Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Gestió Hotelera i Turística

Grau en Gestió Hotelera i Turística

Curs 2020-2021

El Grau en Gestió Hotelera i Turística té per objectiu dotar els estudiants dels coneixements, habilitats i tècniques de treball, actituds i comportaments necessaris per ser un “tot terreny” com a directiu efectiu i eficaç de les empreses hoteleres i de restauració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Gestió Hotelera i Turística
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/da en Gestió Hotelera i Turística
Centre docent:
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
30
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar:
• un nivell C1 o equivalent d'anglès
• un nivell B1 o equivalent de francès, o bé un nivell B1 o equivalent d'alemany

Web:
Grau universitari en Gestió Hotelera i Turística
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Únic grau oficial en Gestió Hotelera i Turística a Espanya, a l’Espai d’Educació Superior.

Té per objectiu dotar als estudiants dels coneixements, habilitats i tècniques de treball, actituds i comportaments necessaris per ser un “tot terreny” com a directiu efectiu i eficaç de les empreses hoteleres i de restauració.

L’estudiant ha de ser capaç de prendre decisions de tipus operatiu i de tipus estratègic, al finalitzar els seus estudis.

Els alumnes hauran de realitzar quatre períodes de pràctiques, durant els estius, en els departaments d’empreses hoteleres i de restauració, segons la seva especialització i nivell.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Direcció Hotelera Internacional: director d’hotel, director de restaurant, director d’aliments i begudes, posicions corporatives en cadenes hoteleres, consultor hoteler, consultor de restaurants, cap departamental d’hotel...
 • Gastronomia, Restauració i Esdeveniments: cap de cuina, xef executiu, consultor, gastronòmic, xef emprenedor, director d'empreses de restauració social col·lectiva, director d'esdeveniments, director d'aliments i begudes, director de restaurant, consultor de restaurants, consultor gastronòmic.

Continuar estudiant

 • Master in Hospitality Management
 • Màster en Arts Culinàries i Direcció de Cuina

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria24.00 crèdits

Mètodes comunicatius i quantitatius6.00 crèdits

Operacions d'allotjament i restauració15.00 crèdits

Fonaments d'empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business organisation and management (3153G01100)

BBàsica 6.00 AAnual

Pràcticum9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques d'empresa 1   Prácticas de empresa 1   Industry internship 1 (3153G01139)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Mètodes comunicatius i quantitatius12.00 crèdits

Fonaments d'empresa15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Organització i gestió d'empreses   Organización y gestión de empresas   Business organisation and management (3153G01100)

BBàsica 6.00 AAnual

Màrqueting   Marketing   Marketing (3153G01101)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accountancy (3153G01142)

BBàsica 9.00 AAnual

Gastronomia i restauració18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Tecnologia dels aliments   Tecnología de los alimentos   Food technology (3153G01104)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de processos de Food & Beverage   Gestión de procesos de Food & Beverage   Food & Beverage processes management (3153G01106)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Cultura gastronòmica 1   Cultura gastronómica 1   Gastronomic culture 1 (3153G01144)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cultura gastronòmica 2   Cultura gastronómica 2   Gastronomic culture 2 (3153G01145)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió del turisme3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió de destinacions turístiques   Gestión de destinos turísticos   Destination management (3153G01107)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes d'intermediació turística   Sistemas de intermediación turística   Tourist intermediary systems (3153G01143)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Idioma bàsic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès C-1   Inglés C-1   English C1 (3153G01102)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Idioma bàsic6.00 crèdits

Gestió del turisme6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió de destinacions turístiques   Gestión de destinos turísticos   Destination management (3153G01107)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió d'hotels i restaurants24.00 crèdits

Idioma professional turístic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès professional turístic   Inglés profesional turístico   Professional English for tourism (3153G01115)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma professional turístic   Segundo idioma profesional turístico   2nd professional language for tourism (3153G01116)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Pràcticum18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques d'empresa 2   Prácticas de empresa 2   Industry internship 2 (3153G01140)

OBObligatòria 18.00 SSemestral No

Estrategies d'empresa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Direcció estratègica   Dirección estratégica   Management strategies (3153G01118)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estratègies de comercialització   Estrategias de comercialización   Commercialization strategies (3153G01119)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Relacions publiques i comunicació   Relaciones públicas y comunicación   Public relations and communication (3153G01120)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Qualitat, mediambient i sostenibilitat   Calidad, medioambiente y sostenibilidad   Quality, environment and sustainability (3153G01121)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Legislació hotalera i laboral   Legislación hotelera y laboral   Hotel and labor legislation (3153G01122)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Psicomorfologia aplicada a l'empresa de serveis   Psicomorfología aplicada a la empresa de servicios   Psychomorphology applied to service business (3153G01123)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma B1   Tercer Idioma B1   3rd language B1 (3153G01124)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer Idioma professional turístic   Tercer Idioma profesional turístico   3rd professional language for tourism (3153G01125)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Responsabilitat social corporativa   Responsabilidad social corporativa   Social corporate responsability (3153G01126)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris   Tipología y gestión de empresas de catering y colectividades y servicios generales hospitalarios   Typology and management of catering business,social collectivities and general services in hospitals (3153G01127)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Sistemes de franquícia en hostaleria   Sistemas de franquicia en hostelería   Franchyse systems in hotel management (3153G01128)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Planificació i gestió d'esdeveniments   Planificación y gestión de eventos   Planning and management of events (3153G01129)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria   Arquitectura y mantenimiento de establecimientos de hostelería   Architecture and maintenance of hotel establishments (3153G01130)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de la multiculturalitat   Gestión de la multiculturalidad   Multicultural management (3153G01131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tecnologies culinàries   Nuevas tecnologías culinarias   New culinary technologies (3153G01132)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer idioma estranger bàsic (alemany)   Tercer idioma extranjero básico (alemán)   Fundamentals of third foreign language (German) (3153G01137)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer idioma estranger bàsic (francès)   Tercer idioma extranjero básico (francés)   Fundamentals of third foreign language (French) (3153G01138)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany professional hoteler   Alemán profesional hotelero   Professional German for the Hospitality Industry (3153G01146)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès professional hoteler   Francés profesional hotelero   Professional French for the Hospitality Industry (3153G01147)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anglès professional hoteler6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès professional hoteler   Inglés profesional hotelero   Professional English for hotels (3153G01133)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Degree thesis (3153G01134)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Qualitat, mediambient i sostenibilitat   Calidad, medioambiente y sostenibilidad   Quality, environment and sustainability (3153G01121)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Legislació hotalera i laboral   Legislación hotelera y laboral   Hotel and labor legislation (3153G01122)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Psicomorfologia aplicada a l'empresa de serveis   Psicomorfología aplicada a la empresa de servicios   Psychomorphology applied to service business (3153G01123)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma B1   Tercer Idioma B1   3rd language B1 (3153G01124)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer Idioma professional turístic   Tercer Idioma profesional turístico   3rd professional language for tourism (3153G01125)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Responsabilitat social corporativa   Responsabilidad social corporativa   Social corporate responsability (3153G01126)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris   Tipología y gestión de empresas de catering y colectividades y servicios generales hospitalarios   Typology and management of catering business,social collectivities and general services in hospitals (3153G01127)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Sistemes de franquícia en hostaleria   Sistemas de franquicia en hostelería   Franchyse systems in hotel management (3153G01128)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Planificació i gestió d'esdeveniments   Planificación y gestión de eventos   Planning and management of events (3153G01129)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria   Arquitectura y mantenimiento de establecimientos de hostelería   Architecture and maintenance of hotel establishments (3153G01130)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de la multiculturalitat   Gestión de la multiculturalidad   Multicultural management (3153G01131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tecnologies culinàries   Nuevas tecnologías culinarias   New culinary technologies (3153G01132)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer idioma estranger bàsic (alemany)   Tercer idioma extranjero básico (alemán)   Fundamentals of third foreign language (German) (3153G01137)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer idioma estranger bàsic (francès)   Tercer idioma extranjero básico (francés)   Fundamentals of third foreign language (French) (3153G01138)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Alemany professional hoteler   Alemán profesional hotelero   Professional German for the Hospitality Industry (3153G01146)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Francès professional hoteler   Francés profesional hotelero   Professional French for the Hospitality Industry (3153G01147)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels requisits següents

M05+Reconeixement de llengua12.00 crèdits

Tercera Llengua

Cal superar 1 dels requisits següents

* Nivell B1 - Francès
* Nivell B1 - Alemany
* Nivell B1 - Italià
* Nivell C1 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

La secretaria acadèmica del cente et proporcionarà la informació necessària per formalitzar la matrícula.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.