Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Màrqueting

Grau en Màrqueting

Curs 2020-2021

Una carrera totalment actualitzada i enfocada a formar els millors experts en màrqueting

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Màrqueting
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar:

 • un nivell B2 o equivalent d'anglès
 • un nivell A2 o equivalent de xinès
Web:
Grau en Màrqueting
Memòria vigent:
Memòria (2013)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

En un mercat laboral tan competit com l’actual, els nous graduats necessiten coneixements especialitzats en una àrea molt concreta per destacar. El nostre grau, a diferència de la resta, s’especialitza completament en màrqueting per cobrir la demanda d’un dels sectors amb més oportunitats i creixement de Barcelona, amb professionals realment preparats. En tots els informes sobre l’evolució del mercat laboral i les carreres més demandades trobem el màrqueting en les primeres posicions. A més, dins el grau de màrqueting de la nostra Escola Universitària, s’imparteix formació de màrqueting digital, una branca imprescindible per a nous professionals que treballaran en aplicar els seus coneixements a l’àmbit online.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El Màrqueting està present a totes les organitzacions i per tant és una excel·lent oportunitat per a la realització pràctica dels nostres alumnes. Per això a Mediterrani gestionem una dinàmica borsa de pràctiques i borsa de treball amb moltes ofertes vinculades a les diferents propostes professionals relacionades amb el Màrqueting, com ara:

 • Departaments de màrqueting i departaments comercials de les empreses.
 • Consultoria i direcció de màrqueting: auditories de màrqueting, formació i disseny d’estratègies.
 • Consultoria i direcció comercial: organització i gestió de l’equip de vendes.
 • Investigació comercial: confecció d’estudis de mercat, anàlisi d’oportunitats de negoci, creació i desenvolupament de nous productes o estudis de viabilitat comercial.
 • Distribució comercial: gestió de centres comercials, marxandatge, logística o trade marketing.
 • Màrqueting i publicitat: gestió estratègica de comptes.
 • Entitats no lucratives: organismes públics, fundacions i ONG-ONL .
 • Community Management: Social Media, disseny de websites i posicionament SEO-SEM.

Continuar estudiant

Per tal que puguis completar el segon cicle universitari dins la teva formació, EU Mediterrani també t’ofereix a Barcelona els postgraus més prestigiosos. A l’edifici Mediterrani podràs cursar el Diploma de Postgrau en Competències Directives Turístiques que et permetrà assolir responsabilitats dins la gestió de les empreses turístiques de més alt nivell. Però el programa de referència sens dubte és el Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques, estudi propi amb titulació de la UdG i que ofereix quatre itineraris d’especialització: Direcció Turística de Creuers, Direcció d’Empreses d’Allotjament, Direcció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció d’Esdeveniments i Congressos. Tria l’especialitat que més t’agradi i treballa a les empreses més destacades del sector.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Fonaments de l'Empresa24.00 crèdits

Principis del Màrqueting12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció al màrquetingIntroducción al marketingIntroduction to Marketing  (3152G02006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anàlisi comercialAnálisis comercialBusiness analysis  (3152G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comportament de compra12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Comportament de compra del consumidorComportamiento de compra del consumidorConsumer purchasing behavior  (3152G02008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament de compra de les organitzacionsComportamiento de compra de las organizacionesBuying behavior of organizations  (3152G02009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Investigació comercial6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments d'estadísticaFundamentos de estadísticaBases of Statistics  (3152G02010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IInglés IEnglish Language I  (3152G02014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IChino mandarín 1Chinese Language 1  (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de l'Empresa6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dimensió jurídica del màrquetingDimensión jurídica del marketingLegal dimension of Marketing  (3152G02005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Investigació comercial12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estadística I Estadística I Statistics 1  (3152G02011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadistica IIEstadística IIStatistics 2  (3152G02012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic18.00 crèdits

Comunicació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Venda personal i màrqueting directeVenta personal y marketing directoPersonal selling and direct marketing  (3152G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat, promoció i relacions públiques Publicidad, promoción y relaciones públicasAdvertising, promotion and public relations   (3152G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting específic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Màrqueting InternacionalMarketing InternacionalInternational Marketing  (3152G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès II Inglés IIEnglish Language II  (3152G02015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IIChino mandarín IIChinese Language II  (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Investigació comercial6.00 crèdits

Màrqueting estratègic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Desenvolupament del pla de màrquetingDesarrollo del plan de marketingMarketing Plan Development  (3152G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting específic12.00 crèdits

Màrqueting digital30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

La conducta de compra online La conducta de compra onlineOnline shopping behavior   (3152G02031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació i xarxes socialsComunicación y redes socialesCommunication and social networks   (3152G02032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estudis de mercat per InternetEstudios de mercado por InternetInternet Market Research   (3152G02033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Disseny i desenvolupament de websitesDiseño y desarrollo de websitesDesign and development of websites   (3152G02034)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IIIInglés IIIEnglish Language III  (3152G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IIIChino mandarín IIIChinese Language III  (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

PràcticumPrácticumProfessional Placements  (3152G02035)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Optatives21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció al turismeIntroducción al turismoTourism introduction  (3152G01001)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió socio-cultural del turismeDimensión socio-cultural del turismo The Socio-cultural dimension of tourism  (3152G01002)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió territorial del turismeDimensión territorial del turismoRegional dimensions of tourism  (3152G01004)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques informàtiques i comunicativesTécnicas informáticas y comunicativasComputer and communicative skills  (3152G01009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

AlemanyAlemánGerman Language  (3152G02037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

FrancèsFrancésFrench Language  (3152G02038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Rus RusoRussian Language  (3152G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Neuromàrqueting NeuromarketingNeuromarketing  (3152G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting EcològicMarketing EcológicoGreen Marketing  (3152G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Control PressupostariControl PresupuestarioBudgetary Control  (3152G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats Directives i de ComunicacióHabilidades Directivas y de ComunicaciónCommunication and Managment Skills  (3152G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient MitjàCultura Internacional: Norte de África y Oriente MedioInternational Culture: North of Africa and Middle East  (3152G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacional: AmèricaCultura Internacional: AméricaInternational Culture: America  (3152G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Àsia i el PacíficCultura Internacional: Asia y el PacíficoInternational Culture: Asia and the Pacific  (3152G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: EuropaCultura Internacional: EuropaInternational Culture: Europe  (3152G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting Polític i electoralMarketing Político y electoralPolitical and electoral Marketing  (3152G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

EmprenedoriaEmprendeduríaEntrepreneurship  (3152G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum IIPrácticum IIProfessional Placements II  (3152G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració de mercatsIntegración de mercadosMarket integration  (3152G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Joc de Simulació en MàrquetingJuego de Simulación en MarketingMarketing Business Game  (3152G02052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació temporal de projectesProgramación temporal del proyectosProject time schedule  (3152G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de l'EmpresaDerecho de la EmpresaBusiness Law  (3152G02054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informàtica aplicada al disseny multimèdiaInformática aplicada al diseño multimediaComputing applied to multimedia design  (3152G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Smart Cities: màrqueting i branding municipal Smart Cities: marketing y branding municipalSmart Cities: marketing and municipal branding  (3152G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Marca personal i influencer marketingMarca personal e influencer marketingPersonal brand and influencer marketing  (3152G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Treball Final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball Final de GrauTrabajo Final de GradoFinal Project  (3152G02036)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IVInglés IVEnglish Language IV  (3152G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IVChino mandarín IVChinese Language IV  (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic27.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció al turismeIntroducción al turismoTourism introduction  (3152G01001)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió socio-cultural del turismeDimensión socio-cultural del turismo The Socio-cultural dimension of tourism  (3152G01002)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dimensió territorial del turismeDimensión territorial del turismoRegional dimensions of tourism  (3152G01004)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques informàtiques i comunicativesTécnicas informáticas y comunicativasComputer and communicative skills  (3152G01009)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

AlemanyAlemánGerman Language  (3152G02037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

FrancèsFrancésFrench Language  (3152G02038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Rus RusoRussian Language  (3152G02039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Neuromàrqueting NeuromarketingNeuromarketing  (3152G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting EcològicMarketing EcológicoGreen Marketing  (3152G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Control PressupostariControl PresupuestarioBudgetary Control  (3152G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats Directives i de ComunicacióHabilidades Directivas y de ComunicaciónCommunication and Managment Skills  (3152G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient MitjàCultura Internacional: Norte de África y Oriente MedioInternational Culture: North of Africa and Middle East  (3152G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacional: AmèricaCultura Internacional: AméricaInternational Culture: America  (3152G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: Àsia i el PacíficCultura Internacional: Asia y el PacíficoInternational Culture: Asia and the Pacific  (3152G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultura Internacionals: EuropaCultura Internacional: EuropaInternational Culture: Europe  (3152G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Màrqueting Polític i electoralMarketing Político y electoralPolitical and electoral Marketing  (3152G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

EmprenedoriaEmprendeduríaEntrepreneurship  (3152G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum IIPrácticum IIProfessional Placements II  (3152G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Integració de mercatsIntegración de mercadosMarket integration  (3152G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Joc de Simulació en MàrquetingJuego de Simulación en MarketingMarketing Business Game  (3152G02052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Programació temporal de projectesProgramación temporal del proyectosProject time schedule  (3152G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de l'EmpresaDerecho de la EmpresaBusiness Law  (3152G02054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Informàtica aplicada al disseny multimèdiaInformática aplicada al diseño multimediaComputing applied to multimedia design  (3152G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Smart Cities: màrqueting i branding municipal Smart Cities: marketing y branding municipalSmart Cities: marketing and municipal branding  (3152G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Marca personal i influencer marketingMarca personal e influencer marketingPersonal brand and influencer marketing  (3152G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

M5+Requeriment llengües24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès IInglés IEnglish Language I  (3152G02014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II Inglés IIEnglish Language II  (3152G02015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IIIInglés IIIEnglish Language III  (3152G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IVInglés IVEnglish Language IV  (3152G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IChino mandarín 1Chinese Language 1  (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IIChino mandarín IIChinese Language II  (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IIIChino mandarín IIIChinese Language III  (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IVChino mandarín IVChinese Language IV  (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral
* Nivell B2 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

La secretaria acadèmica del cente et proporcionarà la informació necessària per formalitzar la matrícula.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.