sistema tributario español II   Spanish tax law II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil i internacional privat4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret internacional privat II   Derecho internacional privado II   Private international law II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic i relacions internacionals 4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Filosofia del dret4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Filosofia del dret   Filosofía del derecho   Philosophy of law (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Treball final de grau 9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Degree Project (3104G01119)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Optativitat27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humans   Dirección de recursos humanos   Human Resource Management (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consum   Contratos de consumo   Consumer contracts (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret europeu de la responsabilitat civil   Derecho europeo de la responsabilidad civil   European tort law (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties   Los derechos económicos, sociales y culturales y sus garantías   Economic, social and cultural rights and their guarantees (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Drets lingüístics   Derechos lingüísticos   Linguistic rights (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambient   Derecho del medio ambiente   Environmental law (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanístic   Derecho urbanístico   Land use law (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret català   Historia del derecho catalán   History of catalan law (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat   Introducción al derecho comparado   Introducción to comparative law (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica   Jurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y práctica   Constitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Propietat immobiliària i registre de la propietat   Propiedad inmobiliaria y registro de la propiedad   Real estate and land registry (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica contenciosa administrativa   Práctica contencioso-administrativa   Administrative judicial process (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea   La libre circulación de personas y el acceso a la Unión Europea   Free movement of persons and access to European Union (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció   Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción   Arbitration and other ADR (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica   Argumentación jurídica   Legal argumentation (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica   El derecho penal en la práctica   Criminal law in action (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiós   Derecho y matrimonio religioso   Religious marriage law (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarial   Fiscalidad empresarial   Taxation of business enterprises (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.   La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.   The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió tributària   Gestión tributaria   Tax administration (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Internacionalització de la justícia   Internacionalización de la justicia   Internationalization of justice (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret social europeu   Derecho social europeo   Social european law (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'immigració i treball   Políticas de inmigración y trabajo   Labour migrations policies (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties   Prueba judicial y garantías   Rules of evidence (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació local   Tributación local   Local tax law (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional   Mantenimiento de la paz y seguridad internacional   Peace manteniment and International security (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea   Relaciones exteriores de la Unión Europea   External relations of European Union (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal   Función pública y derecho penal   Civil servants and criminal law (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assistència judicial internacional   Asistencia judicial internacional   International judicial assistance (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy law (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribució   Derecho de la competencia y de la distribución   Compettion law (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de les assegurances privades   Derecho de los seguros privados   Insurance law (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea I   Tradición jurídica europea I   European law tradition I (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenil   Delincuencia juvenil   Juvenile delinquency (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal   Drogas y derecho penal   Drugs and criminal law (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical anthropology (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals   Siniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laborales   Industrial diseases and workplace security. (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives   Sanciones administrativas   Administrative sanctions (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat   Tratamiento constitucional de la diversidad   Constitutional treatment of diversity (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.   Estasiología. Estudio de los partidos políticos.   Stasiology. Study of the political parties (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans   Ética y derechos humanos   Ethics and human rights (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i models   Federalismo y federaciones. Historia y modelos   Federalism and federations. History and models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos   Financiación de estados compuestos   Taxation systems in federal states (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de processos i procediments administratius   Gestión de procesos y procedimientos administrativos   Management of administrative processes (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics   Gestión de los servicios públicos   Management of the public services (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània   Historia de la administración española contemporánea   History of the spanich contemporany administration (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Desigualtats socials i polítiques públiques   Desigualdades sociales y políticas públicas   Social inequalities and public policies (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral   Investigación del comportamiento electoral   Research on electoral behaviour (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina   Sistemas políticos de América Latina   Political systems in South America (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme   Teorías políticas del nacionalismo   Nationalism: political theories (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nous moviments socials i polítiques alternatives   Nuevos movimientos sociales y políticas alternativas   New social movements and alternative policies (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Catalunya   Élites políticas en Cataluña   The political elites of Catalonia (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Espanya   Élites políticas en España   The political elites of Spain (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques   Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticos   Advanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicial   Política judicial   Policy of security & justice (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat   Introducción al derecho constitucional comparado   Introduccion to comparative constitucional law (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties reals   Garantías reales   Real securities (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història dels sistemes jurídics comparats   Historia de los sistemas jurídicos comparados   History of the juridicional compared systems (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de Catalunya   Derecho público de Cataluña   Public law of Catalonia (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional   Derecho del comercio internacional   International commercial law (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu   Protección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeo   International protection of human rights in the european area (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós   Derecho y pluralismo religioso   Law and religious pluralism (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat   Los delitos del jurado   Criminal law and the jury. (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret dels mercats de valors   Derecho de los mercados de valores   Securities regulation (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat internacional i comunitària   Fiscalidad internacional y comunitaria   International and European tax law (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèdit   La tutela judicial del crédito   Judicial trusteeship of credit (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'ocupació i formació   Políticas de empleo y formación   Employment and learning policies (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació   Teoría y técnica de la negociación   Theory and technique of negotiation (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea II   Tradición jurídica europea II   European law tradition II (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crims internacionals i tribunals penals internacionals   Crímenes internacionales y tribunales penales internacionales   International crimes and international penal courts (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques   Ética de las profesiones jurídicas   Professional ethics (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Public firms: public economic initiative (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercial   Gestión comercial   Marketing management (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans   Gestión de Recursos Humanos   Human resource management (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologia   Introducción a la sociología   Introduction to sociology (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi política   Fundamentos de análisis político   Foundations of political analysis (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionals   Relaciones internacionales y organizaciones internacionales   International relations and international organizations (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques   Análisis de políticas públicas   Analysis of the public policies (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa   Organización administrativa   Administrative organization (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administració   Ciencia de la administración   Sciences of the administration (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitat   Justicia de proximidad   Proximity justice (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació social   Metodología de la investigación social   Methodology of the social research (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologia   La investigación científica aplicada a la Criminología   The scientific research applied to the criminology (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmica   Criminalidad económica   White-collar and corporate crime (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penal   Inmigración y sistema penal   Inmigration and criminal sistem (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical Anthropology (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea   Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea   Area of freedom, security and justice in the European Union (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públics   Políticas fiscales y servicios públicos   Fiscal Policies and Public Services (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitat   Globalización y fiscalidad   Globalization and Taxation (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies   Derechos fundamentales y nuevas tecnologías   Fundamental Rights and New Technologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia   Criminología   Criminology (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu   La lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeo   The Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica   Constitucionalismo, Unión Europea y globalización económica   Constitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere   Política y género   Gender and Politic (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política   Comunicación política   Political Communication (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estat, polítiques socials i règims de benestar   Estado, políticas sociales y regímenes de bienestar   State, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques   Élites políticas   Political Elites (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència   El derecho y la ciencia   Law and Science (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política catalana i espanyola   Política catalana y española   Catalan and Spanish Politics (3104G04008)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ciència de l'Administració   Ciencia de la Administración   Administrative Science (3104G04015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política i literatura   Política y literatura   Politics and literature (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial   Sistema político y poder judicial   Political sistem and judicial power (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Compliance, antifrau i anticorrupció   Compliance, antifraude y anticorrupción   Compliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i economia   Derecho y Economía   Law and Economics (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política   Globalización y política   Globalization and polítics (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials   Inglés para Ciencias Sociales   English for Social Sciences (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals   Problemas criminológicos contemporáneos   Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat   Intervención Penal con Menores   Youth Penal Measures (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat   Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad   Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia   Estadística avanzada en criminología   Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional   Campañas electorales y comunicación institucional   Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament polític català   Pensamiento político catalán   Catalan political thought (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques   Diseño y evaluación de políticas públicas   Design and evaluation of public policies (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global   Política en el sur global   Politics in the global south (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals   Activismo en defensa de los derechos humanos y constitucionales   Activism in defence of human and constitutional rights (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat II   Intervención en diferentes contextos de criminalidad II   Criminological Intervention according crime context II (3104G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals   Derecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionales   Labour Law of the European Union and International organizations (3104G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines processals de recobrament d'impagats   Herramientas procesales de recobro de impagados   Legal Tools for Debt Collection (3104G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisis de dades en ciències socials   Análisis de datos en ciencias sociales   Data Analysis for Social Sciences (3104G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estructura i canvi social i polític   Estructura y cambio social y político   Social Structure and Political Change (3104G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia   Herramientas transversales de soporte para la investigación en Criminología   Research tools for criminology (3104G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fiscalitat Immobiliària   Fiscalidad Inmobiliaria   Real estate taxation (3104G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria política feminista   Teoría política feminista   Feminist Political Theory (3104G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció de recursos humans   Dirección de recursos humanos   Human Resource Management (3107G01023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Contractes de consum   Contratos de consumo   Consumer contracts (3104G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret europeu de la responsabilitat civil   Derecho europeo de la responsabilidad civil   European tort law (3104G00001)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties   Los derechos económicos, sociales y culturales y sus garantías   Economic, social and cultural rights and their guarantees (3104G00002)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Drets lingüístics   Derechos lingüísticos   Linguistic rights (3104G00003)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del medi ambient   Derecho del medio ambiente   Environmental law (3104G00004)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret urbanístic   Derecho urbanístico   Land use law (3104G00005)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història del dret català   Historia del derecho catalán   History of catalan law (3104G00006)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Introducció al dret comparat   Introducción al derecho comparado   Introducción to comparative law (3104G00007)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica   Jurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y práctica   Constitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice (3104G00008)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Propietat immobiliària i registre de la propietat   Propiedad inmobiliaria y registro de la propiedad   Real estate and land registry (3104G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctica contenciosa administrativa   Práctica contencioso-administrativa   Administrative judicial process (3104G00009)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea   La libre circulación de personas y el acceso a la Unión Europea   Free movement of persons and access to European Union (3104G00010)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció   Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción   Arbitration and other ADR (3104G00011)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Argumentació jurídica   Argumentación jurídica   Legal argumentation (3104G00012)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret penal a la pràctica   El derecho penal en la práctica   Criminal law in action (3104G00013)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i matrimoni religiós   Derecho y matrimonio religioso   Religious marriage law (3104G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat empresarial   Fiscalidad empresarial   Taxation of business enterprises (3104G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.   La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.   The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió tributària   Gestión tributaria   Tax administration (3104G00015)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Internacionalització de la justícia   Internacionalización de la justicia   Internationalization of justice (3104G00016)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret social europeu   Derecho social europeo   Social european law (3104G00017)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'immigració i treball   Políticas de inmigración y trabajo   Labour migrations policies (3104G00018)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Prova judicial i garanties   Prueba judicial y garantías   Rules of evidence (3104G00019)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tributació local   Tributación local   Local tax law (3104G00020)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional   Mantenimiento de la paz y seguridad internacional   Peace manteniment and International security (3104G00021)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Relacions exteriors de la Unió Europea   Relaciones exteriores de la Unión Europea   External relations of European Union (3104G00022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Funció pública i dret penal   Función pública y derecho penal   Civil servants and criminal law (3104G00023)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Assistència judicial internacional   Asistencia judicial internacional   International judicial assistance (3104G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy law (3104G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de la competència i de la distribució   Derecho de la competencia y de la distribución   Compettion law (3104G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret de les assegurances privades   Derecho de los seguros privados   Insurance law (3104G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea I   Tradición jurídica europea I   European law tradition I (3104G00024)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Delinqüència juvenil   Delincuencia juvenil   Juvenile delinquency (3104G00026)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drogues i dret penal   Drogas y derecho penal   Drugs and criminal law (3104G00027)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical anthropology (3104G00028)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals   Siniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laborales   Industrial diseases and workplace security. (3104G00029)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sancions administratives   Sanciones administrativas   Administrative sanctions (3104G00030)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Tractament constitucional de la diversitat   Tratamiento constitucional de la diversidad   Constitutional treatment of diversity (3104G00031)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estasiologia. Estudi dels partits polítics.   Estasiología. Estudio de los partidos políticos.   Stasiology. Study of the political parties (3104G00032)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Ètica i drets humans   Ética y derechos humanos   Ethics and human rights (3104G00033)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Federalisme i federacions. Història i models   Federalismo y federaciones. Historia y modelos   Federalism and federations. History and models (3104G00034)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Finançament d'estats compostos   Financiación de estados compuestos   Taxation systems in federal states (3104G00035)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de processos i procediments administratius   Gestión de procesos y procedimientos administrativos   Management of administrative processes (3104G00036)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió dels serveis públics   Gestión de los servicios públicos   Management of the public services (3104G00037)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Història de l'administració espanyola contemporània   Historia de la administración española contemporánea   History of the spanich contemporany administration (3104G00038)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Desigualtats socials i polítiques públiques   Desigualdades sociales y políticas públicas   Social inequalities and public policies (3104G00039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Investigació del comportament electoral   Investigación del comportamiento electoral   Research on electoral behaviour (3104G00040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina   Sistemas políticos de América Latina   Political systems in South America (3104G00041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teories polítiques del nacionalisme   Teorías políticas del nacionalismo   Nationalism: political theories (3104G00042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Nous moviments socials i polítiques alternatives   Nuevos movimientos sociales y políticas alternativas   New social movements and alternative policies (3104G00043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Catalunya   Élites políticas en Cataluña   The political elites of Catalonia (3104G00044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques a Espanya   Élites políticas en España   The political elites of Spain (3104G00045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques   Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticos   Advanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis (3104G00046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política judicial   Política judicial   Policy of security & justice (3104G00047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional comparat   Introducción al derecho constitucional comparado   Introduccion to comparative constitucional law (3104G00048)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Garanties reals   Garantías reales   Real securities (3104G01100)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història dels sistemes jurídics comparats   Historia de los sistemas jurídicos comparados   History of the juridicional compared systems (3104G00049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret públic de Catalunya   Derecho público de Cataluña   Public law of Catalonia (3104G00050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret del comerç internacional   Derecho del comercio internacional   International commercial law (3104G00051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu   Protección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeo   International protection of human rights in the european area (3104G00052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i pluralisme religiós   Derecho y pluralismo religioso   Law and religious pluralism (3104G00053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Els delictes del jurat   Los delitos del jurado   Criminal law and the jury. (3104G00054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret dels mercats de valors   Derecho de los mercados de valores   Securities regulation (3104G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fiscalitat internacional i comunitària   Fiscalidad internacional y comunitaria   International and European tax law (3104G00055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

La tutela judicial del crèdit   La tutela judicial del crédito   Judicial trusteeship of credit (3104G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'ocupació i formació   Políticas de empleo y formación   Employment and learning policies (3104G00056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria i tècnica de la negociació   Teoría y técnica de la negociación   Theory and technique of negotiation (3104G00057)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tradició jurídica europea II   Tradición jurídica europea II   European law tradition II (3104G00058)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Crims internacionals i tribunals penals internacionals   Crímenes internacionales y tribunales penales internacionales   International crimes and international penal courts (3104G00059)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ètica de les professions jurídiques   Ética de las profesiones jurídicas   Professional ethics (3104G00060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Public firms: public economic initiative (3104G00061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió comercial   Gestión comercial   Marketing management (3107G02025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de recursos humans   Gestión de Recursos Humanos   Human resource management (3107G02027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Introducció a la sociologia   Introducción a la sociología   Introduction to sociology (3104G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fonaments d'anàlisi política   Fundamentos de análisis político   Foundations of political analysis (3104G02015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Relacions internacionals i organitzacions internacionals   Relaciones internacionales y organizaciones internacionales   International relations and international organizations (3104G02022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques   Análisis de políticas públicas   Analysis of the public policies (3104G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organització administrativa   Organización administrativa   Administrative organization (3104G02035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ciència de l'administració   Ciencia de la administración   Sciences of the administration (3104G02036)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Justícia de proximitat   Justicia de proximidad   Proximity justice (3104G03009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia de la investigació social   Metodología de la investigación social   Methodology of the social research (3104G00082)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La investigació científica aplicada a la criminologia   La investigación científica aplicada a la Criminología   The scientific research applied to the criminology (3104G03014)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Criminalitat econòmica   Criminalidad económica   White-collar and corporate crime (3104G03017)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Immigració i sistema penal   Inmigración y sistema penal   Inmigration and criminal sistem (3104G03021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical Anthropology (3104G03022)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea   Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea   Area of freedom, security and justice in the European Union (3104G03026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G02063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G02069)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G02070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3104G01118)

OPOptativa 3.00 AAnual

Polítiques fiscals i serveis públics   Políticas fiscales y servicios públicos   Fiscal Policies and Public Services (3104G02105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i fiscalitat   Globalización y fiscalidad   Globalization and Taxation (3104G00083)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Drets fonamentals i noves tecnologies   Derechos fundamentales y nuevas tecnologías   Fundamental Rights and New Technologies (3104G00084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Criminologia   Criminología   Criminology (3104G00085)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu   La lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeo   The Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica   Constitucionalismo, Unión Europea y globalización económica   Constitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Política i gènere   Política y género   Gender and Politic (3104G00088)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Comunicació política   Comunicación política   Political Communication (3104G00089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estat, polítiques socials i règims de benestar   Estado, políticas sociales y regímenes de bienestar   State, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Elits polítiques   Élites políticas   Political Elites (3104G00091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

El dret i la ciència   El derecho y la ciencia   Law and Science (3104G00092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política catalana i espanyola   Política catalana y española   Catalan and Spanish Politics (3104G04008)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ciència de l'Administració   Ciencia de la Administración   Administrative Science (3104G04015)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política i literatura   Política y literatura   Politics and literature (3104G04021)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sistema polític i poder judicial   Sistema político y poder judicial   Political sistem and judicial power (3104G04022)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Compliance, antifrau i anticorrupció   Compliance, antifraude y anticorrupción   Compliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret i economia   Derecho y Economía   Law and Economics (3104G00098)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i política   Globalización y política   Globalization and polítics (3104G00099)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anglès per a les Ciències Socials   Inglés para Ciencias Sociales   English for Social Sciences (3104G00100)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Problemes criminològics actuals   Problemas criminológicos contemporáneos   Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Intervenció Penal amb Menors d'Edat   Intervención Penal con Menores   Youth Penal Measures (3104G00102)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Execució penal en els diferents contextos de criminalitat   Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad   Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estadística avançada en criminologia   Estadística avanzada en criminología   Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Campanyes electorals i comunicació institucional   Campañas electorales y comunicación institucional   Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pensament polític català   Pensamiento político catalán   Catalan political thought (3104G00106)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques   Diseño y evaluación de políticas públicas   Design and evaluation of public policies (3104G00107)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Política en el sud global   Política en el sur global   Politics in the global south (3104G00108)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals   Activismo en defensa de los derechos humanos y constitucionales   Activism in defence of human and constitutional rights (3104G00109)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat II   Intervención en diferentes contextos de criminalidad II   Criminological Intervention according crime context II (3104G00110)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals   Derecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionales   Labour Law of the European Union and International organizations (3104G00111)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Eines processals de recobrament d'impagats   Herramientas procesales de recobro de impagados   Legal Tools for Debt Collection (3104G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisis de dades en ciències socials   Análisis de datos en ciencias sociales   Data Analysis for Social Sciences (3104G00112)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Estructura i canvi social i polític   Estructura y cambio social y político   Social Structure and Political Change (3104G00113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia   Herramientas transversales de soporte para la investigación en Criminología   Research tools for criminology (3104G00114)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Fiscalitat Immobiliària   Fiscalidad Inmobiliaria   Real estate taxation (3104G00115)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teoria política feminista   Teoría política feminista   Feminist Political Theory (3104G00116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.